• MŠ, Letná: Vystúpenie v klube dôchodcov
     • MŠ, Letná: Vystúpenie v klube dôchodcov

     • Naši škôlkari prišli potešiť babičky a dedkov do Klubu dôchodcov na Vajnorskej ulici, aby sa necítili osamelo. Hudobno-tanečným vystúpením sa postarali o nádhernú predvianočnú atmosféru. Vlastnoručne zhotovili výrobky a obdarovali všetkých prítomných členov klubu. Zavinšovali a zaželali sme krásne vianočné sviatky, veľa zdravia a nech nikdy nikto nie je sám. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • OZNAM PRE ZŠ:
     • OZNAM PRE ZŠ:

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

                  dňa 15. 1. 2020 (streda) sa budú konať informačné stretnutia pre rodičov v súvislosti s polročnou  klasifikáciou správania a prospechu:

                  16.00 – 17.00 – konzultácie s vyučujúcimi,

                  17.00 – 18.00 – konzultácie s triednymi učiteľmi.

                  Polročná klasifikácia slúži na vyhodnotenie prospechu a správania žiakov za 1. polrok. Klasifikačná porada, na ktorej sa definitívne uzatvoria známky, bude 27. 1. 2020 (pondelok).    

                  Využite svoje práva informovať sa o prospechu a správaní žiakov. V prípade, že v tom čase nebudete môcť navštíviť školu, sledujte elektronickú žiacku knižku a dohodnite sa s vyučujúcimi na osobitných konzultáciách. Pri hodnotení prospechu a správania platí Klasifikačný poriadok ZŠ.

                  Tešíme sa na Vašu účasť.