• ZŠ,1.stupeň: 'Deň vody'

      30. 3. 2022

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ,1.stupeň: 'Deň vody'.

      Dňa 22. 3. si žiaci I. stupňa našej školy pripomenuli významný deň, Deň vody.

      Pozreli sa na túto cennú a nenahraditeľnú tekutinu pre život na Zemi cez rôzne témy, ktoré následne spracovali.

      Z prezentácií jednotlivých tried vznikla na prízemí našej školy výstavka, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

      Sme hrdí na našich žiakov, ktorí chápu význam a dôležitosť čistej vody, vedia odkiaľ prichádza, učia sa ju šetriť,

      rozumne využívať a chrániť.

      Učitelia I. stupňa.

     • ZŠ,1.B: 'Marec - Mesiac knihy

      30. 3. 2022

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ,1.B: 'Marec - Mesiac knihy.

      Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Pri tejto príležitosti si žiaci 1.B triedy priniesli svoje obľúbené knižky, posadali sa do kruhu a porozprávali, prečo je to jej/jeho obľúbená knižka. Vďaka tejto malej prezentácii sme sa zoznámili s veľkým množstvom zaujímavých kníh. Nie každý však čítanie obľubuje a vďaka tejto aktivite sme sa navzájom inšpirovali k čítaniu kníh. Na záver sme si vyrobili aj krásne záložky a riešili rozprávkový kvíz.

      Mgr. Marcela Hnilicová

     • Vojna na Ukrajine

      14. 3. 2022

      Milí rodičia a žiaci, 
      už nejaký ten čas sa zobúdzame sa do veľmi smutných dní, kedy môžeme zažívať pocity ohrozenia, hnevu, smútku a strachu. Je to neštandardná situácia a aj naše reakcie môžu byť iné ako v bežnej situácií poznáme. 
      Čo môžeme pre seba urobiť?
      - prijmime situáciu  ako skutočnosť,
      - zostaňme  pokojní v takej miere ako to ide,
      - sledujme informácie, ale nie celý deň,
      - informácie vyhľadávajme v oficiálnych zdrojoch,
      - ak sme sa stretli s informáciou, ktorá sa zdá nepravdivá, overme si ju,
      - nešírme neoverené správy a hoaxy,
      - ak máme strach, úzkosť, negatívne myšlienky, hovorme o tom s ľuďmi, ktorí sú nám blízki a môžu nám byť podporou, nezostávajme s týmito myšlienkami a pocitmi osamote, zdieľanie pomáha,
      - ak nepomôže rozhovor s blízkym a úzkosť alebo iné nepríjemné emócie pretrvávajú, obráťme sa na linky pomoci alebo  priamo na odborníkov (psychológ, psychoterapeut, všeobecný lekár, psychiater  a pod.),
      -  venujme sa deťom - ak je to potrebné (deti sa pýtajú, rozprávajú o informáciách, zachytili správy v médiách...), vysvetlime im citlivo informácie, vysvetlime čo sa deje a poskytnime im pocit bezpečia (sme tu s Tebou…, naša krajina je teraz bezpečná,…),
      - hovorme so seniormi v rodine, buďme v kontakte, podporujme pocit bezpečia,
      - robme každý deň individuálne alebo s blízkymi bežné aktivity, ktoré nám pomáhajú a robia radosť (koníčky, šport...),
      - ochraňujme sa, no nebuďme ľahostajní 
      - buďme ľudskí a tolerantní k osobám, ktoré pre vojenský konflikt museli opustiť svoju krajinu.

       

      Stránka MŠVVaŠ, ktorá sa neustále aktualizuje a dopĺňa: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/

      VÚDPaP: https://vudpap.sk/krizova-intervencia/

      Učebnice pre ukrajinské deti: https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/ucebnice-pre-ukrajinske-deti

      Výučbový portál: https://www.schooltogo.online/

       

      Kontakty:

      • 1. na náš školský podporný tím (v záložke Školský podporný tím)
      • 2. naše CPPPaP - 0948 99 16 16, mail: poradenstvo@psychologickecentrum.sk
      • 3. tel. linka VUDPaPu - pre rodičov, učiteľov  a tínedžerov: tel.č. 0910 361 252 (od 08:00 do 18:00 hod.) 
      • 4. poradenská linka pre deti a mládež 116 111 (nonstop), prípadne potrebujem@pomoc.sk