• ŠKD: Deň rodiny
     • ŠKD: Deň rodiny

     • Na našej škole sa čosi deje až do konca školského roka. Dňa 20. júna 2019 sa uskutočnila zabavná športovo-rekreačná akcia pre žiakov, rodičov i učiteľov. Pestrý kultúrny program, hudba, zábavné súťaže s hrami a futbalový zápas detí a rodičov, chutné občerstvenie spríjemnili náladu pred veľkými prázdninami. Cítili sme sa veľmi dobre a veľmi dobre sme sa porozprávalmi s priateľmi školy. Na príprave jednotlivých stanovíšť odniesli kus práce naše úžasné ôsmačky, ktorým ďakujeme. Je pekné, keď deti pripravujú deťom program. Prajeme všetkým rodinám iba príjemné chvíle. Galéria fotografií. (E. Katonaová)

     • ZŠ: OZNAM - VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

     • VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA 2018/19

      I. A: 85 kg

      I. B: 254 kg - 3. MIESTO

      II. A: 134 kg

      II. B: 204 kg

      III. A: 168 kg

      IV. A: 290 kg - 2. MIESTO

      IV. B: 50 kg

      V. A: 630 kg - 1. MIESTO

      V. B: 68 kg

      VI. A: 55 kg

      VII. A: 5 kg

      VIII. A: 5 kg

      VIII. B: 150 kg

      IX. A: 18 kg

      Prvé tri miesta získavajú ocenenie.

      Celá škola vyzbierala 2116 kg papiera, ktorý sa bude recyklovať.

    • ZŠ: Letisko
     • ZŠ: Letisko

     • Dňa 12. 6. 2019  sa žiaci 2. A zúčastnili exkurzie na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Deti mali možnosť vidieť vládny špeciál, vrtuľníky, ukážky práce hasičov, prácu a výstroj pyrotechnikov so psovodmi. Exkurzia bola naozaj výborná, taktiež počasie nám prialo. Deti si odniesli z exkurzie veľa nových informácií a zážitkov. Galéria fotografií. (G. Emrichová)

    • MŠ - Teplická: Koncoročný výlet
     • MŠ - Teplická: Koncoročný výlet

     • V stredu 12.6. bola naša MŠ na koncoročnom výlete na Železnej studničke. V prekrásnej bratislavskej prírode si deti zašportovali, oddýchli. Nachádza sa tu veľa detských atrakcií, takže si deti prišli na svoje. Aj napriek horúcemu počasiu sa nám výlet veľmi páčil. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

       

       

    • MŠ - Letná: Škola v prírode
     • MŠ - Letná: Škola v prírode

     • Počas školy v prírode v Duchonke deti realizovali vychádzky do najbližšieho okolia, pozorovali živú a neživú prírodu, opekali pri ohníku a súťažili v športových disciplínach. Priniesli si veľa nezabudnuteľných zážitkov. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ - Letná: Rozlúčkový večierok
     • MŠ - Letná: Rozlúčkový večierok

     • Radi by som oznámili, že sa s nami rozlúčili na poslednej besiedke naši predškoláci. Odložia hračky a čaká ich zodpovednosť. V škole sa na nich tešia pani učiteľky a noví kamaráti. Bude sa nám za Vami cnieť. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ - Letná: Výroba bábok
     • MŠ - Letná: Výroba bábok

     • Naši škôlkari sa v rámci dramatickej výchovy vyrábali bábky, ktoré kombinujú z rôzneho materiálu. Spoločne sme si zahrali divadielko. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Deň Zeme, i keď nie v apríli
     • ZŠ: Deň Zeme, i keď nie v apríli

     • Aj pre zlé počasie sme 2. ročník brigády zrealizovali 13. 6. 2019. Opäť sme sa okrem školy pustili do čistenia okolitého sídliska a aj našich oboch materských škôl. Vyzbierali sme desiatky vriec odpadu. Veríme, že budúci rok bude toho menej. Aj napriek horúcemu počasiu boli deti výnimočné a každý pridal ruku do práce. V zadnej časti školy sme vybudovali chodník k našej školskej záhradke. V blízkejk budúcnosti tam vysadíme lúčne kvety. A možno zájdeme ďalej...

      Boli sme ocenení aj obyvateľmi sídliska: ,,Pekný deň bol, ľudia sa pri nás zastavovali, že z akej školy sme, že je to veľmi pekné, čo robíme... Dokonca asi 80-ročná pani sa zastavila a chvíľu pozerala... A potom povedala, že sme jej pripomenuli jej celý život v školstve..."

