• MŠ, Letná - Aktivity 2015/2016

    • Dobrovoľné príspevky

     uverejnené 11. 7. 2016, 17:46 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 17:46 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia a priatelia našej školy.
     Finančné príspevky vo forme rodičovského príspevku a 2% z daní sme použili aj na nákup interaktívnej tabule a jej súčasti a na výrobu krytov na radiátory do III. triedy.
     So srdca ďakujeme za každú pomoc
      
      

      

     Projekt ekologický čin školy 2016

     uverejnené 11. 7. 2016, 17:42 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 17:42 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Naša materská škola, konkrétne deti z heterogénnej III. triedy sa zapojili do projektu Ekologický čin školy 2016, ktorý organizuje BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a SEA - Občianske združenie zamerané na podporu rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu.
     Deti predviedli experiment s vodou a potvrdili si tak svoje predpoklady a tvrdenia. 
     Dostali vyznamenanie a kufrík s príslušenstvom, ktoré bude slúžiť na ďalšie experimentovanie a bádanie.
      

      

     Záhradná slávnosť

     uverejnené 11. 7. 2016, 17:37 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 17:37 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Na oslavu konca školského roka sme usporiadali záhradnú slávnosť.
     Program bol bohatý a zábava vynikajúca.
     Svojou prítomnosťou nás poctil aj pán starosta R. Kusý.
     So srdca všetkým ďakujeme!
      
      

      

     Rozlúčka s predškolákmi

     uverejnené 11. 7. 2016, 17:28 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 17:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Predškoláci z V. triedy sa lúčili s materskou školou a predviedli sa pred svojimi rodičmi s bohatým programom.
     Budete nám chýbať!​
      

      

     Hasiči

     uverejnené 11. 7. 2016, 17:25 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 17:25 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Na koniec školského roka deti z tretej triedy navštívili hasičskú stanicu v blízkosti MŠ.
     Videli sme a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých veci a mali sme možnosť aj vidieť improvizované hlásenie.
     Deťom aj pani učiteľkám sa veľmi páčilo a ešte dlho budú na exkurziu spomínať.
      
      

      

     Žiacka konferencia

     uverejnené 11. 7. 2016, 17:15 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 17:15 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Netradičnú formu učenia predviedli žiaci zo ZŠ Riazanská. Okrem iného predviedli svoje zručnosti aj vlastnými výrobkami, ktoré predávali za symbolické ceny.
     Na záver bola tombola vo forme zaujímavých cien. Hlavnou cenou bola živá kytica z ovocia.
     Rodičom a priateľom školy sa prihovorila​ ​ p. riaditeľka Ing. Emília Pošvancová a svojou účasťou nás poctil aj pán starosta R. Kusý.
      

      

     Červená karkulka

     uverejnené 11. 7. 2016, 17:06 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 17:06 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti z I. stupňa ZŠ Riazanská sa nám predstavili s muzikálom Červená Karkulka.​
      

      

     Oslava narodenín

     uverejnené 11. 7. 2016, 17:02 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 17:02 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Aj takto oslavujeme narodeniny našich kamarátov.
     Veronika všetko najlepšie!
      

      

     Škola v prírode

     uverejnené 11. 7. 2016, 16:57 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 16:57 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Ku koncu školského roka sa naši predškoláci zúčastnili školy v prírode v Kubrici pri Trenčíne.
     Aj keď boli slzy, deťom aj učiteľkám sa v škole v prírode veľmi páčilo.
     Takto sme sa s nimi lúčili a vítali ich späť.
      
      

      

     Škola varenia

     uverejnené 11. 7. 2016, 16:42 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 7. 2016, 16:42 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Škola varenia, ktorá pôsobí v OC Polus, robí aj kurzy varenia pre dospelých.
     Naše deti si vyskúšali ako chutí varenie a naučili sa základy a etiku prestierania a stravovania. V pravidelných intervaloch budeme od septembra využívať možnosť naučiť sa niečo viac o zdravej strave a životnom štýle.
     Deti obdržali aj pozornosť vo forme bio džúsikov.
     Ďakujeme!​

      

     Maratón dobrovoľníkov 2016

     uverejnené 16. 6. 2016, 10:30 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 16. 6. 2016, 10:30 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Aj tento rok sa Nové mesto zúčastnilo programu "Maratón dobrovoľníkov", ktorý organizuje Nadácia Pontis.
     Aktivity sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov zo spoločnosti IBM Slovensko, Johnson Controls, Dell a naši rodičia, ktorí priložili ruku k dielu tým, že revitalizovali areál našej školskej záhrady a maľovali triedu.
     Akciu otvoril a všetkých privítal pán vicestarosta Ing. Stanislav Winkler.
      
