• ZŠ,3.B - vlastiveda: dronom okolo Slovenska

      1. 4. 2021

      Žiaci 3.B spoznávajú v tomto školskom roku na hodinách vlastivedy Slovensko. Terajšia situácia nám nedovoľuje cestovať, preto sme sa rozhodli, že si naše Slovensko precestujeme dronom. Nie je to také jednoduché, preto sme si pozvali na hodinu odborníka, ktorý pilotuje dron a dokáže vytvárať zaujímavé mapy. Bol to geograf  RNDr. Štefan Koco, PhD., z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU. Porozprával nám o potulkách dronom po Slovensku, ako sa vytvára mapa pomocou neho, ako vznikajú letecké snímky, čo musí pilot dronu vedieť a dodržiavať. Ukázal nám ako dron vyzerá, čo je jeho najdôležitejšou súčasťou. Videli sme z výšky Bratislavský hrad; sútok Moravy a Dunaja; sútok Váhu a Dunaja. Veľmi zaujímavá bola mapa Slovenska, ktorá pripomínala kocky Lega. Pripomenula nám, aké dôležité je poznať, čo vyjadrujú jednotlivé farby a značky na mapách. Ďakujeme za zaujímavú prezentáciu.

      Vlastiveda_v_3.B_.doc


      Mgr. M. Zverková, PhD.

     • ZŠ,5.A- geografia: marec - Mesiac knihy

      1. 4. 2021

      Mesiac knihy na geografii v 5.A

      Je čítanie spojené iba s knihou? Na hodine geografie sa piataci dozvedeli, že čítať sa dajú aj mapy. Pri tejto príležitosti sme mali na hodine hosťa - RNDr. Štefana Koca, PhD., z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU. Porozprával nám ako mapy vznikajú, ako vyzerali v minulosti, čím sú špecifické v súčasnosti. Ukázal nám rôzne aplikácie a možnosti zobrazovania geografických objektov i spôsoby čítania a správneho dekódovania informácií, ktoré poskytujú. Súčasťou jeho prezentácie boli ukážky konkrétnych zobrazení a hier, ktoré môžeme v súčasnosti využívať na rôzne účely. Ďakujeme za erudovanú prezentáciu.

       Mesiac_knihy_na_geografii_v__5.A.doc


      Mgr. M. Zverková, PhD. 

     • ZŠ, 8.A - INF: marec - Mesiac knihy

      1. 4. 2021

                 

             V rámci  akcie marec – Mesiac knihy mali  žiaci 8.A  na hodine informatiky za úlohu vyhľadať na internete vhodné obrázky, ktoré by sa hodili na záložku knihy a do ďalšej hodiny prečítať knihu, z ktorej   mali vybrať  motivačný citát na záložku. 

                  Ich úlohou bolo  po prečítaní knihy a vhodnom výbere fotiek, upraviť fotky vo vybranom fotoeditore,  a vytvoriť z nich  záložku s textom.  Žiaci si mohli vybrať  foto editor, ktorý sa im zdal najvhodnejší. Na hodine sme si ukázali prácu v Microsoft  Picture Manager a naučili sme sa fotky vystrihovať,  spracovávať a komprimovať  aj vo Word, keďže OS Windows 10 už nemá osnovami predpísaný MPM v základnej výbave.

                  Ukázali sme si, ako z fotiek  upravených vo Word  možno urobiť koláž,  ako vložiť text  a tvar záložky v skicári, a ako vo Word upravenú fotografiu uložiť s príponou .jpg alebo .png. Výsledok svojej práce  - hotovú záložku z fotokoláže s naznačeným otvorom pre  stužku a motivačným citátom, umiestnili žiaci do Google zdieľanej prezentácie, kde máte možnosť vidieť práce žiakov  2. skupiny z 8.A, ktorí majú možnosť pracovať na počítači alebo mobile počas  on-line hodín informatiky.

       

      Ing. Slávka Grambličková

     • ZŠ, 3.A + 3.B-ANJ: marec - Mesiac knihy

      1. 4. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A + 3.B-ANJ: marec - Mesiac knihy.

      Spojená skupina tried 3.A a 3.B dostali za úlohu vytvoriť vlastnú knihu na tému My dream house (Môj vysnívaný dom). Žiaci pracovali so svojou fantáziou a vytvorili nádherné knižky či už nalepením, nakreslením alebo vytlačením obrázkov. Ku obrázkom samozrejme nesmel aj chýbať popis čo sa v jednotlivých izbách v ich vysnívaných domov nachádza. Žiaci mali voľnú ruku v tom v akej forme svoju knižku odovzdajú. Mnohí sa rozhodli pre lepenie, kreslenie a písanie popisu rukou a následné zviazanie knihy stužkou alebo špagátikom. Avšak našli sa aj takí, ktorí zvolili online formu. Keďže fotiek knižiek a jednotlivých izieb prišlo veľa, prikladám aspoň zopár na ukážku.

