• ZŠ - Aktivity 2012/2013

    • Julián Enrik Smoliga

      

     Dňa 6. 6. 2013 sa na Základnej umeleckej škole na Exnárovej ulici v Bratislave sa  uskutočnilo krajské kolo súťaže Slávik Slovenska 2013. Každý súťažiaci spieval dve slovenské ľudové piesne. Jedna pieseň bola predpísaná a druhú si mohol každý zvoliť podľa vlastného výberu. Našu školu na súťaži reprezentoval Julian Enrik Smoliga, žiak 8.A triedy. Vďaka skvelej interpretácii piesní a bezprostrednému prejavu zaslúžene obsadil 1. miesto v III. kategórii. Srdečne blahoželáme!

     Postúpil do celoslovenského kola danej súťaže, ktoré sa bude konať 27. a 28. júna 2013 vo Vrábľoch. Držme mu palce!

      

     Slávik Slovenska

      

       Dňa 16. mája 2013 v Nemeckom kultúrnom dome v Rači sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2013. Našu školu na súťaži reprezentoval Julian Enrik Smoliga, žiak 8.A triedy. Vďaka skvelej intrpretácii piesní a bezprostrednému prejavu zaslúžene obsadil 1. miesto v 3. kategórii. Postúpil do krajského kola danej súťaže, ktoré sa bude konať už 6. júna 2013. Držme mu palce!
      

      
      
      

      

     Obvodné kolo vo florbale

      

      
     Dňa 16. apríla 2013 základná škola Riazanská 75 organizovala obvodné kolo vo florbale v kategorii mladší a starší žiaci. Naši florbalisti v oboch vekových kategóriach obsadili v prvej hracej skupine zhodne 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

      

     Pytagoriáda obvodné kolo

      


     Dňa 20. 3. 2013 sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi tejto matematickej súťaže sa stali 2 žiaci našej školy.

      kategória P7 -
       5. miesto   Roman Grom  ,

      kategória P8 -
       9. miesto   Filip Šubín ,

     ĎAKUJEME ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU

      

     Hviezdoslavov Kubín okresné kolo - VÝSLEDKY

      

        Poézia: 1. kategória ( žiaci 2. - 4. ročníka ):
      2. miesto - Samuel Skala,

      3. kategória ( žiaci 8. - 9. ročníka ):
        1. miesto - Julian Enrik Smoliga,
      
      GRATULUJEME NAŠÍM ŽIAKOM A ĎAKUJEME ZA
       ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU !

      

     Julian Enrik Smoliga

      

     https://sites.google.com/a/zsriazanska.sk/www/oznamy/praha/IMG_9645.JPG12.októbra 2012 sa v Martinickém paláci v Prahe na Hradčanoch konal  medzinárodný koncert interpretov ľudových piesní, víťazov súťaží ČR a SR za rok 2012 „Zpěváček“ a „Slávik Slovenska“. Spolu s nimi sa predstavili víťazi folklórnych súťaží a festivalov z z Rumunska, Bulharska, Polska, Ruska a Íránu. Slovensko reprezentovali dve dievčatá a jeden chlapec, ktorým bol Julian Enrik Smoliga zo ZŠ Riazanská v Bratislave, Laureát Slávika Slovenska 2012. Mladé talenty doprovádzal Orchestr lidových nástrojů VUS Ondráš a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

     Nad galakoncertmi „Zpěváček – Slávik 2012“ prevzali záštitu ministerka kultúry ČR Alena Hanáková, minister kultúry SR Marek Maďarič, námestkyňa ministra školstva, mládeže a telesnej výchovy ČR Eva Bartoňová, starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký a operný spevák, majster Peter Dvorský.

     Hosťami koncertu boli primáš Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu Mirko Dudík, ktorý doprevádzal slovenských účinkujúcich a huslistka Markéta Janoušková.

     Julian Smoliga zaspieval dve ľudové piesne, pričom v jednej si zahral na 6-dierkovú píšťalku spolu s orchestrom. Na společenskom večierku po skončení koncertu v slávnostných priestoroch Martinického paláca odovzdal Peter Dvorský a starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký účinkujúcim deťom diplomy a popriali im veľa úspechov v ďalšej „speváckej kariére“.


