• ZŠ: O škaredom káčatku

     • Akcia v kultúrnom stredisku Bibiana sa konala dňa 10. 4. 2019. Zúčastnili sa jej triedy 4. A a 4. B. Deťom sa hudobno-divadelné predstavenie páčilo, hrali tu  dvaja herci, bolo oživené divadelnými bábkami, farebnými zaujímavými rekvizitami. Predstavenie bolo poučné, naučilo deti tolerovať všetkých ľudí, bez rozdielu farby pleti, výzoru. Predstavenie splnilo výchovnú úlohu, umelecky obohatilo žiakov. (K. Čajdová, E. Paráková)

    • ZŠ: Kráľ čitateľov
     • ZŠ: Kráľ čitateľov

     • 2.4. 2019 - Mesiac marec sa už tradične spája s knihou.V rámci toho zorganizovala naša škola viacero zaujímavých aktivít a akýmsi vyvrcholením bola súťaž Kráľ čitateľov. O titul čitateľského kráľa školy tentoraz bojovalo 14 žiakov, ktorí museli prejsť piatimi kolami - osemsmerovky,doplňovačky, zašifrované slová, čítanie s porozumením a rýchle čítanie. Súťaž bola mimoriadne vyrovnaná a rozhodovalo sa až v samom závere. Kráľovská koruna sa napokon ocitla na hlave Moniky Reiterovej z 8.A, druhá skončila jej spolužiačka Terézia Laposová a tretie miesto si podelili Viktória Prosňanská a Lukáš Prechtl (obaja z 5.B). Spomínaní žiaci získajú knihy z vydavateľstva Martinus. Viac v Galérii fotografií. (D. Šesták)

    • MŠ, Letná: Poďakovanie
     • MŠ, Letná: Poďakovanie

     • Veľmi pekne sa chceme poďakovať všetkým rodičom, deťom, priateľom školy, že sme spoločne zveľadili okolie a redzáhradku našej materskej školy. Opravili sme si plôtik, vyčistili pieskoviská, posadili kvietky a zažili kopec zábavy.

      ĎAKUJEME!


      Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • MŠ, Teplická: Kačky rapotačky
     • MŠ, Teplická: Kačky rapotačky

     • V pondelok sme sa potešili krásnemu divadelnému predstaveniu "Kačky rapotačky". A ako sa nám páčilo posúďte sami: Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • ZŠ: Nové stoly v jedálni
     • ZŠ: Nové stoly v jedálni

     • Naši žiaci obedujú na nových kvalitných a estetických stoloch. Zložili ich naši siedmaci. Dobrú chuť.
      Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • MŠ, Teplická: Bagmaster darčeky
     • MŠ, Teplická: Bagmaster darčeky

     • Naši predškoláci dostali balíčky od firmy BAGMASTER -  tradičný výrobca anatomických školských tašiek. A takto sa z nich naši predškoláci tešili: Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • ZŠ: Číta celá škola
     • ZŠ: Číta celá škola

     • ZŠ: ČÍTA CELÁ ŠKOLA

      Tretí ročník aktivity na podporu čítania detí a mládeže sa opäť konal v marci, ktorý sa spája s knihami. Vyučujúci i deti si vyskúšali menej formálne vyučovanie a počas niekoľkých hodín sa venovali čítaniu. Okrem rozvíjania čitateľskej gramotnosti sme usporiadali aj čítanie, v ktorých žiaci prezentovali svoje obľúbené knihy. Aktivita sa vydarila, uvažujeme, či ju neopakovať častejšie.  Viac  v Galérii fotografií. (Ján Papuga)  

    • MŠ, Teplická: B.D. Gašparko a Janko v pekle
     • MŠ, Teplická: B.D. Gašparko a Janko v pekle

     • Vo štvrtok k nám zavítalo bábkové divadlo manželov Stražanových s ďalšou krásnou rozprávkou zo svojho repertoáru. Tentoraz to bol príbeh o tom, ako sa Janko stal lekárom a spolu s gašparkom vyliečili knieža pekla a za odmenu získali poklad. Na záver si niektoré z detí vyskúšali manipuláciu s bábkami.

      Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • MŠ, Letná: Kamaráti z Rakúska
     • MŠ, Letná: Kamaráti z Rakúska

     • V marci sme privítali v rámci projektu Interreg BIG SK-AT našich kamarátov z Marcheggu.
      Naše deti navštevujúce krúžok nemeckého jazyka prežili krásne dopoludnie a vymenili si navzájom skúsenosti. Predstavili sme sa s našimi ľudovými tradíciami, hudobno - tanečným programom a spoločne sme si vyzdobili tradičné kraslice. Naši rakúsky kamaráti nás pozvali na výmennú návštevu.

      Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • ZŠ: Projekt Green Power pokačuje
     • ZŠ: Projekt Green Power pokačuje

     • 21. 3. 2019 žiaci rozbalili skladačku formúl, čoi je ďalšou fázou projektu Green Power. Po nácviku na modeloch je teraz úlohou žiakov vytvoriť ozajstnú formulu. Projekt sa realizuje v rámci techniky. Viac vo fotogalérii. (J. Papuga)

    • MŠ, Letná: Objavenie Ameriky
     • MŠ, Letná: Objavenie Ameriky

     • Naši predškoláci navštívili Bratislavské bábkové divadlo a kontaktné predstavenie Objavenie Ameriky. Deti zažili dobrodružstvo s Krištofom Kolumbom a hru o zvedavosti a napĺňaní veľkého sna. Každý by predsa mal poznať etiketu a pravidlá správania sa v divadle.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Detská atletika
     • ZŠ: Detská atletika

     • 20. 3. 2019 - Šesťčlenné družstvo z triedy 4.B sa zúčastnilo atletickej súťaže: Lea Vanová, Silvia Kondapaneni, Patrik Prochác, Marco Šimon, Samko Dušenka a Lenka Kubičková. Snažili sa zo všetkých disciplínach. Bolo pripravených 6 stanovíšť, deti bojovali statočne a s nadšením. Musím pochváliť bojovnosť a zdatnosť detí. Preukázali svoju vytrvalosť, pevnú vôľu a nadšenie. (E. Paráková)

         Viac v Galérii fotografií.

