• Dary

    • Situácia slovenských škôl je všeobecne známa, bez pomoci rodičov, učiteľov, absolventov škôl a rôznych firiem sa ťažko zháňajú prostriedky na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálno-technického vybavenie škôl. Preto si vás týmto dovoľujeme poprosiť o finančnú alebo materiálnu pomoc, ktorá je v rámci vašich možností. Všetky dary využijeme v prospech vašich detí a našich žiakov. 

     MOŽNOSTI POMOCI:

     Finančná: zaslanie akejkoľvek sumy na účet SK89 5600 0000 0084 2374  3005. Pre transparentnosť treba uviesť meno a priezvisko darcu.

     Materiálna: funkčná výpočtová technika, kancelársky nábytok, koberce, sedacie súpravy, obrazy alebo rámy na obrazy, nástenky, inštalatérske a iné práce, odborné konzultácie a rady, hygienické potreby, kancelársky papiere a potreby, darčekové predmety, knihy, farby a laky, záhradná technika a pod.

     NAŠI DARCOVIA:

     Andrea Hofer - financie na didaktické pomôcky do ŠKD

     rodina Čutkovcov - odmeny pre účastníkov Školy v prírode MŠ Letná 

     p. Dušenková - koberec do IV. B 

     p. Rakická - kancelársky papier 

     Bratislavská vodárenská spoločnosť - 9 lôpt na športové hrty, 10 termosiek pre deti  

     Price water house coopers Slovensko s. r. o. - 12 notebookov 

     p. Mináriková - hračky pre ŠKD a materskú školu

     Ľuboš Veselý - konzola na hranie hier s hrami 

     Slovenský zväz ľadového hokeja a Budiš - slnečník k pieskovisku 

     Vladimír Hušek - domáce kino s plazmovým televízorom 

     VÚB banka - 10 notebookov 

     Anonymný darca - plechová skriňa 

     Anonymný darca - čistiace prostriedky 

     kníhkupectvo Martinus - 10 darčekových poukážok na nákup kníh

     rodina Mede - kancelárske papiere do kopírok

     p. Boronkayová - hračky do ŠKD

     Únia žien Slovenska - finančný dar na zakúpenie kancelárskeho papiera, koberca do MŠ a vzdelávacieho lega

     Mgr. Ľuboš Veselý - 1 notebook, 1 netbook

     Firma Plantago - okrasné dreviny do kvetináčov pred školou

     Anonymný darca - 6 kancelárskych stolov s kontajnermi

     Anonymný darca - kancelárske nábytkové zostavy a stoly

     Anonymný darca - 4 sedačky

     Zuzana Mináriková - okrasné stromy a kroviny

     Ján Voštiar - digitálny fotoaparát, 6 kancelárskych stolov a 34 kancelárskych stoličiek

     Manželia Barančíkovci - 2 kusové koberce do III. A

     Marek Mede, firma Computer Mega - karta do digitálneho fotoaparátu

     VÚB banka - 17 počítačových zostáv

     Barbora Jaslovská - stolnotenisový stôl

     Anonymný darca - nábytok do triedy a 2 koberce

     Martina Veselá - DVD prehrávač  

     Ján Farbiak - finančný dar na maľovanie učebne

     p. Hrivnáková - finančný dar na maľovanie učebne

     Anonymný draca - dataprojektor do V. A 

     Anonymný darca - úhrada prevozu nábytku 

     Arval Slovakia - kancelársky nábytok, kancelárske stoly a stoličky 

     p. Butscheková - hry pre žiakov

     Srdečne  ďakujeme :-)