• ZŠ: Pravda o drogách
     • ZŠ: Pravda o drogách

     • V utorok sa v rámci pripomenutia si Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi žiaci II. stupňa absolvovali prednášku o drogách. Aj keď sa blížia prázdniny, pokračujeme v aktivitách, ktoré dajú mladým ľuďom veľmi veľa. (Katarína Čuntalová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Výroba mydiel
     • ZŠ: Výroba mydiel

     • V piatok prišla do našej školy pani Mária Anderson a učila deti z III. A, III. B i pani učiteľky, ako sa vyrába plstené mydlo. Potrebovala na to farebnú vlnu z oviec a voňavé mydlá. Žiaci mali možnosť vyrobiť si vlastné umelecké mydlá. Vlna z oviec pôsobí antibakteriálne. Pani Anderson nám urobila prednášku o umeleckých mydlách. Prednáška i ukážky sa nám páčili. Žiaci mali najväčšiu radosť zo svojich pestrofarebných, voňavých mydiel. Veľká vďaka patrí pani Anderson(mamička našej žiačky), ktorá nás umelecky obohatila a spríjemnila nám posledný deň v týždni. (E. Paráková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Na Devínskej Kobyle
     • MŠ, Teplická: Na Devínskej Kobyle

     • Žiaci 2. a 3. triedy sa zúčastnili na prírodovedno-poznávacom výlete na Devínskej Kobyle. Deti spoznávali niektoré druhy rastlín, ktoré sa tu vyskytujú (čakanka divozel, dub...). Videli sme zvieratká, ktoré tu žijú (bociany, lúčne koníky, včelárik zlatý...). Navštívili sme salaš kôz. Po občerstvení sme pokračovali po modrej turistickej značke na Vaitov lom. Tu sme hľadali skameneliny a veľa detí bolo v hľadaní úspešných a ďalej sme šli na Sandberg, odkiaľ bol  nádherný výhľad na hrad Devín či neďaleký kaštieľ Schloss Hof v Rakúsku. Tu bol cieľ nášho turistického výletu. Deti sa oboznámili s prácou s turistickou mapou a buzolou. Na záver nášho výletu sme v lese zavesili vtáčiu búdku. Výlet to bol náročný, ale veľmi krásny a všetci by sme si ho radi zopakovali.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Zdravé popoludnie
     • ZŠ: Zdravé popoludnie

     • Vo štvrtok sa celá III. A spolu s rodičmi stretli na už tradičnom Zdravom popoludní. Na začiatku akcie deti vystúpili s pripraveným programom, ktorý bol zameraný na zdravé stravovanie a zdravý životný štýl. Deti v krátkej prednáške porozprávali o vitamínoch, zarecitovali básničky, zaspievali a zatancovali. Rodičia znovu nesklamali a pripravili rôzne nátierky, ovocné koláče, mrkvové mafiny, ovocné špízy, zeleninové šaláty, ale i ovocno-mliečne nápoje. Pripravené zdravé dobroty lákali farbami a chutili výborne! Akcia sa opäť vydarila, splnila svoj účel a už teraz sa tešíme na jej pokračovanie v budúcom školskom roku. (Kamila Čajdová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Zem, voda, vzduch
     • ŠKD: Zem, voda, vzduch

     • Deti z piateho oddelenia si s p. vychovávateľkou vytvorili hru "ZEM, VODA, VZDUCH". Pravidlá hry si veľmi rýchlo osvojili. Vďaka hre si zopakovali živočíchov žijúcich v rôznych prostrediach.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Výchovný koncert - muzikál
     • ZŠ: Výchovný koncert - muzikál

     • Žiaci školy si v našej telocvični vypočuli výchovný koncert, v ktorom účinkovala ako speváčka aj naša pani učiteľka hudobnej výchovy, Monika Stanislavová. Žiaci sa dozvedeli o vzniku hádam najobľúbenejšieho dramatického útvaru a vypočuli si najznámejšie muzikálové piesne. Týmto by sme radi vrátili výchovným koncertom pôvodný cieľ, ktorým je oboznamovať žiakov o hudobnom umení a nie hovoriť o negatívnych javoch života. O tých sme realizovali rôzne semináre. (Ján Papuga) 

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Olympijský deň
     • MŠ, Letná: Olympijský deň

     • Naši predškoláci sa tradične zúčastnili Olympijského dňa, na štadióne, ktorého organizátorom bol riaditeľ ZŠ, Kalinčiakova pán Miroslav Noga.
      Nechýbal ani tradičný hosť pani Mária Mračnová - česko-slovenská reprezentantka, bývalá úspešná atlétka a rekordérka v skoku do výšky.

