• 2.B,   prvouka: Enviromentálny projekt: Pôda a jej zložky, znečisťovanie pôdy

     • So žiakmi 2.B triedy sme urobili projekt v rámci predmetu prvouka s témou: Pôda a jej zložky, znečisťovanie pôdy. Žiaci sa naučili ako sa o pôdu starať, aby sa neznečisťovala odpadom, chemikáliami a  umelýmí hnojivami. Naučili sme sa,  ktorá zemina je najvhodnejšia na sadenie semienok a čo musí všetko obsahovať, aby v nej semienko vyklíčilo.    

      Žiaci potrebovali misku alebo malý kvetináč, zeminu (alebo vatu), do ktorej vložili semienko a zavlažili vodou. Po týždni sa niektorým žiakom v miskách objavili krásne vyklíčené  lístočky žeruchy (čakáme na  uhorky a fazuľku).

      Takto krásne vyrástla žerucha Sifii Kelemenovej. 

      Na záver projektu si žiaci ešte nakreslili obrázok, ako postupne klíči a rastie žerucha.

      Mgr.Trstenská Anna

     • MŠ,Letná  - projekt  MÚDRE HRANIE

     • Naša Materská škola Letná sa zapojila do rozvojového projektu "MÚDRE HRANIE".

      Uplatnila sa úspešne, lebo sa vyhovelo jej žiadosti spomedzi  ostatných 2221 žiadostí a získa tak finančné prostriedky vo výške 1000 EUR na podporu zlepšenia vybavenia v oblasti didaktických pomôcok a detských kníh.

       

      Mgr. Veronika Macháčová

       

     • MŠ, Letná - oznam o zakúpení germicídneho žiariča

     • Z prostriedkov RZ  bol do MŠ zakúpený uzavretý germicídny žiarič, prenosný. 

      Používa sa na nepriame ožarovanie miestnosti. Možné aj za prítomnosti ľudí.

       

      Mgr. Veronika Macháčová

      zást. riaditeľa

      MŠ Letná 7

       

     • Súťaž triedy 7.A

     •     Trieda 7.A  si  na predmete anglický jazyk zasúťažila na tému  “Moja  expozícia v múzeu”,  kde  mali zužitkovať  svoje vedomosti  z histórie a spojiť ich súčasne s témou , ktorá ich zaujíma.  Najviac ich zaujala téma história dopravy, čokolády a počítačov,  ale zodpovedne sa zhostili  aj vážnejšej témy ako napríklad historického odkazu  Hirošima  & Nagasaki .   

      Na prvom mieste sa umiestnila  so svojou prácou  Mia, na druhom mieste Lara a na treťom mieste skončila Romanka.  

      Pochvalu si však zaslúžia nielen víťazi, ale všetci zúčastnení, lebo  dokázali svoj projekt  plynulo ústne prezentovať, pričom si značne rozšírili svoju slovnú zásobu a  urobili tak ďalší krôčik  vpred   pri  zdokonaľovaní  svojho  prejavu v anglickom jazyku.  Tešíme sa na vaše ďalšie práce. 

       

      Ing. Slávka Grambličková