    • MŠ, Teplická: Stolček, prestri sa!
     • MŠ, Teplická: Stolček, prestri sa!

     • V utorok k nám zavítalo bábkové predstavenie "Stolček prestri sa." Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a tetu bábkoherečku odmenili veľkým potleskom.

      Fotografie nájdete v Galérii fotografií.

    • ZŠ: Ideme hrať ping-pong
     • ZŠ: Ideme hrať ping-pong

     • Naša škola sa opäť zapojila v školskom roku 2018/2019 do projektu Zober loptu a nie drogy... a presnejšie: Ideme hrať ping - poooooong. Zapojili sa žiaci tretieho, piateho, šiesteho, siedmeho a aj ôsmeho a deviateho ročníka v počte 86 žiakov (dievčatá aj chlapci). Okrem tejto pinpogovej aktivity žiaci hrajú cez prestávky ping- pong. Stôl je umiestnený na treťom poschodí. Niekedy sa zapoja aj učitelia, keď naliehajú žiaci a učiteľ neodolá. Viac v Galérii fotografií(A. Trstenská)

    • ZŠ: Letný deň
     • ZŠ: Letný deň

     • Dňa 18. 3. 2019 sme navštívili mestskú knižnicu v Bratislave a zažili sme zážitkové čítanie, ktoré pripravilo Dramcentrum EDUdrama. Rozprávali nám o poviedke Raya Bradburyho Slnečný deň. Bolo to o šikane, inakosti  a tolerantnosti. Niektoré scény sme si zahrali aj my. Bolo to zaujímavé. Vyskúšali sme si sa vžiť do hlavnej hrdinky Margot, ktorá bola šikanovaná, lebo bola iná a zistili sme na vlastnej koži, aké je to nepríjemné. Margot sa odsťahovala zo Zeme na Venušu, žila tam 5 rokov a počas týchto piatich  rokov nevidela slnko. (Viete si to predstaviť?) Veľa sme sa vďaka tomuto príbehu naučili. Hlavne to, že určite nikoho nešikanujte, život vám to všetko napokon vráti. Viac v galérii fotografií. (T. Slamová, K. Pavlíčková)

    • MŠ, Letná: V knižnici
     • MŠ, Letná: V knižnici

     • Naši predškoláci navštívili knižnicu na Nobelovej ulici, kde sa personál spolu aj s pani riaditeľkou postarali o zaujímavý a pútavý program. V rámci rozvíjania predčitateľskej gramotnosti si deti rozvíjali schopnosť porozumieť textu, dokázať spracovať informácie a formulovať vety. Na záver za odmenu si deti pozreli rozprávku v novovybudovanom kine priamo v knižnici.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Vodné živočíchy
     • MŠ, Teplická: Vodné živočíchy

     • Vo štvrtok sa deti oboznámili s niektorými druhmi vodných živočíchov ako napr. žabka, mlok, korytnačka či užovka. Dozvedeli sa, kde žijú, čím sa živia a mnoho ďalších vecí o ich živote a tie odvážnejšie deti si mohli zvieratká aj pohladiť - presvedčte sa vo Fotolabume.

     • ZŠ: Valentínsky basketbalový zápas Šinter

     • Basketbalová Šinterliga žiakov pokračovala Valentínskym turnajom. Hostiteľom bola ZŠ s MŠ na Riazanskej ulici. Po úvodných slovách pána riaditeľa začali žiaci troch základných škôl (Teplická, Cádrova, Riazanská) predvádzať svoje umenie v štafetách,streľbe na kôš i minibasketbale. Po zrátaní výsledkov všetkých súťažných disciplín sa medzi pokročilými najviac tešili žiaci z domácej Riazanskej, ktorí s výrazným náskokom zdolali svojich konkurentov. Medzi začiatočníkmi zvíťazila Teplická, druhá bola Riazanská a tretie miesto patrilo Cádrovej. Najbližší turnaj série Šinterligy bude pred Veľkou nocou a jeho usporiadateľom bude Cádrova. Fotogalériu nájdete na: http://www.sinterliga.sk/galeria/valentinske-turnaje-2019 (D. Šesták) 

    • ŠKD: Kúzelník
     • ŠKD: Kúzelník

     • Štvrtok 14. 3. 2019 nám naše hlavy prišiel popliesť kúzelník Talostan. Deťom ukázal rôzne kúzla a dokonca mu pri niektorých trikoch deti pomáhali. Čo dodať? Deti boli okúzlené, vychovávateľky nadšené, a všetci sa už tešíme, že nás príde znova o rok okúzliť. Viac vo fotogalérii. (E. Žalmanová)

    • MŠ, Letná: Divadlo - bájky
     • MŠ, Letná: Divadlo - bájky

     • Zavítalo k nám divadlo Babadlo a predstavilo sa nám s rozprávkou zo zvieracej ríše, v ktorej sa snúbi niekoľko známych príbehov najznámejšieho bájkara Ezopa. Tak, ako je v jeho bájkach častým hrdinom líška: "Ako sova líške bájky čítala". - viac sa dozviete vo Fotoalbume.