• MŠ, Letná - Oznamy 2015/2016

    • JAZDY NA MOTOKÁRACH

     uverejnené 8. 9. 2016, 10:36 používateľom Jana Krišandová   [ aktualizované 8. 9. 2016, 13:36 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dňa 13.9.2016 sa v areáli našej MŠ budú konať

     JAZDY NA MOTOKÁRACH

     v čase od 09:30 do 11:30 hod.

     Deti si užijú jazdu plnú radosti.

     Skúsení inštruktori sa budú venovať Vašim deťom na trati i mimo nej.

      

     Prevádzka-september

     uverejnené 17. 7. 2016, 20:21 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 17. 7. 2016, 20:21 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
     Dňa 2.9.2016 (piatok) bude MŠ Letná 
     z prevádzkových dôvodov zatvorená.
     Nový školský rok začne 5.9.2016.
     Za pochopenie ďakujeme.
      
     Riaditeľka školy

      

     O červenej Karkulke

     uverejnené 21. 6. 2016, 7:54 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 21. 6. 2016, 7:54 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti z I. stupňa ZŠ Riazanská vystúpia v našej MŠ 
      
     v utorok, dňa 21.06.2016 o 15:00 
      
     s divadelným predstavením 
      
     „O červenej Karkulke“

      

     Škola varenia

     uverejnené 21. 6. 2016, 7:48 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 21. 6. 2016, 7:48 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Škola varenia“ pre  deti 4. triedy sa uskutoční v utorok, dňa 21.06.2016.
      
     Miesto a čas stretnutia: MŠ do 08:00 
      
     Čas odchodu: 09:30 
      
     Predpokladaný príchod: 11:30 
      
     Program:
     Oboznámenie sa s priestormi Polus City Center 
     Tematický program „Stolček prestri sa“ pod vedením organizátorov 
     Prezentácia 
      
      
     Poprosíme rodičov podpísať informovaný súhlas.
     Ďakujeme.

      

     Záhradná slávnosť

     uverejnené 10. 6. 2016, 12:50 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 16. 6. 2016, 13:08 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Vážení rodičia, milé deti 
     Srdečne Vás pozývame na záhradnú slávnosť
     ktorá sa bude konať v piatok 
     24.6.2016 od 16:00. 
      
     Na čo sa môžeme tešiť´? 
      
     zahájenie slávnosti 
     vystúpenie našich detí 
     krátky program 
     voľnu zábavu 
     (skákací hrad, maľovanie na tvár, guláš, párky...) 
      
     O dobrú náladu sa nám postará aj hudobná skupina Duo Servus. 
      
     Zároveň prosíme rodičov aby priniesli občerstvenie (koláče, sladké, slané, pitie)

      

     List pána starostu ku maratónu dobrovoľníkov

     uverejnené 9. 6. 2016, 17:30 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 9. 6. 2016, 17:30 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

      

     Maratón dobrovoľníkov

     uverejnené 3. 6. 2016, 13:34 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 3. 6. 2016, 13:34 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
      
     Naša materská škola sa zapojila do projektu „Naše mesto 2016“ v spolupráci s Miestnym úradom MČ BA – Nové Mesto a Nadáciou Pontis. 
     Cieľom projektu je revitalizovať areál našej MŠ (brúsenie, maľovanie, lakovanie herných prvkov – drevený domček, lezecká stena, hojdačky ....) 
      
      
      
     Na projekte sa zúčastnia firemní dobrovoľníci. Príďte nás podporiť v aktivitách a zapojme sa spoločne do úpravy areálu záhrady, ktorá poskytuje priestor pre oddych, spoločenské a športové aktivity pre nás všetkých. 
      
     Termín: 10.06.2016 (piatok) 
      
     Čas: 09:00 – 12:00 
              13:00 – 16:00 
      
     Svoju účasť potvrďte prosím podpisom u triednej pani učiteľky. 
      
     Ďakujeme a tešíme sa na Vás :)

      

     Dôležité informácie

     uverejnené 3. 6. 2016, 13:26 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 3. 6. 2016, 13:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ 
      
     1. samostatne sa obliekať, vyzliekať, obúvať, vyzúvať 
     2. vedieť používať lyžicu a samo sa najesť 
     3. nepomočovať sa, nepoužívať plienky, používať toaletu, WC papier (utierať zadok), vedieť si umyť ruky a po umytí si ich osušiť, smrkať do vreckovky 
      
     Čo by mal vedieť rodič ktorého dieťa začína navštevovať MŠ 
      
     1. Pripravte dieťa na nové prostredie, aby sa vyhlo stresu a šoku. 
      
     Prvý týždeň budú deti (nové) absolvovať adaptačný proces. 
     Dieťa doveďte do MŠ do 08:00 hod. 
     - Prvé dva dni si vyzdvihnú rodičia dieťa po dvoch hodinách, to znamená o 10:00 hod. 
     - Tretí a štvrtý deň si vyzdvihnú rodičia dieťa po troch hodinách, to znamená o 11:00 hod. 
     - Na piaty deň si vyzdvihnú rodičia dieťa o 11:30 hod. 
     Prosíme Vás, aby ste rešpektovali návykové obdobie Vášho dieťaťa. 
      
     2. Neprítomnosť dieťaťa treba nahlásiť do 08:00 hod. na tel. čísle 
     02/ 44253 088. 
      
     3. Prvý týždeň bude zabezpečená pre deti desiata. 
     Ak si želáte, aby neskôr bolo Vaše dieťa bez olovrantu, nahláste informáciu triednej pani učiteľke. 
      
     4. Pripravte dieťaťu do skrinky náhradné veci (tepláky, tričko, spodnú bielizeň, pančuchy) 
      
     5. Všetky veci aj papuče dieťaťu podpíšte. Na pyžamo našite ušká, zabezpečte vankúš s návliečkou menších rozmerov. 
      
     6. Prineste dieťatku mydlo, balík WC papieru, balík hygienických vreckoviek, univerzálny čistiaci prostriedok za I. polrok šk. roka. 
      
