• ZŠ: Mikulášska Šinter liga
     • ZŠ: Mikulášska Šinter liga

     • Na pôde našej školy sa nedávno uskutočnil Mikulášsky basketbal. Bol to prvý turnaj v tejto sezóne zo série žiackej Šinterligy. Samotná súťaž mala tri kolá: štafety, streľbu na kôš, basketbal trojíc. Aj napriek tomu, že naši mladší žiaci svojich súperov zdolali, na celkové prvenstvo to napokon nestačilo, pretože ich starší spolubojovníci skončili druhí. Po zrátaní bodov za jednotlivé disciplíny sme teda obsadili druhé miesto za víťaznou ŠpMND na Teplickej ulici. Všetci účastníci odchádzali domov spokojní a s úsmevom na tvári, pretože od Mikuláša dostali všelijaké sladkosti a navyše aj originálnu fľašku s logom svojho tímu. Fotky nádete na: http://www.sinterliga.sk/galeria/zs-s-ms-riazanska-mikulassky-turnaj-9-12-2019 (D. Šesták)

     • ZŠ: Festival vody - úspech našich žiakov

     • Festival vody je súťažná prehliadka projektov žiakov základných škôl a osemročných gymnázií o vode, ktorú Bratislavská vodárenská spoločnosť  realizuje už od roku 2010. Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode,  jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu. Dňa 10. 12. 2019 sa žiaci 7. A triedy v zložení: M. Marcinek, C. Sartolenová, T. Slámová a D. Polatseková zúčastnili finále festivalu. Vybrali sme si tému: Prečo je dôležité budovať čističku odpadových vôd. Problémy, ktoré sme riešili: 1. trativody alebo zle vybudované žumpy prepúšťajú odpad do pôdy, 2. odpadové vody ohrozujú rastlinstvo a živočíšstvo, 3. odpadové vody znečisťujú zásoby podzemnej vody. Žiaci porotu zaujali svojou prezentáciou a trojrozmerným modelom. V II. kategórii sa medzi 16 základnými školami žiaci umiestili na treťom mieste. Tejto súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát a hneď takýto úspech. Počas festivalu BVS pripravila pre žiakov predstavenie s kúzelníkom, fantastické občerstvenie, darčeky a teplý obed. Cítili sme sa veľmi príjemne. (A. Trstenská)

    • MŠ, Letná: Listová brigáda
     • MŠ, Letná: Listová brigáda

     • Opäť sme sa stretli pri hrabaní lístia. Areál materskej školy bol pokrytý množstvom listov. Čarovnú atmosféru podobnú vianočným trhom sme si pripravili. Nechýbal ani detský vianočný punč. Teraz už môže napadnúť prvý sneh. Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom a priateľom školy. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ, Letná: Stretnutie so spisovateľom
     • MŠ, Letná: Stretnutie so spisovateľom

     • Dňa 11.12. k nám prišiel náš otecko a spisovateľ pán Kaiser, aby nám predstavil svoju knižku pre deti MALÁ LIENKA V AFRIKE. V skratke nás oboznámil ako kniha vznikla a potom nám ju prečítal. Deti si  mohli v knižkách listovať a sledovať dianie tak, ako počúvali. Galéria fotografií. (M. Paľová) 

    • ZŠ: Pokračovanie projektu Green Power
     • ZŠ: Pokračovanie projektu Green Power

     • Dňa 29. 11. 2019 som sa zúčastnila na otvorení projektu Greenpower Slovensko, ktoré sa konalo v priestoroch STU v Bratislave na Strojníckej fakulte. Prezentácia bola zameraná na predstavenie projektu žiakom a učiteľom a ich motiváciu. Mgr. Arnold Kiss z Greenpower Slovensko predstavil prítomným projekt Greenpower Slovensko, jeho základné pravidlá a priblížil ako bude projekt prebiehať. Doc. Magdolen zo Strojníckej fakulty STU oboznámil prítomných s kľúčovými bezpečnostnými pravidlami, ktoré treba dodržiavať pri stavbe formule a počas pretekov. Na záver sme si pozreli veľké formule na elektrický pohon, ktoré postavili v rámci svojich projektov študenti STU SjF BA. Ďakujem pánom Ing. Knotekovi a doc. Magdolénovi. Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a spoločnostiam Volkswagen Slovakia a Siemens s. r. o.  (A. Trstenská)

