• MŠ,Teplická: Krasokorčuľovanie
     • MŠ,Teplická: Krasokorčuľovanie

     • Naši predškoláci sa v dňoch 15. 10. - 29. 10. zúčastnili kurzu korčuľovania, ktorý sa konal na zimnom štadióne O. Nepelu. Záverečná hodina bola karnevalová. Deti sa svojim rodičom predstavili v maskách a ukázali čo sa počas výcviku naučili. (A. Masarovičová) Galéria fotografií

    • MŠ, Letná: Prvá pomoc
     • MŠ, Letná: Prvá pomoc

     • Červený kríž sa stará o osvetu a vzdeláva aj detí v mladšom školskom roku. Skutoční záchranári prišli do našej materskej školy. Deti sa oboznámili s poskytovaním prvej pomoci. Názorne si vyskúšali masáž srdca na figuríne a spoznali priestory sanitky. (V. Macháčová) Galéria fotografií

    • MŠ, Letná: Krasokorčuľovanie
     • MŠ, Letná: Krasokorčuľovanie

     • Karneval na ľade otvoril organizátor pán Miroslav Goldschmied. Deti predviedli na ľade korčuliarske zručnosti a rodičia ocenili pokrok, ktorý u detí videli. Všetky masky si spoločne zatancovali a nakoniec sa pridali na ľad aj rodičia. Galéria fotografií. (V. Macháčová) Galéria fotografií

    • ZŠ: Detská atletika
     • ZŠ: Detská atletika

     • Slovenský atletický zväz zorganizoval dňa 23. 10. 2019 v športovej hale Elán športovú aktivitu pod názvom Detská atletika. Súťaž mala šesť disciplín: preskoky cez švihadlo, prekážková dráha slalomom, hod plnou loptou obojručne  od hrude, skok z miesta znožmo, beh 2x40 m cez prekážku a hladký beh a poslednou disciplínou bol 3-minútový beh. Naši druháci a štvrtáci reprezentovali školu v tomto zložení:  Veronika Škarítková (4. A), Amélie Procházková (2. B), Izabela Blažovská (2. A), Marian Pavel (4. A), Martin Turza (2. B), Patrik Minarik (4. A), Teo Krupec (4. A) a Samuel Lipták (2. B) trieda. Z celkového počtu 18 družstiev sa naši žiaci umiestnili na 8. mieste. Vynikli v disciplínach: beh za 3 minúty a v preskoku na švihadle. Dotrénovať musíme hod plnou loptou a skok z miesta znožmo. Naše deti bojovali s veľkým srdiečkom. Ďakujem žiakom aj rodičom, že umožňujú svojim deťom športovať a zúčastňovať sa takýchto krásnych športových podujatí.Galéria fotografií. (A. Trstenská)

    • ZŠ: Jesenná besiedka
     • ZŠ: Jesenná besiedka

     • Žiaci z 2. A si spolu s triednou učiteľkou a vychovávateľkou pripravili krátke tanečné vystúpenie. Rodičia boli ich vďačné publikum. Predstavenie sa páčilo a verejné vystupovanie našich žiakov mnohému naučilo. Galéria fotografií. (K. Bartošová)

    • ZŠ: Súťaž vo vyrezávaní tekvíc
     • ZŠ: Súťaž vo vyrezávaní tekvíc

     • Posledný deň pred jesennými prázdninami sa uskutočnila výstava vyrezávaných tekvíc spojená so súťažou o tú naj, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Tekvičky boli prekrásne, veselé i strašidelné. Ťažko povedať, ktorá z nich je tá najnápaditejšia. Preto sa hlasovania ujali samotné deti. Po sčítaní všetkých hlasov sa víťazmi stali Patrik Ambrúz, Lucia Petrová, Lucia a Linda Podolinské. No ani ostatní tvorcovia nezostali bez ocenenia. Galéria fotografií. (K. Čajdová)

    • ZŠ: Račianska veža - šachová súťaž
     • ZŠ: Račianska veža - šachová súťaž

     • Nemecký kultúrny dom v Rači bol dejiskom šachového turnaja Račianska veža. Neľútostné súboje za šachovnicami zvádzalo dovedna 86 žiakov z jedenástich bratislavských škôl. Naši žiaci sa prezentovali solídnymi výkonmi. Viola Lajčiaková si druhým miestom v kategórii žiačok vybojovala právo účasti v krajskom kole. Družstvo skončilo celkovo na štvrtom mieste, keď iba pol boda chýbalo na bronzový stupienok. Galéria fotografií. (D. Šesták)

