• ZŠ, 4.A: Marec - mesiac knihy

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 4.A: Marec - mesiac knihy.

      Marec ako mesiac knihy sa traduje už od roku 1955. Cieľom je podporiť záujem o knihy. Žiaci 4.A triedy  dňa 12.3.2021  počas hodiny citania uskutočnili dve aktivity. 1.prezentaciu obľúbených kníh, navzájom si so spolužiakmi od prezentovali svoje obľúbené knihy a 2. číta celá trieda - v rámci tejto aktivity každý žiak prečital kúsok zo svojej obľúbenej knihy. K aktivitám z našej triedy prikladáme pár fotografií. 

      Obe aktivity zvládli štvrtáci veľmi dobre a hodina čítania bola o to zaujímavejšia.

      Tr. uč. PaedDr Gabriela Emrichova 

     • 2.B,   prvouka: Enviromentálny projekt: Pôda a jej zložky, znečisťovanie pôdy

     • So žiakmi 2.B triedy sme urobili projekt v rámci predmetu prvouka s témou: Pôda a jej zložky, znečisťovanie pôdy. Žiaci sa naučili ako sa o pôdu starať, aby sa neznečisťovala odpadom, chemikáliami a  umelýmí hnojivami. Naučili sme sa,  ktorá zemina je najvhodnejšia na sadenie semienok a čo musí všetko obsahovať, aby v nej semienko vyklíčilo.    

      Žiaci potrebovali misku alebo malý kvetináč, zeminu (alebo vatu), do ktorej vložili semienko a zavlažili vodou. Po týždni sa niektorým žiakom v miskách objavili krásne vyklíčené  lístočky žeruchy (čakáme na  uhorky a fazuľku).

      Takto krásne vyrástla žerucha Sifii Kelemenovej. 

      Na záver projektu si žiaci ešte nakreslili obrázok, ako postupne klíči a rastie žerucha.

      Mgr.Trstenská Anna

     • MŠ,Letná  - projekt  MÚDRE HRANIE

     • Naša Materská škola Letná sa zapojila do rozvojového projektu "MÚDRE HRANIE".

      Uplatnila sa úspešne, lebo sa vyhovelo jej žiadosti spomedzi  ostatných 2221 žiadostí a získa tak finančné prostriedky vo výške 1000 EUR na podporu zlepšenia vybavenia v oblasti didaktických pomôcok a detských kníh.

       

      Mgr. Veronika Macháčová

       

     • MŠ, Letná - oznam o zakúpení germicídneho žiariča

     • Z prostriedkov RZ  bol do MŠ zakúpený uzavretý germicídny žiarič, prenosný. 

      Používa sa na nepriame ožarovanie miestnosti. Možné aj za prítomnosti ľudí.

       

      Mgr. Veronika Macháčová

      zást. riaditeľa

      MŠ Letná 7

       

     • Súťaž triedy 7.A

     •     Trieda 7.A  si  na predmete anglický jazyk zasúťažila na tému  “Moja  expozícia v múzeu”,  kde  mali zužitkovať  svoje vedomosti  z histórie a spojiť ich súčasne s témou , ktorá ich zaujíma.  Najviac ich zaujala téma história dopravy, čokolády a počítačov,  ale zodpovedne sa zhostili  aj vážnejšej témy ako napríklad historického odkazu  Hirošima  & Nagasaki .   

      Na prvom mieste sa umiestnila  so svojou prácou  Mia, na druhom mieste Lara a na treťom mieste skončila Romanka.  

      Pochvalu si však zaslúžia nielen víťazi, ale všetci zúčastnení, lebo  dokázali svoj projekt  plynulo ústne prezentovať, pričom si značne rozšírili svoju slovnú zásobu a  urobili tak ďalší krôčik  vpred   pri  zdokonaľovaní  svojho  prejavu v anglickom jazyku.  Tešíme sa na vaše ďalšie práce. 

       

      Ing. Slávka Grambličková

     • ŠINTER liga sa mení na ŠINTER e-ligu a začína už 1.2.!

     • Milé žiačky, milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy,

      aj v tomto školskom roku mali deti zo ŠINTER tímu Riazanská FIRES reprezentovať ZŠ s MŠ Riazanská v ŠINTER lige.

      Bohužiaľ, zo známych dôvodov bola súťaž ako aj všetky krúžky s ňou spojené od októbra dlhodobo prerušené.

      V spolupráci s organizátormi projektu a ostatnými partnerskými školami sme ale pripravili jeho nový formát, ktorý dostal názov ŠINTER e-liga.

      Začína prvým tréningom vysielaným v pondelok 1. februára od 17:00 na YouTube kanáli ŠINTER TV. Veľkou výhodou týchto tréningov, ktoré budú pravidelne každý pondelok a štvrtok od 17:00 do 17:30 je, že si ich môžu vyskúšať úplne všetci, tí najmladší ale aj "dospeláci". Budú koncipované tak, aby ich zvládol naozaj každý a zamerajú sa na základy atletiky, gymnastika, rôznych loptových hier, doplnené cvičeniami na rozvoj sily, kondičky, obratnosti, výbušnosti.