      Mgr. Klaudia  Kenderová

     • ZŠ, 4.B - ANJ: marec - Mesiac knihy

      1. 4. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 4.B - ANJ: marec - Mesiac knihy.

       

      Žiaci 4.B dostali za úlohu vytvoriť vlastnú knihu na tému Months of a year (Mesiace v roku). 

      Žiaci dostali za úlohu vypracovať knihu, v ktorej bude každý jeden mesiac znázornený obrázkami a aj krátkym popisom. Popis mal obsahovať počasie v danom mesiaci, čo v tom mesiaci nosíme oblečené, aké aktivity v tom mesiaci vykonávame a čo je typické pre ten mesiac (respektíve či sa tam nachádza nejaký špeciálny sviatok).

      Žiaci sa popasovali s týmto zadaním skutočne bravúrne a všetci mi odovzdali nádherné knižky či už ručne vyrobené na papieri ale aj v Power Pointe a dokonca aj vo forme komiksu!

      Keďže fotiek knižiek  prišlo veľa, prikladám aspoň zopár na ukážku.

       

      Mgr. Klaudia  Kenderová

       

       

     • ZŠ, ll. stupeň, ANJ: marec - Mesiac knihy

      1. 4. 2021

      Druhí stupeň taktiež robili rôzne aktivity na hodinách angličtiny na Marec mesiac kníh.

      Žiaci 5.A dostali na úlohu si pripraviť odpovede na otázky ohľadom čítania kníh. Napríklad: Aká je vaša najobľúbenejšia kniha? Akú najsmutnejšiu knihu ste čítali? Kedy radi čítate a kde? Koľko hodín strávite čítaním kníh?

      Ďalšiu hodinu sme so žiakmi mali konverzáciu o čítaní kníh a dozvedeli sme sa kto čo číta a verím že niektorí aj dostali inšpiráciu na ďalšie knihy na prečítanie.

      Pre žiakov 6.B som si pripravila krátky príbeh o dvoch semiačkach, s krásnou myšlienkou. Príbeh opisoval dve semiačka, ktoré rástli vedľa seba. Prvé semiačko sa rozhodlo byť odvážne a chcelo rásť a rozvíjať listy a púčiky k slnku. Druhé semiačko sa rozhodlo že bezpečnejšie je pre neho zostať v zemi a nerobiť nič. Avšak jedného dňa prišla sliepka a toto semiačko zjedla. A pointa príbehu? Nech sa deje čokoľvek, treba zostať nad vecou, treba pozitívne uvažovať a treba byť odvážny, pretože len odvahou sa veľa docieli. Žiakom 6.B sa príbeh veľmi páčil a verím že im odovzdal krásnu myšlienku a budú sa ňou riadiť.

      Žiaci 8.A a 9.A dostali otázky, ktoré sa týkali čítania kníh. Nakoľko už sú obe triedy na vyššom leveli angličtiny, rozhodla som sa žiakom zadať aj náročnejšie otázky. Žiaci poslali zaujímavé odpovede a je vidieť že niektorí majú naozaj radi čítanie kníh. Avšak trošku smutným zistením bolo, že veľa žiakov nečíta, prípadne minimálne a len málinko žiakov číta v angličtine. Keďže čítanie kníh je veľmi dôležité pre získavanie slovnej zásoby a aj na pochopenie jazyka v praxi, rozhodla som sa že knihám budeme venovať väčšiu pozornosť v nasledujúcich mesiacoch.

      Mgr. Klaudia Kenderová

     • ZŠ, 3.A: marec - Mesiac (vlastnej) knihy

      1. 4. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A: marec - Mesiac (vlastnej) knihy.

      Žiaci 3.A dostali za úlohu vymyslieť obálku knihy, ktorú poznajú. Zadanie znelo asi tak, že má byť na obálke uvedený autor, názov a kratučký podnadpis/obsah knihy, pričom treba toto všetko napísať originálnym písmom. Nemal chýbať vlastný ilustračný obrázok. 

