• 'Lyžiarsky výcvik'

     • Dnes sme sa rozdelili do družstiev a skúšali prvé oblučiky….počasie nám neprialo a tak sme skončili o niečo skôr, zajtra sa ide znova…..

     • 'Valentínska pošta'


     • Zástupcovia školského parlamentu rozniesli valentínsku poštu na prvom aj druhom stupni. Takto sme si spríjemnili valentínsky deň.

      Parlament žiakov školy

     • ZŠ - ŠKD: 'November v 5. oddelení'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - ŠKD: 'November v 5. oddelení'.

      V 5. oddelení sme v novembri taktiež nezaháľali a robili sme rôzne aktivity. Deti si spoločne spravili bunker, ktorý celý mesiac vylepšovali. Skúsili si pomocou náhody (hodu kockou) namaľovať tekvičku a vytvorili návod na nakreslenie šarkana. Ako posledné máme fotku pomocníkov pri stavaní vianočného stromčeka. Samozrejme deti spoločne stromček aj ozdobili a teraz nám robí radosť na prízemí

     • 'November v 5. oddelení ŠKD'

     • V 5. oddelení sme v novembri taktiež nezaháľali a robili sme rôzne aktivity. Deti si spoločne spravili bunker, ktorý celý mesiac vylepšovali. Skúsili si pomocou náhody (hodu kockou) namaľovať tekvičku a vytvorili návod na nakreslenie šarkana. Ako posledné máme fotku pomocníkov pri stavaní vianočného stromčeka. Samozrejme deti spoločne stromček aj ozdobili a teraz nám robí radosť na prízemí.

      Lucia Rintelová

     • Spolu múdrejší 2 - opäť sme sa zapojili

     • V Základnej škole s materskou školou Riazanská 75 v Bratislave sa od októbra realizuje už II. ročník projektu SPOLU MÚDREJŠÍ 2. Projekt je aktívny a aktuálny vďaka podpore Plánu obnovy a odolnosti SR. Sú v ňom zapojení žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ. Pravidelne sa stretávajú po vyučovaní so svojimi pani učiteľkami, aby si hravou formou a za pomoci interaktívnej tabule upevnili svoje vedomosti získané na hodinách matematiky a slovenského jazyka. Žiaci majú o takúto formu doučovania záujem a motivuje ich to k lepším vzdelávacím výsledkom, čo im dodáva spätne elán a energiu do učenia počas dopoludňajšieho vzdelávania na riadnych vyučovacích hodinách. Pani učiteľky individuálne počas doučovania v projekte SPOLU MÚDREJŠÍ 2 opakovane svojim žiakom vysvetlia učivo, ktoré sa učili v škole, dovysvetľujú im učivo, ktoré dostatočne neovládajú, ktoré im robí problémy v škole. Žiaci si získané vedomosti na doučovaní upevnia hravou formou a preto sa vždy s radosťou zúčastňujú doučovania SPOLU MÚDREJŠÍ 2.

      Program Spolu múdrejší 2 je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

      Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     • ZŠ-ŠKD, 5.oddelenie: 'Október v 5. oddelení ŠKD'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ-ŠKD, 5.oddelenie: 'Október v 5. oddelení ŠKD'.

      Október v 5. oddelení klubu

      V októbri sme si tradične pripomenuli našich starých rodičov a spoločne sme pre nich pripravili darček od srdiečka.

      Nezabudli sme si spraviť ozdobu v podobe veselého pavúčika (alebo strašidelné).

      Ako posledné sme si spoločne zahrali Hallowensku hru, kde sa pri splnení všetkých úloh dostali deti k zaslúženej odmene.

      Lucia Rintelová.

      vedúca školského klubu

      ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava

     • ZŠ, 3.A: zážitkové vyučovanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A: zážitkové vyučovanie.

      Zážitkové vyučovanie v 3.A - príprava mini Pavlovej tortičky. Posledný deň pred jesennými prázdninami v  3.A prebehlo zážitkové učenie. Deti sa zahrali na cukrárov a pripravovali mini tortičky s mascarpone krémom a ovocím. Tortičky sa vydarili, výborne vyzerali a aj chutili.

     • Nová školská kolekcia oblečenia

     • Radi by sme Vám touto cestou predstavili skvelú novinku!

      Nechali sme si ako škola vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú školskú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať na e-shop-e tu: https://www.kraloveskoly.cz/zsriazanska/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 4. novembra. Následne sa e-shop uzavrie a objednaný tovar pôjde do výroby. Neváhajte preto, pokiaľ si chcete zaobstarať ten svoj kúsok zo školskej kolekcie.

      ​​​​​​​Dúfame, že budete mať z našej novej kolekcie taktiež radosť!

     • ZŠ - 2.B + 2.A: Výlet - Sokoliarstvo Červený rybník

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 2.B + 2.A: Výlet - Sokoliarstvo Červený rybník.

      Lesy Záhoria prekvapia návštevníkov aj neočakávanými stretnutiami. Jedno z nich sa podarilo i našim druhákom. 12. októbra zavítali k majstrovi sokoliarovi, ktorý im predstavil operených dravcov z rôznych kútov sveta. Deti s nadšením putovali náučným chodníkom a preukázali svoju šikovnosť aj získané vedomosti o prírode. Tí najpohotovejší si vyskúšali aj sokoliarske rukavice a kŕmenie. Veríme, že na Červený rybník sa niekedy ešte vrátime.

      Zuzana Bajusová, tr.uč. 2.B