      Súčasťou ŠINTER e-ligy budú aj rôzne dlhodobé súťaže o veľmi zaujímavé a hodnotné ceny. Viac informácií nájdete na stránke www.sinterliga.sk a Facebook stránke Šinterliga.

      Veríme, že do súťaženia a pravidelného cvičenia sa vás zapojí čo najviac, taktiež držíme palce, aby sa vám aj podarilo niečo vyhrať .

      Športu zdar!

      Mgr. Katarína Čuntalová

      riaditeľka ZŠ

      Mgr. Dušan Šesták

      vedúci ŠINTER krúžku

     • Kvíz - Slepá mapa

     • Znalosti si žiaci môžu otestovať až v 3 rôznych oblastiach:- mestá,- povrch (nížiny, kotliny, pohoria)- vodstvo (rieky, vodné nádrže, kúpele) Slovenska.

      Slepé mapy sú dostupné vo farebnej reliéfnej verzii a v klasickej bielej slepej mape. Vďaka rôznym stupňom obtiažnosti je kvíz užitočný aj pre nižšie ročníky na testovanie a prehlbovanie znalostí o geografii Slovenska. Kvíz sme vytvorili na základe osnov 8. a 9. ročníka ZŠ v predmete geografia.

      Odkaz na kvíz, ktorý si môžete doplniť: https://www.sorger.sk/skoly/kviz-slepa-mapa-slovenska

     • Opýtaj sa hviezdy - Projekt Nebuď otrok drog 6

     • Pozrite si relácie „Opýtaj sa hviezdy“ s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom a ďalšími zaujímavými osobnosťami. Relácie vznikli ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

      Dozviete sa:

      • Aké sú príčiny závislostí? Dá sa zo zavislostí vyliečiť? – odpovedá riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica
      • o úspechoch a úskaliach, ktoré so sebou prináša kariéra športovca –  so slovenským atlétom Matejom Tóthom
      • “Zabúdame na to, čo bude po užití drogy, chceme žiť tu a teraz, ale nemyslíme na to, čo môže nastať potom,” myslí si Fero Joke – influencer, ktorý dosahuje veľké úspechy na sociálnych sieťach. S úsmevom vyzýva mladú generáciu: “Piť alkohol a fajčiť vôbec nie je sexi, nerobte to!”
      • o začiatkoch televíznej kariéry, ale aj o tom, ako zvláda stres Viktor Vincze a aké je jeho životné krédo
      • Všetky videá: https://nebudotrokdrog.sk/
     • ZŠ-ŠKD, 5. oddelenie (3.B)

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ-ŠKD, 5. oddelenie (3.B).

      Mikuláš

      Na začiatku decembra sme sa s deťmi naladili na Mikuláša. Deti vyrobili Mikulášov a čertov z toaletných roliek a niekto sa nechal inšpirovať vlastnou fantáziou a rolku využil aj na inú postavičku.

      Piatok, pred Mikulášom, sme si do školy na seba dali niečo červené, spoločne si pochutnali na Mikulášskych dobrôtkach. Púšťali sme si pesničky na želanie a chlapci nám zatancovali Coffin Dance, ktorý v ich podaní bol jedinečný a veľmi zábavný :)

      Kalendárny rok 2020 sme ukončili výrobou anjelika.

       

      Bc. Lucia Rintelová.

       

     • Návrat detí do škôl a škôlok - január 2021

     • (priebežne aktualizujeme)

      Milá komunita školy,

      v prvom rade Vám v novom roku prajeme všetko dobré a hlavne veľa zdravia.
      Netrpezlivo sme všetci čakali, čo nám nový kalendárny rok prinesie aj v súvislosti s návratom detí do škôl a škôlok.
      Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu už vieme, že s návratom detí do školských lavíc to bude zložitejšie. V rámci našej mestskej časti budeme všetky školy postupovať rovnako, preto tie nateraz podstatné informácie sú obsahom listu od pána starostu (v prílohe). Prosím, pozorne prečítajte. 
      Informácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu budeme postupne dopĺňať.

      Držme si palce a určite to zvládneme.

      Ďalšie informácie:
      https://www.ta3.com/clanok/1200102/cast-maturity-sa-rusi-skoly-neotvoria-minister-zverejnil-detaily.html

      Rozhodnutie ministra školstva zo 4.1.2021: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/rozhodnutie%20ministra_4.1.2021.pdf

      Aj k testovaniam a prijímacím skúškam: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

     • ZŠ, 6.ročník: vianočná hodina ruského jazyka

     • Záverečná hodina ruského jazyka v tomto kalendárnom roku mala pre šiestakov nádych vianočnej atmosféry. Populárne ruské piesne (Jedlička, Kaťuša, Nech vždy bude slnko...) ešte viac umocnili blížiace sa vzácne okamihy a žiakov spontánne naladili na vlnovú frekvenciu spolupatričnosti, lásky, rodinnej pohody.

