• ZŠ, 6.ročník: vianočná hodina ruského jazyka

     • Záverečná hodina ruského jazyka v tomto kalendárnom roku mala pre šiestakov nádych vianočnej atmosféry. Populárne ruské piesne (Jedlička, Kaťuša, Nech vždy bude slnko...) ešte viac umocnili blížiace sa vzácne okamihy a žiakov spontánne naladili na vlnovú frekvenciu spolupatričnosti, lásky, rodinnej pohody.

      Mgr. Dušan Šesták

     • ZŠ,3.B: vianočné online stretnutie

     • V piatok 18. decembra 2020 o 18.00 sa uskutočnilo špeciálne online stretnutie III.B triedy. Z dôvodu povinnej karantény sme sa nemohli zúčastniť vianočných aktivít priamo v škole. Keďže sme sa nestihli rozlúčiť a na posledný deň v škole sme sa veľmi tešili, rozhodli sme sa, že sa stretneme z bezpečia domova. Sviatočné oblečenie, pestré menu a dobrá nálada boli súčasťou nášho stretnutia. Spoločne s našimi blízkymi sme sa porozprávali, poukazovali sme si napečené dobroty, niektorí menší súrodenci nám aj zarecitovali. Počas stretnutia sme sa dozvedeli niečo o domácich miláčikoch, ktoré máme v našich domácnostiach, niektorí z nás vyrábali mydielka, mali už vyzdobené stromčeky. Vzájomne sme sa inšpirovali. Naučili sme sa meniť pozadie na obrazovke a tak vznikol dojem, že komunikujeme z rôznych dovolenkových destinácií. Napriek tomu, že zodpovedne zostávame v povinnej karanténe, tešíme sa na chvíle s našimi blízkymi. Vieme, že keď sa budeme chcieť vidieť a počuť je to možné aj pri zachovaní pravidiel bezpečnosti. Prajeme všetkým pokojné sviatky plné lásky a zdravia.

      Žiaci III.B a ich pani učiteľky – Rintelová a Zverková  

     • ZŠ,3.B: projekt 'Zvieratá a ich životné prostredie'

     • Do galérie ZŠ,3.B: projekt "Zvieratá a ich životné prostredie" boli pridané fotografie.

      V decembri žiaci III. B na hodinách prírodovedy a výtvarnej výchovy pracovali s pomôckami, ktoré mali k dispozícii vďaka prírodovednému projektu. Najzaujímavejšie boli modely zvierat. Každý žiak si vybral jedno alebo viac zvierat a snažil sa získať čo najviac informácií o ňom – ako vyzerá, kde žije, čo žerie,... . Pri práci žiaci využívali rôzne informačné zdroje, ktoré mali k dispozícii v triede, ale aj doma. Najviac využívali knihu o stopách zvierat, ktorú pomohli zakúpiť rodičia pre našu triedu. Stopy zvierat si vyskúšali vytvárať priamo na hodine pomocou múky. Podarilo sa im získať zaujímavé odtlačky, ktoré zakreslili do výskumného záznamníka. Niektoré z nich, ktoré boli v knihe, odborne popísali, premerali a v skutočnej veľkosti zakreslili na samostatný papier. Vznikli veľmi zaujímavé kresby, ktoré na hodine výtvarnej výchovy „pretavili“ rôznymi technikami do umeleckých diel. Pri prezentáciách získaných informácií sa žiaci dozvedeli veľa o zvieratkách, ale aj o tom kde a ako získavať odborné informácie o konkrétnych živočíchoch i ako prezentovať čo sa naučili.

      Triedna učiteľka M. Zverková

     • ZŠ, 3.B: Mikuláš

     • Do galérie ZŠ, 3.B: Mikuláš boli pridané fotografie.

      V piatok 4. decembra sme sa potešili návšteve Mikuláša. Splnil nám naše prianie a odfotil sa s nami. Jeho spoločníci – anjel, čert a sob boli tiež pri tom.

      Mgr. Martina Zverková

     • ZŠ,7.-9.ročník: netradičná hodina slovenčiny

     • Aj hodina slovenského jazyka a literatúry bola minulý piatok svojím spôsobom špecifická. Pestrá zmes známych i menej známych kolied či iných vianočných piesní nás aspoň na chvíľu posunula do inej dimenzie. Na krehkých krídlach jemných melódií a lyrických pohladení

      sme sa preniesli do sveta rozjímania, snov, túžob, do sveta darov či darčekov, ktoré nepatria len do škatule a pod stromček...

