• ZŠ,2.A+2.B-ANJ: marec - Mesiac knihy

     • S 2.A a 2.B triedou sme sa spoločne učili krátku báseň o jari. Žiakom sa báseň veľmi páčila a všetci sa ju naučili naspamäť a aj ju odrecitovali na ďalších hodinách.

      Mgr. Klaudia Kenderová

     • ZŠ, 3.A + 3.B-ANJ: marec - Mesiac knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A + 3.B-ANJ: marec - Mesiac knihy.

      Spojená skupina tried 3.A a 3.B dostali za úlohu vytvoriť vlastnú knihu na tému My dream house (Môj vysnívaný dom). Žiaci pracovali so svojou fantáziou a vytvorili nádherné knižky či už nalepením, nakreslením alebo vytlačením obrázkov. Ku obrázkom samozrejme nesmel aj chýbať popis čo sa v jednotlivých izbách v ich vysnívaných domov nachádza. Žiaci mali voľnú ruku v tom v akej forme svoju knižku odovzdajú. Mnohí sa rozhodli pre lepenie, kreslenie a písanie popisu rukou a následné zviazanie knihy stužkou alebo špagátikom. Avšak našli sa aj takí, ktorí zvolili online formu. Keďže fotiek knižiek a jednotlivých izieb prišlo veľa, prikladám aspoň zopár na ukážku.

      Mgr. Klaudia  Kenderová

     • ZŠ, 4.B - ANJ: marec - Mesiac knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 4.B - ANJ: marec - Mesiac knihy.

       

      Žiaci 4.B dostali za úlohu vytvoriť vlastnú knihu na tému Months of a year (Mesiace v roku). 

      Žiaci dostali za úlohu vypracovať knihu, v ktorej bude každý jeden mesiac znázornený obrázkami a aj krátkym popisom. Popis mal obsahovať počasie v danom mesiaci, čo v tom mesiaci nosíme oblečené, aké aktivity v tom mesiaci vykonávame a čo je typické pre ten mesiac (respektíve či sa tam nachádza nejaký špeciálny sviatok).

      Žiaci sa popasovali s týmto zadaním skutočne bravúrne a všetci mi odovzdali nádherné knižky či už ručne vyrobené na papieri ale aj v Power Pointe a dokonca aj vo forme komiksu!

      Keďže fotiek knižiek  prišlo veľa, prikladám aspoň zopár na ukážku.

       

      Mgr. Klaudia  Kenderová

       

       

     • ZŠ, ll. stupeň, ANJ: marec - Mesiac knihy

     • Druhí stupeň taktiež robili rôzne aktivity na hodinách angličtiny na Marec mesiac kníh.

      Žiaci 5.A dostali na úlohu si pripraviť odpovede na otázky ohľadom čítania kníh. Napríklad: Aká je vaša najobľúbenejšia kniha? Akú najsmutnejšiu knihu ste čítali? Kedy radi čítate a kde? Koľko hodín strávite čítaním kníh?

      Ďalšiu hodinu sme so žiakmi mali konverzáciu o čítaní kníh a dozvedeli sme sa kto čo číta a verím že niektorí aj dostali inšpiráciu na ďalšie knihy na prečítanie.

      Pre žiakov 6.B som si pripravila krátky príbeh o dvoch semiačkach, s krásnou myšlienkou. Príbeh opisoval dve semiačka, ktoré rástli vedľa seba. Prvé semiačko sa rozhodlo byť odvážne a chcelo rásť a rozvíjať listy a púčiky k slnku. Druhé semiačko sa rozhodlo že bezpečnejšie je pre neho zostať v zemi a nerobiť nič. Avšak jedného dňa prišla sliepka a toto semiačko zjedla. A pointa príbehu? Nech sa deje čokoľvek, treba zostať nad vecou, treba pozitívne uvažovať a treba byť odvážny, pretože len odvahou sa veľa docieli. Žiakom 6.B sa príbeh veľmi páčil a verím že im odovzdal krásnu myšlienku a budú sa ňou riadiť.

