• ZŠ: Detská akadémia D. Cibulkovej
     • ZŠ: Detská akadémia D. Cibulkovej

     • 12. 9. 2019 sa prvý stupeň zúčastnil prezentačnej aktivity detskej tenisovej akadémie, ktorá nesie meno tenisovej majsterky Dominiky Cibulkovej. Samotná športovkyňa bola prítomná a dohliadala na aktivity potenciálnych tenistov. Popri tom sa vďačne fotila s deťmi i vyučujúcimi, nešetrila úsmevmi a motivovala deti k výkonom. Cieľom bolo nájsť nové detské talenty. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ: Deň autobusovej dopravy
     • ZŠ: Deň autobusovej dopravy

     • Naši deviataci z A triedy sa zúčastnili exkurzie o autobusovej doprave. Prezreli si autobusy či už staré, alebo nové. Vyskúšali podať prvú pomoc, chôdzu pomocou vodítka, ktoré používajú nevidiaci. Videli aj vodiacich psov. Nakoniec si zaskákali na nafukovacom autobuse. Získali mnoho nových a užitočných informácií. (M. Reiterová). Fotogaléria.

     • Poďakovanie

     • Srdečne ďakujeme Únii žien Slovenska za darovanie kancelárskeho papiera. Využijeme ho na účely súvisiace so žiakmi. Ušetrené prostriedky použujeme takisto v prospech detí.

     • OZNAM: ZBER PAPIERA ZŠ

     • Týmto dňom spúšťame celoročnú súťaž v zbere papiera. Ocenené budú prvé tri triedy. Prosím, nebaľte papiere do kartónov. A zväzujte ich do celku. Potom ich podľa tried umiesnite v zelenom regáli. Vždy ich označte na vrchu označením triedy. Nie označením mena, nehráme individuálne, ale kolektívne. Minulý rok sme vyzbierali 2116 kg!!!

    • ZŠ: LETNÉ REKONŠTRUKCIE
     • ZŠ: LETNÉ REKONŠTRUKCIE

     • Aj cez leto sme sa pustili do rekonštrukcií časti školy. Ide najmä o európsky projekt na zriadenie dvoch odborných učební - jazykovej a prírodovednej - v spolupráci s mestskou časťou. Ďalej sa budú maľovať 2 triedy, vymaľuje sa chodba do telocvične, zriadia sa nové miestnosti na archív, zrekonštruuje sa sklad učebníc, kde bude aj malá učebňa pre výučbu žiakov s poruchami učenia, upravia sa žiacke toalety. Postupne vám tu budeme zverejňovať fotografie priebehu. Veríme, že v septembri prídete do opäť kvalitnejšie vybavenej a vyzerajúcej školy. Fotogaléria. (J. Papuga)  

    • MŠ - Letná: Biofarma
     • MŠ - Letná: Biofarma

     • Všetky deti MŠ sa zúčastnili koncoročného výletu v areáli Biofarma, ktorý je stvorený pre malé deti a možno tu vidieť skoro všetky domáce zvieratká. Hospodársky dvor so salašom nám ponúkol náučný botanický chodník v spojení s príjemným oddychom. Viac v Galérii fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Výlet loďou
     • ZŠ: Výlet loďou

     • Naši deviataci a V. A trieda si na záver školského roka užili výlet loďou po Dunaji. Fotky vravia o tom, že im bolo fajn. Galéria fotografií. (K. Čuntalová)

    • ZŠ: Športový deň
     • ZŠ: Športový deň

     • Posledný týždeň pred prázdninami sme si spravili v rámci branného cvičenia športový deň. Deti súťažili ako kolektív v ôsmich zaujímavých disciplíínach. Vyhrala IX. A a mali sme dve druhé miesta. Žiaci oboli odmenení pitným režimom a sladkosťami. S nápadom spraviť športový deň prišiel Parlament žiakov školy. Tak sme sa nápadu ujali. I keď bol deň horúci, užili sme si ho. Aj pod rozprašovačom vodnej pary. Galéria fotografií. (J. Papuga)

       

    • MŠ: Oznam o prevádzke MŠ počas letných prázdnin
     • MŠ: Oznam o prevádzke MŠ počas letných prázdnin

     • PREVÁDZKA MŠ NA  LETNEJ 7 BUDE PRERUŠENÁ OD 15. 7. 2019 DO 23. 8. 2019. PREVÁDZKA  OBNOVENÁ 26. 8. 2019. 

      PREVÁDZKA MŠ NA TEPLICKEJ 5 BUDE PRERUŠENÁ OD 8. 7. 2019 DO 16. 8. 2019. PREVÁDZKA BUDE OBNOVENÁ 19. 8. 2019.

       

      ZA  POCHOPENIE ĎAKUJEME A PRAJEME KRÁSNU DOVOLENKU.

