• ZŠ, 2.B: 'Matematika trochu inak'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 2.B: 'Matematika trochu inak'.

      Naši druháci si na hodine matematiky vyrobili vlastný meter, ktorým merali väčšie vzdialenosti. Zistili, že je to výborná pomôcka a namiesto pravítka použili svoj vlastný meter vyrobený z pásikov. A začalo sa meranie v metroch,  pri ktorom sme sa výborne zabavili.

     • Hodina občianskej náuky inak

     •  

      Dňa 14.3.2023 zažila 6.B hodinu občianskej náuky inak. Cez edukačnú platformu Gamifactory si v úvode hodiny žiaci zahrali hru Aaronova dilema. Následne s tvorcami hry viedli žiaci diskusiu. A v závere hodiny mali žiaci možnosť zasúťažiť si v kvíze k aktuálnej téme migrácie. Tešíme sa, že Jakub vyhral pre triedu kartovú hru ku kritickému mysleniu. Ďakujeme tvorcom za skvelý nápad, ako žiakom priblížiť aktuálne dôležité témy.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     •  

      Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

        Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                                                                        

                                                                                      poskytuje

       

      z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 9) dňa 22. 3. 2023 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov základnej školy.
       

      V Bratislave dňa 13.3.2023                                                                                      Mgr. Mária Rothensteinová

                                                                                                                                                   riaditeľka školy

                                                                                  

     • OPAKOVANÉ VOĽBY DO RADY ŠKOLY

     • Vzhľadom na nedostatočnú účasť voličov vo voľbách do rady školy (ods 6 § 1 Z.z.291/2004) vyhlasujem dňa 14.3.2023 (utorok) opakované voľby do rady školy v čase od 7.30h do 8.00h. Voľby sa uskutočnia pred budovou ZŠ s MŠ Riazanská 75.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

      Mária Rothensteinová

      riaditeľka školy 

     • VOĽBY DO RADY ŠKOLY

     • VÁŽENÍ RODIČIA A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA,

       

      POZÝVAME VÁS NA VOĽBY DO RADY ŠKOLY ZA RODIČOV, KTORÉ SA USKUTOČNIA DŇA 13.3.2023 OD 7.00h DO 8.00h PRED NAŠOU ŠKOLOU.

      VERÍME, ŽE SI NÁJDETE ČAS A PRÍDETE.

      RADA RODIČOV ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ 75

       

       

       

     • E-shop je tu

     • Dobrý deň všetkým!

      Máme pre Vás skvelú správu!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsriazanska/ 

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 20.3. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  

      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!  

      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)

       

      S pozdravom a prianím krásneho dňa 

      vedenie školy

       

     • Metodické stretnutie učiteľov dejepisu MČ Bratislava - Nové Mesto

     •  

      Dňa 28.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo metodické stretnutie učiteľov dejepisu z našich novomestských škôl. Oživila sa tak tradícia spolupráce spred čias korony. Stretnutie bolo veľmi podnetné. Žiaci sa tak môžu tešiť na nové súťaže, besedy či exkurzie zamerané na dejepisné témy. Navyše všetky školy dostali darom aj niekoľko zaujímavých publikácií k dejinám 20. storočia.

     • Novomestské rodinné nedele (marec 2023)

     • 5. 3. nedeľa o 10.00 h SK Vajnorská
      Hravé Nové Mesto, 180 min.
      Podujatie organizované mestskou časťou v spolupráci s Ihryskom pre všetkých, ktorí sa radi
      hrajú spoločenské hry od výmyslu sveta. Určené pre partie, kamarátov, rodiny aj deti.
      VSTUP VOĽNÝ.


      12.3. nedeľa, o 10.00 h SK Vajnorská
      Divadlo ŠiBe: Prešporské rozprávky, 45+ min.
      Čo sa dá robiť s duchom, ktorý straší na hrade? Prečo sa hodiny montovali iba na tri strany
      veže? A ako poraziť tureckú armádu? Stačí kus odvahy, dobré srdce a k tomu dobre
      upečený, voňavý bratislavský rožok. Ochutnajte ho s nami!
      Súčasťou podujatia sú aj tvorivé dielne.
      VSTUPNÉ: 3 €


      19.3. nedeľa o 15.00 h, DK Kramáre
      Hravé Kramáre, 180 min.
      Podujatie organizované mestskou časťou v spolupráci s Ihryskom pre všetkých, ktorí sa radi
      hrajú spoločenské hry od výmyslu sveta. Určené pre partie, kamarátov, rodiny aj deti.
      VSTUP VOĽNÝ.


      26.3. nedeľa o 15.00 h DK Kramáre
      Féder Teáter: Zlatý hrdina, 50+ min
      Príbeh o hrdinstve v úplne novom svetle. A pritom nie vždy treba premôcť draka, či nájsť
      stratenú princeznú. Niekedy stačí len vyniesť smeti. Získa skromný a chudobný Popolvár
      ruku princeznej?
      Súčasťou podujatia sú aj tvorivé dielne.
      VSTUPNÉ: 3 €

      Pre rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia vstup voľný. Voľný vstup na podujatia je
      potrebné vybaviť na tel.: 02/49 253 529.