      Žiaci 8.A a 9.A dostali otázky, ktoré sa týkali čítania kníh. Nakoľko už sú obe triedy na vyššom leveli angličtiny, rozhodla som sa žiakom zadať aj náročnejšie otázky. Žiaci poslali zaujímavé odpovede a je vidieť že niektorí majú naozaj radi čítanie kníh. Avšak trošku smutným zistením bolo, že veľa žiakov nečíta, prípadne minimálne a len málinko žiakov číta v angličtine. Keďže čítanie kníh je veľmi dôležité pre získavanie slovnej zásoby a aj na pochopenie jazyka v praxi, rozhodla som sa že knihám budeme venovať väčšiu pozornosť v nasledujúcich mesiacoch.

      Mgr. Klaudia Kenderová

     • ZŠ, 3.A: marec - Mesiac (vlastnej) knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A: marec - Mesiac (vlastnej) knihy.

      Žiaci 3.A dostali za úlohu vymyslieť obálku knihy, ktorú poznajú. Zadanie znelo asi tak, že má byť na obálke uvedený autor, názov a kratučký podnadpis/obsah knihy, pričom treba toto všetko napísať originálnym písmom. Nemal chýbať vlastný ilustračný obrázok. 

      Niektorí žiaci popracovali na pôvodnom zadaní, pre ďalších sa zo známej knihy stala inšpirácia a vymysleli čosi navyše. Niektorí vytvorili obálku vlastnej knihy alebonapísali rovno vlastný príbeh. Prečítajte si :)

      Mgr. Erika Sedláková, 3.A

     • ZŠ, II. stupeň: slovenský jazyk - 'Kráľ čitateľov'

     • Mesiac marec patrí už tradične knihám. Túto skutočnosť chceli ešte viac umocniť niektorí žiaci

      2. stupňa, preto sa zapojili do súťaže Kráľ čitateľov. Museli preukázať pohotovosť, rýchlosť, čitateľskú zručnosť i intelekt, aby zvládli rozličné typy úloh - doplňovačky, tvorenie slov, literárne esemesky, vyhľadávanie informácií, čítanie s porozumením. Súťaž bola vzácne vyrovnaná, veď o víťazovi, resp. víťazke rozhodol jediný bod. Kráľovskú korunu napokon získala S. Tóthová (7.B),

      na 2. mieste skončili s rovnakým počtom bodov M. Knieža (7.B) a R. Irányi (9.A), 3. miesto obsadil

      V. Boytsan (9.A). Zo známych dôvodov sa tentoraz súťažilo online formou, preto veríme, že o rok

      už bude situácia iná a samotná súťaž sa vráti do svojej klasickej podoby.

      Mgr. Dušan Šesták

     • ZŠ, 5.-9. ročník

     • Marec - Mesiac knihy na hodinách ANJ

      S piatakmi a šiestakmi sme čítali anglickú knihu A Bear Called Paddington od autora Michaela Bonda. Pre mnohých to bola to prvá skúsenosť s ozajstnou knihou v angličtine (online 😊) .Vysvetlili sme si, aká je štruktúra knihy v angličtine (obsah, jednotlivé kapitoly...) a čítali sme si spolu úryvky z knihy.

      So siedmakmi a ôsmakmi sme sa venovali prvej časti knihy Harryho Pottera (Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J. K. Rowling). Žiaci čítali vybrané úryvky z knihy a dané úryvky identifikovali. Bez problémov ich aj vsunuli do príbehu.

      Deviataci prezentovali ich obľúbenú knihu v anglickom jazyku.

       

      Mgr. Katarína Vančiková

       

     • ZŠ, 2.B: projekt 'Rozpustné a nerozpustné látky'.

     • V rámci predmetu PVO robíme projekt: Rozpustné a nerozpustné látky. 

      Pokus robili žiaci doma. 

      Postup: Do kadičky sme si dali vodu, kuchynskú soľ a piesok, ktorý sme si boli s maminou a sestričkami zobrať z vonku. Pomiešali sme vodu, soľ a piesok. Všimla som si, že soľ vo  vode sa postupne rozpustila ale piesok nie. Kadičku som pomaly naklonila na lievik s filtračným papierom. Na filtračnom papieri sa postupne usádzal piesok a voda s rozpustenou soľou mi pretiekla do spodného pohára (kadičky).Nerozpustnú látku piesok som získala späť filtráciou. 

      Spodný pohár (kadičku), teraz dám na slnečné miesto na okne. Za niekoľko dní bude voda z pohára miznúť a to je odparovanie. Takto získam späť kuchynskú soľ.

