• ZŠ: Valentínska pošta
     • ZŠ: Valentínska pošta

     • Aj tento rok sa tešíme tomu, že tematický deň a valentínska pošta mala taký veľký úspech. Zapájali sa starší i mladší. Všetci si písali krásne listy. Aj zaľúbené. Aktivitu pripravil Parlament žiakov školy. (M. Reiterová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Výstava projektu Hravý architekt
     • ZŠ: Výstava projektu Hravý architekt

     • V štvrtok 14. 2. 2019 tretiaci zavŕšili prácu na projekte Hravý architekt účasťou na vernisáži na Bratislavskom hrade. Tam si prezreli svoje 3D stavby v súvislosti vízie veľkého mesta spolu s výtvarnými prácami detí z celého sveta. Výstava po pár mesiacoch pobudnutia v priestore hradnej galérie poputuje do Barcelony a odtiaľ ďalej do sveta. Asi väčšina detí zažila vernisáž prvý krát, aj o tomto je učenie... V piatok večer sa navyše deti mohli vidieť a počuť v hlavných správach RTVS. (J. Adamková)

    • ZŠ: OLOmánia
     • ZŠ: OLOmánia

     • ZŠ: My, žiaci 9. A triedy, sme sa zúčastnili dňa 14. 2. 2019 v Holiday Inn  aktivity zameranej na triedenie odpadu v škole, v domácnostiach a v iných častiach našej Zeme. Mali sme možnosť sa stretnúť so zaujímavými osobnosťami, cestovateľmi a objaviteľmi. Prostredníctvom filmov a rozhovorov, sme sa oboznámili s krajinami Indonézie, Venezuely, Antarktídy a Arktídy. Ako tam ľudia pomáhajú prírode, zvieratám ako ju chránia a spolu s ňou žijú domorodí Indiáni. Uvedomujeme si, že každý projekt na ochranu životného prostredia (separovanie odpadov), je veľmi užitočný a táto správna vec  by sa mala upevňovať a rozvíjaťdlhodobo a zachovať peknú prírodu pre ďalšie generácie. (žiaci)

    • ZŠ: Tajný denník Adriana Mola - divadelné predstavenie
     • ZŠ: Tajný denník Adriana Mola - divadelné predstavenie

     • Dnes, 14. 2. 2019, sme so žiakmi VI.A, VII.A a VIII.B. navštívili krásne priestory malého a útulného divadla L+S Studia, v ktorom sme si pozreli divadelné predstavenie Tajný denník Adriana Mola v prevedení divadla Ludus. Tajný denník Adriana Molea od Sue Townsendovej je  kultovou knihou niekoľkých generácií. Témy o dospievaní, dozrievaní, prvých láskach, úspechoch i neúspechoch v škole sú našim násťročným žiakom skutočne blízke. Predstavenie sprevádzal smiech cez slzy, vážne témy, skvelá hudba a výborný herci. Kultúra je skvelá! Aj vďaka umeniu sa občas môžeme presvedčiť, že všetky problémy, ktoré sa nám občas zdajú priveľké, nakoniec unesieme a zvládneme. Tak ako dospievanie. (T. Kindji)

    • MŠ, Teplická: O lenivom Kubovi
     • MŠ, Teplická: O lenivom Kubovi

     • V stredu nám manželia Stražanoví predstavili ďalšiu zo svojich rozprávok, tentoraz O lenivom Kubovi. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a na záver si niektoré z nich vyskúšali manipuláciu z marionetami.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Stavby zvierat
     • ZŠ: Stavby zvierat

     • V utorok triedy 4. A a 4. B cestovali MHD do Mestskej knižnice na Kapucínsku ulicu na odbornú prírodovednú prednášku. Oboznámili sme sa bližšie so stavbami zvierat. Prednáška bola zaujímavá a deti so záujmom počúvali. Prednáška bola doplnená a premietanie, fotografie, originálne hniezda, lepky, zvieratá. Najviac sa nám páčili stavby Nepálskych včiel vysoko v skalách. Na konci prednášky nás čakalo prekvapenie v podobe živého chameleóna. (Čajdová, Paráková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Moje telo
     • ZŠ: Moje telo

     • V utorok sa žiaci 3. A triedy zúčastnili intraktívnej výstavy Moje telo. Dozvedeli sa množstvo zaujímavostí a záhad o svojom tele. Názorne videli ako pracujú naše vnútorné orgány. Na záver sa zahrali na operatérov. Do školy sa vracali plní nových zážitkov a vedomostí - veď pozrite Fotoalbum.