      

     Deň víťazstva

       Dňa 9. 05. 2013 sa žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateľky E. Žalmanovej zúčastnili na Slavíne v Bratislave oslavy, Dňa víťazstva nad fašizmom. K pamätníku kládli vence a položili kyticu kvetov. Žiaci si takto uctili pamiatku padlých hrdinov počas druhej svetovej vojny. Účasť a sledovanie osláv umocnil u žiakov pocit slobody.

      

     Burza v ŠKD 1

      

      

     Ako sme vymieňali. Koncom apríla sme sa v ŠKD 1 rozhodli, že vymeníme naše staré hračky, knižky a rôzne pomôcky nielen do školy za veci skoro nové. Usporiadali sme spolu s druhákmi a tretiakmi výmennú burzu. Podarilo sa nám vymeniť takmer všetko a tak sme sa naučili niečo nové nielen o obchodovaní, ale odniesli si domov aj nové hračky a pekné veci, ktoré nás potešia a iným zase doma zvyšovali. Určite si to ešte zopakujeme.

      

      

      

      

     Burza v ŠKD 1

      

      

      

     Šikovné ručičky

      

      

     Šikovné rúčky prvákov počas apríla

      

     Počas celého apríla sme v ŠKD 1 kreslili, strihali, lepili, rozprávali a hlavne sa zabávali. Tak sme sa venovali našim zúbkom a rozprávanie o správnej hygiene sme zakončili výrobou širokých papierových úsmevov. Nezabudli sme ani na Deň narcisov a podporili sme ho výrobou vlastných odznakov a kvietkov. Na Deň vody sme sa rozprávali o jej význame a zakončili ho peknou vodnou vymaľovávankou. Okrem toho sme vítali jar výrobou zaujímavých kvetín z papiera a tiež sme sa rozprávaním vybrali aj na farmu, kde sa to teraz hmýri mláďatkami a vytvorili si farmársko-zvieratkovské mozaiky. Všetko naše snaženie a našu tvorivosť si  môžete pozrieť nielen u nás v triede na nástenkách, ale aj na fotkách vo fotogalérii.

      

     Dopravná výchova

      

      

     Dopravná výchova s policajtmi. Koncom marca nás v ŠKD navštívili policajti. Nebolo to nič vážne – prišli nám porozprávať o tom, ako sa máme správať na cestách a chodníkoch, ako neublížiť iným a hlavne sebe. Dozvedeli sme sa veľa užitočných rád a samozrejme sme mali aj my množstvo otázok, na ktoré nám policajti radi odpovedali. Na záver sme si ešte vyskúšali nasadzovanie pút, prácu s vysielačkou a sľúbili sme policajtom, že na cestách a chodníkoch budeme vždy veľmi opatrní.

      

     Marec

      

       Marec – mesiac knihy. Marec je mesiacom knihy a tak sme sa aj my v ŠKD 1 rozhodli zasvätiť mu naše popoludnia. Vybrali sme sa preto do knižnice, odkiaľ sme si odniesli krásne knižky, ktoré nás zaujali. Prezerali sme si ich nielen v triede, ale mohli sme si ich na nejaký čas požičať aj na doma, aby sme ich ukázali nielen rodičom, ale si ich aj sami podrobnejšie preštudovali. Nezabudli sme ani na našu nástenku, ktorú sme ozdobili nákresmi našich najobľúbenejších kníh – a veru, že každý mal inú tú svoju najmilšiu.

      

     Kiselica

      

      Vítanie jari – Kiselica. Sneh nás tento rok akosi nechcel opustiť a aj preto sme sa rozhodli pomôcť teplejším dňom a zúčastniť sa na vítaní jari. Akcia s názvom Kiselica, známejšia ako Morena a jej vynášanie, sa konala za účasti všetkých ŠKD z našej školy v Dome kultúry na Vajnorskej. Sprevádzal nás krásny program plný ľudovej tvorby a tradícií viažucich sa k tomuto dňu. Okrem toho sme v programe vystúpili aj my a piesňami volali teplejšie dni. Na záver sme sa prešli ku Kuchajde, kde sme zlú vládkyňu zimy – Morenu hodili do vody a tešili na teplé jarné dni, ktoré boli pred nami.