     7. Všetky šeky uhrádzajte včas. 
      
     8. Pri vstupe do budovy si nazujte návleky. 
      
     Tel: 02/44253088, email: msletna7@gmail.com, webová stránka: www.zsriazanska.sk

      

     Rozhodnutie

     uverejnené 3. 6. 2016, 13:17 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 3. 6. 2016, 13:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
      
     Písomné rozhodnutie dieťaťa do materskej školy Letná 7 k začiatku školského roka 2016/2017 si rodič prevezme osobne v MŠ v pracovných dňoch
      od 23.05.2016 do 31.06.2016 od 11:00 – 13:00 (vopred telefonicky ohlásiť). 
      
     V prípade iného termínu, alebo nejasností sa rodičia môžu informovať telefonicky na čísle: 02/44253 088. 
      
     Mgr. Veronika Macháčová 
     zást. riaditeľa MŠ

      

     Deň detí

     uverejnené 30. 5. 2016, 13:29 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 30. 5. 2016, 13:29 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Pozor, pozor, deti!
     Deň "D" je opäť tu!
     V stredu 1.6.2016 o 9:00 spolu oslávime MDD.
     A ako na poriadnej oslave nebude chýbaj aj skákaci hrad a diskotéka.
     Preto neváhaj a určite prídi.
     Tešíme sa na vás.

      

     „ Výlet s vláčikom Blaváčikom “

     uverejnené 27. 5. 2016, 13:20 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 27. 5. 2016, 13:20 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dátum:30.05.2016

     Čas: 8:00 príchod detí do MŠ

     09:30 odchod z MŠ

     11:15 príchod detí do MŠ

     Miesto: historické centrum, prestávka na Bratislavskom hrade

     Zodpovedný: Mgr. Macháčová V., Devečková A., Križová M., Grillová J., Schotterová M., Z. Hnátová, Z. Macháliková, J. Lomjanská, Mgr. M. Paľová, K. Šoltésová, Mgr. T. Letenajová

     Povinné vybavenie: vhodné športové oblečenie, občerstvenie a fľaša s vodou v ruksaku

     _______________________________________________________

     *Rodičia potvrdia účasť dieťaťa s informovaným súhlasom

      

     Anglický jazyk

     uverejnené 19. 5. 2016, 7:33 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 19. 5. 2016, 7:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
     Dňa 23.5.2016 krúžok anglického jazyka nebude.
     Hodina bude nahradená 30.5.2016.
     Za pochopenie ďakujeme.

      

     Krúžky

     uverejnené 13. 5. 2016, 14:00 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 3. 6. 2016, 12:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
      
     Krúžková činnosť bude ukončená nasledovne:
      
     AJ - 30.5.2016
     NJ - aktuálne prerušený, pokračovať bude od 3.6. do 24.6. 2016
     Futbal - 23.6. 2016
     Tenis - 18.5. 2016
     Baby Elastic - 26.5. 2016
     Klub dobrej zvesti - 8.6. 2016
      

      

     Prevádzka počas letných prázdnin

     uverejnené 9. 5. 2016, 13:40 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 9. 5. 2016, 13:40 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
      
     Počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ Letná 7, BA 
     prerušená od 18.7.2016 do 19.8.2016 z prevádzkových dôvodov. 
     Prevádzka bude opäť obnovená 22.8.2016.
     Za pochopenie ďakujeme a prajeme krásnu dovolenku.
     Kolektív MŠ.

      

     Otvorená hodina- Baby Elastic

     uverejnené 9. 5. 2016, 13:32 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 9. 5. 2016, 13:32 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
     Srdečne Vás pozývame na otvorenú hodinu Baby Elastic 
     dňa 19.5.2016 o 15:30 v školskej telocvični.
     Tešíme sa na Vás.

      

     Oznam

     uverejnené 28. 4. 2016, 14:14 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 28. 4. 2016, 14:14 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
     Krúžok Nemčina nebude prebiehať do 27.5.2016.
     Za pochopenie ďakujeme.

      

     Oznam

     uverejnené 25. 4. 2016, 14:07 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 25. 4. 2016, 14:07 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
     Z dôvodu plaveckého výcviku v termíne od 25.4-6.5.2016 nebudú prebiehať krúžky:
     Tenis
     Futbal
     Nemčina
     Chýbajúce hodiny sa dodatočne nahradia.
     Za pochopenie ďakujeme.

      

     Bábkové divadlo- O škaredom káčatku

     uverejnené 16. 4. 2016, 8:08 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 16. 4. 2016, 8:08 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Milé deti, vážení rodičia. 
      
     Dňa 19.4.2016 o 9:15 našu škôlku navštívi divadlo Babadlo
     Zahrá nám známi príbeh o škaredom káčatku. Alebo aj nie? 
     Nechajte sa prekvapiť  :)

      

      

     Oznam

     uverejnené 6. 4. 2016, 13:16 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 6. 4. 2016, 13:16 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia, 
      
     Dňa 7.4.2016 nebude tanečná príprava-Baby Elastic. 
     Hodina bude nahradená predĺžením dvoch najbližších hodín o 15 minút. 
      
     Za pochopenie ďakujeme.

      

     Fidlikanti

     uverejnené 21. 3. 2016, 7:57 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 21. 3. 2016, 7:57 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Milé deti
      
     radi spievate, tancujete? 
     Tak to máme pre vás dobrú správu. 
      
     Dňa 22.3.2016 o 9:30 do našej škôlky zavítajú ozajstní muzikanti- „Fidlikanti“
     Už teraz sa môžeme tešiť na poriadnu ľudovú zábavu.

      

     Jarné tvorivé dielne

     uverejnené 4. 3. 2016, 13:46 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 16. 3. 2016, 14:01 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia, milé deti, 
     Jar sa nám pomaly, ale iste blíži 
     a preto by sme Vás radi pozvali 
     18.3.2016 o 15:30-17:00 
     na 
     JARNÉ TVORIVÉ DIELNE
     kde si spoločne vyzdobíme veľkonočné kraslice.
      
