• Členovia

    • Predsedníčka a zástupkyňa za pedagogických zamestnancov: Mgr. Martina Zverková, PhD., zverkova@zsriazanska.sk

     Za pedagogických zamestnancov materských škôl: Mgr. Veronika Semjanová

     Za zriaďovateľa: Ing. Silvia Švecová, PhD. 

     Za zriaďovateľa: Mgr. Peter Weiss

     Za zriaďovateľa: Ing. arch. Peter Vaškovič

     Za zriaďovateľa: Roman Štamberský

     Za rodičov materských škôl: Mgr. Katarína Bobriková

     Za rodičov základnej školy: Stanislava Barančíková

     Za rodičov základnej školy: Barbora Reháková 

     Za rodičov základnej školy: Bc. Mgr. Henrich Matuška

     Za nepedagogických zamestnancov: Alžbeta Lauková