      

      

     Práce detí

     uverejnené 15. 6. 2016, 13:12 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 15. 6. 2016, 13:12 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Do našej škôlky chodia samé šikovné a zvedavé deti, ktoré veľmi radi objavujú a spoznávajú svet okolo.
     Veď sa môžete presvedčiť sami :)
      

      

     Olympijský deň

     uverejnené 15. 6. 2016, 12:37 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 15. 6. 2016, 12:37 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti z tretej triedy sa zúčastnili na športovom dopoludní- Beh olympijský deň, ktorý sa konal na pôde ZŠ Kalinčiaková. Každoročne ho usporadúva p. Dušan Noga, riaditeľ školy.
     Pri športovom výkone nás prišli povzbudiť zástupcovia z odboru školstva BA - Nové Mesto - vedúci oddelenia: Mgr. Vladimír Novák, referent školstva: Elena Hlivová, referent pre výpočtovú techniku: Ing. Jozef Šarina a medzi pozvanými hosťami nechýbala ani bývala československá atlétka Mária Mračnová.
      

      

     Prvky pedagogiky Márie Montessoriovej

     uverejnené 13. 6. 2016, 14:39 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 13. 6. 2016, 14:39 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vrámci edukačného procesu sme začali zavádzať a uplatňovať aj prvky pedagogiky Márie Montessoriovej.
     Na fotkách je nácvik správneho úchopu, manipulácia s pinzetou s využitím odpadového materiálu krabičky z vitamínov, vrchnáky z PET fliaš, či rolky toaletného papiera.
      

      

     Environmentálna výchova

     uverejnené 13. 6. 2016, 14:27 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 13. 6. 2016, 14:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vrámci všestranného rozvoja osobnosti našich detí využívame v edukačnom procese aj prvky environmentálnej výchovy.
     Naša "záhradka" sa nachádza na terase a deti v nej pozorujú a starajú sa o vlastné zdravé dobroty- reďkovku a šalát.
      

      

     Deň detí

     uverejnené 13. 6. 2016, 14:20 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 13. 6. 2016, 14:20 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     1. júna je jeden z najkrajších sviatkov v roku.
     Sviatok vtedy majú všetky deti a oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
     Našej oslavy sa zúčastnili aj zástupcovia MU - BA Nové Mesto - vedúci školského úradu Mgr. Vladimír Novák a Elena Hlivová. 
     O zábavu sa postarali aj študentky, budúce pani učiteľky, ktoré boli u nás na praxi.
     Tadadadá
      
      

      

     Rozvíjanie grafomotorických zručností

     uverejnené 13. 6. 2016, 11:59 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 13. 6. 2016, 11:59 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Rozvíjanie grafomotorických zručností detí predškolského veku je dôležitou súčasťou edukačného procesu v MŠ.
      

      

     Koncoročný výlet vláčikom Blaváčikom

     uverejnené 13. 6. 2016, 11:23 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 13. 6. 2016, 11:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Koncoročného výletu na Bratislavský hrad sa zúčastnila celá škôlka a zároveň aj študentky, budúce pani učiteľky, ktoré v našej škôlke praxovali.
     Všetkým sa nám veľmi páčilo a užívali sme si.
     Veď posúďte sami.
      

      

     Tanečná -otvorená hodina

     uverejnené 4. 6. 2016, 11:06 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 4. 6. 2016, 11:06 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V našej škôlke ponúkame deťom aj rôzne záujmové krúžky.
     Jedným z nich je aj tanečná "Baby Elastic". Ako taká hodina prebieha a čo všetko sa deti naučili si rodičia mohli pozrieť na otvorenej hodine.
      

      

     Návšteva Slovenskej národnej galérie

     uverejnené 30. 5. 2016, 14:25 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 30. 5. 2016, 14:25 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Naši predškoláci boli na exkurzii v Slovenskej národnej galérii kde sa nenásilnou formou oboznamovali s výtvarným umením a mali možnosť si aj sami vyskúšať aké je to byť ujom maliarom.