     Jarnú náladu nám urobia aj naše deti svojím
      
     hudobno-tanečným vystúpením.
     Tešíme sa na Vás.

      

     Divadielko- Slncový kôň

     uverejnené 4. 3. 2016, 12:45 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 4. 3. 2016, 12:45 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Milé deti, 
      
     Chýba vám už divadielko? Máme pre vás dobrú správu. 
     8.3.2016 o 9:30 nás navštívi divadielko „Bum bác“ s rozprávkou
      „Slncový kôň“
     Už teraz sa môžete tešiť na krásne bábky a napínavý príbeh.

      

     Eko program "O víle Moravienke"

     uverejnené 24. 2. 2016, 14:33 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 24. 2. 2016, 14:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia, 
     Dňa 1.3.2016 od 9:00 k nám príde vzácna návšteva- víla Moravienka
      
     Prostredníctvom jej príbehov sa dozvieme o niektorých tajomstvách riek. 
     Prezradí nám ako sa rieka mení počas štyroch období
     a zoznámi nás so svojimi vodnými kamarátmi. 
     Už teraz sa môžeme tešiť na veľkú zábavu.
      

      

     Krúžková činnosť cez jarné prázdniny

     uverejnené 18. 2. 2016, 14:22 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 19. 2. 2016, 8:11 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia,
     oznamujeme Vám, že krúžková činnosť počas jarných prázdnin bude nasledovná:
     AJ-áno
     NJ-áno
     Tenis-áno
     Futbal-nie
     Klub dobrej zvesti-áno
     Tanečná-nie

      

     Oznam-futbalový krúžok

     uverejnené 16. 2. 2016, 12:20 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 16. 2. 2016, 12:20 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia.
     Platbu za futbalový krúžok II. semester je potrebné uhradiť do 14.2.2016 a odovzdať potvrdenie o zaplatení triednej učiteľke.
     Ďakujeme
      
     Zodpovedný: Mgr. Peter Andrejko (tel:0905721988)

      

     Oznam

     uverejnené 11. 2. 2016, 12:52 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 12. 2. 2016, 7:40 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia
     Porucha služieb spoločnosti T-Com je už odstránená.
     Opäť je s nami možná komunikácia telefonicky i mailom.
     Ďakujeme za pochopenie.

      

     Divadelné predstavenie Zimný príbeh

     uverejnené 11. 2. 2016, 12:17 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 11. 2. 2016, 12:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Milé deti!
     Dňa 16.2.2016 o 9:30 nám bábkové divadlo "Pod hríbom"
      zahrá rozprávku s názvom "Zimný príbeh"
     Určite sa máme na čo tešiť.

      

     Oznam

     uverejnené 10. 2. 2016, 16:46 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 10. 2. 2016, 16:46 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia.
     V dôsledku výpadku služieb spoločnosti T-COM, nie je možné od 10:2:2016 s nami komunikovať telefonicky ani mailom.
     Nami nahlásená porucha služby je v riešení. Štandardná doba riešenia je do 3 dní.
     O výsledku Vás budeme informovať.
     Ďakujeme za pochopenie.

      

     Plavecký výcvik

     uverejnené 8. 2. 2016, 18:49 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 8. 2. 2016, 18:49 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Miesto: plaváreň Pasienky 
     Termín výcviku: 25.04. – 06.05.2016 
     Poplatok za výcvik: 
      
     · 30 EUR deti predškolský vek (nar. do 31.8.2010) 
     (-10 EUR z ceny poskytuje miestny úrad Nové Mesto) 
      
     · 40 EUR deti (nar. po 31.8.2010) 
      
     Potvrdenie o zaplatení odovzdať triednej učiteľke 
      
     Povinná výbava: plavky, šľapky, uterák, kúpacia čiapka (plavecké okuliare podľa potreby). 
      
      
     Dňa 06.05.2016 sa uskutoční otvorená hodina pre rodičov. Rodičia si zabezpečia podľa možnosti vhodnú obuv (šľapky, prezuvky).

      

     Zápis detí pre rok 2016/2017

     uverejnené 4. 2. 2016, 13:20 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 4. 2. 2016, 13:20 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia,
     Informácie k zápisu detí na školský rok 2016/2017 
     máte na našej stránke v záložke dokumenty, priečinok Zápis.zip.
      
      

     2 % z dane

     uverejnené 3. 2. 2016, 13:20 používateľom Terézia Letenajová   [ aktualizované 3. 2. 2016, 13:20 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia,

      
     VENUJTE NÁM 2% 
     ____________________________________________________________________________________________________________________ 
      
     Pomôžte nám 
      
     skvalitniť výchovno – vzdelávací proces 
      
     na škole darovaním 2 % z dane ! 
      
     Ďakujeme 
     Rodičovské združenie pri MŠ Letná 
      
     Tlačivá sú k dispozícii na triede

      

     Oznam

     uverejnené 27. 1. 2016, 13:08 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 27. 1. 2016, 13:08 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážený rodičia!
     Hodina tenisu sa dňa 27.1.2016 sa konať nebude.
     Hodina bude nahradená.
     Za pochopenie ďakujeme

      

     OZNAM

     uverejnené 26. 1. 2016, 16:32 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 26. 1. 2016, 16:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     OZNAM

      

     Vážení rodičia,

      

     prevádzka materskej školy Letná bude od 27.01.2016 obnovená.

      

     Za Vaše pochopenie, podporu a spoluprácu Vám ďakujeme.

