• Testovanie

    •  
     MŠVVaŠ - Usmernenie k externým testovaniam v školskom roku 2021/2022:
     https://www.minedu.sk/data/att/22391.pdf
      
      
     Testovanie 9-2022 - plagát pre žiakov, základné informácie: Testovanie_9_-_plagat_pre_ziakov.doc
     Špecifikácie testov:
     MAT: https://www.nucem.sk/dl/4990/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testu%20z%20matematiky%20-%20T9%202022.pdf
     SJL: https://www.nucem.sk/dl/4989/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20testov%20z%20vyu%C4%8Dovac%C3%ADch%20jazykov%20-%20T9%202022.pdf
      
     Všetko o T9-2022 nájdete na: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
      
      
     Testovanie 5-2022 - základné informácie:
     Testovanie 5-2022 - plagát pre žiakov:
     Testovanie 5-2022 - hramonogram:
     Špecifikácie testov: