• OZNAM ZŠ: Zber papiera - čiastkové výsledky

     • Dnes sme opäť odniesli zber. Pomohli deviataci (A) a piataci (A). UPOZORŇUJEME: Balíčky neoznačené triedou dávame do tzv. NEZARADENÝCH. Balíčky s kartónmi, šánonmi sa vyraďujú a hádžu do OLO modrého kontajnera. Nezviazané papiere sa takisto priraďujú k nezaradeným.

      Tu sú čiastkové výsledky. Súťaž pokračuje.

      I. A: 418

      I. B: 294

      II. A: 92

      II. B: 331

      III. A: 92

      III. B: 61

      IV. A: 99

      V. A: 110

      V. B: 70

      VI. A: 598

      VI. B: 35

      VII. A: 112

      VIII. A: 92

      IX. A: 109

      IX. B: 74

       

    • ZŠ, ŠKD: Karneval
     • ZŠ, ŠKD: Karneval

     • Naša karnevalová diskotéka v ŠKD sa konala posledný deň pre jarnými prázdninami. Bol to deň plný zábavy, smiechu a pohybu. U detí mal veľký úspech, a preto sľubujeme, že o rok si ho zopakujeme. Deti sa premenili na rôzne známe, ale aj záhadné bytosti. Princezné, hrdinovia, zombie. Diskotéka bola skvelá. Toľko energie, smiechu a radosti. Po skončení mali deti občerstvenie. (K. Bartošová) Galéria fotografií

    • MŠ, Teplická: Fašiangový karneval
     • MŠ, Teplická: Fašiangový karneval

     • V utorok 25. 2. sa v našej MŠ konal fašiangový karneval. Všetky deti sa zmenili na princezné, spidermanov, rytierov, víly, zvieratká, kuchárov, pirátov a iné. Naša škôlka ožila veselou hudbou a smiechom detí, ktoré sa zabávali a tancovali. Pre deti bolo nachystané aj občerstvenie, ktoré im pripravili rodičia, za čo im ďakujeme. Bol to vydarený a veselý karneval, na ktorý budú deti dlho spomínať. (A. Masarovičová) Galéria fotografií

    • MŠ, Letná: Kúzelník
     • MŠ, Letná: Kúzelník

     • Dňa 25. 2. k nám zavítal kúzelník Ivan a zabavil nás krásnymi kúzelníckymi číslami. Deti boli nadšené. Samy si mohli vyskúšať kúzlenie. (M. Paľová)

    • ZŠ: Valentínska pošta
     • ZŠ: Valentínska pošta

     • Často sa hovorí, že lásku by si ľudia mali prejavovať po celý rok, nie len na Valentína. No keďže to tak často nebýva, je dobré si to 14. februára pripomenúť. Na našej škole sa už Valentínska pošta stáva pomaly tradíciou, ktorú si obľúbili malí i veľkí. Aj tento rok si poslali medzi sebou listy, malé drobnosti, prekvapenia či sladkosti a prejavili si tak nie len lásku, ale i záujem a priateľstvo. Pretože milých prejavov náklonnosti, lásky, porozumenia či jednoducho chuti potešiť nie je nikdy dosť. Všetkým želáme krásne jarné prázdniny. (T. Kindji) Galéria fotografií

    • MŠ, Teplická: Zvieratká
     • MŠ, Teplická: Zvieratká

     • V utorok 11. 2. do našej MŠ zavítali zvieratká. Deti sa mohli zoznámiť s myškami, škrečkom, morským prasiatkom a zajacom. (A. Masarovičová) Galéria fotografií

    • MŠ, Teplická: Koncert
     • MŠ, Teplická: Koncert

     • Vo štvrtok 6. 2. našu MŠ navštívil Viktor Gulváš s hudobným programom s názvom FARBY. Koncert nám priniesol veľa veselých pesničiek a výborne sme sa zabavili. (A. Masarovičová)

    • MŠ, Letná: Fašiangy so Zahrajkom
     • MŠ, Letná: Fašiangy so Zahrajkom

     • Zabávali na fašiangovom karnevale. Pozvali sme aj Zahrajka zo Spievankova, ktorý nás sprevádzal hudobným a tanečným vystúpením. Rovnako sme sa predstavili s naším programom a zabavili kamarátov navzájom. Pochutnali sme si na chutných fašiangových šiškách. Každá maska bola zaujímavá. (V. Macháčová) Galéria fotografií

    • MŠ, Letná: Citrónový experiment
     • MŠ, Letná: Citrónový experiment

     • Naši malí vedátori skúmali aktivitu, ktorá bola zameraná na plávajúce a neplávajúce predmety. Deti pozorovali, kedy citrón pláva na hladine, a kedy sa potopí a klesá ku dnu. Predpoklad si zaznačili do pozorovacieho hárku a na koniec si pokus overili. Deti prišli na záver na to, že citrón sa neutopil preto, lebo má hrubú pórovitú kôru, ktorá ho nadnáša. Ale keď sme citrón ošúpali, akoby sme mu dali dole záchrannú vestu, potopil sa a padol na dno. Chutná limonáda z citrónov nás navyše osviežila a dodala vitamíny. (V. Macháčová) Galéria fotografií.