      

      

     štrajk

     uverejnené 24. 1. 2016, 17:43 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 24. 1. 2016, 17:43 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Vážení rodičia 
     Materská škola Letná vstupuje do ostrého štrajku
     Prevádzka MŠ bude prerušená 
     od 25.01.2016 – 26.01.2016 
      
     V prípade zmeny, doporučujeme sledovať aktuality, oznamy a webovú stránku našej materskej školy: www.zsriazanska.sk
      
     Ďakujeme za Vašu podporu!

      

     Zápis detí do MŠ Letná 7

     uverejnené 23. 1. 2016, 18:40 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 23. 1. 2016, 18:40 používateľom Ivana Mičuchová ]

      


     Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
     Žiadosti na školský rok 2016/2017 sa vydávajú a zároveň prijímajú od 11.04.2016 do 22.04.2016 v MŠ Letná 7.
     Zákonný zástupca dieťaťa vyplní žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a prinesie ju do MŠ Letná 7, Bratislava.

     Kritériá prijatia dieťaťa do MŠ
     - deti s odloženou školskou dochádzkou
     - 5-6 roč. deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
     - deti, ktoré majú trvalý pobyt v obvode MŠ
     - deti, ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti Nové Mesto
     - súrodenci detí, ktoré už navštevujú MŠ na Letnej 7
     - prijímajú sa deti po dovŕšení tretieho roku života /nie mladšie/

     Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ
     - samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať
     - vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára
     - nepomočovať sa, nepoužívať plienky
     - musí mať osvojené hygienické návyky

     Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka si rodič prevezme osobne v MŠ najneskôr do konca mája príslušného kalendárneho roka.
     V prípade nejasností sa rodičia môžu informovať osobne i telefonicky v MŠ Letná 7, 02/44253 088.

      

     Štrajková pohotovosť

     uverejnené 21. 1. 2016, 7:33 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 23. 1. 2016, 18:30 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Vážení rodičia 
     Materská škola Letná je v štrajkovej pohotovosti
     Prevádzka MŠ bude prerušená 
     od 25.01.2016 – 26.01.2016 
      
     V prípade zmeny, doporučujeme sledovať aktuality, oznamy a webovú stránku našej materskej školy: www.zsriazanska.sk
      
     Ďakujeme za Vašu podporu! 

      

     Fašiangový karneval

     uverejnené 20. 1. 2016, 13:52 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 20. 1. 2016, 13:52 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Milé deti! 
     Na známosť sa dáva, že 
     dňa 2.2.2016 o 9:30 sa uskutoční fašiangový karneval
     Prineste si masky a dobrú náladu.

      

     Tanečný krúžok Elactic Babytime                                                                                                                                                              Príspevok bez názvu

     uverejnené 13. 1. 2016, 19:38 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 13. 1. 2016, 19:41 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dátum:28.01.2016 – 26.05.2016  

     Čas: štvrtok ( 15:00 – 15:30 )

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky (prevádzky) a po ukončení krúžku opäť odovzdá. 

     Suma: 38 EUR

     Zodpovedný:Elastic Babytime, Michaela Urbanová

     Povinné vybavenie: tepláky, sukňa, vhodná obuv, fľaša s vodou

     ______________________________________________________

     Platbu realizovať až po ukončení výberu záujemcov !!!

      *Záujemcovia sa môžu prihlásiť na triede u triednej pani učiteľky

      

     Krúžok tenisu

     uverejnené 13. 1. 2016, 13:08 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 13. 1. 2016, 13:08 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dátum:03.2.2016 – 13.04.2016 (10 hod.)

     Čas: streda ( 10:00–10:45, 10:50-11:35)

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ a odovzdá.

     Suma: 5-7 žiakov/24 EUR 1 žiak

     8-10 žiakov/18 EUR 1 žiak

     Zodpovedný:TK Love 4 Tennis, Stába Radovan

     Povinné vybavenie: športová obuv, tepláky, fľaša s vodou

     _______________________________________________________

     Platbu realizovať až po ukončení výberu záujemcov !!!

     *Záujemcovia sa môžu prihlásiť na triede u triednej pani učiteľky

      

     Oznam

     uverejnené 13. 1. 2016, 13:07 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 13. 1. 2016, 13:07 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vo štvrtok, dňa 14.1.2016
     sa futbalový krúžok
     konať nebude.
     Ďakujeme za pochopenie

      

     Futbalový krúžok

     uverejnené 13. 1. 2016, 13:03 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 13. 1. 2016, 13:03 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Dátum:18.02.2016 – 23.06.2016

     Čas: štvrtok (09:45 – 10:45)

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ a odovzdá.

     Suma: 48 EUR

     Zodpovedný:Mgr. Peter Andrejko

     Povinné vybavenie: športový odev, obuv, lopta č. 4, fľaša s vodou

     _______________________________________________________

     Platbu realizovať až po ukončení výberu záujemcov !!!

     *Záujemcovia sa môžu prihlásiť na triede u triednej pani učiteľky

      

      

     Krúžok anglického jazyka

     uverejnené 13. 1. 2016, 13:01 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 13. 1. 2016, 13:01 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dátum:08.02.2016 – 30.05.2016

     Čas: pondelok ( 15:00–15:30, 15:30-16:00)

     Miesto: priestor MŠ, lektor si vyzdvihne deti a odovzdá učiteľke

     Suma: 20 EUR

     Zodpovedný:jazyková škola PRIMA, s.r.o.

     Povinné vybavenie: záujem a chuť oboznámiť sa s cudzím jazykom

     _______________________________________________________

     Platbu realizovať až po ukončení výberu záujemcov !!!

     *Záujemcovia sa môžu prihlásiť na triede u triednej pani učiteľky

      

      

     Školné

     uverejnené 13. 1. 2016, 7:45 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 13. 1. 2016, 7:45 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov Materskej školy Letná 7, „Školné“

     vo výške

     35 EUR/MES.

     je potrebné uhradiť do

     10. dňa v mesiaci.

      

     Prevádzka MŠ

     uverejnené 7. 1. 2016, 19:51 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 7. 1. 2016, 19:51 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia,
     prevádzka MŠ Letná 5, Ba
     bude obnovená
     11.1.2016
     Za pochopenie ďakujeme a prajeme šťastný Nový rok.

