• Triedne rodičovské stretnutia a konzultačné hodiny

      9. 1. 2023

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

      chceme vás informovať, že v týždni od 16. - 20.1.2023 sa na našej škole uskutočnia triedne rodičovské stretnutia a konzultačné hodiny k polročnému hodnoteniu práce vašich ratolestí.

      Harmonogram stretnutí je nasledovný:

      1.stupeň - triedne rodičovské stretnutia sa uskutočnia 18.1.2023 v čase od 16.00 do 18.00. Podrobnejšiu informáciu Vám zašle triedna pani učiteľka alebo triedny pán učiteľ.

      2.stupeň - konzultačné hodiny sa uskutočnia počas celého týždňa podľa dohody s triednou pani učiteľkou, triednym pánom učiteľom alebo vyučujúcou/vyučujúcim daného predmetu. Dohodnite si termín čo najskôr prostredníctvom Edupage alebo mailom.

      Pedagogickí kolektív

     • Poplatky za stravu

      5. 1. 2023

      Vážení zákonní zástupcovia,

      chceli by sme vám sprostredkovať informáciu týkajúcu sa platieb za stravu v novom kalendárnom roku.

      Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2023 nie je schválené nové Všeobecne záväzné nariadenie k platbám, pre žiakov i zamestnancov základnej školy platí výška platieb za stravu, ktorá bola schválená za kalendárny rok 2022.

       

      Žiak 1.stupňa:     24,20eur (1,21eur x 20) + 7eur (réžia), t.j. 31,20eur na mesiac

      Žiak 2.stupňa:     26eur (1,30eur x 20) + 7eur (réžia), t.j. 33eur na mesiac

      Zamestnanec školy: 18,20eur (0,91eur x 20)

       

      Ďalšie informácie o stravovaní nájdete na stránke školy. V prípade zmeny vás budeme informovať.

       

      Alžbeta Lauková

      vedúca školskej jedálne

     • Zmeny v rozvrhu

      5. 1. 2023

      Milí rodičia, žiaci a kolegovia,

      nový kalendárny rok prináša aj zmeny v našej škole. Jednou z nich je i posilnenie  pedagogického tímu a zastrešenie vyučovania predmetu fyziky v 7.-9.ročníku. V tejto súvislosti bolo potrebné pristúpiť k úprave rozvrhu, preto prosím sledujte pozorne informácie zverejnené na stránke školy alebo zaslané prostredníctvom Edupage.

      Ďalšou zmenou je zosúladenie označovania vyučovacích hodín s vyhláškou, v pomenovaní. Termín „nultá hodina“ sa mení na „prvá hodina“.

       

      Prvá hodina          začína 7:10       končí   7:55

      Druhá hodina       začína 8:00       končí   8:45

      Tretia  hodina      začína 8:50        končí   9:35

      Štvrtá hodina       začína 9:50        končí 10:35

      Piata  hodina        začína 11:00      končí 11:45

      Šiesta hodina       začína 11:55      končí 12:40

      Siedma hodina    začína 12:50      končí 13:35

       

      S PRIANÍM ÚSPEŠNÉHO VSTUPU DO NOVÉHO ROKA 2023 SA NA VÁS TEŠÍME 9.1.2023.

      Mária Rothensteinová

      riaditeľka školy

     • ZŠ, 3.A+4.A: 'Vianočné trhy'

      10. 1. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A+4.A: 'Vianočné trhy'.

      Posledný školský predvianočný deň si žiaci 3.A a 4.A užili návštevou Bibiany a vianočných trhov na Hlavnom námestí. Opäť sa niečo nové dozvedeli o histórii Bratislavy a hravou formou sa zoznámili s pôvodom a fungovaním prírodných živlov ako sú lavína, cunami, sopka, blesk a búrka. V časti venovanej animácií sa zahrali spolu so zvieratkami na malých animátorov. Vianočnú atmosféru doplnil vianočný detský punč a krása vianočného hlavného trhu.

      J. Adamková a K. Čajdová

     • ZŠ: 'Šinterliga v novej telocvični'

      22. 12. 2022

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ: 'Šinterliga v novej telocvični'.

      Vynovená telocvičňa našej školy bola dejiskom prvého turnaja v rámci žiackej basketbalovej

      Šinterligy. Po úvodných slovách novej pani riaditeľky sa naplno rozbehli urputné boje medzi hráčmi z Cádrovej, Teplickej a domácej Riazanskej. Po zrátaní výsledkov všetkých súťažných disciplín (štafety, streľba na kôš, zápasy trojíc) mali najväčšiu radosť hráči z Riazanskej, pretože získali najviac bodov a stali sa tak celkovým víťazom turnaja. Druhé miesto patrilo Cádrovej, tretia skončila Teplická. Turnaj mal hladký priebeh, hráči boli korektní a ohľaduplní. Na záver boli všetci účastníci odmenení darčekmi a drobnými sladkosťami.