    • ZŠ: Koncert na schodoch
     • ZŠ: Koncert na schodoch

     • Školský klub detí si spravil aktivitu - koncert na schodoch na prízemí našej školy. Aby sa zahrali, ale aj inšpirovali okoloidúcich k počúvaniu hudby. Využili sme naše nové hudobné nástroje. Hluku bolo dosť, ale aj hudby. Galéria fotografií. (J. Papuga, A. Majová)

    • MŠ, Teplická: Výchový koncert - klasická hudba
     • MŠ, Teplická: Výchový koncert - klasická hudba

     • Vo štvrtok 16. 1. deti vypočuli krásny koncert klasickej hudby. Deti sa zoznámili s husľami, violou a violončelom. Hudobníci spoločne s deťmi zahrali krásny vianočný príbeh Rozprávka o sláčikovom kvartete. V príbehu každý hudobný nástroj predstavoval jedného člena rodiny. Koncert sa nám všetkým veľmi páčil a umelcov sme odmenili veľkým potleskom. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ, Letná: Príbeh o rytierovi
     • MŠ, Letná: Príbeh o rytierovi

     • Naše deti sa oboznámili s voľným pokračovaním príbehu o Rytierovi Gastonovi de Camarque. Rytier Gaston vyhlásil veľký rytiersky turnaj. Spoznali sme repliky historických kostýmov, zbroje a výzbroje. Naučili sme sa dobové hry a zatancovali si dožinkový tanec. Hravou a názornou  formou sme sa učili o histórii. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ, Letná: S hudbou okolo Európy
     • MŠ, Letná: S hudbou okolo Európy

     • Výchovný koncert S hudbou okolo Európy nám predstavil umelecký pár so širokým repertoárom klasickej hudby. Vynikajúce prevedenie zábavnou interaktívnou formou. Deti sa oboznámili s kultúrou a skladateľmi z jednotlivých krajín Európy. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ, Letná: Hranie na sklených pohároch
     • MŠ, Letná: Hranie na sklených pohároch

     • Vytvárali sme stupnicu tónov pomocou vody v pohári. Frekvenciu tónov sme menili množstvom vody v pohári. Čím bolo v pohári viac vody, tým bola frekvencia nižšia. Paličkou sme vytvárali vibrácie, ktoré rozozvučali poháre. Galéria fotografií. (V.  Macháčová)

    • MŠ, Letná: Gymnastika
     • MŠ, Letná: Gymnastika

     • Prvý cyklus všeobecnej pohybovej prípravy - Gymnastika pre deti - sa zavŕšil otvorenou hodinou pre rodičov, kde deti predviedli gymnastické prvky, ktoré si osvojili. Cvičenia boli zamerané na zdravý chrbát, ukážky cvičení, ktoré môžu rodičia s deťmi doma praktizovať. Cieľom krúžku je vytvoriť pozitívny vzťah detí k pohybovej aktivite, osvojenie si základných prvkov gymnastického posilňovania, ktoré je najvhodnejšou formou prevencie svalových disbalancií. Každé dieťa si odnieslo krásne ocenenie vo forme diplomu za účasť a množstvo pohybových návykov a zručností, ktoré majú blahodarný účinok na celkový rozvoj dieťaťa. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

       

    • MŠ: Letná: Experimenty s farbami
     • MŠ: Letná: Experimenty s farbami

     • Naši malí vedátori radi robia pokusy. Do 3 pohárov sme naliali čistú vodu, takmer doplna. Do 3 z nich sme zapustili atramentovú farbu - žltú, červenú a modrú a zamiešali. Poháriky sme postavili do kruhu na striedačku 3 prázdne a 3 s farebnou vodou. Natrhali sme si kúsky servítky a poskladali do pohárov. Servítky začali okamžite nasávať vodu a postupne sa farby medzi sebou zmiešali a vznikali nové farby. Miešanie bolo magické a ešte viac nás prekvapilo, že sa hladina vody vo všetkých pohároch vyrovnala. Experiment bol príťažlivý a zaujímavý. Galéria  fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ, Letná: Vystúpenie v klube dôchodcov
     • MŠ, Letná: Vystúpenie v klube dôchodcov

     • Naši škôlkari prišli potešiť babičky a dedkov do Klubu dôchodcov na Vajnorskej ulici, aby sa necítili osamelo. Hudobno-tanečným vystúpením sa postarali o nádhernú predvianočnú atmosféru. Vlastnoručne zhotovili výrobky a obdarovali všetkých prítomných členov klubu. Zavinšovali a zaželali sme krásne vianočné sviatky, veľa zdravia a nech nikdy nikto nie je sám. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • OZNAM PRE ZŠ:
     • OZNAM PRE ZŠ:

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

                  dňa 15. 1. 2020 (streda) sa budú konať informačné stretnutia pre rodičov v súvislosti s polročnou  klasifikáciou správania a prospechu:

                  16.00 – 17.00 – konzultácie s vyučujúcimi,

                  17.00 – 18.00 – konzultácie s triednymi učiteľmi.

                  Polročná klasifikácia slúži na vyhodnotenie prospechu a správania žiakov za 1. polrok. Klasifikačná porada, na ktorej sa definitívne uzatvoria známky, bude 27. 1. 2020 (pondelok).    

                  Využite svoje práva informovať sa o prospechu a správaní žiakov. V prípade, že v tom čase nebudete môcť navštíviť školu, sledujte elektronickú žiacku knižku a dohodnite sa s vyučujúcimi na osobitných konzultáciách. Pri hodnotení prospechu a správania platí Klasifikačný poriadok ZŠ.

                  Tešíme sa na Vašu účasť.