• MŠ, Teplická - Aktivity 2015/2016

    • ČERVENÁ ČIAPOČKA

     uverejnené 3. 7. 2016, 14:14 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 3. 7. 2016, 14:14 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V rámci spolupráce so ZŠ Riazanská nám jej žiaci zahrali divadielko o Červenej Čiapočke.
               
      
               

      

     Biofarma Stupava

     uverejnené 3. 7. 2016, 13:57 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 3. 7. 2016, 13:57 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Na záver školského roka boli deti na výlete na biofarme v Stupave, kde mali možnosť pozrieť si prekrásne prostredie a niektoré druhy domácich zvierat.
               
      
               

      

     PONÍKY

     uverejnené 3. 7. 2016, 13:32 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 3. 7. 2016, 13:32 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti mali možnosť povoziť sa na poníkoch v areáli našej MŠ. Poníky boli dobre trénované a pokojné a deťom sa jazda veľmi páčila.
                  
                  

      

     Oslava MDD

     uverejnené 19. 6. 2016, 20:58 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 19. 6. 2016, 20:58 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Pri príležitosti osláv MDD bol pre deti pripravený nafukovací hrad, kde si naše deti riadne za šantili a nechýbala ani diskotéka milí darček.
                   
                                             

      

     Športové dopoludnie

     uverejnené 19. 6. 2016, 20:23 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 19. 6. 2016, 20:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     1 júna bol sviatok všetkých detí. Aj v našej materskej škole sme oslavovali. Pre deti boli pripravené rôzne športové disciplíny,súťaže, občerstvenie a nechýbala ani odmena.
      
                                                          
              
                               

      

     VLÁČIK BLAVÁČIK

     uverejnené 29. 5. 2016, 13:04 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 29. 5. 2016, 13:04 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vláčik Blaváčik nás previezol po historickom centre Bratislavy. Aj keď nám počasie veľmi neprialo deťom sa výlet veľmi páčil.
                 
                 

      

     Gašparko a čarovná stolička

     uverejnené 29. 5. 2016, 12:37 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 29. 5. 2016, 12:37 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Opäť k nám prišlo bábkové divadlo manželov Stažanových a zahralo nám peknú rozprávku " Gašparko a čarovná stolička." 
                     
                     

      

     PLAVECKÝ VÝCVIK

     uverejnené 16. 5. 2016, 7:43 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 16. 5. 2016, 7:43 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Aj tento rok sa naši predškoláci zúčastnili na plaveckom výcviku, ktorý sa konal na plavárni na Pasienkoch. Deti trénovali v štyroch skupinách pod vedením odborne školených inštruktorov. Na záver bola otvorená hodina, kde sa na svoje deti mohli prísť pozrieť rodičia.
      
                  
       
                  

      

     Ako myška vymenila svoj syr za lásku

     uverejnené 16. 5. 2016, 7:19 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 16. 5. 2016, 7:19 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti mali možnosť si pozrieť krásne divadelné predstavenie o tom ako myška vymenila svoj syr za lásku. No a niektoré z našich detí si v ňom aj zahralo.
      
                   

      

     Gašparko a drak

     uverejnené 16. 5. 2016, 7:01 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 16. 5. 2016, 7:01 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Opäť k nám zavítalo bábkové divadlo manželov Stražanových a zahralo nám peknú rozprávku o gašparkovi a drakovi,
      
                     

      

     Lesné zvieratá

     uverejnené 20. 4. 2016, 21:27 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 20. 4. 2016, 21:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Naše deti sa oboznamovali s niektorými druhmi lesných zvierat (jašteričky, slepúch, ježko....) a tie odvážnejšie si niektoré zvieratká aj pohladili.
      
                     
      
                     

      

     Čítanie predškolákom

     uverejnené 20. 4. 2016, 20:12 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 20. 4. 2016, 20:12 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Žiaci zo ZŠ Riazanská si pre našich predškolákov pripravili rozprávku O šípkovej Ruženke. Prečítali im krátky úryvok 
     z rozprávky a zatancovali pekný tanček.
      
                 

      

     MALÉ UPRATOVANIE

     uverejnené 12. 4. 2016, 20:29 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 12. 4. 2016, 20:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Deti mali možnosť vidieť divadelné predstavenie pod názvom "MALÉ UPRATOVANIE:" Deti sa  aktívne zapájali do deja a výborne sa zabávali.
      
                     

      

     MUZIKANTI FIDLIKANTI

     uverejnené 11. 4. 2016, 20:06 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 11. 4. 2016, 20:06 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Do našej materskej školy opäť zavítali muzikanti fidlikanti. Deti sa zoznámili s niektorými hudobnými nástrojmi a taktiež si s muzikantmi zaspievali a zatancovali.
      
                      
       
                       

      

     Karneval

     uverejnené 10. 4. 2016, 16:24 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 10. 4. 2016, 16:24 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Aj tento rok sme fašiangy ukončili karnevalom. Deti sa obliekli do nádherných masiek, boli tu princezné hrdinovia
     z rozprávok a mnoho ďalších masiek. Nálada bola výborná a deti sa riadne zabavili.
      