      

     Predvianočné želanie

     uverejnené 21. 12. 2015, 19:18 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 12. 2015, 19:18 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Aby ste zvládli predvianočný zhon s ľahkosťou a v pohode, samotné Vianočné sviatky v radosti a pokoji a do Nového roku všetko najlepšie praje 

     vedenie a kolektív MŠ

      

     Záchranári

     uverejnené 21. 12. 2015, 19:15 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 21. 12. 2015, 19:15 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Záchranári 
      
     nám dňa 22.12.2015
     o 9:30 hod.
     predvedú mnohé záchranné akcie

      

     POZOR !!!

     uverejnené 7. 12. 2015, 14:23 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 7. 12. 2015, 14:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Prosíme vážených rodičov, aby pri platení stravného do poznámky uviedli meno dieťaťa za ktoré to uhrádzajú.
     V opačnom prípade to vedúca jedálne nevie priradiť ku konkrétnemu dieťaťu.
     Za pochopenie ďakujeme.

      

     Adventné popoludnie

     uverejnené 30. 11. 2015, 14:01 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 30. 11. 2015, 14:01 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Základná škola s materskou školou Riazanská 75, Bratislava
     Vás pozýva na
     Adventné popoludnie "Nesieme Vám novinu"
     v utorok 8.12.2015 o 16:00 v telocvični ZŠ.
     Vo Vianočnom programe sa predstavia deti základnej a materskej školy.
     Hosťom podujatia bude rodina Hlbocká z Piešťan.
     Po koncerte Vás čaká Vianočný bazár, Vianočný punč a Vianočná chemická show.
     Tešíme sa na Vašu účasť!
      

      

     Oznam

     uverejnené 30. 11. 2015, 13:50 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 30. 11. 2015, 13:50 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Počas Vianočných prázdnin
     bude prevádzka MŠ Letná 5, Ba
     prerušená
     Od 23.12.2015 - do 8.1.2016
     z prevádzkových dôvodov
     Prevádzka bude obnovená 11.1.2016.
     Za pochopenie ďakujeme a prajeme krásne Vianočné sviatky.

      

     Otvorená hodina- Baby Elastic

     uverejnené 30. 11. 2015, 13:21 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 30. 11. 2015, 13:21 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážený rodičia!
     Srdečne Vás pozývame dňa 10.12.2015 na otvorenú hodinu Baby Elastic v školskej telocvični.
     Odchod je 15:20 z MŠ Letná.
     Tešíme sa na Vás.

     Mikuláš

     uverejnené 30. 11. 2015, 13:12 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 30. 11. 2015, 13:12 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Milé deti!
     Rýchlo opakujte básničky, pesničky, pretože aj tento rok nás navštívi Mikuláš s plným vrecom dobrôt.
     Udeje sa tak 1.12.2015 o 9:30.
     Zahrá nám divadielko a nebude chýbať ani anjel s čertom.

      

     O lese a jeho tajomstvách

     uverejnené 21. 11. 2015, 8:59 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 23. 11. 2015, 7:46 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Na známosť sa dáva, že dňa 24.11.2015 o 9:15 do našej škôlky zavíta lesná víla. 
     Porozpráva nám „O lese a jeho tajomstvách“. Určite sa dozvieme množstvo zaujímavých veci a zažijeme kopec zábavy.

      

     Oznam

     uverejnené 11. 11. 2015, 13:33 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 11. 11. 2015, 13:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      


     Prevádzka MŠ na LETNÁ 7, BA bude prerušená dňa 16.11.2015 z technických dôvodov.
     Prevádzka bude obnovená 18.11.2015.

      

     Ďakujeme za pochopenie

      

     Poďakovanie

     uverejnené 9. 11. 2015, 16:16 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 9. 11. 2015, 16:16 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia, milé deti

     Srdečne ďakujeme všetkým čo boli v sobotu 7.11.2015 na jesennej brigáde.

     Urobili sme kus dobrej práce a užili si kopec zábavy.

     ĎAKUJEME

      

     Pozor!

     uverejnené 7. 11. 2015, 18:46 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 7. 11. 2015, 18:46 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 83103 Bratislava
      
     Na základe
      
     Všeobecného záväzného nariadenia
     mestskej časti Bratislava Nové mesto č.09/2015 zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové mesto
     sa mení čiastočná úhrada nákladov v školách a školských zariadeniach platného od
     01.01.2016 takto:
      
     MŠ Letná 35 EUR/mesiac/dieťa
      
     Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
     Týmto sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové mesto č.7/2014 zo dňa 12.12.2014
      

      

     Fotenie

     uverejnené 7. 11. 2015, 18:26 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 7. 11. 2015, 18:26 používateľom Ivana Mičuchová ]

      


     Milí rodičia

     Oblečte Vaše ratolesti do sviatočného šatu. 
     V pondelok, dňa 09.11.2015 o 09:00 sa budeme fotografovať!

     Sadu fotografií je možné zakúpiť v cene 8 eur u pani učiteľky v triede:

     3 x foto (9 cm x 15 cm)
     3 x foto (13 cm x 19 cm)
     1 x spoločné foto (22, 5 cm x 15 cm)

      

     Jesenná brigáda

     uverejnené 3. 11. 2015, 19:45 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 3. 11. 2015, 19:45 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Pozývame Vás na veľkú víkendovú brigádu v sobotu, dňa 07.11.2015 o 09:00 hod.               

     Plánujeme očistiť areál našej materskej školy od lístia.

     Zažijeme množstvo zábavy.

      Tešíme sa na Vašu účasť! J

      

     Pozor!

     uverejnené 2. 11. 2015, 19:21 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 2. 11. 2015, 19:21 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Výcvik korčuľovania spojený s karnevalom na ľade sa presúva na piatok 06.11.2015 o 09:00.

