• Rada rodičov MŠ - Letná

    • Ing. arch. Katarína Kolčáková Predseda Rady rodičov
     Mgr. Monika Pallayová Podpredseda Rady rodičov
     Monika Schotterová Hospodár
     Mgr. Katarína Bobríková Člen Rady školy, zapisovateľ
     Mgr. Katarína Bobríková Zást.I. trieda
     Adriana Dudášová, PaedDr. Zást.II. trieda
     Ing. arch. Katarína Kolčáková Zást. III. trieda
     Katarína Fischerová Zást.IV. trieda
     Mgr. Michala Raškovičová Zást.V. trieda
     Ing. Jana Masariková Zást. VI. trieda
     Jana Medeková Stravovacia komisia
     Gabriela Škarítková Stravovacia komisia