• ZŠ: Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
     • ZŠ: Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

     • Naša škola tento rok po prvý raz organizovala okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 8. a 9. ročníkov z III. bratislavského obvodu. Žiaci súťažili v písomnom teste, v transformácii textu a v prednese (v umení rétoriky). Súťaži predsedal Ján Papuga, v porote boli pani učiteľka Balašovová (bývalá učiteľka) a Denisa Walther Bočáková, učiteľka zo susednej súkromnej strednej odbornej školy HOST. Pre víťazov bolo pripravené občerstvenie. Naša škola prispela aj k oceneniu víťazov. Oficiálne ceny a diplomy dodalo Centrum voľného času Bratislava III. Po súťaži mali prítomní učitelia pocit, že slovenčina má stále šancu byť obľúbeným predmetom. Víťazke zo školy Za kasárňou blahoželáme, postupuje do krajského kola. Tešíme sa striebornému umiestneniu našej žiačky z VIII. A triedy, predsedníčky Parlamentu žiakov školy Pauly Ilenčíkovej. Najdôležitejšie však je, aby sa neumiestnení nevzdávali. Dnes nepostúpili, nabudúce sa dostaví iný úspech. (Ján Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Plešatá speváčka
     • ZŠ: Plešatá speváčka

     • Žiaci IX. triedy sa zúčastnili predstavenia Divadla Ludus Plešatá speváčka. V rámci literárnej témy dráma prešli krstom ohňom, keďže táto hra patrí k absurdným, teda je zložitejšia na vnímanie. Na najbližšej hodine sa o hre porozprávame, dúfajúc, že budú mať záujem o divadlo aj naďalej. Isté však je, že sa naši deviataci správali na úrovni. Na divadelnej úrovni... (Ján Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Záložka do knihy 2018
     • ZŠ: Záložka do knihy 2018

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili motivačnej literárno-výtvarnej aktivity Záložka do knihy, ktorá spočíva vo výrobe záložiek a ich výmene s partnerskou školou, ktorou bola ZŠ s MŠ v Rakovci nad Ondavou. O tom, že deti oboch škôl majú talent, svedčí Fotogaléria. Ale nezabudnite na hlavný cieľ, ktorým je čítanie. To obohacuje naše životy a otvára nám svet kultúry. Projekt organizuje Slovenská pedagogická knižnica. (J. Papuga)

    • ŠKD: Futura
     • ŠKD: Futura

     • Vo štvrtok sme s deťmi navštívili interaktívne prírodovedné centrum FUTURA v Maďarsku. Prešli sme všetky štyri (poschodia) úrovne - úroveň vzduchu, zeme, vody a ohňa. Deti boli nadšené hlavne z toho, že si všetko mohli vyskúšať. Akcia sa nám veľmi páčila a o rok tam pôjdeme určite zas. Deti, boli ste super! (L. Rintelová, E. Katonaová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Beseda v knižnici
     • ZŠ: Beseda v knižnici

     • Vo štvrtok sa žiaci V. A triedy zúčastnili v Mestskej knižnici besedy so spisovateľkou - autorkou kníh o psovi Gordonovi, pani Ing. Máriou Vrkoslavovou. Niektoré diely boli deťom povedomé, no tentokrát im pani spisovateľka predstavila ich voľné pokračovanie. A tak deti získali nielen informácie, o čom sú ďalšie osudy hrdinu na štyroch nohách, ale aj o celkovom obsahu kníh. Otázky kládli deti spontánne, spontánne sa pohrali so psom, urobili si pár fotografií. Po besede sme zostali v knižnici a „dohnali“ sme aktivitu k mesiacu kníh - pani lektorka nám vysvetlila spôsob triedenia a požičiavania kníh. Napokon si žiaci mohli voľne vyberať knihy a listovať v nich. (E. Macková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Historici na dejepise
     • ZŠ: Historici na dejepise

