• DOBRÁ PRAX JE VÝSLEDKOM DOBREJ SPOLUPRÁCE

      18. 9. 2023

       

      Dobrá prax je výsledkom dobrej spolupráce

       

      Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania ako hlavný partner pre našu ZŠ s MŠ pripravilo s Centrom vzdelávacích analýz a UA tímom CPP Bratislava III komplexný systém podpory detí z Ukrajiny, ale aj iných detí cudzincov. Od februára 2023 prebieha na škole psychosociálna a jazyková podpora detí s iným materinským jazykom, ako slovenským - vrátane detí z Ukrajiny. Personálne podporu zabezpečuje hlavná metodička jazykovej podpory Alena Faragulová a učiteľka slovenčiny ako cudzieho jazyka Tatiana Búbelová. Psychosociálnu podporu detí z Ukrajiny zabezpečujú skúsené psychologičky z Ukrajiny Mariia Folovka a Galyna Lapshun. Inklucentrum zastrešuje financovanie tohto podporného opatrenia pre deti a rodičov a metodickú a supervíznu podporu tímu odborníkov v súčinnosti so školským podporným tímom školy. Zamestnávanie odborníkov je podporené aj v rámci projektu EU Care Európskeho sociálneho fondu OP ĽZ. Implementovanie a zavedenie tejto podpory prebieha aj vďaka rýchlej pomoci Nadácie Erstestiftung a financií zo zbierky Donio „Kto pomôže Ukrajine“.

      Ďalšiu podporu UA detí zabezpečuje Inklucentrum v našej škole aj cez partnerský projekt „Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie“, ktorý financuje grantový program „Spolu pre deti“ od Karpatskej nadácie a UNICEF a to materiálnym zabezpečením podpory, vzdelávaním personálu a celkovým inkluzívnym nastavením školy a školského podporného tímu.

      Je veľmi napomáhajúce, že mnohým deťom v riziku sa tak dostáva včasná podpora, učiteľom poradenstvo a spolupráca pri riešení bariér vo vzdelávaní detí.

      ĎAKUJEME

       

      Viac o ceste k podpore sa dočítane tu:

      Vznik a hlavné aktivity projektu podpory žiakov a žiačok z Ukrajiny | Inklucentrum

      Viac o podpore žiakov z Ukrajiny v Bratislave tu:

      Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave | Inklucentrum

     • Ponuka krúžkov

      15. 9. 2023

      Milí rodičia a žiaci. Tento školský rok Vám ponúkame krúžky organizované školou, na ktoré môžete využiť vzdelávacie poukazy, a zároveň aj krúžky iných organizácií. Ponuku krúžkov si môžete pozrieť nižšie. Bližšie informácie o jednotlivých krúžkoch nájdete na nástenke vo vestibule našej školy.  

      Kruzky_2023-2024.xlsx

     • TRIEDNE AKTÍVY

      4. 9. 2023

      Vážení zákonní zástupcovia,

      dovoľte, aby sme Vás pozvali na prvé triedne aktívy v školskom roku 2023/2024, ktoré sa uskutočnia už tento štvrtok (7.9.2023) v čase od 16.30h .

      Veríme, že sa Vám podarí nájsť si čas a prísť sa porozprávať o tom, čo nás čaká v novom školskom roku...

      Tešíme sa na Vás. :)

      Kolektív ZŠ Riazanská