• ZŠ, 7.A - ANJ: 'Veľkonočné zvyky ľudí na severe' - projekt (súťaž)

     •        Práve v období Veľkej noci sme v 7.A. preberali  v učebnici  článok o živote a zvykoch ľudí na severe. Veľkonočné zvyky, hoci by sa tematicky najviac hodili,  však  v učebnici chýbali.  Tak sme si v rámci veľkonočnej aktivity zasúťažili na tému veľkonočné zvyky na severe s projektom „How do Sami  people celebrate Easter“. 

             Žiaci  vyberali spomedzi seba víťazov podľa svojich vlastných vopred  stanovených kritérií, aby bol výber tých najlepších skutočne objektívny.  V súťaži tak prejavili nielen svoje tvorivé schopnosti, ale aj  mimoriadnu dávku osobnostnej zrelosti.

            Na prvom  mieste sa  umiestnil Larin projekt, na druhom  mieste sa umiestnila Romanka a na treťom mieste Mia.  

          Keďže pre žiakov v porote bola pri výbere viťazov najdôležitejšia vizuálna stránka projektu, hodnotenie ústneho prejavu zostalo na špeciálnej cene učiteľa. Takmer dve tretiny skupiny získali najvyšší počet bodov za plynulé rozprávanie o veľkonočných zvykoch ľudí na severe - takže  blahoželáme nielen víťazom, ale všetkým, ktorí  sa zapojili do projektu a  dokázali s použitím novej slovnej zásoby svoj projekt plynulou angličtinou obhájiť.

      Ing. Slávka Grambličková

      Tri víťazné projekty.... a práce ostatných:  7.A_-_How_do_Sami_people_celebrate_Easter_-_projekt__sutaz.docx​​​​​​​

     • MŠ Letná: didaktické pomôcky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Letná: didaktické pomôcky.

      Takéto úžasné didaktické pomôcky sme zakúpili z prostriedkov pre predškolákov. Sú určené na rozvoj jemnej, hrubej motoriky, balans, tiež na sústredenosť a tvorivé myslenie.

      Deti mali z nich veľkú radosť a určite využijú každé vekové kategórie detí našej škôlky.

      MŠ Letná, Mgr. Veronika Macháčová foto, text Mgr. Mária Paľová

     • ZŠ, 7.A: veľkonočná aktivita

     • Tesne pred sviatkami a vytúženými veľkonočnými prázdninami sme sa okrem hodnotenia predĺženého polroka, venovali aj tradíciám a symbolom Veľkej noci. Hoci fotografie našich najbližších a najmilších fotoshop určite nepotrebujú, tento krásny tulipán pre nás za krátku chvíľku vytvoril náš šikovný žiak a spolužiak Denis Ilchenko práve v tomto programe.

      Lucia Miglierini a celá 7.B. 

     • ZŠ, 1.B: Veľká noc

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 1.B: Veľká noc.

      1.B VEĽKÁ NOC 

      Keďže je to v  moci 1.B, tak Vám Všetkým prajeme k Veľkej noci,

      Lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vajíčko.

      Šibi ryby, mastné ryby,kus koláča od korbáča,k tomu ešte groš, aby bolo dosť!


      Mgr.Eva Czére Rechtoríková

     • ZŠ, 3.A: Veľká noc

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A: Veľká noc.

      Aj my maľujeme kraslice

      Žiaci 3.A si s pomocou rodičov vytvorilinaozajstnú tradičnú veľkonočnú ozdobu - kraslice. Vyzdobili ich hviezdami, kuriatkami, kvietkami a všetkým tým, čo sa im len páčilo.

      Mgr. Erika Sedláková

     • ZŠ, ANJ: veľkonočné aktivity

     • So spojenou skupinou 3.A a 3.B sme sa na hodinách angličtiny rozprávali o Veľkonočných tradíciách vo Veľkej Británii. Žiaci sa dozvedeli o tradičných jedlách a zvykoch. Žiakom sa páčili viaceré zvyky a to najmä hon na veľkonočné vajíčka a netradičný zvyk priväzovania mužov o stoličku ale aj súťaž v behu s palacinkami, ktoré sú vyhadzované do vzduchu. Taktiež sme sa rozprávali o aktivitách, ktoré robia žiaci počas Veľkej noci.

      S triedou 5.A sme na hodine angličtiny hrali hru Would you rather...? (Čo by ste radšej...?) Žiaci dostali rôzne zaujímavé otázky ohľadom Veľkej noci a museli si vybrať jednu z dvoch možností. Naprikad: Čo by ste si radšej dostali: Jedno obrovské čokoládové vajíčko alebo 50 malých vajíčok? Čo by ste radšej mali: veľké zajačie ušká alebo huňatý zajačí chvostík? Čo by ste radšej robili: Zdobili 100 vajíčok alebo 100 veľkonočných koláčikov?

