• ZŠ, 1.A - netradičná hodina

     • Do galérie ZŠ, 1.A boli pridané fotografie.

      Hoci sú naši prváci v škole len dva a pol mesiaca, dokážu svoju prácu prezentovať ako profesionáli.

      Úlohou bolo predstaviť svoju rodinu ostatným spolužiakom. S výbornou pomôckou - vizualizérom - mohli svoje práce v pracovnom zošite prezentovať pred triedou nielen slovom ale aj obrazom. Spoločný zážitok z tejto hodiny bol úžasný.

      PhDr. Janka Adamková

     • MŠ Letná: jesenná brigáda

     • Do galérie MŠ Letná: jesenná brigáda boli pridané fotografie.

      Cez pobyt vonku sme s detičkami aj pani učiteľkami  skrášľovali náš dvor. Vzali sme si hrable, lopaty, či metly a hor sa do hrabania napadaného lístia. Deti boli veľmi usilovné a veľmi ich to bavilo. Aj tu sme si mohli všimnúť, kto ako pomáha doma.

      Foto: Mgr. Mária Paľová, MŠ Letná

     • Poďakovanie

     • Veľmi pekne sa chceme poďakovať rodine pána Grambličku za pokosenie a úpravu školských záhrad.

      ĎAKUJEME

     • MŠ Letná: Koníky

     • Do galérie MŠ Letná: Koníky boli pridané fotografie.

      Dňa 17. 9.2020 k nám do škôlky prišli koníky Falko a Sisi, ktoré naše detičky povozili a  za odmenu dostali jabĺčka, pečivo. Deti mali krásny zážitok.

      Mária Paľová

       

     • MŠ Letná: Účelové cvičenie

     • Do galérie MŠ Letná: Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      Účelové cvičenie v materskej škole

      Príprava začala samostatnou formou a diskusiou o ochrane človeka a jeho bezpečnosti a zdravia.

      Cieľom diskusie bola orientácia na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom živelných pohrôm, prírodných katastrof, či ekologických havárií. Úlohou detí bolo evakuovať sa v čase do 2 min.  v pokoji zo zariadenia MŠ. V čase 0,52 sek. deti v kľude opustili priestory na hlasovú správu.

      Deti si tak vytvárajú návyk k ochrane zdravia, zvyšujú si telesnú zdatnosť a psychickú odolnosť.

      Mgr. Veronika Macháčová

     • Usmernenie MŠVVaŠ k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania "Spoločná zodpovednosť"

     • Nové usmernenie MŠVVaŠ od 1.11.2020:https://www.minedu.sk/data/att/17771.pdf

      Nové vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 1.11.2020:https://www.minedu.sk/data/att/17773.pdf

       

      Zhrnutie podstatných informácií od pána ministra školstva:

      ŠKOLY A VÝSLEDKY TESTOVANIANa základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

      Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      👉Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      👉 Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP👉

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      🔴 Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to 15. Vyhláška ÚVZ)

      🟢 Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, 16. Vyhláška ÚVZ)

      🔵 Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

       

     • MŠ Letná

     • boli aktualizované dokumenty MŠ Letná a pridané tlačivá na stiahnutie v sekcii Dokumentácia.

     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. Dané termíny prázdnin sú platné aj pre materské školy.

     • MŠ Letná: Experiment - DVOJITÉ VIDENIE

     • Do galérie MŠ Letná: Experiment - DVOJITÉ VIDENIE boli pridané fotografie.

      Za pomoci kameňov a slamky sme zistili, ako svetlo možno lámať, či "ohnúť". Samo "ohnuté" svetlo sme neuvideli, no za to sme videli dôsledok jeho "ohybu", ktorý nám ukázal zdanlivo nemožné veci. 

      Na dno pohára sme položili kameň, neskôr dva. Vodu sme liali veľmi opatrne. Pozreli sme sa na pohár zboku a objavil sa "nový kameň" a zdalo sa, že pláva.