      Deti zažili krásny športový deň a zmerali si sily.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Muzikanti-fidlikanti
     • MŠ, Teplická: Muzikanti-fidlikanti

     • V pondelok nás navštívili veselí Muzikanti-fidlikanti. Deti si spoločne s nimi zaspievali, zatancovali, oboznámili sa s niektorými hudobnými nástrojmi (husle, ozembuch, pánska flauta a iné) a niektoré z detí si aj spolu s muzikantmi zahrali. Bolo ozaj veselo a všetkým sa nám vystúpenie veľmi páčilo.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Exkurzia v Rakúsku
     • ZŠ: Exkurzia v Rakúsku

     • V piatok boli triedy V. A, VI. A, VIII. A a IX. A na celodennej exkurzii u našich zelených susedov v Rakúsku. Pozreli si vzácny národný park Donauau s množstvom vzácnych ekosystémov a živočíchov. Potom pobudli v čokoládovni Kitsee, kde si mohli pozrieť nielen výrobu čokolády, ale mohli si aj zakúpiť rôzne typy čokolády. Exkurzia bola poznávacia, veríme, že žiakom upriamila pozornosť na ekológiu. (J. Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Kravaty
     • ŠKD: Kravaty

     • Deti si v piatok pripomenuli, že v nedeľu je sviatok, a to Deň otcov. Pre tých svojich tatinov teda vyrobili originálne kravaty s venovaním. 5. oddelenie ŠKD. Oteckom sa určite páčili a pozrieť si ich môžete aj vy vo Fotoalbume. (Zatkalíková)

    • ZŠ s MŠ, Teplická: Divadelné predstavenie pre škôlkarov
     • ZŠ s MŠ, Teplická: Divadelné predstavenie pre škôlkarov

     • Nádherné kostýmy, zaujímavé masky, rozprávkový text... Aj tento rok si pani Banášová so svojimi žiakmi z divadelného krúžku pripravila pre deti zo škôlky MŠ, Teplická rozprávkové divadielko. Podľa fotografií môžete vidieť, že sa aktivita podarila. Deti bavia deti - aj tým je naša škola výnimočná. (Ján Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Na koncoročnom výlete
     • MŠ, Letná: Na koncoročnom výlete

     • Celá škôlka vrátane detí s odkladom bola na výlete na Devíne. Navštívili sme mini Zoo, kde sme nakŕmili malú farmu. Organizátori nám ponúkli predstavenie sokoliarov. Tešili sme sa zo slniečka a na záver sme si zjedli provianta.

      Ďakujeme za sponzoring výletu rodičom Danielka Ružičku.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Flautový koncert
     • MŠ, Letná: Flautový koncert

     • Flautový koncert pre rodičov, ktorý dôstojne ukončil krúžok flauty. Naše deti sa predstavili v podaní sólových skladieb  a spoločnej. V závere pani lektorka Dominika odovzdala za húževnatú prácu našim deťom diplom. Rodičia môžete byť právom hrdí na svoje ratolesti.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Na letisku
     • MŠ, Teplická: Na letisku

     • Naša MŠ navštívila letisko M. R. Štefánika. Po areáli letiska sme sa viezli letiskovým autobusom. Deti tu videli rôzne lietadlá, v jednom sme boli aj vo vnútri. Tiež sme videli lietadlá štartovať aj pristávať. Zamestnanci letiska nám ukázali ako pracujú hasiči a psovodi so psom pri hľadaní výbušnín. Výlet sa nám všetkým veľmi páčil.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Deň otcov
     • ŠKD: Deň otcov

     • Nedávno sme si v rámci Školského klubu detí uctili Deň matiek. A o pár dní potom nám napadlo, čo tak spraviť aj Deň otcov. Tak sme založili novú tradíciu a prvý Deň otcov na Riazanskej sa vydaril. Zábavné disciplíny, futbal, občerstvenie a ceny. Toto všetko pripravili E. Katonaová, E. Žalmanová a L. Miglierini. Tak nech vás deti denne tešia, tatkovia! (Ján Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Tvorítko sa nateraz skončilo
     • ZŠ: Tvorítko sa nateraz skončilo

     • Ukončenie prác krúžku "TVORÍTKO"  pod vedením vych. p. Banášovej. Deti pracovali s drevom, vytvorili pútavé figúrky z dreva. Mladšie deti vyrábali pestrých motýľov z farebného papiera. Vyhodnotením prác v krúžku boli vecné odmeny. Pri propagácii krúžku pomáhala p. vych. Zatkalíková.
      Stretneme sa o rok!

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Poďakovanie za pomoc
     • ZŠ: Poďakovanie za pomoc

     • Ďakujeme Nadácii Pontis za sprostredkovanie dobrovoľníkov a finančný dar. Ďakujeme rodičom, kolegom a deťom, ktorí dnes prišli. V areáli školy sa premiestnil organický odpad na jedno miesto. Odstránili sa nebezpečné kríky, najmä tie s tŕňmi. Očistilo sa malé ihrisko. A spravil sa kryt na pieskovisko. Vo vnútri budovy sa pripravili steny v budúcich dielniach na maľovanie. Spravil sa kus práce, no ďalší kus nás ešte čaká. Postupne. A ďakujeme aj za akúkoľvek pomoc škole, ktorú poskytujete či už formou brigády, alebo inak.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.