• ZŠ: Pohodová matematika v 1. A

     • Do galérie ZŠ: Pohodová matematika v 1. A boli pridané fotografie.

      V dnešnej dobe je tímová práca veľmi dôležitou sociálnou zručnosťou. Preto sa často na hodinách naši prváčikovia učia spoločne v skupinách, kde si navzájom radia. Do skupín sa rozdeľujú losovaním, čo im túto činnosť ešte zatraktívňuje. O tom, že je pre nich takáto práca skôr zábavou, svedčí aj fakt, že v práci neraz pokračujú dobrovoľne aj cez prestávku.

      PhDr. Janka Adamková

     • MŠ Letná: Výtvarná súťaž 'SNEHOVÁ VLOČKA OČAMI DETÍ'

     • Naša materská škola sa zapojila do krásnej súťaže s názvom ,,SNEHOVÁ VLOČKA OČAMI DETÍ´´ .

      Po ukončení registrácie a posielania výtvarných diel dňa 04.12.2020. Bude na FB stránke OZ NiJoRo https://www.facebook.com/oznijoro vytvorený album pre každú kategóriu a pridajú tam všetky výtvarne práce, ktoré sa zapoja do súťaže. Ľudia potom budú môcť dávať ,,PÁČI SA MI TO´´ na to výtvarne dielo, ktoré sa mu bude najviac páčiť v termíne od 07.12.2020 do 13.12.2020.

      Dňa 14.12.2020 zverejnia výsledky súťaže.

      Vyhodnotia 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto z každej kategórie podľa počtu hlasov (páči sa mi to).

      O ČO HRÁME:

      Hráme o zaujímavé a hodnotné vecné ceny.

      Škola získa didaktickú pomôcku, ktorú bude môcť využiť pri edukácií detí v materskej škole alebo žiakov na základnej škole.

      Dieťa daného výtvarného diela tiež dostane vecnú cenu.

      Odoslanie cien prebehne v termíne od 15.12.-18.12.2020

      Budeme radi ak našu škôlku a deti podporíte potom lajkom PÁČI SA MI TO.

      Snáď sa naše práce budú páčiť a usmeje sa na nás šťastie.

      Mgr. Mária Paľová

     • ZŠ,1.B: výtvarná výchova MIKULÁŠ

     • Do galérie ZŠ,1.B: výtvarná výchova MIKULÁŠ boli pridané fotografie.

      Detičky už čoskoro k nám príde Mikuláš. Čo poviete na to, že by sme si vyzdobili triedu a pripravili sa tak na jeho príchod. Čo by sme mohli vyrábať? Davidko: Mikuláša! Všetci: Áno, Mikuláša!

      A poznáte príbeh/ legendu o svätom Mikulášovi? Nie. Detičky si vypočuli príbeh a ešte pred tvorením ( strihaním, lepením ) sme si zaspievali a zatancovali:

      Mikulášku, dobrý strýčku,modlím sa ti modlitbičku,zlož tú svoju plnú tašku,daj nám z darov tvojich trošku,či koláča makového,či koníka medového.Veď ty, svätý Mikuláš,

      veľa dobrých darov máš.

      Vrátili sme sa do lavíc a s pomocou nožníc, papiera, lepidla a vaty vyrábali Mikulášov. Na záver sme si zaspievali:

      Pred oknom - za oknom stojí Mikuláš,

      povedz nám Mikuláš, čo v tom vreci máš.

      A ja mám v tom vreci

      samé dobré veci.

      Cukríky, koláče len pre dobré deti.

       

      Mgr. Eva Czére Rechtoríková

       

     • ZŠ, 1.B: MATEMATIKA 💰Hra na obchod💰

     • Do galérie ZŠ, 1.B: MATEMATIKA 💰Hra na obchod💰 boli pridané fotografie.

      Hravou formou sme preberali matematiku (so svojpomocne vyrobenými pomôckami napr. krokovací pás, cenovky na rôzne predmety v našom obchode 1.B). Jedno z detí bol predavač a ostatní boli kupujúci. Každé dieťatko povedalo: Koľko peňazí má v peňaženke? Koľko zaplatí za svoj nákup? Koľko peňazí mu zostane? Názorne sme si všetko ukázali/ vypočítali. Čo si môže za sumu, ktorú má kúpiť? Kupujúci/ dieťatko si mohol rozmeniť peniažky ( 10 eur/ 5 eur ) na drobné.  

      Mgr. Eva Czére Rrechtoríková

     • MŠ Letná: Vianočná výzdoba

     • Do galérie MŠ Letná: Vianočná výzdoba boli pridané fotografie.

      Deti si navodili tú správnu vianočnú atmosféru. Krásnymi výtvormi vyzdobili priestory materskej školy a spoločne ozdobili stromček a rozsvietili sviece.

      Hrejivé koledy nám spríjemňujú blížiaci sa adventný čas.