    • ZŠ: Sadenie stromov
     • ZŠ: Sadenie stromov

     • Hoci je december, podarilo sa nám ešte do mäkkej pôdy nasadiť nové stromy, ktoré sme dostali od firmy Brainway Inc. Vysadili sme 2 hraby a 4 buky. Pomáhali deti z 5. B triedy. Prispeli sme tak k zveľadeniu životného prostredia a veríme, že nás na jar stromčeky potešia. Galéria fotografií. (J. Papuga)

    • ZŠ S MŠ: Predvianočný čas a Mikuláš
     • ZŠ S MŠ: Predvianočný čas a Mikuláš

     • V predvianočnom čase a v čase Mikuláša všetky tri naše zariadenia oslávili predvianočný čas. V deň Mikuláša k nám zavítal on sám, čert a anjelik. V školskom klube detí sa konala  mikulášska diskotéka. Deti si pripravili krásne tanečné vystúpenie. Parlament žiakov školy si zase pripravil červený deň, odmeňovali sa deti, ktoré prišli v červenom. V škôlke na Teplickej deti videli rozprávku o pierku anjela v podaní Mikuláša, anjela a čerta. Po rozprávke deti Mikulášovi zaspievali Mikulášske piesne a predniesli básne. Mikuláš im dal balíčky plné dobrôt. Do najkrajších sviatkov roka ostáva už len pár dní. Deti na MŠ, Letná zdobili vianočné stromčeky, vyrábali adventné vence a všade navôkol sa nesú vianočné koledy. Deti ZŠ sa zúčastnili zdobenia vianočných stromčekov na Primaciálnom námestí. Celá škola žije predvianočným časom. Galéria fotografií

    • ZŠ: Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo
     • ZŠ: Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

     • Tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 30. jubilejného ročníka anglickej olympiády, ktorý každoročne vyhlasuje IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže. Angličtina sa stáva svetovým esperantom a bez nej sa žiaden obyvateľ našej krajiny nezaobíde. Je preto dobré, že si to aj naši žiaci uvedomujú a že sa v relatívne veľkom počte prihlásili na tohtoročnú súťaž. Účasť v olympiáde ich nesporne motivuje zlepšovať sa. My učiteľky angličtiny môžme s potešením konštatovať, že medzi nimi boli aj vynikajúci žiaci. V kategórii 1A (6. - 7. ročník) sa umiestnil Lukáš Prechtl zo 6. B triedy. V kategórii 1B (8. - 9. ročník) uspela na prvom mieste Ema Ponická z 9. A triedy, na druhom mieste sa umiestnila Viola Lajčiaková z 9.B triedy a na treťom mieste Hiram Mede z 8.A triedy. Na okresné kolo postupuje z našej školy žiačka Ema Ponická a my veríme, že uspeje. Držíme jej palce. (N. Ondrušková)