      S 2.A triedou sme spoločne počúvali a pozerali video s Veľkonočnou piesňou o skákajúcom zajkovi. Pesnička mala rýchli rytmus, nové slovíčka a žiakov veľmi bavila pretože niektorý si aj zatancovali. Pieseň obsahovala aj rôzne pokyny ako kráčajte, bežte, skáčte a točte sa a žiaci tieto pokyny opakovali po zajacovi. Niektorí dokonca zavolali mladších súrodencov a tí sa spoločne s nami učili a zabávali na hodine.

      S 8.A triedou sme spoločne zisťovali rôzne zaujímavé zvyklosti zo sveta ktoré sú spojené s Veľkou nocou. Žiaci dostali za úlohu vyhľadať 3 zaujímavé zvyklosti zo sveta. Dozvedeli sme sa napríklad o najväčšej Veľkonočnej omelete z Francúzska, o Gréckej tradícií vyhadzovať džbány z okien, o Ruskej tradícií jesť len studené pokrmy a o Poľskej tradícií nechávať si požehnať košíky plné jedla a vajíčok v kostole.

      Mgr. Klaudia  Kenderová

     • MŠ Letná: schody a lezecká stena

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album MŠ Letná: schody a lezecká stena.

      Na dvore materskej školy na Letnej sme demontovali lezeckú stenu. Premiestnili ju na trávnatú plochu a upevnili. 

      Taktiež sme opravili schody, ktoré vedú z terasy.

      Na tieto opravy a úpravy sme využili 2% , za ktoré veľmi pekne ďakujeme.

       

      Foto archív Mgr. Paľová

     • ZŠ,1.A: Veľká noc

     • Aj my, žiaci 1,A, sme sa zapojili do výzvy žiackeho parlamentu a pripravili sme si deň prezentácií našich veľkonočných zvykov a tradícii. Na slovenskom jazyku sme sa porozprávali o vajíčkach... Vedeli ste, že u vtákov Nandu sedí na vajíčkach samček, že kukučkino vajíčko sa v cudzom hniezde sfarbí podľa pôvodných valec, že sova kobcovitá má vajíčko guľaté? Matematika bola tiež veľkonočná. Hoci sme malí prváci naše prezentácie boli perfektné, nechýbalo ani video, ako sa zdobia vajíčka! Už sa tešíme na stretnutie so spolužiakmi po Veľkej noci.

      😀

      PhDr. Janka Adamková

     • ZŠ,2.A: výtvarná výchova a čítanie: robot

     •      Výtvarné práce detí z 2.A zhotovené pri príležitosti 100. výročia vzniku slova robot. Na hodine čítania a sme si pripomenuli 100. výročie vzniku slova robot. Deti sa naučili, že slovo robot vymyslel Jozef Čapek pred 100 rokmi. Následne na hodine výtvarnej výchovy vznikli takéto nápadité práce.

      Mgr. K. Čajdová

     • ZŠ,2.A: zákusky

     • Učenie v 2.A inak - nepečené zákusky. Dištančné vyučovanie v 2.A vyzerá aj takto. Detičky, pod vedením p. učiteľky, robili nepečené zákusky. A tu je výsledok. Parádne sa vydarili a veľmi chutili.

      Mgr. K. Čajdová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ,2.A: zákusky.

     • ZŠ, 9.A - INF: marec - Mesiac knihy

     •       V rámci  akcie marec – Mesiac knihy mali  žiaci 9.A  na hodine informatiky za úlohu nájsť na internete E-book do svojej virtuálnej knižnice. Mali nájsť on-line elektronickú knihu,  ktorá by ich zaujala natoľko, aby ju zvládli v priebehu dvoch týždňov prečítať,  a potom na ďalšej hodine vytvoriť návrh na prebal knihy vo forme fotokoláže,  ktorá by vystihovala hlavnú líniu knihy. Fotokoláž bolo treba spracovať vo vybranom foto editore a umiestniť do súťažnej zdieľanej Google prezentácie.  V súťaži o najlepší prebal knihy sa na prvom   mieste umiestnil Alexej, na druhom mieste Vladislav a na treťom mieste Dianka. Týmto im srdečne blahoželáme. 

              Práce víťazov možno porovnať s ostatnými prácami na našej virtuálnej nástenke – prezentácii TU - vľavo možno vidieť pôvodné fotky a vpravo  výslednú prácu žiakov, a treba uznať, že svojou tvorivosťou, umeleckým cítením, ale aj technickým spracovaním zabodovali všetci účastníci súťaže. 

      Ing. Slávka Grambličková

     • ZŠ, 7.A - ANJ: marec - Mesiac knihy

     •         Mesiac knihy v 7.A  bol zameraný na anglickú literatúru, ale aby toho nebolo veľa,  rozdelili si žiaci jednotlivé kapitoly tej istej knihy “Tajný denník Adriana Molla” a urobili  si triedny čitateľský denník z anglického jazyka.  Dôraz bol kladený najmä na plynulej ústnej prezentácii obsahu vybranej kapitoly so správnou vyslovnosťou  napočúvanou v priloženej nahrávke  a predovšetkým na použitie novej slovnej zásoby.