      

     Narodeniny nášho Kubka

     uverejnené 27. 5. 2016, 13:30 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 27. 5. 2016, 13:30 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V našej škôlke máme integrovaného chlapca so ŠVVP ( špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). 
     Deti si ho veľmi obľúbili a takto sme spoločne oslávili jeho narodeniny.
      

      

     Plavecký výcvik

     uverejnené 13. 5. 2016, 14:14 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 13. 5. 2016, 14:14 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Aj tento školský rok sa naši predškoláci zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal v bazéne na Pasienkoch.
     Deti boli rozdelené do štyroch skupín- Rybky, Delfíny, Krokodíle a Kačičky. 
     Na záver bola otvorená hodina kde sa mohli prísť pozrieť aj rodičia.
     Naše deti sa rozhodne vody neboja.
      

      

     Divadielko- Soľ nad zlato

     uverejnené 29. 4. 2016, 14:17 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 29. 4. 2016, 14:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V rámci spolupráce s našou kmeňovou ZŠ Riazanská nám školáci zahrali krásne divadielko s názvom Soľ nad zlato. 
      

      

     Deň Zeme

     uverejnené 29. 4. 2016, 14:10 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 29. 4. 2016, 14:10 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Pri príležitosti dňa Zeme sme deťom pripravili na školskom dvore rôzne aktivity a úlohy.
     Deti boli veľmi šikovné a užili si kopec zábavy.
      
      
      

      

     Divadielko- Škaredé káčatko

     uverejnené 29. 4. 2016, 13:17 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 29. 4. 2016, 13:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Kde je skutočný domov a kde je ukrytá naozajstná krása? Odpoveď hľadali naše deti spolu so smiešnou  pani Hortenziou Swanovou, ktorá na ceste z dovolenky, tak trošku zablúdila. 
      

      

     Zápis detí na ZŠ Riazanská

     uverejnené 16. 4. 2016, 8:18 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 20. 4. 2016, 12:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     V dňoch 8. a 9. apríla 2016 sa konal zápis detí do prvého ročníka na  základnú školu Riazanská.
      

      

     Nové pieskovisko

     uverejnené 14. 4. 2016, 21:07 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 14. 4. 2016, 21:07 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Na školskom dvore máme staro-nové pieskovisko.
     Pomáhali všetci- deti, učiteľky, prevádzka, dokonca prišli pomôcť aj starší žiaci so ZŠ.
     Všetkým so srdca ďakujeme :)
      

      

     Slačikové kvarteto

     uverejnené 8. 4. 2016, 12:48 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 8. 4. 2016, 12:48 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Na chvíľu sme sa premiestnili do dávnych časov keď v Taliansku vládol ešte kráľ.
     No nebolo to hocijaké kráľovstvo. Bolo to kráľovstvo štyroch ročných období a úlohou našich detí bolo vybrať z dvanástich princezien tú najlepšiu, ktorá sa stane kráľovnou.
     Voľba to nebola rozhodne jednoduchá, ale spoločnými silami sme to nakoniec zvládli.
      

      

     DOD na Riazanskej

     uverejnené 7. 4. 2016, 20:27 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 7. 4. 2016, 20:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Naše deti pomaly, ale iste rastú a mnohí už pôjdu čo chvíľa do školy.
     A že v takej škole je aj veľká zábava ste sa mohli presvedčiť na DOD na Riazanskej
      

      

     Čítanie-spolupráca so ZŠ Riazanská

     uverejnené 7. 4. 2016, 19:04 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 7. 4. 2016, 19:04 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Vrámci spolupráce so ZŠ Riazanská si školáci pripravili pre nás rozprávku: O šípkovej Ruženke. Žiaci IV.A prečítali krátky úryvok z rozprávky, dievčatá, prezlečené do pekných kostýmov, zatancovali tanček na pesničku: Šípková Ruženka. 
     A keďže sa naši škôlkári učia anglický jazyk, žiaci VI.A si s nimi zopakovali zopár slovíčok z tejto rozprávky aj v anglickom jazyku, ktoré doplnili obrázkami. 
     Naši budúci prváčikovia poznali všetky slovíčka. Sú veľmi šikovní.

     Veľkonočné inšpirácie

     uverejnené 1. 4. 2016, 11:26 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 1. 4. 2016, 11:26 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

      

     Muzikanti Fidlikanti

     uverejnené 1. 4. 2016, 11:14 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 1. 4. 2016, 11:14 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Viete ktorý je najmenší ľudový hudobný nástroj a ako sa volá najväčšia píšťala na svete?
     Naše deti to vďaka muzikantom fidlikantom vedia.
     A zažili sme toho oveľa viac.
      