      Niektorí žiaci popracovali na pôvodnom zadaní, pre ďalších sa zo známej knihy stala inšpirácia a vymysleli čosi navyše. Niektorí vytvorili obálku vlastnej knihy alebonapísali rovno vlastný príbeh. Prečítajte si :)

      Mgr. Erika Sedláková, 3.A

     • ZŠ, II. stupeň: slovenský jazyk - 'Kráľ čitateľov'

      1. 4. 2021

      Mesiac marec patrí už tradične knihám. Túto skutočnosť chceli ešte viac umocniť niektorí žiaci

      2. stupňa, preto sa zapojili do súťaže Kráľ čitateľov. Museli preukázať pohotovosť, rýchlosť, čitateľskú zručnosť i intelekt, aby zvládli rozličné typy úloh - doplňovačky, tvorenie slov, literárne esemesky, vyhľadávanie informácií, čítanie s porozumením. Súťaž bola vzácne vyrovnaná, veď o víťazovi, resp. víťazke rozhodol jediný bod. Kráľovskú korunu napokon získala S. Tóthová (7.B),

      na 2. mieste skončili s rovnakým počtom bodov M. Knieža (7.B) a R. Irányi (9.A), 3. miesto obsadil

      V. Boytsan (9.A). Zo známych dôvodov sa tentoraz súťažilo online formou, preto veríme, že o rok

      už bude situácia iná a samotná súťaž sa vráti do svojej klasickej podoby.

      Mgr. Dušan Šesták

     • ZŠ, 5.-9. ročník

      30. 3. 2021

      Marec - Mesiac knihy na hodinách ANJ

      S piatakmi a šiestakmi sme čítali anglickú knihu A Bear Called Paddington od autora Michaela Bonda. Pre mnohých to bola to prvá skúsenosť s ozajstnou knihou v angličtine (online 😊) .Vysvetlili sme si, aká je štruktúra knihy v angličtine (obsah, jednotlivé kapitoly...) a čítali sme si spolu úryvky z knihy.

      So siedmakmi a ôsmakmi sme sa venovali prvej časti knihy Harryho Pottera (Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J. K. Rowling). Žiaci čítali vybrané úryvky z knihy a dané úryvky identifikovali. Bez problémov ich aj vsunuli do príbehu.

      Deviataci prezentovali ich obľúbenú knihu v anglickom jazyku.

       

      Mgr. Katarína Vančiková

       

     • ZŠ, 2.B: projekt 'Rozpustné a nerozpustné látky'.

      30. 3. 2021

      V rámci predmetu PVO robíme projekt: Rozpustné a nerozpustné látky. 

      Pokus robili žiaci doma. 

      Postup: Do kadičky sme si dali vodu, kuchynskú soľ a piesok, ktorý sme si boli s maminou a sestričkami zobrať z vonku. Pomiešali sme vodu, soľ a piesok. Všimla som si, že soľ vo  vode sa postupne rozpustila ale piesok nie. Kadičku som pomaly naklonila na lievik s filtračným papierom. Na filtračnom papieri sa postupne usádzal piesok a voda s rozpustenou soľou mi pretiekla do spodného pohára (kadičky).Nerozpustnú látku piesok som získala späť filtráciou. 

      Spodný pohár (kadičku), teraz dám na slnečné miesto na okne. Za niekoľko dní bude voda z pohára miznúť a to je odparovanie. Takto získam späť kuchynskú soľ.

      Pokus robila Petra Masariková, žiačka 2. B triedy.

      Mgr.Trstenská Anna

     • ZŠ, 8.A + 9.A : informatika - finančná gramotnosť (logo - súťaž)

      29. 3. 2021

           Do obsahu hodín informatiky v triedach 8.A a 9.A sme zahrnuli tému finančnej gramotnosti, v rámci ktorej si každý žiak na hodine založil firmu, pre  ktorú vypracoval  v Excel programe investície a  tržby, aby približne vedel, či mu firma vynáša alebo je stratová. 

            Svoju firmu mal žiak prezentovať v PowerPointe  alebo Google prezentácii (pokiaľ pracoval na mobile).   Súčasťou  prezentácií malo byť  okrem všetkých náležitostí, finančného rozboru a reklamného videa, aj firemné logo spracované na počítači, s ktorým sa žiaci zúčastnili medzitriednej súťaže 8.a 9.A.  Je takmer škoda, že víťazi môžu byť len traja, lebo ako môžete sami v priloženom linku  posúdiť, každé logo bolo niečím zaujímavé a hodne pozornosti.

            Na prvom mieste sa v tejto súťaži umiestnil Vladislav z 9.A, na druhom mieste sa umiestnila Lilianka z 8.A a tretie miesto získala  so svojím logom Terezka tiež z 8.A.

           

            Víťazom srdečne blahoželáme a už sa tešíme na budúcich víťazov súťaže reklamných videí žiakov z 9.A.

       

      Ing. Slávka Grambličková

      Trojica víťazov o najlepšie logo.... 

