• ŠKD: V čokoládovni
     • ŠKD: V čokoládovni

     • Týždeň pred Veľkou nocou sme si s deťmi v školskom klube osladili štvrtok výletom do čokoládovne. Po úvodnom filme a prehliadke továrne, sme mali možnosť ochutnať čokolády od výmyslu sveta. No nedajte si, keď ochutnávka je zadarmo. Pre veľký úspech si tento výlet určite zopakujeme. (E. Katonaová, L. Čechová, L. Rintelová)

    • ZŠ: Prváci v divadle
     • ZŠ: Prváci v divadle

     • V piatok 22. 3. 2019 sme sa vybrali s prvákmi na divadelné predstavenie Kai a Gerda. Bolo na VŠMU a hrali v ňom študenti. Deťom sa páčilo a na konci si mohli kulisy ohmatať a zahrať na hudobných nástrojoch. Viac v galérii fotografií.

    • ZŠ: Polícia v ŠKD
     • ZŠ: Polícia v ŠKD

     • Štvrtok 4. 4. 2019 nám členovia policajného zboru prišli vysvetliť, čo všetko robí naša polícia. Doniesli nám súčasti policajného výstroja a dovolili nám ich odskúšať. Čo malo najväčší úspech? Jednoznačne nepriestrelná vesta vážiaca 25 kg, tú si chceli vyskúšať všetci. Deti si tiež mohli vyskúšať policajné putá a sadnúť do policajného auta. Celá akcia bola pre deti veľký zážitok. Viac v Galérii fotografií. (L. Rintelová) 

     • ZŠ: O škaredom káčatku

     • Akcia v kultúrnom stredisku Bibiana sa konala dňa 10. 4. 2019. Zúčastnili sa jej triedy 4. A a 4. B. Deťom sa hudobno-divadelné predstavenie páčilo, hrali tu  dvaja herci, bolo oživené divadelnými bábkami, farebnými zaujímavými rekvizitami. Predstavenie bolo poučné, naučilo deti tolerovať všetkých ľudí, bez rozdielu farby pleti, výzoru. Predstavenie splnilo výchovnú úlohu, umelecky obohatilo žiakov. (K. Čajdová, E. Paráková)

    • ZŠ: Kráľ čitateľov
     • ZŠ: Kráľ čitateľov

     • 2.4. 2019 - Mesiac marec sa už tradične spája s knihou.V rámci toho zorganizovala naša škola viacero zaujímavých aktivít a akýmsi vyvrcholením bola súťaž Kráľ čitateľov. O titul čitateľského kráľa školy tentoraz bojovalo 14 žiakov, ktorí museli prejsť piatimi kolami - osemsmerovky,doplňovačky, zašifrované slová, čítanie s porozumením a rýchle čítanie. Súťaž bola mimoriadne vyrovnaná a rozhodovalo sa až v samom závere. Kráľovská koruna sa napokon ocitla na hlave Moniky Reiterovej z 8.A, druhá skončila jej spolužiačka Terézia Laposová a tretie miesto si podelili Viktória Prosňanská a Lukáš Prechtl (obaja z 5.B). Spomínaní žiaci získajú knihy z vydavateľstva Martinus. Viac v Galérii fotografií. (D. Šesták)

    • MŠ, Letná: Poďakovanie
     • MŠ, Letná: Poďakovanie

     • Veľmi pekne sa chceme poďakovať všetkým rodičom, deťom, priateľom školy, že sme spoločne zveľadili okolie a redzáhradku našej materskej školy. Opravili sme si plôtik, vyčistili pieskoviská, posadili kvietky a zažili kopec zábavy.

      ĎAKUJEME!


      Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • ZŠ: Číta celá škola
     • ZŠ: Číta celá škola

     • ZŠ: ČÍTA CELÁ ŠKOLA

      Tretí ročník aktivity na podporu čítania detí a mládeže sa opäť konal v marci, ktorý sa spája s knihami. Vyučujúci i deti si vyskúšali menej formálne vyučovanie a počas niekoľkých hodín sa venovali čítaniu. Okrem rozvíjania čitateľskej gramotnosti sme usporiadali aj čítanie, v ktorých žiaci prezentovali svoje obľúbené knihy. Aktivita sa vydarila, uvažujeme, či ju neopakovať častejšie.  Viac  v Galérii fotografií. (Ján Papuga)  

    • MŠ, Teplická: B.D. Gašparko a Janko v pekle
     • MŠ, Teplická: B.D. Gašparko a Janko v pekle

     • Vo štvrtok k nám zavítalo bábkové divadlo manželov Stražanových s ďalšou krásnou rozprávkou zo svojho repertoáru. Tentoraz to bol príbeh o tom, ako sa Janko stal lekárom a spolu s gašparkom vyliečili knieža pekla a za odmenu získali poklad. Na záver si niektoré z detí vyskúšali manipuláciu s bábkami.

      Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • MŠ, Letná: Kamaráti z Rakúska
     • MŠ, Letná: Kamaráti z Rakúska

     • V marci sme privítali v rámci projektu Interreg BIG SK-AT našich kamarátov z Marcheggu.
      Naše deti navštevujúce krúžok nemeckého jazyka prežili krásne dopoludnie a vymenili si navzájom skúsenosti. Predstavili sme sa s našimi ľudovými tradíciami, hudobno - tanečným programom a spoločne sme si vyzdobili tradičné kraslice. Naši rakúsky kamaráti nás pozvali na výmennú návštevu.

      Fotografie nájdete v Galérii fotografií.