• MŠ, Letná: Vyrezávanie tekvíc

     • Do galérie MŠ, Letná: Vyrezávanie tekvíc boli pridané fotografie.

      Vyrezávanie tekvic "Svetlonosov" sa stalo súčasťou týchto jesenných dní a je to naša obľúbená aktivita. Tekvičku sme zbavili jadierok, ktoré si usušíme a neskôr vylúskame.

      Vyrezaná svetielkujúca tekvička nám zdobí interiér MŠ.

      Posúďte sami.

     • odhláška zo školského klubu

     • odhláška zo školského klubu odhlaska.doc​​​​​​​

      Odhláška dieťaťa/detí zo školského klubu (ŠKD)


      Meno zákonného zástupcu:  ____________________________________

      Meno dieťaťa/detí:  _______________________________________

      Trieda/triedy: ______________

      Odhlasujem dieťa/deti od: ______________________


      Zároveň vyhlasujem, že som uhradil/a všetky príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD za mesiace, v ktorých moje dieťa ŠKD navštevovalo.      V Bratislave, dňa: ______________        


      ............................................

      Podpis zákonného zástupcu


     • Začiatok školského roka 2020/2021

     • Informácie k otvoreniu škôl nájdete na: (priebežne aktualizujeme)

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      - škola bude vykonávať ranný filter merania teploty, zabezpečí dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy

      - každý žiak je povinný priniesť v prvý deň pri príchode do školy "Dotazník a Vyhlásenie rodiča"

      - každý žiak bude v spoločných priestoroch školy nosiť rúško prvé dva týždne (aj I. aj II. stupeň), žiaci II. stupňa aj počas vyučovania

      - každý žiak bude do 14.9.2020 nosiť do školy 2 rúška

      - každý žiak bude mať vlastný dezinfekčný (antivirálny) prostriedok k použitiu a papierové vreckovky/utierky

      - žiaci aj učitelia dodržiavajú od seba vzájomný odstup od 16.9.2020 budú pre školu platiť pravidlá príslušnej fázy tzv. "semafor" (zelená, oranžová, červená) Semafor pre základné školy na:

      Podrobný organizačný poriadok na obdobie 1. - 14.9.2020 bude zverejnený koncom týždňa.      Informácie pre materské školy:

     • Záver školského roka

     • Oslávili sme krásny záver školského roka a rozlúčili sme sa príjemným posedením.

      Zasúťažili sme si, zatancovali, zabavili a pochutili na dobrotách.

      Ďakujeme vám všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa osobne spolupodieľali na aktivitách, projektoch a finančne podporovali zámery materskej školy a tak prispeli k jeho zveľadeniu. Vážime si vaše ocenenia vďaky a slová uznania, ktoré nás utvrdzujú v tom, že smerujeme k spokojnosti všetkých.

      Dovidenia milí predškoláci, bude sa nám za vami cnieť, ale veríme, že sa vám bude v škole páčiť a budete poslušní a usilovní žiaci, z ktorých bude mať radosť pani učiteľka, ale aj rodičia.

      Tešíme sa opäť na vás všetkých v ďalšom školskom roku a prajeme Vám hlavne veľa zdravia a horúce leto plné zážitkov, oddychu a zábavy.

      Kolektív MŠ

       

     • Sadenie - rýchlenie byliniek

     • Naši predškoláci poznávali bylinky, oboznamovali sa s ich rýchlením, so starostlivosťou a úžitkom.

      Sadili mätu a medovku a rýchlili šalviu.  Na záver sme si vychutnali vynikajúcu mätovú limonádu a šalviový čajík.

     • Impregnácia záhradného sedenia

     • Záhradné sedenie si deti spolu s pani učiteľkou zmontovali a ošetrili tak, aby slúžilo ešte niekoľko rokov.

      Sedenie deti naimpregnovali inovatívnou, ekologickou lazúrou na drevo a bez zápachu. Veľmi sa prácou nadchli a nedočkavo sa striedali. Ako sa hovorí: "Každý chviľku, ťahá pilku".

     • Šišky ako mulčovacia kôra

     • Naše deti vytvárajú ilúziu skutočného lesa. Na oživenie a dotvorenie záhona našej predzáhradky nahradili mulčovaciu kôru šiškami. Ukladali, triedili a počítali šišky, pričom sa náramne zabavili.

     • OTVORENIE MŠ

     •  

      Naše deti sa už nedočkavo tešili na svojich kamarátov a pani učiteľky.

      Tento krásny deň pripadol na sviatok všetkých detí MDD. Skvelú zábavu sme si užili na pukancovej party a kolotočoch.

      Huráááá škôlka.