      Mgr. Veronika Macháčová

     • ZŠ - ŠKD, 2. oddelenie (1. B + 4. B): Výroba netradičných šarkanov

     • Žiaci 1.B a 4.B si podĺa makety obkreslili a vystrihli šarkanov. Podĺa vlastnej fantázie si nakreslili netradičných šarkanov (autíčkový , pokémonový, hudobný , slimáčikový , zo snehových vločiek , chlapci zo 4.B si vybrali námety z počítačových hier  ).

      Dievčatá zo 4.B pomáhali prvákom predkresliť mašličky. Mašličky z farebného papiera deti vystrihli a nalepili na chvost šarkana .

      Po celý čas deti počúvali relaxačnú hudbu  . Prevládala atmosféra pohody, vzájomnej spolupráce, pomoci a radosti .

      Deti si precvičili zručnosti:  obkresĺovanie, strihanie, lepenie, fantáziu, tvorivosť a farebné videnie .

      Ďakujem všetkým deťom za krásnu tvorivú atmosféru   .

      Mgr. Lenka Ftáčková

     • Jeseň v 4.A triede

     • Do galérie Jeseň v 4.A triede boli pridané fotografie.

      Žiaci v 4.A si na hodine pracovného vyučovania vytvorili krásne jesenné stromy a dekorácie. Zasa niečo pekné deti vytvorili. Patrí im veľká pochvala.

      Tu PaedDr Gabriela Emrichova 

     • ZŠ, 1.B: Vianočné stromčeky

     • Do galérie ZŠ, 1.B: Vianočné stromčeky boli pridané fotografie.

      Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, aj tento rok pripravujú v menšom rozsahu a za prísnych hygienických opatrení   podujatie Advent v meste, ktorého súčasťou bude aj projekt Vianočné stromčeky“ pre základné a umelecké školy. Úlohou detičiek je vytvoriť vianočné ozdoby a tak sa 1.B zapojila do tejto milej akcie.

      Stromčeky budú nainštalované na Primaciálnom  námestí, kde bude ďalší ročník tohto úspešného, vianočného projektu.  

      Pri práci sme si zaspievali pesničku:  

      Svieť nám, stromček jagavý

      Svieť nám, stromček jagavý, už sme všetci zvedaví, čí je ten darček a čo je v ňom, cingi, lingi, cingi, lingi, bom. Svieť nám, vločka veselá, svet sa odel do biela, bláznivé vrabce škriepia sa s ním, čimčarara, čimčarara, čim. Svieť nám, stromček bielučký, chytíme sa za rúčky, nech naším spevom znie celý dom, fidli-tidli, fidli-tidli, bom.

      Mgr. Eva Czére Rechtoríková

       

     • ZŠ, 1.B: Prvouka (Zmysly človeka :👃čuch- nos, chuť- jazyk👅)

     • Žiaci/ prváci pozorovali ľudský nos a jazyk. Rozprávali, čo im vonia a čo im naopak nevonia....prváci vytvorili predpoklad- rozhodli, ktorú chuť  môžeme vnímať pri ochutnaní potravín znázornených na obrázkoch. Nakreslili si do tabuľky k potravinám značku podľa toho, ktorú chuť môžeme vnímať:. červená farba- sladkú,zelená farba-slanú,žltá farba -horkú, modrá farba -kyslú chuť.Svoje rozhodnutie sa pokúsili dokázať.Spoločne so žiakmi sme navrhli postup a pomôcky (ochudnávka) , ktorými svoj predpoklad overili. Žiaci do tabuľky nakreslili pomocou vopored dohodnutých značiek, čo v skutočnosti zistili.Na záver sme si výsledok porovnali so svojimi predpokladmi...Diskutovali sme o tom, čo sme zistili.

      Mgr. Eva Czére Rechtoríková

     • ZŠ, 1.B: zasnežený deň

     • Do galérie ZŠ, 1.B: zasnežený deň boli pridané fotografie.

      Milé deti, dnes Nám mal prísť Martin na bielom koni, ale nestalo sa tak .. a tak my si urobíme zasnežený deň (viď príloha: výtvor dieťatka), ale keď nám napadne sniežik, kde sa podejú vtáčiky? Bohdanko: ,, Musíme im postaviť búdku  a tam dať semiačka, aby im neškvrkalo v brušku."  Výborne Bohdanko vyrobíme búdky pre vtáčikov, ale môžeme im aj zaspievať: ,,Čo vy na to?"   Ánooo.

       

      Bude zima, bude mráz

      Bude zima, bude mráz,
      kam sa vtáčku, kam schováš?
      Schovám sa do javora,
      tam je moja komora.

      Bude zima, bude mráz,
      kam sa vtáčku, kam schováš?
      Schovám sa do čečiny,
      tam sú moje periny.