      Slamky sme vložili do vody, zdá sa akoby sa pri ponáraní ohýbali. Vytiahli sme ich von a nič sa nestalo! Zistili sme, že svetelné lúče menia smer, keď prechádzajú z vody cez sklo do vzduchu. Zmena ich smeru spôsobila, že slamky sa nám videli byť ohnuté.

      Vytvárali sme vlastné predpoklady a diskutovali.

       

      Mgr. Veronika Macháčová

     • MŠ Letná: Halloween

     • Do galérie MŠ Letná: Halloween boli pridané fotografie.

      V našej materskej škole sa uskutočnila Haloweenská party. Všetky strašidlá si zatancovali, zúčastnili sa súťaží a hier a vyrábali si strašidielka.

      Zažili sme deň plný zábavy a strašidiel.

      Mgr:Veronika Macháčová

     • Poplatky za MŠ, ŠKD a ŠJ od januára 2021

     • Milí rodičia,

      už dlhší čas Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BA-NM odkladalo potrebu zvýšenia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ. I keď minulý rok bola mestskou časťou BA-Nové Mesto zvyšovaná ročná dotácia tak na dieťa v MŠ, ako aj na žiaka navštevujúceho ŠKD, nestačí na pokrytie nákladov spojených s prevádzkou daných troch stredísk.

      Z uvedeného dôvodu Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BA-Nové Mesto schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020, ktorým sa od januára 2021 zvyšujú príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v MŠ, ŠKD a stravujúceho sa v ŠJ . Bližšie informácie o výške jednotlivých poplatkov sú uvedené v nižšie priloženom informačnom liste Oddelenia školstva mestskej časti BA-Nové Mesto.

     • MŚ Teplická: Poníky

     • Do galérie MŚ Teplická: Poníky boli pridané fotografie.

      V piatok 2. 10. sa deti v areáli našej MŠ povozili na poníkoch, ktoré viedli skúsení inštruktori. Deťom sa jazda veľmi páčila a na záver mohli poniky nakŕmiť jablkami, mrkvou, alebo suchým chlebíkom.

      Masarovičová Anna, MŠ Teplická

     • ZŠ: Ktože to k nám letí

     • Do galérie ZŠ: Ktože to k nám letí boli pridané fotografie.

      30.9 k nám zavítala lektorka  z organizácie DAPHNÉ, aby nás oboznámila s témou: " Ktože to k nám letí?".

      Deti oboznámila s drozdom, lastovičkou, sýkorkou, červienkou, stehlikom... zahrala si s nimi hru ako sa vtáčiky liahnu, alebo ako chytajú svoju potravu. Zaujímavou hrou pre deti bolo rozoznať podľa zvuku, o ktorého vtáčika ide.. Deťom sa napriek chladnejšiemu počasiu toto oboznamovanie páčilo a ako odmenu dostali aj omaľovanku.

      Mária Paľová

     • DOD Ozbrojené sily Za kasárňou 3 Bratislava

     • Dňa 22.9.2020 sa žiaci 3.B a 4.A zúčastnili DOD v areáli kasární ul.Za kasárňou 3 Bratislava.

      Milo nás privítali vojaci slávnostným pochodom s hudobným doprovodom.

      Žiaci sa veľa dozvedeli o histórii útvaru, poskytovaní prvej pomoci, rôznych ochranných pomôckach a maskách , zbraniach ...

      Videli odevy, ktoré používajú pri rôznych slávnostných príležitostiach a ceremoniáloch.

      Ďakujeme VÚ Za kasárňou 3 za hodnotný program a aktivity.

      Mgr.Martina Zverková,PhD., PaedDr.Gabriela Emrichová

     • MŠ. Letná: Pozorovanie predmetov a ich vlastností

     • Do galérie Pozorovanie predmetov a ich vlastností boli pridané fotografie.

      Pozorovali sme predmety a ich vlastnosti. Skúmali sme a porovnávali, či daný predmet (balón, hrebeň, plastová lyžica, kovová lyžica ...) trením predmety (vlasy, papier ...) priťahuje, alebo nepriťahuje.

      Vytvárali sme predpoklady a overovali v pokuse. Záznamy uviedli do hárkov.

       

      Dieťa prirodzene túži objavovať svet.