• MŠ, Letná: Korčuľovanie
     • MŠ, Letná: Korčuľovanie

     • Korčuliarsky výcvik sa blíži ku koncu a tešíme sa, že sa predstavíme dňa 5. 11. 2018 v karnevalových maskách na ľade. Na ňom sa deti predstavili svojim rodičom v maskách. Celú akciu podporili pán Miroslav Goldschmied, Tomáš Korček a Vladimír Mikuš.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná a ZŠ: Svetlonosy
     • MŠ, Letná a ZŠ: Svetlonosy

     • Jesenné obdobie sa spája so spomienkami na našich blízkych, ktorí zomreli. Ale takisto sa spája so smrťou, strachom zo smrti a s bránením sa pred ňou. V slovanských zvykoch sa toto obdobie spája aj s výrobou svetlonosov z tekvíc. Pani učiteľka Čajdová tento rok vyhlásila súťaž o najzaujímavejšieho svetlonosa. Hlasujú deti, učitelia a rodičia. Takto to vyzerá u nás na chodbe. Škoda len, že tie krásne strašidelné tekvice nevydržia dlhšie... (K. Čajdová) 

      A na Halloween sa pripravujú aj v MŠ, Letná, kde si vyrezávali svoje vlastné tekvice - pozrite si celý Fotoalbumhttp://zsriazanska.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=534.

    • ZŠ: Veľká rekonštrukcia areálu školy
     • ZŠ: Veľká rekonštrukcia areálu školy

     • V utorok sa na podnet starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý a v spolupráci s vicestarostom Stano Winkler, poslancami a odborníkmi BA-NM konala nultá fáza komplexnej rekonštrukcie športového areálu našej školy. Otvorene sa diskutovalo o predstavách školy, Školak klubu a obyvateľov Nového Mesta. Bola to konštruktívna debata, zhodli sme sa na prvotnej podobe areálu. Píšem návrhy, na ktorých sme sa zhodli: rekonštrukcia veľkého ihriska a osadenie nových dopadových plôch, obnova bežeckého okruhu, malá tribúna pre divákov, ihrisko pre deti s pieskoviskom, dopravné ihrisko, hokejbalové ihrisko, možno prekryté, dve univerzálne plochy, množstvo zelene, podzemné kontajnery, nové oplotenie. Diskusia bude pokračovať, aby sa čo najskôr mohlo pripraviť verejné obstarávanie. Návrhy sa môžu ešte vyvíjať a dopĺňať. Ešte predtým vypracuje návrh podľa našich požiadaviek architekt. Veľmi sa teším, že sa po rokoch dostalo pozornosti aj nášmu areálu a ďakujem zriaďovateľovi školy, že splnil sľub o zámere otvoriť proces obnovovania síce upraveneného, no pustého areálu. Ďakujem ľuďom z komunity školy, že prišli.

    • MŠ, Teplická: Plavecký výcvik
     • MŠ, Teplická: Plavecký výcvik

     • Naši predškoláci absolvovali plavecký výcvik. Boli rozdelený do štyroch skupín podľa ich plaveckej zdatnosti a zručnosti. Trénovali pod vedením skúsených trénerov na plavárni Pasienky a Slovnaft.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: U dôchodcov
     • MŠ, Letná: U dôchodcov

     • V stredu sme s našimi detičkami boli pozrieť starkých do klubu dôchodcov, kde sme im spríjemnili chvíľku spevom a tancom. A keďže je mesiac úcty k starším, podarovali sme na pamiatku aj nami robené darčeky.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Bublinková šou
     • MŠ, Letná: Bublinková šou

     • Všade samé bublinky a radosť veliká. Navštívil nás Mr. BUBLE so svojou úžasnou show. Deti boli nadšené. Všetkým sa čarovanie s bublinkami veľmi páčilo. Ved pozrite fotky, tie hovoria za všetko.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Naprogramuj si svojho robota 2
     • ZŠ: Naprogramuj si svojho robota 2

     • V utorok spoločnosť Krúžky v škole po druhý raz pripravili pre žiakov ŠKD prácu s minirobotíkmi, ktoré si žiaci mohli podľa istých pravidiel naprogramovať tak, aby sa pohybovali podľa, ako oni chcú. Tento rok mohli využívať na riadenie robotov aj tablety. Aj takýmito aktivitami sa snažíme upriamiť pozornosť žiakov na vedu a techniku. (J. Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: V galérii
     • ZŠ: V galérii

     • V utorok sa naši tretiaci zúčastnili na exkurzii v GMB v Pálfyho paláci na programe Dobrí a zlí klamári. Priamym kontaktom s dielami boli prevedení cez dejiny výtvarného umenia od staroveku až po modernu. Najviac sa im páčilo prekvapenie na záver, dielo od M. Krena Pasáž, do ktorého mohli vstúpiť a zažiť ilúziu nekonečna. (J. Adamková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Rapový koncert
     • ZŠ: Rapový koncert

     • V utorok sa žiaci II. stupňa mali možnosť oboznámiť sa formou interaktívneho koncertu s jedným z najobľúbenejších hudobných žánrov, s rapom. Mohli si vyskúšať hudobné nástroje a svoje improvizačné schopnosti. Obohatili tak svoje vzdelanie aj o žáner, ktorý sa spája s mladými ľuďmi. (J. Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Týždeň športu
     • ŠKD: Týždeň športu

     • Počas krásneho októbrového počasia sme sa v našom školskom klube zamerali na šport a spravili sme si týždeň športu. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili súťaže v skákaní, behaní, hádzaní, preťahovaní lanom a všeličom inom, čo rozhýbalo telá detí.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Športové testovanie prvákov
     • ZŠ: Športové testovanie prvákov

     • Vo štvrtok sa u nás uskutočnilo športové testovanie prvákov, ktoré je celoslovensky povinné. Žiaci vykonávali rôzne cviky a športové zostavy, aby sa preukázali ich predpoklady na telesnú výchovu a šport. Poňali sme to ako niekoľko netradičných hodín telesnej výchovy a deti mali radosť, že sa pohybujú počas veľkej časti vyučovania. Pri testovaní nás navštívila aj televízia Markíza - viac TU.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Jesenné tvorenie
     • ŠKD: Jesenné tvorenie

     • Žiaci z ŠKD robili bábky z kartónov, postavičky z gaštanov a spoločne spravili zátišie z domčekom, ktoré ozdobilo ďalšiu prázdnu stenu školy. (L. Rintelová, M. Banášová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Kreatívna stavebnica
     • MŠ, Letná: Kreatívna stavebnica

     • Aj takúto krásnu novú stavebnicu, ktorú sme zakúpili z rodičovského príspevku, deti vedia pekne a tvorivo využiť. Ponúka možnosť skladať podľa návodu v 3 úrovniach obtiažnosti a umožňuje variácie.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Imatrikulácia prvákov
     • ŠKD: Imatrikulácia prvákov

     • Na známosť sa všetkým dáva, že naši najmladší klubáčikovia boli 5. októbra oficiálne privítaní v školskom klube. Naša super skupina žiačok z 8. A triedy si pripravila pre našich prváčikov športové súťaže, ktoré preverili ich športové schopnosti. Naši klubáci všetko hravo zvládli. (Lucia Rintelová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Dentálna hygiena
     • MŠ, Letná: Dentálna hygiena

     • V stredu nás navštívila pani zubárka aj so setričkou, aby nam predviedla správnu techniku umývania zúbkov. Nakoniec nám dala omaľovánku, ktorú si niektoré deti vyfarbili hneď.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.