     Rodičia ste srdečne vítaní J 

     Ďakujeme za pochopenie

      

     Liahnička v Jumping Joe

     uverejnené 2. 11. 2015, 19:17 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 2. 11. 2015, 19:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dobrý deň, 

     touto cestou Vás chceme informovať, že v priebehu posledných hodín kurzu korčuľovania sa uskutoční výber pohybovo zdatných detí, ktorým ponúkame možnosť ďalšieho pokračovania do kurzu “liahnička” v Jumping Joe.

     Výber uskutočnia naši kvalifikovaný tréneri, ktorí pôsobia v klube Jumping Joe Slovakia. Súčasťou trénerského tímu sú aj trénerské esá ako Buřilová, Selecká a Kollár, ktorí vychovali našich olympionikov a majstrov.

      Ako zistíte, že dieťa bolo vybraté?  

     Skontrolujete prilbu či na nej nenájdete modrú nálepku Jumping Joe.

      “Liahnička” je kurz, ktorý ponúka pre deti intenzívnu formu tréningu s apelom na prirodzenú hravosť dieťaťa tak, aby malo z pohybu na ľade v prvom rade radosť.  Kurz prebieha 4 krát týždenne vrátane 20-minútovej suchej rozcvičky. Tréning prebieha utorok, štvrtok, sobotu a nedeľu.

      “Liahnička” dáva Vášmu dieťaťu šancu:

     • objaviť vo vašom dieťati radosť z pohybu
     • zdokonaliť jeho motoriku a fyzické danosti
     • zlepšiť psychickú odolnosť dieťaťa
     • pestovať v ňom systematickosť a disciplínu

      Jumping Joe ponúka kurzy určené deťom a sú ideálnou predprípravou pre budúci športový rast dieťa.

       V prípade, ak ste našli nálepku na prilbe prosím kontaktujte nás na emaily jj@jumpingjoe.sk so žiadosťou o ďalšie inštrukcie.

      V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na emaily jj@jumpingjoe.sk.  Radi Vám odpovieme na akúkoľvek otázku sme tu na to.

      

     Návšteva knižnice

     uverejnené 31. 10. 2015, 10:16 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 7. 11. 2015, 18:20 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Návšteva knižnice na Kutuzovovej sa uskutoční
     v utorok, dňa 03.11.2015.

     IV. trieda: 10:00 – 10:45
     Predpokladaný príchod do MŠ o 11:00.

     V. trieda: 10:45 – 11:30
     Predpokladaný príchod do MŠ o 11:45.

     - Deti sa oboznámia s budovou a miestnosťami knižnice

     - Zamestnanci knižnice pripravia pre deti zaujímavý program

     Poprosíme podpísať rodičov informovaný súhlas.

      

     Oznam!

     uverejnené 25. 10. 2015, 11:28 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 25. 10. 2015, 11:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Z dôvodu výcviku korčuľovania (19.10.2015 – 05.11.2015) sa presúvajú termíny krúžkov:

     Tenis: 7.10., 14.10., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12., 9.12., 16.12.

     Futbal: náhradný termín

      

     Divadielko "Vyčistíme rozprávku"

     uverejnené 25. 10. 2015, 11:24 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 25. 10. 2015, 11:24 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Pozývame Vás, milé deti, na divadelné predstavenie divadielka Dunajka!

     „Vyčistíme rozprávku“

     ( O Karkulke )

     dňa 27.10.2015 o 09:30

      

     UPOZORNENIE !

     uverejnené 22. 10. 2015, 23:56 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 22. 10. 2015, 23:57 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

     1. Zákaz vstupu cez hlavný vchod pre všetkých zamestnancov MŠ Letná, rodičov a deti.

     Vstup do zariadenia cez areál školskej záhrady.

      

     2. TU upozorní žiakov, že škola je momentálne evidovaná ako stavenisko, preto sa musia riadiť pokynmi, ktoré sa nachádzajú v areáli a dodržiavať „Zákaz vstupu na stavenisko.“

      

     3. Vstup na stavenisko len na základe písomnej žiadosti a písomného povolenia riaditeľkou ZŠ s MŠ Riazanská 75, Ing. Emíliou Pošvancovou a zodp. Ing. Viliamom Labudom.

      

     4. Počas rekonštrukcie materskej školy bude priebežné usmerňovanie zástupkyňou MŠ Mgr. Veronikou Macháčovou.

      

     5.  Zákaz vstupu rodičov do priestorov jedálne v čase prítomnosti detí. Obmedzenia platia v čase desiaty od 08:30 – 09:20, obeda od 11:30 – 12:40,  olovrantu od 14:30 – 15:20.

      

     6.  Pri vstupe do budovy použiť návleky.

      

     7.  Prísny zákaz fajčenia v priestoroch školy, školského areálu a v blízkosti školy.

     Porušenie zákazu sa trestá kárnym opatrením.

     Tieto opatrenia sú platné až do odvolania riaditeľkou ZŠ s MŠ Riazanská 75 Ing. Emíliou Pošvancovou.

      

     Póla radí deťom

     uverejnené 20. 10. 2015, 23:48 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 20. 10. 2015, 23:48 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Krajské riaditelstvo PZ v Bratislave iniciuje preventívny projekt

     Póla radí deťom

     určený pre deti predškolského veku, ktorý uskutočnia pracovníci v našej MŠ v štvrtok, dňa 22.10.2015 o 09:30 hod.

     Deti sa oboznámia s prácou polície a tiež, ako majú v prípade potreby privolať pomoc.

      

     Kluby Dobrej zvesti

     uverejnené 20. 10. 2015, 23:47 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 20. 10. 2015, 23:47 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Ahoj kamarát !

     Pozývame ťa na pravidelné stretnutia chlapcov a dievčat , ktoré sa konajú pod názvom

     Kluby Dobrej zvesti.

     Čo je Klub Dobrej zvesti?

