• PRIHLASOVANIE NA STRAVU - informácia

      31. 8. 2023

      AKO PRIHLÁSIM DIEŤA NA STRAVOVANIE?

      Zákonní zástupcovia detí, ktorí majú záujem o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni, môžu:

      a.) vyplniť prihlášku, priniesť ju pani vedúcej školskej jedálne a zaplatiť stravu v plnej výške stravného + réžiu,1. stupeň  1,70 x 20 ,- = 34,- + 12,- réžia   = 46,- eur.2. stupeň 1,90 x 20,-  = 38 ,- + 12,- réžia  =  50,- eur.

      b.) využiť dotáciu, ku ktorej je potrebné vyplniť prihlášku a návratku a priniesť ju pani vedúcej školskej jedálne,

      1. stupeň  0, + 12,- réžia  = 12,- eur.2. stupeň  0, + 12,- réžia  = 12,- eur.

      c.) tí, ktorí už  poberali dotáciu a ďalej sa stravujú, nemusia opätovne žiadať o poskytnutie dotácie a pokračujú ďalej v stravovaní.

      Prosíme, aby ste Vaše dieťa prihlásili na stravu v čo najkratšom termíne, najneskôr do 6.9.2023.

       

      NEPREHLIADNITE ĎALŠIE INFORMÁCIE...

      • Odhlásiť dieťa z obeda môžete najneskôr do 8,00h ráno v deň vydania obeda.
      • Za neodhlásené dieťa, ktorému je poskytnutá dotácia, je zákonný zástupca povinný uhradiť platbu za obed, preto v mesiaci september okrem réžie 12,- eur bude potrebné uhradiť i zábezpeku 20,- eur, tzn. september 2023 = 12,eur- réžia + 20,- eur  zábezpeka, spolu - 32,- eur. V ostatných mesiacoch, v prípade uplatnenia dotácie, je platba 12- eur za réžiu.

      EVIDENCIA STRAVOVANIA

      POZOR! Od 4.9.2023 prechádzame na evidenciu obedov cez Edupage. Návody aSc Vám pomôžu pri lepšej orientácii v tomto prostredí.

      Je dôležité vedieť...

      • Evidencia stravníka sa  realizuje použitím čipu pri vstupe do školy a tiež okienku pri vydávaní stravy. Na čipovanie sa použije ten istý čip ("dochádzkový").
      • Dochádzkový systém školy nie je zároveň aj evidenciou, že je stravník odhlásený z obeda. Toto je potrebné urobiť buď prostredníctvom Edupage alebo na tel. čísle  ŠJ: 0904336974 v čase 7.00h -8.00h ráno.

      PLATBY

      Úhrada réžie a zábezpeky sa realizuje na  bankovom účte  ŠJ  SK2356000000008423747006.

      V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na laukova@zsriazanska.sk.

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

      25. 8. 2023

      Organizácia vyučovania od 4.9. do 8.9.2023

      4.9.2023 (pondelok)

      1.roč.   -   8.00 - 8.15 - privítanie detí a rodičov pred školou (v prípade nepriaznivého počasia v budove školy)

                       8.15 - 9.00  - presun do tried, prvé informácie pre deti a zákonných zástupcov

      2.-9.roč. - 9.00 - 9.20 - privítanie detí na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični)

                       9.20 - 10.00 - presun do tried, prvé informácie pre deti

      ŠKD: nie je 

      OBED: nevarí sa

       

      5.-8.9.2023 (utorok-piatok)

      Ranný ŠKD od 6.30h do 7.55h.

      Príchod žiakov do 7.55h, vyučovanie začína o 8.00h.

      1.-4.roč. - 4 vyučovacie hodiny (koniec 11.45h)

      OBED: podľa harmonogramu

      ŠKD: od 4.vyučovacej hodiny do 17.30h

      5.-9.roč. - 5 vyučovacích hodín (koniec 12.40h)

      OBED: po 5.vyučovacej hodine

       

      7.9.2023 (štvrtok )

      Triedne aktívy od 16.30h.

       

      Tešíme sa na vás.:)

      Kolektív základnej školy