                
      
                   
      
                   

      

     Vodné živočíchy

     uverejnené 13. 2. 2016, 18:51 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 13. 2. 2016, 18:51 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti mali možnosť spoznať niektoré druhy vodných živočíchov( žaby, mloka, raka, korytnačku, užovku), miesto ich výskytu, čím sa živia a postupne si k nim vytvárali pozitívny vzťah.
      
                  
                  

      

     Gašparko a Janko v pekle

     uverejnené 13. 2. 2016, 18:30 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 13. 2. 2016, 18:30 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Tentoraz nám bábkové divadlo manželov Stražanových zahralo rozprávku
      "Gašparko a Janko v pekle."
                

      

     BUVKO A SNIVKO

     uverejnené 13. 2. 2016, 17:14 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 13. 2. 2016, 18:10 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

       V divadelnom predstavení Buvko a Snivko nacvičovali cirkusové predstavenie "Klauniádu." Naše šikovné deti im 
      pri tom  pomáhali a užili si veľa zábavy. 
                  
      
                               
                  
      
                  
      

      

     Kúzelník

     uverejnené 29. 1. 2016, 19:35 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 29. 1. 2016, 19:35 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Do našej materskej školy zavítal kúzelník. Svojím predstavením rozpútal skvelú zábavu za čo ho deti odmenili potleskom.
                     
      

      

     MIKULÁŠ

     uverejnené 29. 1. 2016, 19:11 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 29. 1. 2016, 19:11 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Mikuláš nezabudol na naše deti ani tento rok a spolu s anjelom a čertom zahrali deťom divadielko.
     Nakoniec Mikuláš deti obdaroval balíčkom so sladkosťami.Spolu s Mikulášom prišiel aj pán starosta a mal pre všetky detičky sladký darček.
           
                                        
                  
                                                                              
                                                      

      

     Poľné zvieratá

     uverejnené 1. 12. 2015, 18:58 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 1. 12. 2015, 18:58 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Deti spoznávali niektoré poľné zvieratá(myš, zajaca....), ich základné vlastnosti, kde sa vyskytujú, čím sa živia a  postupne si k nim vytvárali pozitívny vzťah.
      
             
      
             

      

     Medovníkový domček

     uverejnené 1. 12. 2015, 18:18 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 1. 12. 2015, 18:18 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Deti si pozreli rozprávku o medovníkovom domčeku. O tom ako si Janko a Marienka poradili so zlou ježibabou.
      
              

      

     Jesenné hrabanie lístia

     uverejnené 1. 12. 2015, 17:34 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 1. 12. 2015, 17:34 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Naše šikovné detičky za pomoci pani učiteliek upravili školskú záhradu a pohrabali napadané lístie.
      
             
              

      

     PO VALAŠSKY OD ZEME

     uverejnené 24. 11. 2015, 8:23 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 24. 11. 2015, 8:27 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Deti mali možnosť vypočuť si koncert pod názvom "PO VALAŠSKY OD ZEME". Spolu s muzikantmi si zaspievali, zatancovali a niektoré si zahrali na cimbale. Vystúpenie sa deťom veľmi páčilo a muzikantov odmenili veľkým potleskom.
      
               
       
               
         
               

      

     KORČUĽOVANIE

     uverejnené 9. 11. 2015, 9:04 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 9. 11. 2015, 21:57 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
       Naši predškoláci absolvovali kurz korčuľovania, ktorý sa kona
       na zimnom štadióne O. Nepelu. Deti trénovali pod vedením                              profesionálnych trénerov zaradené do skupín  podľa ich  korčuliarskej
       výkonnosti. Na záver kurzu sa deti predviedli
       v kostýmoch a  rodičom ukázali svoje korčuliarske schopnosti.
      
      
                   
                     
                     

      

     BÁBKOVÉ DIVADLO "KOZA ROHATÁ A JEŽ"

     uverejnené 25. 10. 2015, 18:12 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 25. 10. 2015, 18:12 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Deti videli bábkové divadlo "Koza rohatá a jež." Predstavenie sa im veľmi páčilo za čo umelkyňu odmenili potleskom.
                                                       
                    

      

     ROZPRÁVKA O SLÁČIKOVOM KVARTETE

     uverejnené 5. 10. 2015, 21:25 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 5. 10. 2015, 21:25 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Deti si pozreli hudobné pásmo "Rozprávka o sláčikovom kvartete". Predstavenie sa im veľmi páčilo a niektoré sa 
      zahrali na muzikantov.
      
            

      

     BÁBKOVÉ DIVADLO ČERVENÁ ČIAPOČKA

     uverejnené 29. 9. 2015, 9:33 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 29. 9. 2015, 9:43 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Deti videli rozprávku o Červenej Čiapočke v podaní manželov Stražanových. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo za  čo hercov odmenili potleskom. Na záver si deti vyskúšali manipuláciu s bábkami.
      
                      
      
                      
      
              

      

     PONÍKY

     uverejnené 20. 9. 2015, 12:26 používateľom Anna Masarovičová   [ aktualizované 20. 9. 2015, 12:26 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Deti mali možnosť zajazdiť si na poníkoch v areáli materskej školy.Poníky boli pokojné a deťom sa jazdenie veľmi  páčilo.