• ZŠ: 'Stolný tenis do škôl'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ: 'Stolný tenis do škôl'.

      Minulý piatok sa v našej telocvični uskutočnila veľkolepá športová akcia. Zástupcovia Slovenského stolnotenisového zväzu totiž prišli slávnostne odovzdať a pokrstiť nový pingpongový stôl, ktorý naša škola získala v rámci úspešne zvládnutého projektu Stolný tenis do škôl. Po úvodných slovách moderátora podujatia a riaditeľky školy predviedli svoje umenie B. Balážová, vicemajsterka Európy v zmiešanej štvorhre, a reprezentačný tréner J. Truksa. Po nich prišli na rad žiaci 1. stupňa, ktorí si vyskúšali svoje zručnosti s pingpongovou raketou a dokonca si aj zahrali s našimi hviezdami. Za mimoriadnu aktivitu a snaživosť boli všetci žiaci odmenení malými darčekmi a suvenírmi. Pevne veríme, že tento slávnostný deň odštartuje ďalšiu športovú kapitolu v našej škole.

     • testovanie 5

     • Dňa 18. mája 2022 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka (T5-2022). Žiaci 5. ročníka budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Podrobné informácie nájdete aj na www.nucem.sk v časti „Testovanie 5“

      matematika

      vyučovací jazyk

     • ZŠ, 1.B: 'Veľká noc'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 1.B: 'Veľká noc'.

      Na Veľkú noc nesmú chýbať vajíčka. Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií, a žiaci 1.B triedy si ich hravou formou pripomenuli.

      Želáme všetkým pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

     • ZŠ - 'Šinterliga'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 'Šinterliga'.

      Po dlhej odmlke spôsobenej pandémiou sa opäť rozbehla basketbalová Šinterliga. Tentoraz to bola skôr exhibičná akcia, kde sa najskôr v štafetách spojili učitelia so žiakmi, aby potom nastúpili proti sebe v prestížnom zápase. Žiaci ukázali, že ani dva roky bez pravidelných tréningov im z loptového umenia nič neubrali. Konečný výsledok nebol v tomto prípade podstatný, dôležité totiž bolo, že sa naplnila hlavná myšlienka podujatia: Stretnúť sa a športovať!

      Mgr. Dušan Šesták

     • ZŠ - 2.A: 'Marec - Mesiac knihy'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 2.A: 'Marec - Mesiac knihy'.

      V rámci marca, Mesiaca knihy, si druháci čítali knihu plnú záhad, ktorú odporúčajú každému, kto sa chce zabaviť a zároveň zamyslieť nad hodnotou rodiny.

      Možno sa aj vám včera alebo práve teraz stratila ponožka. Kto zato môže? Párožrút! Záhadný tvor, ktorý žerie ponožky, ale vždy len jednu z páru. Párožrútov žije na svete asi toľko, koľko je ľudí, takže celkom iste býva nejaký aj u vás doma.

      Je to kniha Párožrúti od autora P. Šruta s ilustráciami G. Miklínovej. 

      Zahrali sa aj na ilustrátorov a svoje predstavy o záhadných Párožrútoch zhmotnili do svojich kresieb. Už sa teśia na animovaný film Lichožrúti, ktorý  vznikol na základe tejto knižnej predlohy a tešia sa na porovnanie, ale už  teraz vedia, že čítať je jednoducho zážitok!

      J. Adamková 2. A

     • ZŠ - recitačná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - recitačná súťaž.

      Recitačná súťaž

      Záver marca patril aj oblastnému bratislavskému kolu recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Julianna Pásztorová z 8.A sa v početne zastúpenej kategórii starších žiakov neumiestnila, rozhodne sa však medzi súťažiacimi nestratila. Z pondelňajšieho popoludnia si odniesla okrem skúseností aj cenné rady porotcov a chuť zúčastniť sa aj o rok. 

      Mgr. Zuzana Ščibranyová