      Mgr. Dušan Šesták

     • ZŠ,3.B: vianočné online stretnutie

     • V piatok 18. decembra 2020 o 18.00 sa uskutočnilo špeciálne online stretnutie III.B triedy. Z dôvodu povinnej karantény sme sa nemohli zúčastniť vianočných aktivít priamo v škole. Keďže sme sa nestihli rozlúčiť a na posledný deň v škole sme sa veľmi tešili, rozhodli sme sa, že sa stretneme z bezpečia domova. Sviatočné oblečenie, pestré menu a dobrá nálada boli súčasťou nášho stretnutia. Spoločne s našimi blízkymi sme sa porozprávali, poukazovali sme si napečené dobroty, niektorí menší súrodenci nám aj zarecitovali. Počas stretnutia sme sa dozvedeli niečo o domácich miláčikoch, ktoré máme v našich domácnostiach, niektorí z nás vyrábali mydielka, mali už vyzdobené stromčeky. Vzájomne sme sa inšpirovali. Naučili sme sa meniť pozadie na obrazovke a tak vznikol dojem, že komunikujeme z rôznych dovolenkových destinácií. Napriek tomu, že zodpovedne zostávame v povinnej karanténe, tešíme sa na chvíle s našimi blízkymi. Vieme, že keď sa budeme chcieť vidieť a počuť je to možné aj pri zachovaní pravidiel bezpečnosti. Prajeme všetkým pokojné sviatky plné lásky a zdravia.

      Žiaci III.B a ich pani učiteľky – Rintelová a Zverková  

     • ZŠ,3.B: projekt 'Zvieratá a ich životné prostredie'

     • Do galérie ZŠ,3.B: projekt "Zvieratá a ich životné prostredie" boli pridané fotografie.

      V decembri žiaci III. B na hodinách prírodovedy a výtvarnej výchovy pracovali s pomôckami, ktoré mali k dispozícii vďaka prírodovednému projektu. Najzaujímavejšie boli modely zvierat. Každý žiak si vybral jedno alebo viac zvierat a snažil sa získať čo najviac informácií o ňom – ako vyzerá, kde žije, čo žerie,... . Pri práci žiaci využívali rôzne informačné zdroje, ktoré mali k dispozícii v triede, ale aj doma. Najviac využívali knihu o stopách zvierat, ktorú pomohli zakúpiť rodičia pre našu triedu. Stopy zvierat si vyskúšali vytvárať priamo na hodine pomocou múky. Podarilo sa im získať zaujímavé odtlačky, ktoré zakreslili do výskumného záznamníka. Niektoré z nich, ktoré boli v knihe, odborne popísali, premerali a v skutočnej veľkosti zakreslili na samostatný papier. Vznikli veľmi zaujímavé kresby, ktoré na hodine výtvarnej výchovy „pretavili“ rôznymi technikami do umeleckých diel. Pri prezentáciách získaných informácií sa žiaci dozvedeli veľa o zvieratkách, ale aj o tom kde a ako získavať odborné informácie o konkrétnych živočíchoch i ako prezentovať čo sa naučili.

      Triedna učiteľka M. Zverková

     • ZŠ, 3.B: Mikuláš

     • Do galérie ZŠ, 3.B: Mikuláš boli pridané fotografie.

      V piatok 4. decembra sme sa potešili návšteve Mikuláša. Splnil nám naše prianie a odfotil sa s nami. Jeho spoločníci – anjel, čert a sob boli tiež pri tom.

      Mgr. Martina Zverková

     • ZŠ,7.-9.ročník: netradičná hodina slovenčiny

     • Aj hodina slovenského jazyka a literatúry bola minulý piatok svojím spôsobom špecifická. Pestrá zmes známych i menej známych kolied či iných vianočných piesní nás aspoň na chvíľu posunula do inej dimenzie. Na krehkých krídlach jemných melódií a lyrických pohladení

      sme sa preniesli do sveta rozjímania, snov, túžob, do sveta darov či darčekov, ktoré nepatria len do škatule a pod stromček...

      Mgr. Dušan Šesták

     • ZŠ, 6.A: vianočná hodina

     • Posledná online hodina slovenčiny so 6.A sa niesla vo vianočnom duchu, a pritom stále zostala hodinou slohu. 

      Žiaci dostali za úlohu napísať slová a slovné spojenia, ktoré sa im spájajú s Vianocami. Okrem vianočného stromčeka, dobrého jedla, tradícií, darčekov a slávnostného oblečenia zazneli slová rodina, pokoj, zdravie, pohoda. Príjemným zistením bola skutočnosť, že deti považujú zdravie a čas strávený v rodinnom kruhu (hoci tento rok užšom) za dôležitejšie ako darčeky. 

      Záverečná hodina slovenčiny pred vianočnými prázdninami bola výnimočná aj tým, že žiaci ochotne obetovali desať minút z veľkej prestávky, aby každý z nich mohol porozprávať o svojom vzťahu k Vianociam.

      Mgr. Zuzana Ščibranyová