      Mgr. Dušan Šesták

     • ZŠ, 6.A: vianočná hodina

     • Posledná online hodina slovenčiny so 6.A sa niesla vo vianočnom duchu, a pritom stále zostala hodinou slohu. 

      Žiaci dostali za úlohu napísať slová a slovné spojenia, ktoré sa im spájajú s Vianocami. Okrem vianočného stromčeka, dobrého jedla, tradícií, darčekov a slávnostného oblečenia zazneli slová rodina, pokoj, zdravie, pohoda. Príjemným zistením bola skutočnosť, že deti považujú zdravie a čas strávený v rodinnom kruhu (hoci tento rok užšom) za dôležitejšie ako darčeky. 

      Záverečná hodina slovenčiny pred vianočnými prázdninami bola výnimočná aj tým, že žiaci ochotne obetovali desať minút z veľkej prestávky, aby každý z nich mohol porozprávať o svojom vzťahu k Vianociam.

      Mgr. Zuzana Ščibranyová

     • ZŠ, 7.A: netradičná hodina angličtiny

     • Čo urobíme, keď sa  už poslednú hodinu pred Vianocami žiadnemu žiakovi nechce učiť, ba ani otvoriť knihu a učiteľ   trvá na tom, že niečo sa aj pred Vianocami predsa len naučiť treba?  No nájdeme kompromis a zasúťažíme  si v  online pexese – tak zostane aj baran celý aj vlk sýty.  Zabavíme sa a naučime sa užitočné slovné zvraty. 

      Skupina v zložení  Luky, Lara, Mia a Duha získali za výrazy: be careful, have a good trip, no there isn’t,   I m afraid  4 body,  a skupina v zložení Dominika, Zuzka, David a Marko  získali  za výrazy excuse me,  is there any post office near here,  I feel like a cup of coffee, how do you feel, there is no, one of the options a there isn’t any  6 bodov, čím si  zabezpečili víťazstvo.  Romanka s prehľadom regulovala hru na zdieľanej obrazovke a udržiavala v súťažiacich bojového ducha.

      A teraz hurá na prázdniny :). Prajeme všetkým pekné a pohodové Vianoce a štastný nielen Nový rok, ale celý rok 2021.

      Ing. Slávka Grambličková  

     • ZŠ,7.B: netradičná hodina angličtiny

     • Poslednú hodinu angličtiny pred Vianocami v 7.B sme sa už neučili. Odložili sme knihy aj zošity. Všetci sme sa zabavili pri riešení online kvízov a iných zaujímavých úloh. Keďže sme už veľkí siedmaci, detské anglické koledy nikoho nebavia. Našťastie máme poruke náš obľúbený YouTube, kde si môžeme pustiť moderné vianočné pesničky. Napríklad tú o Grinchovi, ktorý chcel pokaziť Vianoce.  My však dúfame,že nám nikto Vianoce nepokazí a prežijeme ich v zdraví s našimi najbližšími. To isté želáme aj vám. 

      Mgr. Lucia Miglierini

     • ZŠ,7.A: súťaž - projekt: Pomov príbeh

     • Do galérie ZŠ,7.A: súťaž - projekt: Pomov príbeh boli pridané fotografie.

      V 7. A triede sme sa rozhodli vo vianočom čase  uniknúť z reality do sveta rozprávok a zasúťažiť si s projektami o poslovi z  historického prostredia starých Inkov -  Pomov príbeh  s otvoreným koncom. Príbeh začínal u každého  žiaka takmer rovnako, ale  úlohou každého jedného bolo vymyslieť originálnu cestu,  a potom záver a cieľ Pomovho putovania. V tejto časti už žiaci museli preukázať nielen svoju fantáziu, ale aj istú zdatnosť v používaní anglického jazyka.  Zadanie plné   zaujímavej slovnej zásoby a invencie splnil každý  účastnik súťaže na jednotku.  I keď pri voľbe   umiestnení  projektov zohrala rozhodujúcu rolu najmä  vizuálna stránka prác, nemožno uprieť žiadnemu projektu  vynaliezavosť a  jazykové majstrovstvo.   Hlasovaním spolužiakov vyhrala za svoj projekt prvé miesto  Mia, na druhom mieste sa umiestnila Romanka a na treťom  mieste skončil projekt Dominiky.

      Víťazom blahoželáme a  tešíme sa na ďalšie inšpiratívne práce každého z vás.

      Ing. Slávka Grambličková

     • ZŠ,6.A: súťaž - projekt: Môj rok

     • Do galérie ZŠ,6.A: súťaž - projekt: Môj rok boli pridané fotografie.