    • MŠ - Teplická: Blaváčik
     • MŠ - Teplická: Blaváčik

     • V pondelok 24. 6. bola naša MŠ na výlete vláčikom Blaváčikom. Vláčik nás povozil historickou časťou nášho hlavného mesta až na Bratislavský hrad. V záhrade hradu sa deti občerstvili a vláčik nás odviezol naspäť do škôlky. Aj napriek veľkej horúčave sme si výlet náramne užili. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ - Letná: Rozlúčka so školským rokkom
     • MŠ - Letná: Rozlúčka so školským rokkom

     • Blížia sa prázdniny a ako každý rok aj tento sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi posedením. Žiaci si spravili ovocný šalát, rozdali spomienkové knižky ako pamiatku na škôlku. Všetko najlepšie vám prajeme, budúci školáci! Galéria fotografií. (M. Paľová)

    • MŠ - Letná: Citronáda
     • MŠ - Letná: Citronáda

     • V lete treba veľmi veľa piť a čo je také osviežujúce v týchto horúcich dňoch? Predsa citronáda. Tak sme si s deťmi spravili najskôr z papiera a potom sme sa osviežili ozajstnou výbornou a veľmi chutnou citronádou. Deťom to chutilo a ešte aj citróniky vycmúľali nič nevyšlo na zmar. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Rozlúčka so školským rokom 2019/2020
     • ZŠ: Rozlúčka so školským rokom 2019/2020

     • Dnes, 28. 6. 2019, sme sa ako záklasdná škola rozlúčili so školským rokom a s absolventmi našej školy, s deviatakmi. Zhrnuli sme si celý rok, ktorý bol plný zaujímavých aktivít a podujatí. Riaditeľ školy ocenil najúspešnejších žiakov, ktorí dostali riaditeľské pochvaly a drobnú sladkosť. Žiaľ, máme aj žiakov, ktorí dostali pokarhania a znížené známky zo správania. Tých je našťastie oveľa menej. Žiakov, ktorí získali riaditeľské pochvaly, bolo 93. Vyhodnotili sme prospech školy a výsledky z testovaní. Potom sme sa sústredili na našich deviatakov, ktorí sa dostali na svoje vytypované stredné školy. Poďakovali sme sa učiteľov, obzvlášť triednej učiteľke 9. ročníka a učiteľkám, 4. ročníkov, ktoré prechádzajú na II. stupeň. Po želaní krásnych prázdnin sa naša rozlúčka skončila a už teraz sa tešíme na nový školský rok. Avšak po zaslúženom odpočinku... Galéria fotografií. (J. Papuga)   

    • ZŠ: Mažoretky vystúpili na Šinter lige
     • ZŠ: Mažoretky vystúpili na Šinter lige

     • Mažoretkový krúžok pod vedením pani Banášovej opäť reprezentoval školu. Cez prestávku záverečného turnaja Šinter liga naše mažoretky kultúrne vstúpili svojou choreografiou. Galéria fotografií. (Ján Papuga) 

    • ZŠ: OZNAMY - posledné dni školského roka
     • ZŠ: OZNAMY - posledné dni školského roka

     • Klasifikačná porada bude v pondelok o 14.00 hod. Dovtedy musia byť známky uzavreté.

      Budúci týždeň od pondelka do štvrtka bude vyučovanie do 11.45. Prvý stupeň bude končiť 4. alebo 5. hodinou. ŠKD funguje v celej dĺžke, t. j. do 17.30. II. stupeň obeduje po 4. hodine.

      V piatok 28. 6. 2019 je slávnostné ukončenie školského roka. Začína sa slávnostným nástupom o 8.00 vo veľkej telocvični. Bude spojení s vyhlasovaním výsledkov z prospechu a vzdelávania a s odmeňovaním najúspešnejších žiakov. Po nástupe nasledujú triednické hodiny v trvaní 45 minút. Žiaci I. stupňa odchádzajú potom do ŠKD (alebo domov). V ŠKD budú do 11.30, v rámci toho času sa naobedujú. Pozvaní sú aj rodičia.

      Dňa 26. 6. 2019 bude cvičenie OOČ poňaté ako športový deň. Triedy budú súťažiť o ceny za 1. miesto. Deň sa končí o 12.00 nástupom pred školou. Žiaci I. stupňa odchádzajú do ŠKD.

      Dňa 25. 6. sa žiaci vybraných tried zúčastnia záverečného turnaju našej Šinter ligy - basketbal. Podujatie sa bude konať v športovej hale Pasienky. Pozvaní sú aj rodičia.

    • ZŠ: Zo života včiel
     • ZŠ: Zo života včiel

     • Aj v posledných dňoch sa naši žiaci svojimi prácami zapájajú do včelárskej súťaže. Takéto práce sme poslali Slovenskému včelárskemu zväzu. Máme skutočné talenty! Galéria fotografií. (J. Adamková)

    • ZŠ: 1. miesto v zbere papiera - 5. A - Pizza Party
     • ZŠ: 1. miesto v zbere papiera - 5. A - Pizza Party

     • Naši piataci si za 1. miesto v zbere papiera vybrali Pizza  Party. Tak sme im to splnili. Dobrú chuť a prírode a recyklácii zdar! Galéria fotografií. (J. Papuga

    • ŠKD: Junk Art
     • ŠKD: Junk Art

     • Junk Art alebo umenie z odpadkov je pravidelno náplňou práce ŠKD. Dávame veciam druhý život. Galéria fotografií. (M. Banášová)

    • ŠKD: Absolventské predstavenie
     • ŠKD: Absolventské predstavenie

     • Pani Banášová ukončila svoj divadelný krúžok absolventským predstavením pre deti zo školského klubu a pre rodičov. Krásne kostýmy svedčia o atmosfére divadelne spracovanej rozprávky. Malí herci dostali aj diplomy. Galéria fotografií. (M. Banášová)