• ZŠ: Vianočné trhy 2017
     • ZŠ: Vianočné trhy 2017

     • V čase pred Vianocami naša škola zorganizovala vianočné trhy. Líšili sa tým, že sa konali aj pred školou a ponúkali rôzny vianočný tovar aj ľuďom z okolitého sídliska. Deti s učiteľmi, ale aj rodičmi sa na túto aktivitu dokonalo pripravili a výrobky, ktoré sa predávali, by mohli pokojne konkurovať tým, čo sa predávajú na vianočných trhoch v meste. Cieľom trhov, okrem prezentácie prác a všestranného ​talentu našich žiakov, bola aj zbierka na preliezačku do školského areálu, ktorú vyberie Parlament žiakov školy. Naši žiaci pri predávaní zažili finančnú gramotnosť v praxi a osvojili si aj základy marketingu - tovar ponúkali známym i neznámym a dokázali ho predať, i keď bola cena dobrovoľná. Počas trhov hrali koledy a školou rozvoniaval punč, samozrejme nealkoholický. Trhy trvali od 8.00 do 16.00. Z priloženej fotogalérie cítiť tú predvianočnú atmosféru, ktorú naša školská rodina vytvorila. Ďakujeme učiteľom, žiakom, rodičom i priateľom školy za to, že túto aktivitu vytvorili a prispeli na preliezačku kúpou výrobku. Už teraz sa tešíme na vianočné trhy 2018. Skrslo nám pár nápadov, ktoré by sme o rok mohli zrealizovať. A, mimochodom: NA VIANOČNÝCH TRHOCH SA VYBRALO 989,40 €. Parlament žiakov školy rozhodne o tom, aká preliezačka sa zakúpi. Zvyšné peniaze sa venujú charite. Tešíme sa na ďalšie aktivity našej školy. (Ján Papuga)    

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Hodina finančnej gramotnosti
     • ZŠ: Hodina finančnej gramotnosti

     • Počas vianočných trhov mali jednotlivé triedy aj hodinu finančnej gramotnosti.

       Z realizovanej aktivity zameranej na finančnú gramotnosť v 1.A bola Hra na obchod. Cieľom aktivity bolo vytvoriť si vlastnú menu, uvedomiť si reálnu hodnotu peňazí a v praxi realizovať získané vedomosti - konkrétne z matematiky, ale i všeobecné. (Katarína Nehézová)

       

      Žiaci 2. A triedy sa v rámci finančnej gramotnosti venovali týmto okruhom: nakupovanie, cena práce, poctivo a nepoctivo získané financie. V skupinách si vypracovali pracovný list, diskutovali o hodnote výrobkov, o ich potrebnosti, nepotrebnosti, o šetrení a narábaní s financiami. Tiež si vyskúšali za imaginárnu hodinovú mzdu niečo vyrobiť a následne odprezentovať a za primeranú hodnotu ponúknuť spolužiakom. V tretej časti si deti pozreli rozprávku Vianočný Šmolkovia, ktorá pojednávala o radosti z obdarovávania poctivo získanými finančnými  prostriedkami. (Janka Adamková)

      V 3. B sa formou hry priúčali gazdovaniu s peniazmi. Deti sa učili ako naložiť s fiktívnymi  peniazmi v hre Monopoly. (Elena Paráková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Výtvarná exkurzia
     • ZŠ: Výtvarná exkurzia

     • Žiaci 1. A a 2. A sa vybrali preskúmať predvianočnú Bratislavu. Strašidelne a výtvarne sa poučili na výstave v Bibiane, kde si prezreli interaktívne výstavy HU HÚÚÚ ALEBO NAJSTRAŠNEJŠIE SLOVENSKÉ STRAŠIDLÁ a IZMY A IZBY, kde sa hravým spôsobom zoznamovali s hlavnými výtvarnými smermi konca 19. a začiatku 20. storočia. Tak sa hrali a spoznávali kubizmus, impresionizmus, surrealizmus, expresionizmus, fauvizmus a dadaizmus. (Janka Adámková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Predvianočné posedenie u dôchodcov
     • MŠ, Letná: Predvianočné posedenie u dôchodcov