     • ZŠ, 9.A: marec - Mesiac knihy

      28. 3. 2021

              Knihy sa nám spájajú s čítaním. Nečítame však len knihy, v ktorých je prevaha súvislého textu. Najmä na hodinách matematiky prevládajú texty nesúvislé – tabuľky, grafy a pod. Na matematike sa deviataci zapojili do súťaže – vytvoriť zo značiek chemických prvkov zmysluplné slovo s najväčšou hodnotou súčtu protónových čísel. Okrem orientácie v periodickej tabuľke chemických prvkov si deviataci rozvíjali tvorivosť a precvičili strategické myslenie spojené s elementárnymi počtovými operáciami.

      Príklady vytvorených slov:

      MoCNINY = Mo + C + N + I + N + Y = 42 + 6 + 7 + 53 + 7 + 39 = 154

      KIWI = K + I + W + I = 19 + 53 + 74 + 53 = 199

          ​​​​​​Žiak, ktorý vytvorí „najhodnotnejšie“ slovo bude odmenený  :) 

      Mgr. Monika Reiterová

     • ZŠ, 7.B: marec - Mesiac knihy

      27. 3. 2021

      Dnešná hodina angličtiny v 7.B nebola len taká obyčajná hodina. Rozprávali sme sa o nasich obľúbených anglických knihách a casopisoch. Hoci samozrejme nie každý má doma anglické knihy, nejaké sme predsa len našli. Na záver hodiny sme si prečítali príbeh o africkom chlapcovi Gnugu, ktorý žije so svojou rodinou v džungli. 

      Mgr. Lucia Miglierini

     • ZŠ, 4.B: knižné putovanie po stopách Meteja Hrebendu

      27. 3. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 4.B: knižné putovanie po stopách Mateja Hrebendu.

      MAREC-Mesiac kníh :


      TU pre žiakov pripravila interaktívne vyučovacie hodiny.
      Počas tohto mesiaca žiaci venovali väčšiu pozornosť práce s knihou, oboznámili sa aj
      históriou
      -  Ako vznikla kniha
      -  Prečo čítame knihy


      – Zapojili sa do súťaže umeleckého prednesu prózy a poézie : HDK a HK
      – Beseda: O chodiacej knižnice


      – Žiaci v rámci online vyučovania sa vybrali: po stopách významného národného
      buditeľa a ľudového spisovateľa do virtuálnych knižnic: hľadali, skúmali, zbierali
      materiál pre tvorbu svojho projektu - na počesť významného slovenského buditeľa,
      spisovateľa Mateja Hrebendu. Počas besedy o knižnom putovaní sa deti oboznámili
      s jeho ťažkým životom, tvorbou a celoživotným odkazom.
      Deti zistili, že do dejín sa zapísal ako: Chodiaca knižnica, rozširovateľ slovenských,
      českých kníh, zberateľ ľudovej slovesnosti/piesní,porekadiel, hier,vinšovačiek či
      rozprávok/ atď.


      Uprostred Hačavy stojí dôstojný pomník, ktorý pripomína, že:
      „...tu pracoval pilný, pracoval pre národ, ku malým silám pridal veľkú lásku,
      mnohú námahu a vytrvalosť, pilnosť, a tak vykonal veľké úlohy...“

      Zapisala: TU-4.B, Mgr. Bc.Pastoreková J.

     • ZŠ, 1.B: marec - Mesiac knihy

      22. 3. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 1.B: marec - Mesiac knihy.

      Prváci sa zahrali na ilustrátorov kníh 📚.

      Vytvorili  ( ilustrovali ) podľa vlastnej fantázie obaly kníh. Vymysleli nové príbehy alebo sa inšpirovali svojimi obľúbenými rozprávkami, pc hrami: MARVEL, SPONGEBOB, SONIC HĽADÁ PRSTEŇ  💍, ZVIERATKÁ, LEGO, BABKA LETELA NA MESIAC🎈, HARRY POTTER, MINECRAFT, RODINKA👪, Najväčší kamión na svete🚚. Na online vyučovanie si obliekli kostýmy  komiksových hrdinov🕷.

       

      Mgr. E.Czére

     • ZŠ, 1.A: marec - Mesiac knihy

      22. 3. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 1.A: Marec - mesiac knihy.

      Prváčikovia z 1.A si v rámci marca - Mesiaca knihy, vyskúšali počúvanie dramatizovaného čítania na pokračovanie z knihy Heleny Himičovej Veselej - Martin, ten má všetkých rád.

      Počúvanie ich zaujalo, kniha pobavila celé rodiny. K textu nakreslili pekné ilustrácie a už sa tešia na čas, kedy si budú vedieť celé knihy prečítať rovnako pekne.

      PhDr. Janka Adamková