      

     Využitie prírodného materiálu

     uverejnené 1. 4. 2016, 10:25 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 1. 4. 2016, 10:25 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

      

     Zber papiera a využívanie odpadového materiálu

     uverejnené 23. 3. 2016, 7:46 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 14. 4. 2016, 19:54 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V našej škôlke prebieha priebežný zber papiera a ako odmenu za aktivitu sme zo získanej finančnej odmeny mohli deťom zakúpiť kolobežky.
     Taktiež v rámci využívania odpadového materiálu zbierame pet vrchnáky z ktorých sa dajú tvoriť zaujímavé veci a neskôr pôjdu na pomoc hendikepovaným deťom.
      
      

      

     Jarné tvorivé dielne

     uverejnené 21. 3. 2016, 13:34 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 21. 3. 2016, 13:35 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Veľkonočnú náladu sme si spravili aj spolu s rodičmi Jarnými tvorivými dielňami.
     Okrem nádherných výtvorov nám k dobrej nálade prispelo aj krásne hudobno-tanečné vystúpenie našich ratolestí.
      

      

     Divadielko- Slncový kôň.

     uverejnené 16. 3. 2016, 14:14 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 16. 3. 2016, 14:14 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Krásny a napínavý príbeh o tmavom kráľovstve a zázračnom koníkovi nám zahralo divadlo Bum-bác.
      
      

      

     Hry a hrové činnosti detí

     uverejnené 8. 3. 2016, 13:20 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 27. 5. 2016, 13:59 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Hra má v živote dieťaťa veľmi dôležitú funkciu. Hra je pre dieťa to, čo je pre dospelého človeka verbalizácia. Práve preto má nezastupiteľné miesto aj v dennom programe v materskej škole.
      
      

      

     Eko program- Víla Moravienka

     uverejnené 8. 3. 2016, 8:24 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 8. 3. 2016, 8:24 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Prostredníctvom príbehov Víly Moravienky sme sa dozvedeli o niektorých tajomstvách riek. 
     Prezradila nám ako sa rieka mení počas štyroch období
     a zoznámila nás so svojimi vodnými kamarátmi. 
     Tento program bol určený pre deti predškolského veku.
      
      

      

     Zimné inšpirácie

     uverejnené 22. 2. 2016, 9:28 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 22. 2. 2016, 9:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Keď už vonku nie je zima ako sa patrí, urobili sme si ju aspoň v škôlke.
      

      

     Divadielko-Zimný príbeh

     uverejnené 22. 2. 2016, 9:21 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 22. 2. 2016, 9:21 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Krásny príbeh o zvieratkách, nezbedných deťoch a stratenej rukavičke nám zahralo bábkové divadlo "Pod Hríbom".

      

     ME v krasokorčulovaní

     uverejnené 11. 2. 2016, 12:12 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 2. 2016, 12:12 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
      

      

     Karneval

     uverejnené 4. 2. 2016, 13:47 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 4. 2. 2016, 13:47 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Opäť prišiel karnevalový čas. 
     Deti sa obliekli do nádherných masiek a o výbornú zábavu sa nám postaral sám Zoro so svojimi pomocníčkami betmenkou a supermankou.
      

      

     Medovníkový domček

     uverejnené 24. 1. 2016, 10:04 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 24. 1. 2016, 10:04 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Tento raz nám známu rozprávku Medovníkový domček zahralo Staražanovo bábkové divadlo.
     A že sa bolo na čo pozerať nám môžete veriť.
      

      

     Mikuláš v ZŠ 2015

     uverejnené 24. 1. 2016, 9:53 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 24. 1. 2016, 9:53 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Aj tento rok sme boli s deťmi pozrieť svätého Mikuláša i v základnej škole.
      

      

     Adventné predstavenie na ZŠ

     uverejnené 18. 12. 2015, 18:49 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 24. 1. 2016, 13:11 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vo Vianočnom programe sa predstavili deti základnej i materskej školy.
     Hosťom podujatia bola rodina Hlbocká z Piešťan.
     Po koncerte bol pripravený Vianočný bazár, Vianočný punč a Vianočná chemická show.
      