     • Naši predškoláci prišli pozdraviť starších do Klubu dôchodcov na Vajnorskej a zaželať im veľa zdravia a nech nikdy nepocítia byť sami. Zaželať všetko najlepšie v Novom roku prišli aj poslanci JUDr. Koček a Mgr. Mikuš.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Nový nábytok v jedálni
     • MŠ, Letná: Nový nábytok v jedálni

     • V našej materskej škole na Letnej ulici sme vymenili staré jedálenské stoly, ktoré boli veľmi nízke a poškodené, za nové. Vyrobili nám ich na mieru v chránenej dielni. Nie je nutné na ne dávať obrusy a sklo, keďže povrch stola je z kvalitného materiálu odolného voči znečisteniu. Naďalej sa budeme snažiť zvyšovať komfort našich detí. Aj vďaka rodičovskému príspevku vo výške 584 EUR sme si vynovili jedáleň s novým nábytkom. Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy! (Ján Papuga, Veronika Macháčová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Bratislava v čase Asterixa a Obelixa
     • ZŠ: Bratislava v čase Asterixa a Obelixa

     • Tento názov nesie vzdelávací program v Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, ktorého sa dnes zúčastnili niektorí naši siedmaci. Zopakovali si vedomosti o Keltoch, ktoré sa v škole naučili a zároveň sa dozvedeli nové fakty o Keltoch v súvislosti s Bratislavou. Jednotlivé exponáty nás veľmi zaujali. Taktiež sme využili možnosť pozrieť si ďalšie výstavy, ktoré nám Bratislavský hrad v súčasnosti ponúka. A tradične ako každý rok pred Vianocami sme sa aspoň na chvíľu zastavili na vianočných trhov v centre mesta. (Katarína Čuntalová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Vianočná besiedka
     • MŠ, Letná: Vianočná besiedka

     • Ako každý rok, aj tento sme si pre rodičov pripravili vianočnú besiedku. Všetko, čo si deti z V. triedy spolu s pani učiteľkami pripravili, predviedli rodičom počas jedného decembrového popoludnia, ktoré obohatili uielen básničkami a tancom, ale aj posedením v príjemnej atmosfére.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Predvianočný čas
     • MŠ, Letná: Predvianočný čas

     • V našej škôlke sa rozprúdila už predvianočná nálada hlavne vianočnou výzdobou, o ktorú sa opäť postarali naše šikovné deti aj učiteľky.

      Na vianočnýh besiedkach sa prezentovali deti tancom, spevom, vinšami... a spolu s rodičmi si užili skvelú atmosféru. To všetko uvidíte v našom Fotoalbume.


      Prajeme Vám ešte krásne predvianočné chvíle!

    • ZŠ: Dejepisná olympiáda - školské kolo
     • ZŠ: Dejepisná olympiáda - školské kolo

     • V stredu sa školského kola dejepisnej olympiády zúčastnilo za všetky kategórie spolu až 23 žiakov, z čoho sa veľmi tešíme. Úspešní riešitelia sa našli v každej kategórii. Za siedmakov sa najviac darilo Paule Ilenčíkovej, najúspešnejším ôsmakom je Jacopo Pacino a kategóriu najstarších žiakov vyhral Martin Kubeník. Úspešnými riešiteľmi sa taktiež stali Ráchel Gondášová a Andrej Hošo. Výhercom blahoželáme, zúčastneným tlieskame a postupujúcim zároveň držíme palce v okresnom kole dejepisnej olympiády. (Katarína Čuntalová)

      ZŠ: Dejepisná olympiáda - školské kolo

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Vianočné dielničky
     • ZŠ: Vianočné dielničky

     • V 1. B sme usporiadali v rámci vyučovania výtvarnej výchovy Vianočné dielničky, srdečne sme pozvali aj rodičov. Všetky deti pracovali a tvorili s veľkým záujmom, spoločne sa nám podarilo vyrobiť kvantum prekrásnych vianočných drobností, ozdôb, pozdravov a darčekov, ktoré budeme ponúkať na vianočných trhoch. Ďakujeme za množstvo materiálu, ktorý rodičia pribalili deťom, a hlavne dámam, ktoré nás poctili svojou návštevou. (Oskar Pompa)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Pozdrav Mikulášovi
     • ŠKD: Pozdrav Mikulášovi