    • MŠ, Letná: Deň výživy
     • MŠ, Letná: Deň výživy

     • 22. 10. 2019 k nám zavítal pán Kadlec, ktorý deťom zaujímavou a hravou formou porozprával o dôležitosti ovocia a zeleniny pre naše zdravie. Deti zaujal, pripravil ovocný šalátik a ešte aj na olovrant ich prišiel pozrieť v kuchárskom odeve a rozdával zvyšné ovocie. Galéria fotografií. (M. Paľová)Galéria fotografií. (M. Paľová) 

    • ZŠ: Jesenné popoludnie
     • ZŠ: Jesenné popoludnie

     • Jeseň je  najkrajšie ročné obdobie. Príroda sa sfarbuje do prekrásnych farieb. Je to obdobie zberu plodov našej zeme - jabĺk, hrušiek, tekvíc, zemiakov, hrozna. A to bol dôvod na zorganizovanie akcie Jesenné popoludnie. Akcia sa konala 24. 10. 2019 v 1. A triede. Rodičia spolu s triednou učiteľkou pripravili koláče a iné pokrmy zamerané na sezónne ovocie a zeleninu. Detičky predviedli rodičom krátky program a potom sa s chuťou pustili do všakovakých dobrôt. Rodičia sa neformálne porozprávali s p. uč. triednou i medzi sebou. Bolo to príjemne strávené popoludnie a už teraz sa tešíme na ďalšie takéto milé stretnutia. Galéria fotografií. (K. Čajdová)

       

    • ZŠ: Znova na futbalovom zápase
     • ZŠ: Znova na futbalovom zápase

     • Futbal po tretíkrát! Opäť boli naši žiaci povzbudiť futbalistov na Tehelnom poli. Vo štvrtok 24. 10. 2019 o 18.55 hod. sa v rámci Európskej ligy stretol náš ŠK Slovan Bratislava a anglický Wolverhampton. Žiaci aktívne povzbudzovali. Atmosféra bola neskutočná. I keď tentokrát nestálo šťastie na strane našich futbalistov, podali veľmi kvalitný výkon. Ďakujeme. (K. Čuntalová)

    • ZŠ: Deviataci v divadle
     • ZŠ: Deviataci v divadle

     • Čo je to extrémizmus?Populizmus?Neonacizmus?A ako je možné,že sa nám extrémisti prihovárajú aj z parlamentu?Aké sú základné ľudské práva a slobody?Čo je to kritické myslenie?Čo je to občianska zodpovednosť?Čo je to tolerantnosť a rešpekt?Čo je to spravodlivosť a solidarita?Tieto pálčivo aktuálne témy rezonovali v predstavení Naše šaty,ktoré v divadle L+S nedávno sledovali žiaci 9.ročníka.Neprejdime to pohŕdavým mlčaním.Hovorme o tom.Premýšľajme o tom.

       

    • ZŠ: Dopravné ihrisko v Trnave
     • ZŠ: Dopravné ihrisko v Trnave

     •  

      22. 10. 2019 sme boli s detmi s 2. A a 2. B na dopravnom ihrisku v Trnave. Deti absolvovali teóriu v učebni a vonku boli chodcami a vozili sa na bicykloch, kolobežkách aj na motokárach. V krásnom slnečnom počasí sme si zopakovali pravidlá cestnej premávky. Galéria fotografií. (A. Šuláková)

    • ZŠ: Výprava za našou minulosťou
     • ZŠ: Výprava za našou minulosťou

     • 16. 10. 2019 sa žiaci 3. A a 4. A triedy zúčastnili exkurzie kopaničiarskym krajom. V ručnej výrobní papiera sa čo-to dozvedeli o histórii a výrobe papiera. Každý žiak si mal možnosť tento spôsob výroby vyskúšať a výsledkom je 38 jedinečných kúskov papiera. Tento krásny jesenný deň plný hmly a farieb jesene zároveň využili na pripomenutie si velikána našej histórie M. R. Štefánika. Čo povedať na takto prežitý deň? Učenie je radosť a radosť je učenie... Galéria fotografií. (J. Adamková)

