• Dnes je
  Piatok 29. 5. 2020
  • jún 2020
    • 22
    • Po
    • Projekt Môj dom - moja nová škola
     VI.A
    • 22. 6.
    • Projekt
    • 22
    • Po
    • Projekt Môj domov - moja nová škola
     Tu nahraj do 6.5.:)
     VI.A
    • 22. 6.
    • Projekt
    • 22
    • Po
    • Projekt Môj dom - moja nová škola
     V.B
    • 22. 6.
    • Projekt
    • 22
    • Po
    • Projekt Môj dom - moja nová škola
     VI.B
    • 22. 6.
    • Projekt
    • 15
    • Po
    • Pracovný zošit z geografie - vyplnený PZ zaslať do 15. júna 2020
     VI.A
    • 15. 6.
     3
    • Referát
    • 03
    • St
    • Dobrovoľný projekt - Ľubovoľná téma (osobnosť či udalosť) z prebraného učiva dejepisu 8. ročníka v druhom polroku (Slovenské národné hnutie) - hodnotí sa obsah, forma, vizuálna podoba, prezentácia; nezabudnúť uviesť zdroje, odkiaľ boli informácie čerpané (aspoň tri zdroje)
     VIII.A
    • 3. 6.
    • Projekt
    • 01
    • Po
    • Dobrovoľný projekt - Ľubovoľná téma (osobnosť či udalosť) z prebraného učiva dejepisu 9. ročníka v druhom polroku (od Slovenského štátu vrátane) - hodnotí sa obsah, forma, vizuálna podoba, prezentácia; nezabudnúť uviesť zdroje, odkiaľ boli informácie čerpané (aspoň tri zdroje)
     IX.B
    • 1. 6.
    • Projekt
    • 01
    • Po
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Modul: Kalendár