     • Tento rok sme sa aj v ŠKD rozhodli pozdraviť Mikuláša. Každé dieťa malo možnosť priniesť si z domu alebo vrobiť niečo s mikulášskym motívom. A tak sa nám na stoloch zhromaždili plašové hračky, pohľadnice, keramika či obrázky, na ktorých tento pán v červenom nemohol chýbať. Potom všetci súťažili, kto doniesol najkrajšie veci a kto ich mal najviac. Porota, ktorej predsedal náš žiak Vadim Farbiak, vyhodnotila prinesené veci a  deti dostali sladkosti a víťazi plyšové hračky. (Margita Banášová)

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • ZŠ s MŠ: Mikuláš
     • ZŠ s MŠ: Mikuláš

     • Aj tento rok do nášho dvora zavítal Mikuláš, anjelik a čert. Na ozajstnom koči s koníkmi. Čudujsasvete, aj veľkí žiaci sa jeho prítomnosti tešili. Len škoda, že ten sneh nedotvoril veselú atmosféru. (Ján Papuga)

      Fotografie z návštevy Mikuláša nielen z našej školy, ale tiež zo škôlok na Letnej a Teplickej ulici nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Šiestaci v Archeologickom múzeu
     • ZŠ: Šiestaci v Archeologickom múzeu

     • Deň pred Mikulášom sa žiaci VI. A zúčastnili na programe usporiadanom Archeologickým múzeom v Bratislave. Prehliadka exponátov s lektorským výkladom a vypĺňaním pracovného listu sa týkala obdobia staroveku a stredoveku. Každý žiak si v tvorivej dielni vyrobil kópiu mince platnej v časoch niektorého z rímskych cisárov. (Alžbeta Palacková) 

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Mikulášska Šinterliga v basketbale
     • ZŠ: Mikulášska Šinterliga v basketbale

     • V telocvični Základnej školy s materskou školou na Cádrovej ulici sa v pondelok uskutočnil Mikulášsky turnaj v basketbale, prvý zo série Šinterligy, basketbalového projektu na našej škole.
      Štyri základné školy(Cádrova, Riazanská, Novohradská a Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej
      ulici) prezentovali svoje športové umenie nielen v basketbale, ale aj v konkrétnych  štafetových disciplínach(dribling,prihrávky,beh s loptou, gúľanie lopty, krabí beh). Po zrátaní všetkých bodov a semifinálových súbojoch sa do finále prebojovali Riazanská a ŠpMND Teplická. Palmu víťazstva si napokon odniesli chlapci a dievčatá z Riazanskej. Séria turnajov bude pokračovať v novom kalendárnom roku, tí najlepší si potom v júni zmerajú sily v Hant aréne, domovskom stánku basketbalistov Interu Bratislava, aktuálnych majstrov Slovenska. (Dušan Šesták)

      Fotografie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Ekovýchova - Šmudlo triedi elektroodpad
     • MŠ, Letná: Ekovýchova - Šmudlo triedi elektroodpad

     • V jednom z predstavení sme videli ŠMUDLA, ktorý smeti hádzal do prírody medzi zvieratká... A my sme ho naučili odhadzovať a triediť odpad tak ako sa patrí! A nielen to, naučili sme sa aj ako správne triediť baterky a prečo je to potrebné.

      Doma o tom môžete porozprávať svojim rodičom a fotky si pozrieť u nás na našej prezentácii v prvom vchode našej MŠ, alebo aj v našom Fotoalbume.

    • ZŠ: Olympiády z angličtiny - školské kolá
     • ZŠ: Olympiády z angličtiny - školské kolá

     • Naši žiaci sa zúčastnili školského kola Olympiády z anglického jazyka v dvoch kategóriách - mladší a starší žiaci. Záujem súťažiť bol veľký, no postúpiť mohol z oboch kategórií len jeden. Zo starších žiakov to bol Alex Chawhan (IX. A) a z mladších Ema Ponická (VII. A). Obaja postupujú do obvodného kola. Blahoželáme. A ďakujeme aj našim angličtinárkam: Tatiane Kindji a Eve Laswe.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.