    • MŠ, Letná: Fidlikanti
     • MŠ, Letná: Fidlikanti

     • V týždni k nám zavítali Fidlikanti v prevedení Povalašsky od zeme. Deti si osvojovali poznatky z oblasti ľudových zvykov a tradícií prostredníctvom tradičných hudobných nástrojov.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Pred zápismi do ZŠ
     • MŠ, Letná: Pred zápismi do ZŠ

     • Vedenie ZŠ, Riazanská, pán riaditeľ PhDr. Ján Papuga, PhD., sa stretol s rodičmi osobne v zariadení MŠ, Letná a predstavil vzdelávanie školy a odpovedal rodičom predškolákov v diskusii na otázky a srdečne ich pozval na zápis do 1. triedy a na Deň otvorených dverí.

      Naša psychologička Mgr. Eva Krupová konzultovala výsledky školskej zrelosti našich predškolákov s rodičmi.

      Našej kuchyni ďakujeme za vynikajúcu ochutnávku nátierok, ktoré naši škôlkari obľubujú.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Divadielko pre materské školy
     • ŠKD: Divadielko pre materské školy

     • Deti deťom. Žiaci z našej ZŠ sa prišli predstaviť našich škôlkarom s divadelnou hrou O mužovi a jeho batôžku pod vedením pani Banášovej. Pôsobivé prevedenie a autentické kostýmy a masky zaujali našich malých divákov. Aj takto sa budujú kamarátske vzťahy s našou kmeňovou ZŠ. Ďakujeme a tešíme sa na vás nabudúce. (V. Macháčová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

     • ZŠ: Divadlo Myška nie je líška

     • Žiaci 2. A a 3. A triedy si spríjemnili učenie návštevou Bratislavského bábkového divadla. Deň pred polročným vysvedčením ich očarilo predstavenie Myška nie je líška. Príbeh bol spracovaný podľa knihy Ivy Procházkovej: Myši patří do nebe.Deti prežili spolu s lišiakom Ryšiakom a myškou Kajkou Utekajkou zaujímavý príbeh plný priateľastva a lásky. Precítili silu vzájomného prorozumenia, ktorou sa dá prekonať nejedna prekážka. Do školy sa vrátili nielen múdrejší, ale aj bohatší o pekný zážitok. (J. Adamková)

    • MŠ, Teplická: Korčuľovanie
     • MŠ, Teplická: Korčuľovanie

     • Naši predškoláci absolvovali kurz korčuľovania, ktorý sa konal od 14. 1. do 29. 1. na Zimnom štadióne O. Nepelu. Deti boli rozdelené do niekoľkých skupín podľa ich korčuliarskych schopností. Na záver výcviku mali deti karneval na ľade, kde sa v maskách predstavili rodičom.Všetkým deťom sa kurz páčil.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume. 

    • ŠKD: Súťaž novomestských ŠKD Tvorítko
     • ŠKD: Súťaž novomestských ŠKD Tvorítko

     • V utorok sa naši žiaci zúčastnili súťaže školských klubov základných škôl v Novom Meste. Mali vytvoriť tvorivé dielka z už použitých materiálov. Vytvorili masky. Porota ocenila nápaditosť a farebnosť. Zo súťaže si odniesli 1. miesto. (E. Žalmanová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Exit tour
     • ZŠ: Exit tour

     • EXIT TOUR - preventívny a hudobno-výchovný program, ktorý priniesol pre žiakov II. stupňa zaujímavou a poučnou formou veľa nových informácií k aktuálnym témam. Po krátkom hudobnom koncerte nasledovali dve série prednášok. Lektori žiakom ponúkli kvalitný pohľad na oblasť závislostí, medziľudských vzťahov, AIDS či šikany. Žiaci tak strávili veľmi poučný a skvelý deň na škole, čím daná akcia splnila očakávania žiakov i učiteľov. (K. Čuntalová)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ŠKD: Koncert na schodoch
     • ŠKD: Koncert na schodoch

     • Nový rok sme si v školskom klube privítali aj spievaním známych ľudových pesničiek. Spievali sme si pre radosť a aj našim spolužiakom z druhého stupňa, ktorí si pri odchádzaní zo školy zatancovali a zaspievali. Veď koho by nepotešili známe ľudové hitovky ako Medveďku daj labku, Kukulienka, Kohútik jarabí, Pojdeme do lesíka, Jedna druhej riekla...
      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ: Malí architekti
     • ZŠ: Malí architekti

     • Žiaci 3. A sa zúčastnili Medzinárodného výtvarno-architektonického projektu pre ZŠ - 100 rokov  československej architektúry organizovaným  organizáciou Hl. architekt Slovensko n.o, Žilinská 2, Bratislava.

