• Najbližšie stretnutie RŠ

    • Zasadnutie každej rady školy je verejné. Pozastavenie verejnosti zasadnutia alebo jeho časti možno iba vo veľmi výnimočných prípadoch so súhlasom dvojtretinovej väčšiny všetkých členov.

      

     Školský rok 2023/2024

     RŠ zasadá 9. októbra 2023 o 16:30 v priestoroch ZŠ s MŠ Riazanská 75.