    • OZNAM ZŠ S MŠ: Informácie o opatreniach
     • OZNAM ZŠ S MŠ: Informácie o opatreniach

     • Informačný list od starostu MČ BA-NM: otvoríte kliknutím

      Informácie o prijímaní do našej školy: otvoríte kliknutím 

      Informácia o poplatkoch: otvoríte kliknutím *  link 

      ​​​​​​​Vážení rodičia,

      v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si prerušenie vyučovania v škole vyžiadalo využívanie iných foriem vzdelávania. Škola zabezpečuje vzdelávanie každého predmetu samoštúdiom žiakov, a to predovšetkým prostredníctvom elektronickej komunikácie cez EduPage, e-mailami, vybranými on-line hodinami a novoprístupnými bezplatnými portálmi:. www.ucimenadialku.sk.

    • ZŠ: Opusteným zvieratkám pomáhajú ôsmaci
     • ZŠ: Opusteným zvieratkám pomáhajú ôsmaci

     • 5. 5. 2020 - Keďže nie je jasné, kedy sa otvorí škola, boli sme dnes s ôsmakmi, ktorí si pripravili počas vianočných trhov čajovňu, na ktorej zbierali peniaze pre opustené psíky, odovzdať útulku v Pezinku a Šenkviciach potravu, ktorá sa za peniaze zakúpila. Pri dodržaní bezpečnostných opatrení. Majiteľka útulku sa venuje psíkom, ktorí sú problémoví, aby mohli byť darovaní. Dozvedeli sme sa o hrozných osudoch jej zverencov. Stará sa aj o mačky. Usúdili sme, že zvieratká sú v dobrých rukách. A niektoré sú už vhodné na adopciu, keby ste po súhlase rodičov chceli pomôcť. Ďakujem ôsmakom, čo si takýto dobrý skutok pripravili. Zviera nie je vec! Galéria fotografií

    • ZŠ: Výchova a vzdelávanie doma
     • ZŠ: Výchova a vzdelávanie doma

     • Máme tu situáciu, ktorú sme ešte nemali. Škola sa preniesla do našich domácností. Učiteľmi sa stali rodičia a predmety máme rôzne. Škola nám chýba, ale robíme všetko preto, aby sme sa do nej nevrátili bez vedomostí. Pomáhajú nám aj učitelia, ktorí sú tu pre nás vďaka internetu. Buďte všetci zdraví, pokojní a veselí! Galéria fotografií. (K. Čuntalová)

    • OZNAM: 2 % pre ZŠ s MŠ
     • OZNAM: 2 % pre ZŠ s MŠ

     • Napriek zložitej situácii všetci veríme, že sa všetko vráti do starých koľají. A vtedy budeme potrebovať vašu pomoc v podobe darovania 2 % z dane. Peniaze sú v správe rodičovských združení a budú využité na potreby detí.

       

      Informácie, ako môžete svojej škole a materským školám pomôcť, a tlačivá, nájdete na: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-

       

      Ďakujeme.

     • OZNAM ZŠ: Zber papiera - čiastkové výsledky

     • Dnes sme opäť odniesli zber. Pomohli deviataci (A) a piataci (A). UPOZORŇUJEME: Balíčky neoznačené triedou dávame do tzv. NEZARADENÝCH. Balíčky s kartónmi, šánonmi sa vyraďujú a hádžu do OLO modrého kontajnera. Nezviazané papiere sa takisto priraďujú k nezaradeným.

      Tu sú čiastkové výsledky. Súťaž pokračuje.

      I. A: 418

      I. B: 294

      II. A: 92

      II. B: 331

      III. A: 92

      III. B: 61

      IV. A: 99

      V. A: 110

      V. B: 70

      VI. A: 598

      VI. B: 35

      VII. A: 112

      VIII. A: 92

      IX. A: 109

      IX. B: 74

       

    • ZŠ, ŠKD: Karneval
     • ZŠ, ŠKD: Karneval

     • Naša karnevalová diskotéka v ŠKD sa konala posledný deň pre jarnými prázdninami. Bol to deň plný zábavy, smiechu a pohybu. U detí mal veľký úspech, a preto sľubujeme, že o rok si ho zopakujeme. Deti sa premenili na rôzne známe, ale aj záhadné bytosti. Princezné, hrdinovia, zombie. Diskotéka bola skvelá. Toľko energie, smiechu a radosti. Po skončení mali deti občerstvenie. (K. Bartošová) Galéria fotografií

    • MŠ, Teplická: Fašiangový karneval
     • MŠ, Teplická: Fašiangový karneval

     • V utorok 25. 2. sa v našej MŠ konal fašiangový karneval. Všetky deti sa zmenili na princezné, spidermanov, rytierov, víly, zvieratká, kuchárov, pirátov a iné. Naša škôlka ožila veselou hudbou a smiechom detí, ktoré sa zabávali a tancovali. Pre deti bolo nachystané aj občerstvenie, ktoré im pripravili rodičia, za čo im ďakujeme. Bol to vydarený a veselý karneval, na ktorý budú deti dlho spomínať. (A. Masarovičová) Galéria fotografií

    • MŠ, Letná: Kúzelník
     • MŠ, Letná: Kúzelník

     • Dňa 25. 2. k nám zavítal kúzelník Ivan a zabavil nás krásnymi kúzelníckymi číslami. Deti boli nadšené. Samy si mohli vyskúšať kúzlenie. (M. Paľová)