• ZŠ: 'Stolný tenis do škôl'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ: 'Stolný tenis do škôl'.

      Minulý piatok sa v našej telocvični uskutočnila veľkolepá športová akcia. Zástupcovia Slovenského stolnotenisového zväzu totiž prišli slávnostne odovzdať a pokrstiť nový pingpongový stôl, ktorý naša škola získala v rámci úspešne zvládnutého projektu Stolný tenis do škôl. Po úvodných slovách moderátora podujatia a riaditeľky školy predviedli svoje umenie B. Balážová, vicemajsterka Európy v zmiešanej štvorhre, a reprezentačný tréner J. Truksa. Po nich prišli na rad žiaci 1. stupňa, ktorí si vyskúšali svoje zručnosti s pingpongovou raketou a dokonca si aj zahrali s našimi hviezdami. Za mimoriadnu aktivitu a snaživosť boli všetci žiaci odmenení malými darčekmi a suvenírmi. Pevne veríme, že tento slávnostný deň odštartuje ďalšiu športovú kapitolu v našej škole.

     • testovanie 5

     • Dňa 18. mája 2022 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka (T5-2022). Žiaci 5. ročníka budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Podrobné informácie nájdete aj na www.nucem.sk v časti „Testovanie 5“

      matematika

      vyučovací jazyk

     • ZŠ, 1.B: 'Veľká noc'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 1.B: 'Veľká noc'.

      Na Veľkú noc nesmú chýbať vajíčka. Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií, a žiaci 1.B triedy si ich hravou formou pripomenuli.

      Želáme všetkým pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

     • ZŠ - 'Šinterliga'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 'Šinterliga'.

      Po dlhej odmlke spôsobenej pandémiou sa opäť rozbehla basketbalová Šinterliga. Tentoraz to bola skôr exhibičná akcia, kde sa najskôr v štafetách spojili učitelia so žiakmi, aby potom nastúpili proti sebe v prestížnom zápase. Žiaci ukázali, že ani dva roky bez pravidelných tréningov im z loptového umenia nič neubrali. Konečný výsledok nebol v tomto prípade podstatný, dôležité totiž bolo, že sa naplnila hlavná myšlienka podujatia: Stretnúť sa a športovať!

      Mgr. Dušan Šesták

     • ZŠ - 2.A: 'Marec - Mesiac knihy'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 2.A: 'Marec - Mesiac knihy'.

      V rámci marca, Mesiaca knihy, si druháci čítali knihu plnú záhad, ktorú odporúčajú každému, kto sa chce zabaviť a zároveň zamyslieť nad hodnotou rodiny.

      Možno sa aj vám včera alebo práve teraz stratila ponožka. Kto zato môže? Párožrút! Záhadný tvor, ktorý žerie ponožky, ale vždy len jednu z páru. Párožrútov žije na svete asi toľko, koľko je ľudí, takže celkom iste býva nejaký aj u vás doma.

      Je to kniha Párožrúti od autora P. Šruta s ilustráciami G. Miklínovej. 

      Zahrali sa aj na ilustrátorov a svoje predstavy o záhadných Párožrútoch zhmotnili do svojich kresieb. Už sa teśia na animovaný film Lichožrúti, ktorý  vznikol na základe tejto knižnej predlohy a tešia sa na porovnanie, ale už  teraz vedia, že čítať je jednoducho zážitok!

      J. Adamková 2. A

     • ZŠ - recitačná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - recitačná súťaž.

      Recitačná súťaž

      Záver marca patril aj oblastnému bratislavskému kolu recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. Julianna Pásztorová z 8.A sa v početne zastúpenej kategórii starších žiakov neumiestnila, rozhodne sa však medzi súťažiacimi nestratila. Z pondelňajšieho popoludnia si odniesla okrem skúseností aj cenné rady porotcov a chuť zúčastniť sa aj o rok. 

      Mgr. Zuzana Ščibranyová

     • ZŠ,1.stupeň: 'Deň vody'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ,1.stupeň: 'Deň vody'.

      Dňa 22. 3. si žiaci I. stupňa našej školy pripomenuli významný deň, Deň vody.

      Pozreli sa na túto cennú a nenahraditeľnú tekutinu pre život na Zemi cez rôzne témy, ktoré následne spracovali.

      Z prezentácií jednotlivých tried vznikla na prízemí našej školy výstavka, na ktorú všetkých srdečne pozývame.