     • Vo štvrtok mali žiaci VII. A, VIII. B a IX. A triedy počas prvej vyučovacej hodiny netradičnú hodinu dejepisu či slovenského jazyka. Navštívili nás známi slovenskí historici. V rámci besedy sa žiaci dozvedeli nielen mnoho zaujímavých informácií, navyše sa mohli pýtať, čo ich k danej téme či práci historika zaujíma. Diskutovalo sa o Márii Terézii, o osobnostiach starého Prešporka, o absurditách dejín... (K. Čuntalová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Medovníkový domček
     • MŠ, Teplická: Medovníkový domček

     • V stredu deti videli krásne bábkové predstavenie z dielne manželov Stražanových o medovníkovom domčeku. Deťom sa predstavenie veľmi páčlo a niektoré si samé vyskúšali manipuláciu z bábkami.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Elektronika
     • MŠ, Letná: Elektronika

     • Naši malí vedátori využívajú elektronickú súpravu pomôcok kde rozvíjajú konštrukčné spôsobilosti a predstavy o funkčnosti jednoduchého elektrického obvodu.ň

      Ako im to ide - pozrite si vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Komix
     • ZŠ: Komix

     • V pondelok sa zúčastnila trieda IV. B komixového workshopu v Mestskej knižnici v Bratislave. Deti nielen čítali komixové čítanie, ale robili i praktické práce, ktoré sa týkajú komixového písania a kreslenia. Akcia sa nám páčila, utužila kolektív, sprístupnila deťom komixové čítanie a trochu sme si oddýchli po veľkej písomnej práci z matematiky. (E. Paráková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Mesto povolaní
     • ZŠ: Mesto povolaní

     • V piatok sa naši deviataci zúčastnili akcie Mesto povolaní, kariérne poradenstvo. Na základe dotazníkov zistili, akej oblasti by sa mali v budúcnosti venovať - jazyky, fyzická aktivita, práca s ľuďmi, obchodovanie...

      V druhej časti si mohli vyskúšať niektoré povolania, čo ich veľmi bavilo, na chvíľu sa z nich stali predavači, lekári, poštári, stavbári, dokonca aj moderátori televíznych novín. Uvidíme, čo si naši deviataci napokon vyberú. Čaká ich rozhodovanie o strednej škole. V rámci kariérneho poradenstva sme im pomohli aj takýmto spôsobom. (A. Dudášová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Sandberg
     • MŠ, Letná: Sandberg

     • Vrátili sme sa z prírodovedno-turistickej výchadzky na Sandberg. Deti sa oboznamovali s rastlinnou a živočíšnou ríšou, rozlišovali živú a  neživú prírodu a vytvárali si emocionálny vzťah k ochrane prírody.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Šachisti obhájili bronz
     • ZŠ: Šachisti obhájili bronz

     • Krasňany boli dejiskom žiackeho šachového turnaja o Račiansku vežu. Celkovo 48 žiakov z jedenástich bratislavských škôl zviedlo tuhé súboje so súpermi i s časom. Šachové nádeje z Riazanskej zopakovali výsledok z minulého roka a v súťaži družstiev opäť vystúpili na bronzový stupienok. Školu úspešne reprezentovali: Viola Lajčiaková, Pavol Čutka, Danila Matskevich, Matej Smutko, Vadim Farbiak, Daniel Fučík. (D. Šesták)

      Fotografiu nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Krasokorčuľovanie
     • ZŠ: Krasokorčuľovanie

     • Prváci z našej školy sa v dňoch 15.10. - 5.11. zúčastnili výcviku korčuľovania. Organizuje ho každý rok Jumping Joe. Konalo sa na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Po 45 minútach sa tréning skončil. Záverečná hodina bola karnevalová s účasťou rodičov. Deťom sa kurz veľmi páčil a boli spokojní. (A. Šuláková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Príbeh hudby
     • ZŠ: Príbeh hudby

     • V piatok sme si so šiestakmi v riaditeľni pozreli onlajn výchovný koncert Príbeh hudby, ktorý pre deti na Slovensku pripravil Bratislavský chlapčenský zbor. Témou bol prierez vývinom klasickej  hudby od počiatku po súčasnosť. (J. Papuga)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.