• MŠ Letná

     • boli aktualizované dokumenty MŠ Letná a pridané tlačivá na stiahnutie v sekcii Dokumentácia.

     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. Dané termíny prázdnin sú platné aj pre materské školy.

     • MŠ Letná: Experiment - DVOJITÉ VIDENIE

     • Do galérie MŠ Letná: Experiment - DVOJITÉ VIDENIE boli pridané fotografie.

      Za pomoci kameňov a slamky sme zistili, ako svetlo možno lámať, či "ohnúť". Samo "ohnuté" svetlo sme neuvideli, no za to sme videli dôsledok jeho "ohybu", ktorý nám ukázal zdanlivo nemožné veci. 

      Na dno pohára sme položili kameň, neskôr dva. Vodu sme liali veľmi opatrne. Pozreli sme sa na pohár zboku a objavil sa "nový kameň" a zdalo sa, že pláva.

      Slamky sme vložili do vody, zdá sa akoby sa pri ponáraní ohýbali. Vytiahli sme ich von a nič sa nestalo! Zistili sme, že svetelné lúče menia smer, keď prechádzajú z vody cez sklo do vzduchu. Zmena ich smeru spôsobila, že slamky sa nám videli byť ohnuté.

      Vytvárali sme vlastné predpoklady a diskutovali.

       

      Mgr. Veronika Macháčová

     • MŠ Letná: Halloween

     • Do galérie MŠ Letná: Halloween boli pridané fotografie.

      V našej materskej škole sa uskutočnila Haloweenská party. Všetky strašidlá si zatancovali, zúčastnili sa súťaží a hier a vyrábali si strašidielka.

      Zažili sme deň plný zábavy a strašidiel.

      Mgr:Veronika Macháčová

     • Poplatky za MŠ, ŠKD a ŠJ od januára 2021

     • Milí rodičia,

      už dlhší čas Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BA-NM odkladalo potrebu zvýšenia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ. I keď minulý rok bola mestskou časťou BA-Nové Mesto zvyšovaná ročná dotácia tak na dieťa v MŠ, ako aj na žiaka navštevujúceho ŠKD, nestačí na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou daných troch stredísk.

      Z uvedeného dôvodu Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BA-Nové Mesto schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa od januára 2021 zvyšujú príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v MŠ, ŠKD a stravujúceho sa v ŠJ . Bližšie informácie o výške jednotlivých poplatkov sú uvedené v nižšie priloženom informačnom liste Oddelenia školstva mestskej časti BA-Nové Mesto.

     • MŚ Teplická: Poníky

     • Do galérie MŚ Teplická: Poníky boli pridané fotografie.

      V piatok 2. 10. sa deti v areáli našej MŠ povozili na poníkoch, ktoré viedli skúsení inštruktori. Deťom sa jazda veľmi páčila a na záver mohli poniky nakŕmiť jablkami, mrkvou, alebo suchým chlebíkom.

      Masarovičová Anna, MŠ Teplická

     • ZŠ: Ktože to k nám letí

     • Do galérie ZŠ: Ktože to k nám letí boli pridané fotografie.

      30.9 k nám zavítala lektorka  z organizácie DAPHNÉ, aby nás oboznámila s témou: " Ktože to k nám letí?".

      Deti oboznámila s drozdom, lastovičkou, sýkorkou, červienkou, stehlikom... zahrala si s nimi hru ako sa vtáčiky liahnu, alebo ako chytajú svoju potravu. Zaujímavou hrou pre deti bolo rozoznať podľa zvuku, o ktorého vtáčika ide.. Deťom sa napriek chladnejšiemu počasiu toto oboznamovanie páčilo a ako odmenu dostali aj omaľovanku.

      Mária Paľová