      

      

     Mikuláš

     uverejnené 18. 12. 2015, 14:22 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 12. 2015, 14:22 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Aj tento rok svätý Mikuláš nezabudol na našu škôlku a naše deti,ktoré sa ho nevedeli dočkať.
     Spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom nám zahral divadlo a dobrým deťom sa ušiel aj balíček so sladkosťami a adventný kalendár.
      

      

     Vianoce v 3. triede

     uverejnené 18. 12. 2015, 13:35 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 12. 2015, 13:35 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Keďže sa nám pomaly ale isto opäť blížia najkrajšie sviatky v roku, Vianočnú atmosféru sme si spravili aj u nás v škôlke. 
     S deťmi sme si ozdobili stromček a zaspievali krásne koledy.
     Prajeme aj Vám krásne a pokojné sviatky.
      

      

     O lese a jeho tajomstvách

     uverejnené 18. 12. 2015, 13:27 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 24. 1. 2016, 9:40 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti z prvej, druhej a tretej triedy sa nechali vtiahnuť do rozprávania lesnej víly. Prezradila nám, prečo sú stromy dôležité, a zoznámila nás s jej kamarátmi, ktorým stromy poskytujú potravu či príbytok. Na záver sme si vytvorili veľký lesný orchester, v ktorom si každý mohol zahrať na hudobných nástrojoch z prírodného materiálu.
      
      

      

     Futbal

     uverejnené 7. 12. 2015, 14:25 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 7. 12. 2015, 14:25 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

      

     Jesenná brigáda

     uverejnené 6. 12. 2015, 12:14 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 12. 2015, 12:14 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Aj tento rok sme za výdatnej pomoci našich rodičov a detí očistili náš areál od lístia a iných nečistôt. 
     Keď nám vyhladlo, ponúkli sme sa bohatým občerstvením. 
     Už teraz sa tešíme na budúci rok :)

     Vyčistíme rozprávku alebo O karkulke

     uverejnené 6. 12. 2015, 11:50 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 6. 12. 2015, 11:50 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Tento raz nám divadielko Dunajka zahralo trochu popletenú rozprávku  O karkulke. S pomocou našich šikovných detí sme však dali všetko do poriadku a že sme si užili pritom kopec zábavy sa môžete presvedčiť sami.
      

      

     Návšteva knižnice

     uverejnené 14. 11. 2015, 14:39 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 11. 2015, 14:39 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Naši predškoláci navštívili knižnicu na Kutuzovovej ulici v Bratislave. Zamestnanci knižnice si pre deti pripravili zaujímavý program. Deti mali možnosť sa oboznámiť s jednotlivými miestnosťami v knižnici a zažiť množstvo zábavy.
      
      

      

     Klub dobrej zvesti

     uverejnené 14. 11. 2015, 12:43 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 11. 2015, 12:45 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Každú stredu prebieha v našej škôlke pod vedením skúsených odborníkov "Klub dobrej zvesti". Deti sa zoznamujú s biblickými príbehmi, spievajú piesne, súťažia a zažívajú množstvo zábavy.
      

      

     Krúžok tenisu

     uverejnené 14. 11. 2015, 11:33 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 11. 2015, 11:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

      

     Póla radí deťom

     uverejnené 14. 11. 2015, 10:45 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 11. 2015, 10:45 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Projekt je zameraný na praktické uplatňovanie základných pravidiel správania sa na ulici pre deti predškolského veku.
     S uplatnením metód tvorivej dramatiky si deti vyskúšali odmietnutie hračky neznámej dospelej osobe a vedomosti si následne utvrdili prostredníctvom pracovného listu.

     Póla radí deťom

      

      

     Kurz korčuľovania

     uverejnené 25. 10. 2015, 7:10 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 10. 11. 2015, 14:31 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Kurz korčuľovania na ZŠ O. Nepelu v Bratislave určený pre predškolákov trval v rozsahu 8 hodín. 
     Na záver sa deti predviedli rodičom v karnevalových maskách.

     Kurz korčuľovania

      

      

     Baby Elastic

     uverejnené 25. 10. 2015, 6:48 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 12. 2015, 22:11 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
      

      

      

     Asistent pedagóga

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:58 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 4. 2016, 20:11 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V našom zariadení pôsobí asistent pedagóga, ktorý sa spolupodiela na výchovno vzdelávacom procese a intergrácii dieťaťa s narušenou komunikačnou schopnosťou.
     Jednou z  aktivít je aj využívanie prvkov metodiky Heyrovskej na rozvoj grafomotorických zručností.
      