     • oznam

      21. 12. 2022

      Organizácia vyučovania 22.12.2022 (štvrtok, pred vianočnými prázdninami)

      Žiaci 1. a 2.stupňa sa učia 4 vyučovacie hodiny.
      Školský klub detí je v prevádzke do 17.00h.
      Školská jedáleň v štandardnom režime.

     • Školské kolo Dejepisnej olympiády

      22. 12. 2022

      Dňa 9. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. V školskom kole si zasúťažila a svoje vedomosti navzájom  porovnala necelá tridsiatka žiakov šiesteho až deviateho ročníka.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavený záujem a postupujúcim z jednotlivých kategórií blahoželáme, a budeme im držať palce na okresnom kole, ktoré prebehne vo februári.

      Našu školu budú reprezentovať títo žiaci:

      Šiesty ročník: Nicolas Szabari, Elizabeth Papageorgiou

      Siedmy ročník: Pavol Čutka, Filip Satúry

      Ôsmy ročník: Alexandra Strieborná, Lenka Kubičková

      Deviaty ročník: Alexander Hnilica, Lukáš Prechtl

       

      Tím školského kola Dejepisnej olympiády.

     • OZNAM ŠKD

      14. 12. 2022

      Oznámenie o zmene organizácie Školského klubu detí - 16.12.2022, piatok

      Milí rodičia,

      chceme Vás informovať, že dňa 16.12. 2022 (piatok) bude Školský klub detí, z organizačných dôvodov, v prevádzke do 16:30hod.

      Prosíme Vás, aby ste si prišli vyzdvihnúť Vašu ratolesť do vyššie uvedeného termínu.

      Ďakujeme za ochotu a porozumenie.

     • ZŠ, 6.A: 'Hodina matematiky'

      14. 12. 2022

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 6.A: 'Hodina matematiky'.

      Milí rodičia a kamaráti,

      dnes sme sa na hodine matematiky znova učili o obsahoch.  Už vieme, že meter štvorcový má 100 decimetrov štvorcových. Dnes sme skúmali koľko “kachličiek” 25x25 cm nám pokryje meter štvorcový,  a ako to bude, ak budú mať kachličky rozmer 30 x 30 cm. Dnes sme si to vyskúšali na ozajstnej chodbe. Zajtra kachličkujeme kuchyňu nášho virtuálneho bytu s rozmermi 3 m  x 3,5 m. Držte nám palce. 

      Žiaci 6.A. 

     • Školské kolo Pytagoriády

      14. 12. 2022

      Milí rodičia,

      dňa 7. a 8. 12. 2022 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho žiaci 3. až 8. ročníka. Žiaci mali 60 minút na vypracovanie 15 úloh. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto správne vypočítal aspoň 10 príkladov. Podľa predbežných výsledkov máme úspešných riešiteľov, čo nás veľmi teší a veríme, že to tak bude aj po zverejnení oficiálnych výsledkov. 

     • Oznam: Oznámenie o zmene organizácie vyučovania

      8. 12. 2022

       

       

      Chceme Vás informovať, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu vysokej chorobnosti u detí i pedagógov, sa zajtrajšie vyučovanie, t.j.piatok 9.12.2022, upravuje nasledovne:


      Žiaci 1.stupňa sa učia 4 vyučovacie hodiny.
      Žiaci 2.stupňa sa učia 5 vyučovacích hodín.
      Školský klub detí je v prevádzke do 15.30h.
      Školská jedáleň je v prevádzke v štandardnom režime.

      Dejepisná olympiáda žiakov 6.-9.ročníka sa uskutoční v plánovanom termíne. Zajtra počas 5.-6.vyučovacej hodiny.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

      Mária Rothensteinová, riaditeľka školy

     • ZŠ, 9.A,B: 'Návšteva divadla'

      2. 12. 2022

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 9.A,B: 'Návšteva divadla'.

      Divadlo Aréna (na javisku DPOH) pripravilo našim deviatakom nevšedný divadelný zážitok. 

      Divadelná inscenácia #dubček im priblížila osobnosť Alexandra Dubčeka a dobu, v ktorej žil. Po zobrazení zlomových udalostí v živote a verejnom pôsobení politika zazneli osobné výpovede mladých hercov, v ktorých sformulovali svoj postoj k odkazu A. Dubčeka. Záver divadelnej hry patril vyjadreniu občianskeho postoja autorov k aktuálnej politicko-spoločenskej situácii na Slovensku. 

      Dokáže divadlo meniť spoločnosť? Veríme, že áno. A dúfame, že sa mladí ľudia začnú viac zaoberať minulosťou svojej krajiny a svojich predkov…

      Zuzana Ščibranyová