            Triedny čitateľský denník sme umiestnili  na virtuálnu nástenku v zdieľaných súboroch, kde si žiaci spomedzi seba vybrali víťazov  tohto projektu.    Prvé miesto obsadila už tradične Mia,  o druhé miesto sa s rovnakým skóre  tento krát podelili Marko a Lara a tretie miesto získala Romanka. 

            Víťazom blahoželáme a tešíme sa s nimi, avšak napriek tomuto prísnemu výberu  prvých troch  miest,  možno za víťazov považovať všetkých,  lebo  každý z účastníkov si obohatil slovnú zásobu, ktorú použil  pri ústnom  podaní   prečítanej témy,  čím  urobil  ďalší krok  na ceste k  stále lepšiemu ovládaniu anglického jazyka. Marec_Mesiac_knihy_7.A.docx

      Ing. Slávka Grambličková

     • ZŠ,3.B - vlastiveda: dronom okolo Slovenska

     • Žiaci 3.B spoznávajú v tomto školskom roku na hodinách vlastivedy Slovensko. Terajšia situácia nám nedovoľuje cestovať, preto sme sa rozhodli, že si naše Slovensko precestujeme dronom. Nie je to také jednoduché, preto sme si pozvali na hodinu odborníka, ktorý pilotuje dron a dokáže vytvárať zaujímavé mapy. Bol to geograf  RNDr. Štefan Koco, PhD., z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU. Porozprával nám o potulkách dronom po Slovensku, ako sa vytvára mapa pomocou neho, ako vznikajú letecké snímky, čo musí pilot dronu vedieť a dodržiavať. Ukázal nám ako dron vyzerá, čo je jeho najdôležitejšou súčasťou. Videli sme z výšky Bratislavský hrad; sútok Moravy a Dunaja; sútok Váhu a Dunaja. Veľmi zaujímavá bola mapa Slovenska, ktorá pripomínala kocky Lega. Pripomenula nám, aké dôležité je poznať, čo vyjadrujú jednotlivé farby a značky na mapách. Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu.

      Vlastiveda_v_3.B_.doc


      Mgr. M. Zverková, PhD.

     • ZŠ,5.A- geografia: marec - Mesiac knihy

     • Mesiac knihy na geografii v 5.A

      Je čítanie spojené iba s knihou? Na hodine geografie sa piataci dozvedeli, že čítať sa dajú aj mapy. Pri tejto príležitosti sme mali na hodine hosťa - RNDr. Štefana Koca, PhD., z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU. Porozprával nám ako mapy vznikajú, ako vyzerali v minulosti, čím sú špecifické v súčasnosti. Ukázal nám rôzne aplikácie a možnosti zobrazovania geografických objektov i spôsoby čítania a správneho dekódovania informácií, ktoré poskytujú. Súčasťou jeho prezentácie boli ukážky konkrétnych zobrazení a hier, ktoré môžeme v súčasnosti využívať na rôzne účely. Ďakujeme za erudovanú prezentáciu.

       Mesiac_knihy_na_geografii_v__5.A.doc


      Mgr. M. Zverková, PhD. 

     • ZŠ, 8.A - INF: marec - Mesiac knihy

     •            

             V rámci  akcie marec – Mesiac knihy mali  žiaci 8.A  na hodine informatiky za úlohu vyhľadať na internete vhodné obrázky, ktoré by sa hodili na záložku knihy a do ďalšej hodiny prečítať knihu, z ktorej   mali vybrať  motivačný citát na záložku. 

                  Ich úlohou bolo  po prečítaní knihy a vhodnom výbere fotiek, upraviť fotky vo vybranom fotoeditore,  a vytvoriť z nich  záložku s textom.  Žiaci si mohli vybrať  foto editor, ktorý sa im zdal najvhodnejší. Na hodine sme si ukázali prácu v Microsoft  Picture Manager a naučili sme sa fotky vystrihovať,  spracovávať a komprimovať  aj vo Word, keďže OS Windows 10 už nemá osnovami predpísaný MPM v základnej výbave.

                  Ukázali sme si, ako z fotiek  upravených vo Word  možno urobiť koláž,  ako vložiť text  a tvar záložky v skicári, a ako vo Word upravenú fotografiu uložiť s príponou .jpg alebo .png. Výsledok svojej práce  - hotovú záložku z fotokoláže s naznačeným otvorom pre  stužku a motivačným citátom, umiestnili žiaci do Google zdieľanej prezentácie, kde máte možnosť vidieť práce žiakov  2. skupiny z 8.A, ktorí majú možnosť pracovať na počítači alebo mobile počas  on-line hodín informatiky.

       

      Ing. Slávka Grambličková