Navigácia

O škôlke MŠ, Teplická

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA ŠKOLY

Mgr. Veronika Macháčová
 
POČET ODDELENÍ: 4
 
ADRESA
Materská škola
Teplická 5
831 02 Bratislava
 
PREVÁDZKA MŠ

6:30 – 17:00

 

ODHLASOVANIE DETÍ: do 8:00 na tel. č. 02/44 25 39 32

Materská škola Teplická 5 je umiestnená v prízemnej účelovej budove, ktorá sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí,  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Je súčasťou Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75. MŠ má štyri triedy, tri triedy majú vlastnú spálňu, len vo štvrtej triede sa rozkladajú ležadlá. Súčasťou MŠ je aj školský dvor, ktorý je ohradený plotom a vstupnou bránou. Dvor je priestranný s trávnatou aj betónovou plochou, troma pieskoviskami. Je vybavený niekoľkými hracími prvkami ako sú detské preliezačky, šmykľavka, vláčiky.

Materská škola je zameraná na športové aktivity a enviromentálnu výchovu. Pedagogický proces vychádza so školského vzdelávacieho programu Hravo – zdravo – veselo.

Realizujeme rôzne športové aktivity a telovýchovné činnosti, čím prispievame k zlepšeniu  a upevňovaniu fyzického zdravia detí. Využívaním rôznych foriem edukačných aktivít a pohybových činností pomáhame deťom zbaviť sa psychofyzického napätia, rozvíjať kondičné a koordinačné pohybové schopnosti a utvárať pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športu na základe prirodzenej radosti z pohybu.

V oblasti enviromentálnej výchovy podnecujeme u detí chuť objavovať a chrániť prírodu, rešpektovať životné prostredie. Pri rozvíjaní kladného vzťahu k prírode a jej ochrane spolupracujeme s centrami enviromentálnej výchovy – ekocentrum Daphne, Občianske združenie pre zdravé a handicapované deti.

Okrem aktivít, ktoré vyplývajú z výchovno-vzdelávacej činnosti, realizujeme aj rôzne kurzy, napr. kurz korčuľovania, plavecký kurz, anglický jazyk.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť dieťaťu začleniť sa do komunity triedy a podporovať u detí dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti, ktorý je dôležitý pre primárne vzdelávanie v ZŠ a predpokladom života v spoločnosti.

Fotky si môžete pozrieť aj vo Fotoalbume.

           

           

                                                                                                                 

Fotoalbumy