    • ZŠ: Bábkové divadlo pre prvákov
     • ZŠ: Bábkové divadlo pre prvákov

     • V jednu novembrovú stredu zavítalo k prváčikom bábkové divadlo. Detičky si pozreli rozprávku Brumík a včielky. Výchovným cieľom bolo uvedomiť si, ako sú pre nás včielky veľmi dôležité a preto ich musíme chrániť, ako je dôležité starať sa o čistotu životného prostredia. Zároveň sa presvedčili o dôležitosti troch čarovných slovíčok PROSÍM, ĎAKUJEM, PREPÁČ. Po predstavení si zahrali hru O čarovné jabĺčko, v ktorej hádali kladením vhodných pomocných otázok zvieratko. Potom si vyrobili vlastné zvieratko. Jedna skupina včielku a druhá macka. V rámci spätnej väzby detičky z 1. A nakreslili obrázok, čo sa im najviac páčilo. Hlasovaním rozhodli, kto sa stane víťazom. Keďže dve žiačky získali rovnaký počet hlasov, poprosili sme p. zástupkyňu Dudášovú, aby rozhodla, kto sa ním stane. Najviac hlasov získala Ninka Anderovská z 1. A. Na druhom mieste sa umiestnila Vanesska Janíková z 1. A a na treťom mieste Matúško Vajsábel, Ninka Leitner a Sandrika Spišáková. Podujatie bolo milé, zábavné a hlavne poučné. Galéria fotografií. (K. Čajdová)

    • MŠ, Teplická: Spievanky
     • MŠ, Teplická: Spievanky

     •  

      V stredu našu MŠ navštívili muzikanti Fidlikanti so svojím hudobným vystúpením spievanky, spievanky. Muzikanti deti oboznámili s niektorými  hudobnými nástrojmi (husle, cimbal, píšťalka, ozembuch). Spoločne s Fidlikantami sme si zatancovali a zaspievali veselé ľudové detské pesničky. Predstavenie sa nám veľmi páčilo a skvelo sme sa zabavili. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ, Letná: Tenis
     • MŠ, Letná: Tenis

     • Krúžok tenisu sa stal veľmi obľúbený u chlapcov aj dievčat. Deti získavajú pohybové zručnosti v hádzaní a chytaní tenisovej lopty a pracujú s raketou. Odbíjajú na rakete, o zem, o stenu s raketou. Rozvíjajú sa u detí rýchlostné schopnosti a aj zábavnými hrami deti získavajú pozitívny vzťah k tenisu. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ, Letná: Divadlo z klobúka
     • MŠ, Letná: Divadlo z klobúka

     •  

      Dňa 20. 11. 2019 k nám zavítalo divadlo z Klobúka, aby nám predstavilo svoju rozprávku O snehuliakovi a jeho mrkve. Divadielko bolo veselé e detičky zaujalo, smiali sa a radili snehuliakovi keď prišiel Zajko, alebo zajkovi kde nájsť mrkvu. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: November 1989 a my
     • ZŠ: November 1989 a my

     • Slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže November 89 a MY sa dňa 15. 11. 2019 v Primaciálnom paláci zúčastnili naše deviatačky, ktoré sa do súťaže zapojili, konkrétne Ema Ponická, Veronika Štócová, Lucia Vargová, Viola Lajčiaková, Bérénice Hoflack, Ivana Hrivnáková, Viktória Grivalská. Celým programom sa niesla myšlienka pripomenutia si významnej udalosti našich dejín, ktorou bola Nežná revolúcia z roku 1989. Po vyhodnotení výsledkov súťaže v jednotlivých kategóriách nasledovala krátka recepcia. Potom sme sa zúčastnili diskusie s priamymi účastníkmi a iniciátormi tejto udalosti. Je dôležité pripomínať si významné udalosti z našich dejín. Galéria fotografií. (K. Čuntalová)

    • ZŠ: Bibliotéka 2019
     • ZŠ: Bibliotéka 2019

     • Knižný veľtrh v Inchebe navštívilo aj tento rok mnoho detí i dospelých.Nechýbali medzi nimi ani žiaci lX.B triedy z našej školy. Po roku si opäť naplno vychutnali tú pravú, nefalšovanú vôňu kníh a všetkého, čo k tomu neodmysliteľne patrí. Niektorí opúšťali veľtrh s batohom plným obľúbených kníh či iných zaujímavých vecí, ktoré môžu poslúžiť ako vhodný darček pod vianočný stromček. (D. Šesták)