• Nástup detí do školy - informácie

      31. 8. 2022

      Milí žiaci, milí rodičia.

      chceli by sme vás informovať o prvom týždni nového školského roka 2022/2023.

      Nástup do školy je 5.9. 2022 od 8:00 hod. do 8:30 hod., okrem prvákov. Prváci nastupujú do školy od 8:30 hod. do 9:00 hod. Prváci môžu ísť do triedy v sprievode jedného rodiča. Odchod žiakov zo školy bude od 10:00 hod. ŠKD a obed v pondelok nebudú. 

      V utorok a stredu majú žiaci triednické hodiny, prvý stupeň 4 hodiny, druhý stupeň 5 hodín. Od utorka sú obedy aj ŠKD. ŠKD začína o 6:30 hod. a končí o 17:30 hod.

      Od štvrtka sa budú žiaci učiť podľa rozvrhu.

     • Výberové konanie na riaditeľa školy ZŠ s MŠ Riazanská 75

      26. 8. 2022

      MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka č. 1, 832 91 Bratislava,

      podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      v y h l a s u j e

      výberové konanie na obsadenie funkcie:

      RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU,

      Riazanská 75, 831 03 BRATISLAVA,


      s predpokladaným nástupom dohodou, po úspešnom ukončení výberového konania.

      Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky TU

     • Čo bude potrebovať prváčik v šk. r. 2022 /2023

      24. 8. 2022

      Zošity písanie k šlabikáru – 5ks (musia byť jednotné, budeme objednávať spoločne).

      Zošit čistý A4 460 1ks

      Zošit čistý A5 520 1ks

      Zošit linajkový s pomocnou linajkou A5 511 4ks

      Zošit linajkový A 5 512 4ks

      Zošit linajkový A 5 513 4ks

      Zošit štvorčekový A 5 5110 2ks

      Zošit poznámkový A6 624 2ks

      (ZOŠITY NEKUPOVAŤ VOPRED, NA PRVOM STRETNUTÍ SA DOHODNETE S PEDAGÓGOM.)

      Náplň peračníka:

      Trojhranné ceruzky (kvôli správnemu úchopu) 2 ks mäkšie (B 2, 3, 4).

      Trojhranné farbičky (minimálne 6 farieb, ideálne 12 farieb).

      Pero najlepšie značky - Stabilo (iné pre ľaváka, iné pre praváka) – nemusí byť hneď v septembri.

      Guma, strúhadlo, handrička na pero…

      Potreby na výtvarnú výchovu (uložiť do krabice s menom):

      • stará košeľa alebo tričko, prípadne špeciálna zásterka
      • pohárik/miska na vodu
      • handrička na štetce (zvyčajne starý kus látky)
      • 2 ks plochých štetcov (1 malý + 1 veľký)
      • 1 ks okrúhly štetec č. 6 - 8
      • voskové farbičky 12 ks
      • igelitový obrus na lavicu
      • modelovacia hmota, plastelína
      • vodové farby (lepšie sú anilínové)
      • temperové farby 6 ks + paleta
      • farebný papier a lepiaci farebný papier (po 1 sade, odovzdať)
      • fixky farebné, 1ks hrubšia čierna
      • lepiaca tyčinka
      • nožnice zaoblené
      • výkresy A3, A4 po 20 ks (odovzdať)

      Hygienické potreby:

      desiatový obrúsok, fľaša na pitie,

      toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky, tekuté mydlo (odovzdať).

      Na hygienické a výtvarné potreby bude mať každý žiak Ikea boxík uložený v triede.

      Prezuvky: vhodné sú papuče s pogumovanou podrážkou (nie čiernou) alebo pevné sandále, každý žiak obdrží skrinku.

      Úbor na telesnú výchovu vo vrecúšku – tepláky, tričko, bundička, cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou.

       

      2x prefotený zdravotný preukaz (odovzdať).

      Spolu odovzdať triednemu učiteľovi 30 eur.

      (pomôcky a jednotné zošity k šlabikáru – 20 eur na žiaka, triedny fond - 10 eur)

       

      Ďakujeme rodičom za pochopenie a spoluprácu !