       

      Naša perina bola vata a ako si detičky ( prváci) vytvorili búdky pre vtáčikov záviselo od ich fantázie. Urobili si vtáčika  podľa svojich predstáv). Na záver výtvarnej aktivity sme si zahrali pohybovu hru na Medveďa: Deti, nielen vtáčik potrebuje búdku, ale aj ktoré zvieratko? Čo myslíte? Riško: ,,Medvedík."

       Áno, medvedík potrebuje svoj brloh v zime na zimný spánok, tak poďme sa na neho zahrať - na medveďa:

      Vybrala som jedno dieťatko: Martinka, ktoré bolo medveďom a určila som mu miesto, kde bude mať brloh. Ostatné deti sa zhromaždia na opačnom konci triedy. Pomalou chôdzou na špičkách, rytmicky správne a s prstom na ústach šeptom rozprávajú  a pomaly, sa približujú k brlohu:

       

      Kto to spí pod bukom, prikrytý kožuchom?

      Ticho byť! Nerušiť! Môže to aj medveď byť!

      Pri poslednom slove ,,byť" silno tlesknú rukami, pričom zobudia medveďa. Koho medveď/Maťko chytil , ten sa stal medveďom.

       

      🌸Ďakujem detičky, spoločne sme si zatlieskali🌸

       

      Mgr. Eva Czére Rechtoríková

     • ZŠ, 1.A: netradičná hodina 2

     • Do galérie ZŠ, 1.A: netradičná hodina 2 boli pridané fotografie.

      Vďaka zapožičaným pomôckam organizácie Daphne, sme si s prváčikmi urobili zážitkovú hodinu plnú spoznávania prírody a zvieratiek. Cez štyri ročné obdobia sme prešli na rôzne životné prostredia zvierat a jednotlivé vývinové štádiá niektorých druhov ako včely, lienky, komára, žaby, či motýľa. Nakoľko sa mohli žiaci na hodine s 3D modelmi hrať a priamo pri hre niečo dozvedieť a naučiť, bolo to pre nich príjemné spestrenie.

      PhDr: Janka Adamková

     • ZŠ, 1.A - netradičná hodina

     • Do galérie ZŠ, 1.A boli pridané fotografie.

      Hoci sú naši prváci v škole len dva a pol mesiaca, dokážu svoju prácu prezentovať ako profesionáli.

      Úlohou bolo predstaviť svoju rodinu ostatným spolužiakom. S výbornou pomôckou - vizualizérom - mohli svoje práce v pracovnom zošite prezentovať pred triedou nielen slovom ale aj obrazom. Spoločný zážitok z tejto hodiny bol úžasný.

      PhDr. Janka Adamková

     • MŠ Letná: jesenná brigáda

     • Do galérie MŠ Letná: jesenná brigáda boli pridané fotografie.

      Cez pobyt vonku sme s detičkami aj pani učiteľkami  skrášľovali náš dvor. Vzali sme si hrable, lopaty, či metly a hor sa do hrabania napadaného lístia. Deti boli veľmi usilovné a veľmi ich to bavilo. Aj tu sme si mohli všimnúť, kto ako pomáha doma.

      Foto: Mgr. Mária Paľová, MŠ Letná

     • Poďakovanie

     • Veľmi pekne sa chceme poďakovať rodine pána Grambličku za pokosenie a úpravu školských záhrad.

      ĎAKUJEME

     • MŠ Letná: Koníky

     • Do galérie MŠ Letná: Koníky boli pridané fotografie.

      Dňa 17. 9.2020 k nám do škôlky prišli koníky Falko a Sisi, ktoré naše detičky povozili a  za odmenu dostali jabĺčka, pečivo. Deti mali krásny zážitok.

      Mária Paľová

       

     • MŠ Letná: Účelové cvičenie

     • Do galérie MŠ Letná: Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      Účelové cvičenie v materskej škole

      Príprava začala samostatnou formou a diskusiou o ochrane človeka a jeho bezpečnosti a zdravia.

      Cieľom diskusie bola orientácia na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom živelných pohrôm, prírodných katastrof, či ekologických havárií. Úlohou detí bolo evakuovať sa v čase do 2 min.  v pokoji zo zariadenia MŠ. V čase 0,52 sek. deti v kľude opustili priestory na hlasovú správu.

      Deti si tak vytvárajú návyk k ochrane zdravia, zvyšujú si telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť.

      Mgr. Veronika Macháčová

     • Usmernenie MŠVVaŠ k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

     • Nové usmernenie MŠVVaŠ od 1.11.2020:https://www.minedu.sk/data/att/17771.pdf

      Nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 1.11.2020:https://www.minedu.sk/data/att/17773.pdf

       

      Zhrnutie podstatných informácií od pána ministra školstva:

      ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIANa základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

      Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      👉Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      👉 Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP👉

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      🔴 Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to 15. Vyhláška ÚVZ)

      🟢 Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, 16. Vyhláška ÚVZ)

      🔵 Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../