• Rada rodičov MŠ - Letná

    • Mgr. Zuzana Wernerová, predsedníčka Rady rodičov, kontakt: z.wernerova@gmail.com

     Ing. Zuzana Máte, podpredsedníčka Rady rodičov

     Monika Schotterová, hospodárka

     Ing. Mária Halászová, členka Rady školy, zapisovateľka

     PaedDr. Adriana Dudášová, zástupkyňa I. triedy

     Kamila Fojtíková, zástupkyňa II. triedy

     Ing. Mária Halászová, zástupkyňa III. triedy

     Daniela Zajacová, zástupkyňa IV. triedy

     Mgr. Karolína Ľuptáková, zástupkyňa V. triedy

     Mgr. Karolína Ľuptáková, zástupkyňa V. triedy

     Katarína Kolčáková, zástupkyňa VI. triedy