      Pokus robila Petra Masariková, žiačka 2. B triedy.

      Mgr.Trstenská Anna

     • ZŠ, 8.A + 9.A : informatika - finančná gramotnosť (logo - súťaž)

     •      Do obsahu hodín informatiky v triedach 8.A a 9.A sme zahrnuli tému finančnej gramotnosti, v rámci ktorej si každý žiak na hodine založil firmu, pre  ktorú vypracoval  v Excel programe investície a  tržby, aby približne vedel, či mu firma vynáša alebo je stratová. 

            Svoju firmu mal žiak prezentovať v PowerPointe  alebo Google prezentácii (pokiaľ pracoval na mobile).   Súčasťou  prezentácií malo byť  okrem všetkých náležitostí, finančného rozboru a reklamného videa, aj firemné logo spracované na počítači, s ktorým sa žiaci zúčastnili medzitriednej súťaže 8.a 9.A.  Je takmer škoda, že víťazi môžu byť len traja, lebo ako môžete sami v priloženom linku  posúdiť, každé logo bolo niečím zaujímavé a hodne pozornosti.

            Na prvom mieste sa v tejto súťaži umiestnil Vladislav z 9.A, na druhom mieste sa umiestnila Lilianka z 8.A a tretie miesto získala  so svojím logom Terezka tiež z 8.A.

           

            Víťazom srdečne blahoželáme a už sa tešíme na budúcich víťazov súťaže reklamných videí žiakov z 9.A.

       

      Ing. Slávka Grambličková

      Trojica víťazov o najlepšie logo.... 

     • ZŠ, 9.A: marec - Mesiac knihy

     •         Knihy sa nám spájajú s čítaním. Nečítame však len knihy, v ktorých je prevaha súvislého textu. Najmä na hodinách matematiky prevládajú texty nesúvislé – tabuľky, grafy a pod. Na matematike sa deviataci zapojili do súťaže – vytvoriť zo značiek chemických prvkov zmysluplné slovo s najväčšou hodnotou súčtu protónových čísel. Okrem orientácie v periodickej tabuľke chemických prvkov si deviataci rozvíjali tvorivosť a precvičili strategické myslenie spojené s elementárnymi počtovými operáciami.

      Príklady vytvorených slov:

      MoCNINY = Mo + C + N + I + N + Y = 42 + 6 + 7 + 53 + 7 + 39 = 154

      KIWI = K + I + W + I = 19 + 53 + 74 + 53 = 199

          ​​​​​​Žiak, ktorý vytvorí „najhodnotnejšie“ slovo bude odmenený  :) 

      Mgr. Monika Reiterová

     • ZŠ, 7.B: marec - Mesiac knihy

     • Dnešná hodina angličtiny v 7.B nebola len taká obyčajná hodina. Rozprávali sme sa o nasich obľúbených anglických knihách a casopisoch. Hoci samozrejme nie každý má doma anglické knihy, nejaké sme predsa len našli. Na záver hodiny sme si prečítali príbeh o africkom chlapcovi Gnugu, ktorý žije so svojou rodinou v džungli. 

      Mgr. Lucia Miglierini

     • ZŠ, 4.B: knižné putovanie po stopách Meteja Hrebendu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 4.B: knižné putovanie po stopách Mateja Hrebendu.

      MAREC-Mesiac kníh :


      TU pre žiakov pripravila interaktívne vyučovacie hodiny.
      Počas tohto mesiaca žiaci venovali väčšiu pozornosť práce s knihou, oboznámili sa aj
      históriou
      -  Ako vznikla kniha
      -  Prečo čítame knihy


      – Zapojili sa do súťaže umeleckého prednesu prózy a poézie : HDK a HK
      – Beseda: O chodiacej knižnice


      – Žiaci v rámci online vyučovania sa vybrali: po stopách významného národného
      buditeľa a ľudového spisovateľa do virtuálnych knižnic: hľadali, skúmali, zbierali
      materiál pre tvorbu svojho projektu - na počesť významného slovenského buditeľa,
      spisovateľa Mateja Hrebendu. Počas besedy o knižnom putovaní sa deti oboznámili
      s jeho ťažkým životom, tvorbou a celoživotným odkazom.
      Deti zistili, že do dejín sa zapísal ako: Chodiaca knižnica, rozširovateľ slovenských,
      českých kníh, zberateľ ľudovej slovesnosti/piesní,porekadiel, hier,vinšovačiek či
      rozprávok/ atď.