    • ZŠ: Telovýchovné pomôcky pre žiakov
     • ZŠ: Telovýchovné pomôcky pre žiakov

     • Spoločnosť Lidl, ktorá otvárala pobočku v Poluse, splnila svoj sľub a odovzdala deťom pomôcky na telesnú na športovú výchovu vo výške 3000 eur. Peniaze získala z prvého nákupu v novej pobočke obchodu, z nákupu nad 10 eur sa dalo blízkym školám 1 euro. Dostali sme švédsku debnu, kladinu, trampolínu, žinenky, bejzbalové sety a iné. Ďakujeme. Galéria fotografií. (J. Papuga) 

    • ŠKD: Imatrikulácia prvákov
     • ŠKD: Imatrikulácia prvákov

     •  

      11. 10. 2019 sa v školskom klube konala akcia s názvom Vitaj v klube, Klubáčik. Oficiálne sme našich prváčikov privítali v školskom klube detí. Žiaci mali možnosť zasúťažiť si, zažili kopec zábavy, čakalo ich malé občerstvenie a pár drobností ako darček. Z akcie si odniesli kopec spomienok a ostane im aj diplom, ktorý im tento slávnostný deň bude pripomínať. Galéria fotografií. (A. Majová)

     • OZNAM MŠ, TEPLICKÁ

     • Predškoláci budú mať krúžok anglického jazyka v termíne od 1. 10. do júna 2020 každý utorok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. v 3 triede. Zodpovedná za krúžok je jazyková škola PRIMA.

      Kurz korčuľovania: Predškoláci absolvujú kurz korčuľovania v termíne od 15. 10. do 29. 10. - 8. lekcií. Kurz sa bude konať na zimnom štadióne O. Nepelu v čase od 9:20 do 11:30. Poslednú hodinu budú mať deti karneval.

    • ŠKD: Prezentácia krúžkov v škole
     • ŠKD: Prezentácia krúžkov v škole

     •  

      Už tradične sa u nás prezentovala organizácia Krúžky v škole, ktorá pre našu školu robí rôzne záujmové útvary. Tento rok si pripravila Eko workshop. O tom, ako sa dá využiť odpadový materiál - kartón. Väčšinou ho hádžeme do koša, ale pomocou našej fantázie môžeme z neho vyrábať kreatívne výrobky. Popri práci s kartónom nám deň spríjemnili aj ukážkou okuliarov, cez ktoré sa dalo vidieť 3D realitou. Galéria fotografií. (L. Rintelová)

    • ZŠ: Hra o emóciách
     • ZŠ: Hra o emóciách

     •  

      Inštitút pre aktívne občianstvo nás oslovil s prosbou, či by sme s našimi deviatakmi vyskúšali didaktickú hru zameranú na pozitívne a negatívne pocity a zvládanie rôznych záťažových situáciách. Hra vznikala pod záštitou Luducrafts a je určená na hodiny etickej a občianskej výchovy. V prototypovej fáze si naši deviataci hru vyskúšali, zahrali a potom sa vžili do úlohy hodnotiteľa. Zhodnotili silné a slabé stránky hry, zamerali sa na evaluáciu, na to, čo by v hre zmenili a snažili sa podať kvalitnú spätnú väzbu. Okrem toho, že si uvedomili, ako ich emócie ovplyvňujú všetko, čo v živote riešia, mali možnosť stáť aj na druhej strane, a to na strane hodnotiteľa, čo je tiež jedná z rolí, ktorá je v živote potrebná. Galéria fotografií. (T. Kindji)

    • ŠKD: Mesiac úcty k starším
     • ŠKD: Mesiac úcty k starším

     • Dňa 7. októbra 2019 sme sa zúčastnili posedenia pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo na Račianskej, v stredisku dôchodcov Zlatý dážď. Na posedení s programom vystúpili žiaci našej školy: Teo Ridzoň hral na zobcovej flaute, Lucia Vargová prednášala báseň, Amélia Procházková predviedla írsky tanec, Berenika Hoflack zaspievala pieseň o láske vo francúzštine, Daniela Katarína Martínez zahrala na priečnej flaute. Na začiatku posedenia nás a všetkých prítomných privítal pán Rudolf Kusý - starosta  mestskej časti. Tešíme sa o rok, pani Žalmanová, povedali seniori. Galéria fotografií. (E. Žalmanová)

    • MŠ, Teplická: Poníky
     • MŠ, Teplická: Poníky

     •  

      V utorok 1.10. sa deti v areáli našej MŠ povozili na poníkoch, ktoré viedli skúsení inštruktori. Deťom sa jazda veľmi páčila a na záver mohli deti poníky nakŕmiť jabĺčkami, mrkvou alebo suchým chlebíkom. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)