      Žiaci v rámci projektu mali celodenný workshop - architektonický ateliér, kde vytvárali modely známych budov nášho mesta. Následne dotvárali okolie budov. Pomáhali im pri tom 4 architekti. Na záver workshopu si ukázali ako sa také mesto rozrastá. S modelmi budú ďalej pracovať na hodinách Vyv a záverom projektu by mala byť vernisáž žiackych prác na Bratislavdkom hrade a ich spojenie s prácami iných škôl fo veľkého mesta. Táto výstava by potom mala putovať do sveta. (J. Adamková)

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Teplická: Danka a Janka
     • MŠ, Teplická: Danka a Janka

     • Deti v utorok videli krásne bábkové predstavenie Danka a Janka. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a všetkých nás príjemne pobavilo.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Sláčikový koncert
     • MŠ, Letná: Sláčikový koncert

     • Naše deti sa zúčastnili výchovného koncertu sláčikového kvarteta. Predstavili sa v podaní  "Zvoľ si svoju miss Vivaldi".

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • ZŠ S MŠ: Posledné dva dni v tomto roku
     • ZŠ S MŠ: Posledné dva dni v tomto roku

     • Po roku si naši žiaci, učitelia, ale aj rodičia opäť pripravili vianočné trhy. Aj keď boli mierne obavy z ich organizácie, môžeme konštatovať, že tieto boli ešte lepšie ako minulé. Deti si pripravili tovar od výmyslu sveta, na ozdobu, jedenie, ale aj praktické predmety. Pokojne by mohli konkurovať ozajstným vianočným trhom. Nejeden návštevník školy si mohol nakúpiť veci na blížiace sa Vianoce. Ceny si žiaci v rámci spoznávania finančnej gramotnosti určovali sami. Aj tento rok boli trhy vonku, pred školou. Tam ich pozorovali dve ovečky a dve kozy z farmy p. Hammera, poslanca za Raču. Má veľkú farmu na Peknej ceste, kde vás všetkých pozýva.

      V tento pre školu významný deň nás čakalo viacero prekvapení. Azda najkrajším bolo, že začalo snežiť, čo dokreslilo atmosféru blížiacich sa Vianoc. Televízia Markíza si prišla pozrieť naše trhy a spravila z nich veľmi peknú reportáž – pozrieť si ju môžete tu. A prišli nás aj deti z priľahlej škôlky a taktiež aj p. poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Branislav Gröhling, ktorý sa ako odborník na školskú problematiku porozprával s deťmi, učiteľmi.

      Trhy pokračovali počas vyhrávania vianočných piesní v školskom rozhlase aj počas ŠKD. Po trhoch deti odišli a učiteľský zbor si spravil večierok s kapustnicou. O peniazoch, ktoré sa zozbierali (ešte nie sú spočítané), rozhodne Parlament žiakov školy. Štvrtok sa naozaj vydaril.

      V piatok boli žiaci už tradične na filmovom predstavení. Malí si pozreli Rodinku úžasných 2, kreslenú rozprávku o túžbach mať nadprirodzené schopnosti a pomáhať svetu. Veľkí si pozreli životopisný film o rockovej legende Queen, po ktorom si ešte dlho vyspevovali melódie tejto skupiny.

      Tak sa teda skončili posledné dni v roku 2018. Najdôležitejšie je, že pri oboch sa naši žiaci veľmi veľa naučili. A to je cieľom školy pri organizovaní každej aktivity.  

      Želáme všetkým ľuďom dobrej vôle príjemné prežitie zimných sviatkov s rodinou, priateľmi, zvieratkami a veľa zdravia, šťastia, lásky a peňazí v novom roku.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

    • MŠ, Letná: Vianočná návšteva u dôchodcov
     • MŠ, Letná: Vianočná návšteva u dôchodcov

     • Naši predškoláci boli potešiť starších v Klube dôchodcov a zaželali im pevné zdravie a aby nikdy nepocítili, že sú sami.

      Fotografie nájdete vo Fotoalbume.