      Galéria fotografií. (Ján Papuga) 

    • ŠKD: Deti deťom - divadielko
     • ŠKD: Deti deťom - divadielko

     • V ramci oslav MDD divadelny kruzok pod vedením M. Banášovej predviedol predstavenie Muž s batôžkom. Deti divadlo pochopili a aj sa poucili, ze chamtivost sa nevyplaca. Galéria fotografií. (M. Banášová)

    • MŠ Teplická: Kúzelník
     • MŠ Teplická: Kúzelník

     • V utorok 11. 6. medzi nás zavítal ujo kúzelník. Do svojho kúzelníckeho programu zapájal aj deti a všetkým nám vykúzlil úsmev na tvári. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ - Teplická: Nafukovací hrad
     • MŠ - Teplická: Nafukovací hrad

     • V stredu 5. 6. sa deti do sýtosti vyšantili a vyskákali sa na nafukovacom hrade. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ - Letná: Dopravná výchova
     • MŠ - Letná: Dopravná výchova

     • Dopravná policajtka prišla prednášať našim predškolákom o prevencii a bezpečnosti na ceste v I. cykle Póla radí deťom. II. cyklus absolvujú deti, v pondelok dňa 17. 6. 2019. Galéria fotografií. (V. Macháčová) 

    • MŠ - Letná: Dobrovoľníci Pontis 2019
     • MŠ - Letná: Dobrovoľníci Pontis 2019

     • Naša MŠ sa zúčastnila projektu Naše Mesto, ktorú organizuje Nadácia Pontis. Napriek tomu, že sa neprihlásila žiadna z organizácií, naši rodičia participovali v hojnom počte. Zveľadili sme si sklad pre uskladnenie lehátok a upravili areál predzáhradky materskej školy. Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a priateľom školy. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

     • OZNAM PRE ZŠ - informačné stretnutie rodičov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

                  dňa 12. 6. 2019 (utorok) sa budú konať informačné stretnutia pre rodičov v súvislosti s uzatvorením 2. polroka.

                  16.00 – 17.00 – konzultácie s vyučujúcimi,

                  17.00 – 18.00 – spoločné stretnutie s triednymi učiteľmi.

                  Vedenie školy bude takisto k dispozícii.

                  Klasifikačná porada sa uskutoční 24. 6. 2019.

                  Využite svoje práva informovať sa o prospechu a správaní žiakov. V prípade, že v tom čase nebudete môcť navštíviť školu, sledujte elektronickú žiacku knižku a dohodnite sa s vyučujúcimi na osobitných konzultáciách. Pri hodnotení prospechu a správania platí Klasifikačný poriadok ZŠ.

                  Poznámka: Známky zo SJL v 5. a 6. ročníku uzavrie Ján Papuga, Známky z NEJ uzavrie p. Hlinka.

       

      Tešíme sa na Vašu účasť.

       

        

    • ZŠ: Útulok
     • ZŠ: Útulok

     • 4. 6. 2019 - Parlament žiakov školy počas II. vianočných trhov realizoval čajovňu, v ktorej sa dobrovoľne prispievalo na opustené zvieratká. Trvalo im dlhšie, kým našli v blízkosti Bratislavy menší útulok, ktorému by sa pomoc hodila. Tak sa nakúpili granule, ktoré naši žiaci maličkému útulku v Pezinku darovali. Okrem toho, deti venovali aspoň krátky čas opusteným psíkom, ktorí sa im potešili. V prípade, že sa vám nejaký psík alebo mačička zapáčili, oslovte Parlament žiakov školy, dá vám kontakt na útulok. Obdivujeme ľudí, ktorí pomáhajú opusteným zvieratkám. V takejto pomoci budeme pokračovať. Galéria fotografií. (J. Papuga)  

    • MŠ - Teplická: Hudobná rozprávka
     • MŠ - Teplická: Hudobná rozprávka

     • V utorok 4. 6. 2019 deti rozšírili svoje kultúrne obzory a pozreli si opäť zaujímavé divadelné predstavenie. Tento raz hudobnú rozprávku Ty si iná ako ja. Galéria fotografií (A. Masarovičová)

    • ZŠ s MŠ: MDD
     • ZŠ s MŠ: MDD

     • Takto nejako sme deťom našej školy pripravili 31. 5. 2019 Deň detí. Želáme vám, deti, aby ste boli šťastné, aby ste robili ľudí šťastnými a aby ste mali podmienky na to byť šťastnými. Galéria fotografií

    • ZŠ s MŠ: Predletná guláš and grill party na školskom dvore
     • ZŠ s MŠ: Predletná guláš and grill party na školskom dvore

     • 25. 5. 2019 sme objednali krásne počasie a mali sme prvú párty na našom školskom dvore. Všetci zo školy boli vítaní. A našlo sa aj pohostenie pre priateľov školy. Akciu si pripravila komunita školy, ktorú znepokojil zámer odvolať riaditeľa školy. Či to bola prvá, alebo rozlúčková párty, je v rukách politikov. Galéria fotografií.  

    • ZŠ: Chemická šou pre II. stupeň
     • ZŠ: Chemická šou pre II. stupeň

     • Keďže nemáme chemické laboratórium (ZATIAĽ), ponúkli sme našim žiakom praktickú chémiu v podobe novej chcemickej šou. Viac v Galérií fotografií. (A. Dudášová) 

     • OZNAM PRE MŠ - LETNÁ - NÁVRAT ZO ŠVP

     • Deti sa vrátia zo ŠVP v piatok dňa 31.05.2019 medzi 14:00 - 14:30.