      Sme hrdí na našich žiakov, ktorí chápu význam a dôležitosť čistej vody, vedia odkiaľ prichádza, učia sa ju šetriť,

      rozumne využívať a chrániť.

      Učitelia I. stupňa.

     • ZŠ,1.B: 'Marec - Mesiac knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ,1.B: 'Marec - Mesiac knihy.

      Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Pri tejto príležitosti si žiaci 1.B triedy priniesli svoje obľúbené knižky, posadali sa do kruhu a porozprávali, prečo je to jej/jeho obľúbená knižka. Vďaka tejto malej prezentácii sme sa zoznámili s veľkým množstvom zaujímavých kníh. Nie každý však čítanie obľubuje a vďaka tejto aktivite sme sa navzájom inšpirovali k čítaniu kníh. Na záver sme si vyrobili aj krásne záložky a riešili rozprávkový kvíz.

      Mgr. Marcela Hnilicová

     • ZŠ,1.B: 'Svetový deň vody'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ,1.B: 'Svetový Deň vody'.

      Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si svet každoročne pripomína 22. marca. Žiaci 1.B triedy vytvorili zo svojich dažďových kvapiek s vodnou tematikou jedinečný projekt s názvom ,,VODA JE KEĎ".... 

     • Recitačná súťaž

     • Žiak 4.A Ben Kašlík sa zúčastnil na okresnom kole súťaže umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín 2022. Neumiestnil sa,no velmi pekne reprezentoval nasu skolu. 

     • Vojna na Ukrajine

     • Milí rodičia a žiaci, 
      už nejaký ten čas sa zobúdzame sa do veľmi smutných dní, kedy môžeme zažívať pocity ohrozenia, hnevu, smútku a strachu. Je to neštandardná situácia a aj naše reakcie môžu byť iné ako v bežnej situácií poznáme. 
      Čo môžeme pre seba urobiť?
      - prijmime situáciu  ako skutočnosť,
      - zostaňme  pokojní v takej miere ako to ide,
      - sledujme informácie, ale nie celý deň,
      - informácie vyhľadávajme v oficiálnych zdrojoch,
      - ak sme sa stretli s informáciou, ktorá sa zdá nepravdivá, overme si ju,
      - nešírme neoverené správy a hoaxy,
      - ak máme strach, úzkosť, negatívne myšlienky, hovorme o tom s ľuďmi, ktorí sú nám blízki a môžu nám byť podporou, nezostávajme s týmito myšlienkami a pocitmi osamote, zdieľanie pomáha,
      - ak nepomôže rozhovor s blízkym a úzkosť alebo iné nepríjemné emócie pretrvávajú, obráťme sa na linky pomoci alebo  priamo na odborníkov (psychológ, psychoterapeut, všeobecný lekár, psychiater  a pod.),
      -  venujme sa deťom - ak je to potrebné (deti sa pýtajú, rozprávajú o informáciách, zachytili správy v médiách...), vysvetlime im citlivo informácie, vysvetlime čo sa deje a poskytnime im pocit bezpečia (sme tu s Tebou…, naša krajina je teraz bezpečná,…),
      - hovorme so seniormi v rodine, buďme v kontakte, podporujme pocit bezpečia,
      - robme každý deň individuálne alebo s blízkymi bežné aktivity, ktoré nám pomáhajú a robia radosť (koníčky, šport...),
      - ochraňujme sa, no nebuďme ľahostajní 
      - buďme ľudskí a tolerantní k osobám, ktoré pre vojenský konflikt museli opustiť svoju krajinu.

       

      Stránka MŠVVaŠ, ktorá sa neustále aktualizuje a dopĺňa: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/

      VÚDPaP: https://vudpap.sk/krizova-intervencia/

      Učebnice pre ukrajinské deti: https://www.skolskyportal.sk/vzdelavanie-vychova/ucebnice-pre-ukrajinske-deti

      Výučbový portál: https://www.schooltogo.online/

       

      Kontakty:

      • 1. na náš školský podporný tím (v záložke Školský podporný tím)
      • 2. naše CPPPaP - 0948 99 16 16, mail: poradenstvo@psychologickecentrum.sk
      • 3. tel. linka VUDPaPu - pre rodičov, učiteľov  a tínedžerov: tel.č. 0910 361 252 (od 08:00 do 18:00 hod.) 
      • 4. poradenská linka pre deti a mládež 116 111 (nonstop), prípadne potrebujem@pomoc.sk