• Športové dopoludnie

      28. 1. 2023

      Dňa 26. 1.2023 si 8.B a 7.A zmerali svoje sily a vedomosti. Skúmali ako sa láme svetelný lúč v laser aréne, uhol odrazu a dopadu pingpongovej loptičky od stola, odhad vzdialenosti a trajektórie loptičky na výpočet kam umiestniť raketu, aby sa loptička odrazila k súperovi. Tiež určovali pravdepodobnosť s akou vám v automate vypadne za jednu mincu aspoň 10 mincí a vyvodili štatistický záver či sa oplatí alebo neoplatí “pchať” mince do automatov. Zmerali si veľkosť sily svojich úderov a overili v praxi, že čísla sú fajn keď pomocou nich vieme určiť kto má väčšiu silu a nemusíme sa pobiť, aby sme to zistili, overili si rýchlosť a postreh pri stolnom futbale. Nakoniec nás decká potešili svojim správaním v MHD a potvrdili, že im môžeme dôverovať a spoločne sa tešiť na ďalšiu akciu a súboj. Porazení dodržali sľub a aj keď to nebol sľúbený zmrzlinový pohár, odmenu doniesli a  spoločne sme si pochutnali na skvelých koláčikoch od maminky, ktorej týmto ďakujeme. 

      Veríme, že fotografie budú doplnením slov a dokreslia skvelú atmosféru, ktorú sme si naplno užili. 

      Ďakujeme. Majka a Karin, triedne pani učiteľky. 

     • Zmena organizácie vyučovania

      27. 1. 2023


      Organizácia vyučovania 31.1.2023 (utorok)

       

      Žiaci 1.stupňa sa učia 4 vyučovacie hodiny. Vyučovanie končí 11.45h.

      Žiaci 2.stupňa sa učia 5 vyučovacích hodín. Vyučovanie končí 12.40h.

      Školský klub detí je v prevádzke do 16.00h.

      Školská jedáleň je v prevádzke v štandardnom režime.

     • Triedne rodičovské stretnutia a konzultačné hodiny

      9. 1. 2023

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      chceme vás informovať, že v týždni od 16. - 20.1.2023 sa na našej škole uskutočnia triedne rodičovské stretnutia a konzultačné hodiny k polročnému hodnoteniu práce vašich ratolestí.

      Harmonogram stretnutí je nasledovný:

      1.stupeň - triedne rodičovské stretnutia sa uskutočnia 18.1.2023 v čase od 16.00 do 18.00. Podrobnejšiu informáciu Vám zašle triedna pani učiteľka alebo triedny pán učiteľ.

      2.stupeň - konzultačné hodiny sa uskutočnia počas celého týždňa podľa dohody s triednou pani učiteľkou, triednym pánom učiteľom alebo vyučujúcou/vyučujúcim daného predmetu. Dohodnite si termín čo najskôr prostredníctvom Edupage alebo mailom.

      Pedagogickí kolektív

     • Poplatky za stravu

      5. 1. 2023

      Vážení zákonní zástupcovia,

      chceli by sme vám sprostredkovať informáciu týkajúcu sa platieb za stravu v novom kalendárnom roku.

      Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2023 nie je schválené nové Všeobecne záväzné nariadenie k platbám, pre žiakov i zamestnancov základnej školy platí výška platieb za stravu, ktorá bola schválená za kalendárny rok 2022.

       

      Žiak 1.stupňa:     24,20eur (1,21eur x 20) + 7eur (réžia), t.j. 31,20eur na mesiac

      Žiak 2.stupňa:     26eur (1,30eur x 20) + 7eur (réžia), t.j. 33eur na mesiac

      Zamestnanec školy: 18,20eur (0,91eur x 20)

       

      Ďalšie informácie o stravovaní nájdete na stránke školy. V prípade zmeny vás budeme informovať.

       

      Alžbeta Lauková

      vedúca školskej jedálne

     • Zmeny v rozvrhu

      5. 1. 2023

      Milí rodičia, žiaci a kolegovia,

      nový kalendárny rok prináša aj zmeny v našej škole. Jednou z nich je i posilnenie  pedagogického tímu a zastrešenie vyučovania predmetu fyziky v 7.-9.ročníku. V tejto súvislosti bolo potrebné pristúpiť k úprave rozvrhu, preto prosím sledujte pozorne informácie zverejnené na stránke školy alebo zaslané prostredníctvom Edupage.

      Ďalšou zmenou je zosúladenie označovania vyučovacích hodín s vyhláškou, v pomenovaní. Termín „nultá hodina“ sa mení na „prvá hodina“.

       

      Prvá hodina          začína 7:10       končí   7:55

      Druhá hodina       začína 8:00       končí   8:45

      Tretia  hodina      začína 8:50        končí   9:35

      Štvrtá hodina       začína 9:50        končí 10:35

      Piata  hodina        začína 11:00      končí 11:45

      Šiesta hodina       začína 11:55      končí 12:40

      Siedma hodina    začína 12:50      končí 13:35

       

      S PRIANÍM ÚSPEŠNÉHO VSTUPU DO NOVÉHO ROKA 2023 SA NA VÁS TEŠÍME 9.1.2023.

      Mária Rothensteinová

      riaditeľka školy

     • ZŠ, 3.A+4.A: 'Vianočné trhy'

      10. 1. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A+4.A: 'Vianočné trhy'.

      Posledný školský predvianočný deň si žiaci 3.A a 4.A užili návštevou Bibiany a vianočných trhov na Hlavnom námestí. Opäť sa niečo nové dozvedeli o histórii Bratislavy a hravou formou sa zoznámili s pôvodom a fungovaním prírodných živlov ako sú lavína, cunami, sopka, blesk a búrka. V časti venovanej animácií sa zahrali spolu so zvieratkami na malých animátorov. Vianočnú atmosféru doplnil vianočný detský punč a krása vianočného hlavného trhu.

      J. Adamková a K. Čajdová