• DOD Ozbrojené sily Za kasárňou 3 Bratislava

     • Dňa 22.9.2020 sa žiaci 3.B a 4.A zúčastnili DOD v areáli kasární ul.Za kasárňou 3 Bratislava.

      Milo nás privítali vojaci slávnostným pochodom s hudobným doprovodom.

      Žiaci sa veľa dozvedeli o histórii útvaru, poskytovaní prvej pomoci, rôznych ochranných pomôckach a maskách , zbraniach ...

      Videli odevy, ktoré používajú pri rôznych slávnostných príležitostiach a ceremoniáloch.

      Ďakujeme VÚ Za kasárňou 3 za hodnotný program a aktivity.

      Mgr.Martina Zverková,PhD., PaedDr.Gabriela Emrichová

     • MŠ. Letná: Pozorovanie predmetov a ich vlastností

     • Do galérie Pozorovanie predmetov a ich vlastností boli pridané fotografie.

      Pozorovali sme predmety a ich vlastnosti. Skúmali sme a porovnávali, či daný predmet (balón, hrebeň, plastová lyžica, kovová lyžica ...) trením predmety (vlasy, papier ...) priťahuje, alebo nepriťahuje.

      Vytvárali sme predpoklady a overovali v pokuse. Záznamy uviedli do hárkov.

       

      Dieťa prirodzene túži objavovať svet.  

     • MŠ, Letná: Vyrezávanie tekvíc

     • Do galérie MŠ, Letná: Vyrezávanie tekvíc boli pridané fotografie.

      Vyrezávanie tekvic "Svetlonosov" sa stalo súčasťou týchto jesenných dní a je to naša obľúbená aktivita. Tekvičku sme zbavili jadierok, ktoré si usušíme a neskôr vylúskame.

      Vyrezaná svetielkujúca tekvička nám zdobí interiér MŠ.

      Posúďte sami.

     • odhláška zo školského klubu

     • odhláška zo školského klubu odhlaska.doc​​​​​​​

      Odhláška dieťaťa/detí zo školského klubu (ŠKD)


      Meno zákonného zástupcu:  ____________________________________

      Meno dieťaťa/detí:  _______________________________________

      Trieda/triedy: ______________

      Odhlasujem dieťa/deti od: ______________________


      Zároveň vyhlasujem, že som uhradil/a všetky príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD za mesiace, v ktorých moje dieťa ŠKD navštevovalo.      V Bratislave, dňa: ______________        


      ............................................

      Podpis zákonného zástupcu