      Uprostred Hačavy stojí dôstojný pomník, ktorý pripomína, že:
      „...tu pracoval pilný, pracoval pre národ, ku malým silám pridal veľkú lásku,
      mnohú námahu a vytrvalosť, pilnosť, a tak vykonal veľké úlohy...“

      Zapisala: TU-4.B, Mgr. Bc.Pastoreková J.

     • ZŠ, 1.A: 1. miesto v súťaži

     • Naša žiačka, Dorotka Zajačiková z 1.A, sa umiestnila na 1. mieste vo svojej kategórii vo výtvarnej súťaži Valentínske srdiečko, ktorú organizovalo CVČ Klokan.

      Našej šikovníčke srdečne blahoželáme!

      PhDr. Janka Adamková

     • ZŠ, 1.B: marec - Mesiac knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 1.B: marec - Mesiac knihy.

      Prváci sa zahrali na ilustrátorov kníh 📚.

      Vytvorili  ( ilustrovali ) podľa vlastnej fantázie obaly kníh. Vymysleli nové príbehy alebo sa inšpirovali svojimi obľúbenými rozprávkami, pc hrami: MARVEL, SPONGEBOB, SONIC HĽADÁ PRSTEŇ  💍, ZVIERATKÁ, LEGO, BABKA LETELA NA MESIAC🎈, HARRY POTTER, MINECRAFT, RODINKA👪, Najväčší kamión na svete🚚. Na online vyučovanie si obliekli kostýmy  komiksových hrdinov🕷.

       

      Mgr. E.Czére

     • ZŠ, 1.A: marec - Mesiac knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 1.A: Marec - mesiac knihy.

      Prváčikovia z 1.A si v rámci marca - Mesiaca knihy, vyskúšali počúvanie dramatizovaného čítania na pokračovanie z knihy Heleny Himičovej Veselej - Martin, ten má všetkých rád.

      Počúvanie ich zaujalo, kniha pobavila celé rodiny. K textu nakreslili pekné ilustrácie a už sa tešia na čas, kedy si budú vedieť celé knihy prečítať rovnako pekne.

      PhDr. Janka Adamková

     • ZŠ, 4.A: Marec - mesiac knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 4.A: Marec - mesiac knihy.

      Marec ako mesiac knihy sa traduje už od roku 1955. Cieľom je podporiť záujem o knihy. Žiaci 4.A triedy  dňa 12.3.2021  počas hodiny citania uskutočnili dve aktivity. 1.prezentaciu obľúbených kníh, navzájom si so spolužiakmi od prezentovali svoje obľúbené knihy a 2. číta celá trieda - v rámci tejto aktivity každý žiak prečital kúsok zo svojej obľúbenej knihy. K aktivitám z našej triedy prikladáme pár fotografií. 

      Obe aktivity zvládli štvrtáci veľmi dobre a hodina čítania bola o to zaujímavejšia.

      Tr. uč. PaedDr Gabriela Emrichova 

     • 2.B,   prvouka: Enviromentálny projekt: Pôda a jej zložky, znečisťovanie pôdy

     • So žiakmi 2.B triedy sme urobili projekt v rámci predmetu prvouka s témou: Pôda a jej zložky, znečisťovanie pôdy. Žiaci sa naučili ako sa o pôdu starať, aby sa neznečisťovala odpadom, chemikáliami a  umelýmí hnojivami. Naučili sme sa,  ktorá zemina je najvhodnejšia na sadenie semienok a čo musí všetko obsahovať, aby v nej semienko vyklíčilo.    

      Žiaci potrebovali misku alebo malý kvetináč, zeminu (alebo vatu), do ktorej vložili semienko a zavlažili vodou. Po týždni sa niektorým žiakom v miskách objavili krásne vyklíčené  lístočky žeruchy (čakáme na  uhorky a fazuľku).

      Takto krásne vyrástla žerucha Sifii Kelemenovej. 

      Na záver projektu si žiaci ešte nakreslili obrázok, ako postupne klíči a rastie žerucha.

      Mgr.Trstenská Anna