     Je to pravidelné stretnutie, na ktorom sa chlapci a dievčatá zoznamujú s biblickými príbehmi, spievajú piesne, učia sa biblické verše, súťažia a hrajú sa.

      

     V klube pracujú skúsení pracovníci, ktorí majú radi deti a ktorí sú pre prácu zaškolení.

     Detská misia je Občianským združením, ktoré pôsobí na Slovensku od 7. marca 1991 a je registrované na MV SR VYS/1-900/90-3599-1. 

     V máji 1937 vznikla Detská misia, ktorá dnes pôsobí vo viac ako 170 krajinách sveta. Od roku 1966 začala svoju prácu aj v bývalom Československu. Aj vďaka tomuto „predvoju“ vznikla 7. marca 1991 v Bratislave Detská misia na Slovensku.

     Detská misia vyrába a distribuuje rôzne materiály a pomôcky na vyučovanie detí a dorastencov o Pánu Bohu. Mnohé z nich sú preložené do viac ako 80 jazykov a sú distribuované po celom svete. 

     Bližšie informácie nájdete na web. stránke: www.detskamisia.sk

      

     Stretnutia budú prebiehať

     každú stredu od 28.10.2015 od 15:00 – 15:30

     V priestoroch našej MŠ (krúžková miestnosť)

      

     Rodičia môžu prihlásiť svoje deti u triednej pani učiteľky J

     „Dôkladne vyučované 5-ročné dieťa môže uveriť a znovuzrodiť sa práve tak ako ktorýkoľvek dospelý.“ (kázne Ch. Spurgeona) 

      

     Kurz korčuľovania

     uverejnené 11. 10. 2015, 15:38 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 11. 10. 2015, 15:38 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     KURZ KORČUĽOVANIA

     Miesto: ZŠ  O. Nepelu v Bratislave

     Termín výcviku: Október (19., 21., 23., 26., 28.)

                               November (2., 4., 5.)

     Čas odchodu: 08:25 (priniesť deti do 08:00) – kvôli desiate

     Čas príchodu: 10:30

     Povinné vybavenie:korčuliarska výstroj v ruksaku, fľaša s vodou

     ------------------------------------------------------------

     Výcvik korčuľovania uzatvoríme dňa 05.11.2015 o 09:00 karnevalom na ľade

     Rodičia ste srdečne vítaní J

      

     Rekonštrukčné práce

     uverejnené 11. 10. 2015, 15:32 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 11. 10. 2015, 15:32 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia !

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava si Vám dovoľuje oznámiť, že rekonštrukčné práce na Materskej škole Letná 7 začínajú

     12. októbra 2015

     a budú trvať pravdepodobne až do 21. októbra 2015. (podľa potreby) 

     Keďže rekonštrukčné práce vo forme novej kanalizačnej prípojky si vyžadujú upraviť priestory pred hlavným vchodom MŠ tak, aby bola zabezpečená prevádzka MŠ a bezpečnosť detí,  riaditeľka ZŠ s MŠ žiada rodičov o trpezlivosť a zhovievavosť pri obmedzenej prevádzke MŠ s rešpektovaním zákazu vstupu na stavenisko a usmerňovaním požiadaviek zástupkyne riaditeľky pre MŠ Mgr. Veroniku Macháčovú, podľa potreby.

     Veríme, že túto skutočnosť príjmete s pochopením.

      

     Poníky

     uverejnené 11. 10. 2015, 15:31 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 11. 10. 2015, 15:31 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Zážitok, povoziť sa v areáli našej MŠ na

     PONÍKOCH

     V pondelok, dňa 12.10.2015 o 10:00 hod.

     Ponúkneme ich jabĺčkom, mrkvičkou, či suchým rožkom.

      

     Jesenná šarkaniáda

     uverejnené 7. 10. 2015, 22:23 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 7. 10. 2015, 22:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V piatok, dňa 09.10.2015 o 15:30- 17:00

     na Vás čaká jesenná zábava pre celú rodinu.

     Spoločne si vyzdobíme šarkany a zažijeme pestrú šou na jesennej oblohe v podobe súťaže o

     „Miss najkrajší šarkan“

      

     bábkové divadlo "Malí huncúti"

     uverejnené 2. 10. 2015, 8:58 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 2. 10. 2015, 8:58 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V utorok, dňa 06.10.2015 o 09.15 
      
     sa nám predstaví
     bábkové divadlo Slniečko
     s predstavením
      
     „Malí huncúti“

     Krúžok anglického jazyka

     uverejnené 27. 9. 2015, 15:05 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 27. 9. 2015, 15:05 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia,

     Materská škola Letná 7 v spolupráci s jazykovou školou PRIMA s.r.o. pre Vás pripravila záujmový krúžok Angličtina hrou, ktorý začne dňa 05.10.2015 priamo v našej škôlke.

     Cena 20 EUR/ za obdobie október 2015 – február 2016.

     Učebné pomôcky sa poskytujú deťom bezplatne.

     Cena zahrňuje vyučovanie 1x týždenne, spolu 15 lekcií za polrok, nevyučujeme počas školských prázdnin a štátnych sviatkov.

     Lektor na základe zoznamu prihlásených detí vyzdvihne deti od pani učiteliek a odvedie do krúžkovej miestnosti . Po krúžku deti opäť odvedie späť pani učiteľkám.

      

     Futbalový krúžok

     uverejnené 27. 9. 2015, 15:03 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 27. 9. 2015, 15:03 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     FUTBALOVÝ KRÚŽOK

     Zodpovedný: Mgr. Peter Andrejko

     Čas: štvrtok – (9:45 – 10:45)

     zač.01.10.2015-04.02.2016 /I. semester

           18.02.2016 – 23.06.2016 /II. semester

     Platba: 48 EUR / I. semester

     Č. účtu: 0634106405/0900

     Tel: 0905/721 988

     Poznámka: MS Letna + priezvisko

     Povinné vybavenie: fľaša s vodou, športový odev, obuv, lopta č. 5

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ.

