• Záver školského roka

     • Oslávili sme krásny záver školského roka a rozlúčili sme sa príjemným posedením.

      Zasúťažili sme si, zatancovali, zabavili a pochutili na dobrotách.

      Ďakujeme vám všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa osobne spolupodieľali na aktivitách, projektoch a finančne podporovali zámery materskej školy a tak prispeli k jeho zveľadeniu. Vážime si vaše ocenenia vďaky a slová uznania, ktoré nás utvrdzujú v tom, že smerujeme k spokojnosti všetkých.

      Dovidenia milí predškoláci, bude sa nám za vami cnieť, ale veríme, že sa vám bude v škole páčiť a budete poslušní a usilovní žiaci, z ktorých bude mať radosť pani učiteľka, ale aj rodičia.

      Tešíme sa opäť na vás všetkých v ďalšom školskom roku a prajeme Vám hlavne veľa zdravia a horúce leto plné zážitkov, oddychu a zábavy.

      Kolektív MŠ