      V 6.A  sme na záver roka súťažili o najlepší projekt z anglického jazyka na tému "Môj rok".  Hoci naozaj išlo o ťažký rok, na prácach detí je vidno, že dokázali z neho vnímať najmä to pozitívne. Je povzbudivé vidieť,  že aj ťažké časy dokážu naše deti posúvať dopredu.   Žiaci zo 6.A umiestnili hlasovaním na prvé miesto projekt svojho spolužiaka Dominika, druhé miesto získal Peter  a tretie Linda. Každý projekt bol však v niečom jedinečný a zaslúži si našu pozornosť.

      Ing. Slávka Grambličková

     • ZŠ,3.A: Vianoce na hodine angličtiny

     • Do galérie ZŠ,3.A: Vianoce na hodine angličtiny boli pridané fotografie.

      Záverečná hodina angličtiny sa niesla v duchu Vianoc. Žiaci 3.A mali za úlohu nakresliť Vianočnú pohľadnicu pre svojich rodičov a v angličtine napísať Veselé Vianoce a šťastný nový rok. Hodina bola spríjemnená vianočnou hudbou a táto príjemná atmosféra bola využitá aj na bližšie spoznávanie. Žiaci si hodinu užili a nakreslili krásne pohľadnice.

      Mgr. Klaudia Kenderová

     • ZŠ,1.B: slovenský jazyk a literatúra

     • Do galérie ZŠ,1.B: slovenský jazyk a literatúra boli pridané fotografie.

      1.B Slovenský jazyk a literatúra trochu inak: dramatizácia rozprávkyDeduškova rukavička❄

      Šiel dedko so svojím psíkom🐕 horou a stratil rukavicu. V tom dobehne myška vlezie do tej rukavice a povie: „Ja tu budem bývať.“

      Myška 🐀: Ja som malá myška Hryzka

                    nemám teplý dom

                    celú zimu až do leta

                    môžem bývať v ňom.

                    Deduškova rukavička

                    to je teplý dom

                    celú zimu až do leta

                   môžem bývať v ňom. 

      Zajko🐇: Ja som zajko Pobehajko  (to isté ako myška).          

       Vĺčik🐺: Ja som vĺčik  Starýbôčik (to isté ako myška).                      

       Žabka🐸: Ja som žabka Skákajlabka (to isté ako myška) .                                              

      Líštička🐈: Ja som líštička Kmotrička (to isté ako myška).                                     

      Medveď🐻: Ja som medvedík Jedzmedík  (to isté ako myška).                                                 Zrazu dedko zbadal, že stratil rukavicu. Psík🐕 ho predbehol... a hav-hav- hav. Zvieratká sa naľakali, z rukavice vyskákali. No a dedko prišiel a zdvihol svoju stratenú rukavicu.

       

      Mgr. Eva Czére Rechtoríková

     • ZŠ, 4.A: Vianočné aktivity

     • Do galérie ZŠ, 4.A: Vianočné aktivity boli pridané fotografie.

      Dnešné doobedie v škole bolo veľmi príjemné. Žiaci 4.A mali krásne vyzdobené triedu k Vianociam, naučili sa krásne vianočné koledy, počúvali, spievali pekné vianočné melódie a ukončili deň peknou rozprávkou O dvanástich mesiačikoch. Všetkým prajeme Veselé Vianoce.

      tr. uč. PaedDr Gabriela Emrichova 

     • ZŠ,4.B : Stridžie dni

     • Do galérie ZŠ,4.B boli pridané fotografie.

      Veselým duchom žila aj 4.B v rámci Stridžích dní, ktoré trvali od novembra do 21. decembra
      /Martin, Ondrej, Katarína, Barbora, Mikuláš. Lucia, Tomáš/-
      Deti sa postupne v rámci IVH oboznamovali s tradíciami a zvykmi ľudovej tradície,
      prehlbovali si vedomosti, lúštili krížovky, osem-smerovky, liali roztavený vosk, veštili,
      vyháňali strigy, osvojovali si porekadlá, zvyky, vedomosti našich predkov:
      v duchu víťazstva tmy a zla, nádeja, svetla a dobra.
      ,,Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.“


      Napísala: TU- 4.B /Mgr.Bc.Pastoreková J./

     • ZŠ: Mikuláš

     • Do galérie ZŠ: Mikuláš boli pridané fotografie.

      Aj našu školu navštívil Mikuláš a jeho pomocníci. Sobík a Anjel obdarovali deti dobrotami, Čertíkov ich rozosmial a deti zaspievali Mikulášovi krásne piesne.

      Mgr.Lucia Čechová