     Platbu realizovať do 30.09.2015

      

     *Záujemcovia sa môžu prihlásiť na triede u triednej pani učiteľky.

      

     Harmonogram krúžkov

     uverejnené 27. 9. 2015, 14:57 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 27. 9. 2015, 14:57 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     NÁZOV KRÚŽKU
      
     ZAČ. TERMÍNU
     Krúžok Anglického jazyka 5.10.2015
     Krúžok Tenis 7.10.2015
     Krúžok tanečný Elastic 1.10.2015
     Krúžok Nemeckého jazyka 25.9.2015
     Krúžok Futbal 1.10.2015

      

     Vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconarii

     uverejnené 20. 9. 2015, 22:38 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 20. 9. 2015, 22:38 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V rámci enviromentálnej výchovy zažijeme

     v utorok, dňa 22.09.2015 o 10:30 hod

     vystúpenie

     sokoliarskej skupiny Falconarii.

      

     Predstaví sa nám majestátny orol, rýchly sokol a okatý výr.

      

      

     Tanečný krúžok ELastic Babytime

     uverejnené 15. 9. 2015, 23:30 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 15. 9. 2015, 23:30 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Začíname 1. októbra 2015 o 15:00 hod.

     Zabezpečte deťom vhodný odev, obuv a fľašu s vodou v ruksaku.

      

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

      

     Rodičovský príspevok

     uverejnené 15. 9. 2015, 23:28 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 15. 9. 2015, 23:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Rodičovský príspevok vo výške 50 EUR za I. polrok šk. roku 2015/16 poprosíme uhradiť najneskôr

     do 15. októbra 2015.

     ·    Platba je možná šekom, alebo prevodným príkazom.

     ·   Doklad o zaplatení odovzdať na triede.

     Ďakujeme.

      

     športová aktivita ZUMBA

     uverejnené 8. 9. 2015, 19:18 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 8. 9. 2015, 19:18 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V utorok, dňa 08.09.2015 o 12:30 hod.

     sa uskutoční

     celoškolská športová aktivita ZUMBA

     Biele tričká predškoláci MŠ Letná spolu so žiakmi prvého stupňa, modré tričká chlapci a červené tričká dievčatá druhého stupňa ZŠ Riazanská.

     Vytvoríme vlnu z farieb našej slovenskej zástavy.

      

     Logopedická depistáž

     uverejnené 5. 9. 2015, 12:00 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 5. 9. 2015, 12:00 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Ponúkame Vám logopedickú depistáž detí od 3 rokov, ktorá sa bude konať v priestoroch našej materskej školy dňa

     17.09.2015 o 09:00 hod.

     Orientačné vyšetrenie reči je zamerané na:

     ·          celkovú obratnosť hovoridiel (pohyblivosť a obratnosť jazyka, pier a tváre)

     ·          rozsah slovnej zásoby

     ·          gramatickú stránku reči

     ·          artikuláciu hlások

      

     Rodičia detí získajú kontakt na logopéda, kde obdržia hodnotenie vyšetrenia s doporučením a návrhom ďalšieho postupu k starostlivosti a správnemu vývoju reči.

     ________________________________________________________________

     Informovaný súhlas s vyšetrením dieťaťa vyjadria rodičia svojim podpisom.

      

     Bábková hra “Mišo a jeho svet“

     uverejnené 5. 9. 2015, 11:57 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 5. 9. 2015, 11:58 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Bábkové divadlo DÚHA

     nám ponúkne

     v štvrtok, dňa 10.09.2015 o 09:15 hod.

     bábkovú hru

     “Mišo a jeho svet“

      

     Pozvánka na rodičovské združenie

     uverejnené 5. 9. 2015, 11:55 používateľom Veronika Macháčová   [ aktualizované 5. 9. 2015, 11:55 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vážení rodičia detí

      

     Pozývame Vás na rodičovské združenie

     dňa 09. septembra 2015 (streda) o 16:00 h.,

     ktoré sa uskutoční v priestoroch jedálne školy.

      

     Všetci ste vítaní!

      

      

      

     Harmonogram krúžkov

     MŠ Letná, šk. rok 2015/16

     ·         krúžok anglického jazyka

     Zodpovedný: Jazyková škola Prima s.r.o.

     Čas: pondelok – IV. trieda (15:00-15:30), V. trieda (15:30-16:00)

     Platba: 20 EUR/ 1 semester (október – február)

     Miesto: krúžková miestnosť

      

     ·         tenisový krúžok

     Zodpovedný: TK Love 4 Tennis, Stába Radovan

     Čas: streda - (10:00 – 11:00)

     Platba: 5 – 7 detí (24 EUR), 8 – 10 detí (18EUR)

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, učiteľ si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

      

     ·         futbalový krúžok

     Zodpovedný: zamestnanec ZŠ Riazanská Mgr. Peter Andrejko

     Čas: štvrtok (9:55 – 10:40)      1.10.2015 - 4.2.2016 ( I. semester),

                                                       18.2.2016 – 23.06.2016 (II. semester)

     Platba: 48 EUR/semester

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, učiteľ si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

      

      

      tanečný krúžok Elastic Babytime

     Zodpovedný: Marika Topolská, Dipl. um.

     Čas: štvrtok -  (15.00 – 16:00)

     Platba: 1. semester (október-január) – 38 EUR, 2. semester (február-máj) – 38 EUR

     Maximálny počet detí 18

     Miesto: telocvičňa ZŠ Riazanská, tréner si vyzdvihne deti v priestoroch MŠ od triednej učiteľky a po ukončení krúžku ich opäť odovzdá triednej učiteľke v priestoroch MŠ.

      

      

     ·         krúžok nemeckého jazyka

     Zodpovedný: Mgr. Kuthanová Danka

     Čas: piatok -  (09:40-10:10 – IV. trieda), (10:20 – 10:50 – V. trieda)

     Platba: bezplatné

     Miesto: trieda