• Z NÁŠHO  VYUČOVANIA

    Nemecký jazyk

    V rámci projektu Interreg BIG SK-AT v spolupráci s mestskou časťou sa v našej MŠ realizujú hodiny nemeckého jazyka, do ktorých sa zapojilo 30 našich predškolákov. Zábavnou formou sa deti s odbornými lektormi oboznamujú s jazykom a rozširujú si slovnú zásobu. Pracovné listy si každé dieťa zakladá vo svojom portfóliu. Galéria fotografií 

    Didaktické pomôcky

    Didaktické pomôcky v našej materskej škole zakupujeme pravidelne, aby sa rozvííjali všestranné schopnosti našich detí. Galéria fotografií

     

    Didaktická pomôcka

    Zakúpili sme didaktickú pomôcku vhodnú pre tých najmenších aj predškolákov. Téma PRÍRODNÉ ŽIVLY je vždy aktuálna, deti sa postupne učia orientovať v základných pojmoch ako VODA, VZDUCH, OHEŇ, ZEM a popri tom sa oboznamujú s pojmami, ktoré si ťažko dokážu predstaviť. Práve kartičkami, ktoré priraďujú a zároveň slovne vyjadrujú prírodné zákonitosti a úkazy ako povodeň, zemetrasenie, sopečná činnosť, zosuv pôdy, nerastné bohatstvo, veterná elektráreň. Súčasťou pomôcky je pexeso zostavené z obrázkov deťom už známych. Galéria fotografií.

    Gaštany

    Využívame experiment na poznávanie a skúmanie prírodovedných zákonitostí. Úlohou detí bolo predpokladať, či sa gaštan na hladine udrží, alebo potopí? 1. úloha - gaštan zabalený v alobale, 2. úloha - gaštan zabalený v plastelíne, 3. úloha - gaštan položený v plastovej miske. Deti tvorili predpoklad a pokusom si overovali tvrdenie. Spracovanú informáciu zapísali do záznamového hárku. Tu je dôkaz, že aj deti v predškolskom veku vnímajú svet okolo nás a radi ho skúmajú. Galéria fotografií.

    Tekvice

    Spestrili sme si jeseň vyrezávaním tekvičiek. Nikto nechýbal pri čistení tekvičky od jadierok, ktoré sme si dali vysušiť do rúry a vylúskali spoločne. Obľúbená aktivita našich detí, ktorá sa stala tradíciou a tešíme sa na ňu každý rok. Vyrezané svetielkujúce tekvice nám zdobia škôlku. Galéria fotografií.