      
      

      

     Experimenty

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:55 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 13. 6. 2016, 12:32 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Výskumne ladená koncepcia "Technika hrou od MŠ" podporená nadáciou Volkswagen Bratislava.
     V ďalšom experimente sme skúmali sme, ako udržať sucho pod vodou.
     Napustili sme misku s vodou, potom sme pokrčili papier a vložili na dno pohára. Pohár sme ponorili dnom nahor do vody. Potom sme pohár vytiahli a skontrolovali papier, ktorý bol suchý. 
     Neuveriteľný zážitok a prekvapenie pre deti, ktoré predpokladali opak. 
      
      
      
      

      

     Spolupráca so ZŠ Riazanská

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:53 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 10. 2015, 22:53 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V rámci utužovania vzťahov a rozvíjania spolupráce nám žiaci 8. ročníka pomohli upratať pivničné priestory našej MŠ. Ďakujeme.

      

     Jesenné dielne

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:50 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 10. 2015, 22:50 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Jeseň je obdobie kedy v záhradkách dozrieva rôzne ovocie, zelenina a iné plody, preto sme sa z nich rozhodli vytvoriť zaujímavé obrázky. 
      

     Jesenné dielne

      

      

     Spolupráca MŠ Letná s Maďarskom

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:46 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 10. 2015, 22:46 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Metodicko-vzdelávací pobyt krajanských učiteľov materských škôl z Maďarska na Slovensku zamerané na metodiku vyučovania slovenskej vzdelanosti v materskej škole v Maďarsku. 
      

     Spolupráca MŠ Letná s Maďarskom

      

      

     Divadlo "Malí huncúti"

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:43 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 10. 2015, 22:43 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Divadlo "Malí huncúti"

      
     Deti citlivo vnímali a prežívali predstavenie s jednoduchou dejovou zápletkou. Primerane reagovali na improvizovaný výstup a intuitívne chápali konkrétne situácie o rešpektovaní mravných zásad a zdravého životného štýlu.
      
      
      
      

      

     Krúžok nemeckého jazyka

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:39 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 14. 11. 2015, 12:38 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Naša MŠ zabezpečuje v jej priestoroch bezplatnú výuku nemeckého jazyka, ktorá prebieha jedenkrát do týždňa, počas celého školského roka. Je zameraná na deti predškolského veku. Výuka je poskytovaná odbornou jazykovo i pedagaogicko vzdelanou lektorkou.
      
      
      

      

     Šarkaniáda

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:36 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 10. 2015, 22:36 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Šarkany najrôznejších farieb veľkosti, tvarov a vzhľadu vytvorili deti spolu so svojimi rodičmi. So šarkanmi sa nielen lietalo, ale aj súťažilo. Kto mal najoriginálnejšieho šarkana, získal jednu z pekných cien. Za aktivitu každé dieťa čakala odmena.
      

     Šarkaniáda

      

      

     Poníky

     uverejnené 18. 10. 2015, 22:33 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 18. 10. 2015, 22:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti sa vozili na Shetlandských poníkoch. Ponúkli ich suchým rožkom a mrkvičkou. Ideálne pre bezpečné uvedenie detí do jazdeckého umenia.
      

     Poníky

      

      

     Bábková hra “Mišo a jeho svet“

     uverejnené 27. 9. 2015, 15:37 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 27. 9. 2015, 15:37 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Bábkové divadlo DÚHA nám predstavilo bábkovú hru “Mišo a jeho svet“. Deti citlivo vnímali a prežívali predstavenie s jednoduchou dejovou zápletkou a primerane reagovali na improvizovaný výstup.

      

     Bábková hra “Mišo a jeho svet“

      

      

     Športová aktivita ZUMBA

     uverejnené 27. 9. 2015, 15:34 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 27. 9. 2015, 15:34 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V rámci celoškolskej športovej aktivity naši predškoláci MŠ Letná spolu so žiakmi prvého a druhého stupňa ZŠ Riazanská vytvorili vlnu z farieb našej slovenskej zástavy. Cieľom aktivity bol 20 - minútový tanec zumby.

     Športová aktivita ZUMBA

      
      

      

      

     Sokoliarska skupina Falconarii

     uverejnené 27. 9. 2015, 15:27 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 27. 9. 2015, 15:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V rámci enviromentálnej výchovy sa nám predstavil majestátny orol, rýchly sokol a okatý výr.