• ZŠ: Rozlúčka so školským rokom 2019/2020
     • ZŠ: Rozlúčka so školským rokom 2019/2020

     • Dnes, 28. 6. 2019, sme sa ako záklasdná škola rozlúčili so školským rokom a s absolventmi našej školy, s deviatakmi. Zhrnuli sme si celý rok, ktorý bol plný zaujímavých aktivít a podujatí. Riaditeľ školy ocenil najúspešnejších žiakov, ktorí dostali riaditeľské pochvaly a drobnú sladkosť. Žiaľ, máme aj žiakov, ktorí dostali pokarhania a znížené známky zo správania. Tých je našťastie oveľa menej. Žiakov, ktorí získali riaditeľské pochvaly, bolo 93. Vyhodnotili sme prospech školy a výsledky z testovaní. Potom sme sa sústredili na našich deviatakov, ktorí sa dostali na svoje vytypované stredné školy. Poďakovali sme sa učiteľov, obzvlášť triednej učiteľke 9. ročníka a učiteľkám, 4. ročníkov, ktoré prechádzajú na II. stupeň. Po želaní krásnych prázdnin sa naša rozlúčka skončila a už teraz sa tešíme na nový školský rok. Avšak po zaslúženom odpočinku... Galéria fotografií. (J. Papuga)   

    • ZŠ: Mažoretky vystúpili na Šinter lige
     • ZŠ: Mažoretky vystúpili na Šinter lige

     • Mažoretkový krúžok pod vedením pani Banášovej opäť reprezentoval školu. Cez prestávku záverečného turnaja Šinter liga naše mažoretky kultúrne vstúpili svojou choreografiou. Galéria fotografií. (Ján Papuga) 

    • ZŠ: OZNAMY - posledné dni školského roka
     • ZŠ: OZNAMY - posledné dni školského roka

     • Klasifikačná porada bude v pondelok o 14.00 hod. Dovtedy musia byť známky uzavreté.

      Budúci týždeň od pondelka do štvrtka bude vyučovanie do 11.45. Prvý stupeň bude končiť 4. alebo 5. hodinou. ŠKD funguje v celej dĺžke, t. j. do 17.30. II. stupeň obeduje po 4. hodine.

      V piatok 28. 6. 2019 je slávnostné ukončenie školského roka. Začína sa slávnostným nástupom o 8.00 vo veľkej telocvični. Bude spojení s vyhlasovaním výsledkov z prospechu a vzdelávania a s odmeňovaním najúspešnejších žiakov. Po nástupe nasledujú triednické hodiny v trvaní 45 minút. Žiaci I. stupňa odchádzajú potom do ŠKD (alebo domov). V ŠKD budú do 11.30, v rámci toho času sa naobedujú. Pozvaní sú aj rodičia.

      Dňa 26. 6. 2019 bude cvičenie OOČ poňaté ako športový deň. Triedy budú súťažiť o ceny za 1. miesto. Deň sa končí o 12.00 nástupom pred školou. Žiaci I. stupňa odchádzajú do ŠKD.

      Dňa 25. 6. sa žiaci vybraných tried zúčastnia záverečného turnaju našej Šinter ligy - basketbal. Podujatie sa bude konať v športovej hale Pasienky. Pozvaní sú aj rodičia.

    • ZŠ: Zo života včiel
     • ZŠ: Zo života včiel

     • Aj v posledných dňoch sa naši žiaci svojimi prácami zapájajú do včelárskej súťaže. Takéto práce sme poslali Slovenskému včelárskemu zväzu. Máme skutočné talenty! Galéria fotografií. (J. Adamková)

    • ZŠ: 1. miesto v zbere papiera - 5. A - Pizza Party
     • ZŠ: 1. miesto v zbere papiera - 5. A - Pizza Party

     • Naši piataci si za 1. miesto v zbere papiera vybrali Pizza  Party. Tak sme im to splnili. Dobrú chuť a prírode a recyklácii zdar! Galéria fotografií. (J. Papuga

    • ŠKD: Junk Art
     • ŠKD: Junk Art

     • Junk Art alebo umenie z odpadkov je pravidelno náplňou práce ŠKD. Dávame veciam druhý život. Galéria fotografií. (M. Banášová)

    • ŠKD: Absolventské predstavenie
     • ŠKD: Absolventské predstavenie

     • Pani Banášová ukončila svoj divadelný krúžok absolventským predstavením pre deti zo školského klubu a pre rodičov. Krásne kostýmy svedčia o atmosfére divadelne spracovanej rozprávky. Malí herci dostali aj diplomy. Galéria fotografií. (M. Banášová) 

    • MŠ - Letná: Dajme spolu gól
     • MŠ - Letná: Dajme spolu gól

     • V rámci projektu Dajme spolu gól organizuje Slovenský futbalový zväz pre deti predškolského veku bezplatné tréningy. Dvaja tréneri sa venujú našim predškolákom, pričom výbava je zabezpečená. Radi budeme súčasťou projektu aj v nasledujúcom školskom roku. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Svet nevidiacich
     • ZŠ: Svet nevidiacich

     • Dňa 21. 6. 2019 sa trieda 4. B zúčastnila aktivity Svet nevidiacich. Deti si rozšírili svoj obzor, oboznámili sa so svetom nevidiacich, s kompenzačnými pomôckami, zoznámili sa so záchranárskym vodiacim psom Grétkou. Pani Veronika zaujímavo a pútavo rozprávala, deti si prezerali  počas jej prednášky knihy pre nevidiacich, ktoré boli písané Brailovým písmom, mnohé i reliéfne zobrazené. Naučili sme sa prirodzene prijímať aj hendikepovaných ľudí, rešpektovať ich, pomáhať im, byť citlivejšími na potreby nevidiacich. Galéria fotografií. (E. Paráková)

    • MŠ - Teplická: Poníky
     • MŠ - Teplická: Poníky

     • V piatok 14. 6. sa deti v záhrade MŠ povozili na poníkoch. Poníky boli krotké a deti im za odmenu priniesli rôzne dobroty mrkvičku, jabĺčko či suché pečivo. Deti sa vôbec nebáli a jazdu si užívali. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ - Teplická: Červený kameň
     • MŠ - Teplická: Červený kameň

     •  V stredu 19. 6. boli deti 2. a 3. triedy na prírodovedno-turistickom výlete na Červenom kameni. Oboznamovali sa tu z históriou hradu a poznávali okolitú prírodu. Spoznávali rastliny a živočíchy ktorá sa v okolitej prírode vyskytujú. Výlet sa deťom veľmi páčil. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ - Letná: Poďakovania
     • MŠ - Letná: Poďakovania

     • Ďakujeme rodine Čutkovcov za darovanie vodného rozprašovača. V týchto dňoch je to pre nás dar hodný zlata.

      Ďakujeme aj rodine Brúsilovej za podarovanie nootebooku k  interaktívnej tabuli. (V. Macháčová)

    • ŠKD: Deň rodiny
     • ŠKD: Deň rodiny

     • Na našej škole sa čosi deje až do konca školského roka. Dňa 20. júna 2019 sa uskutočnila zabavná športovo-rekreačná akcia pre žiakov, rodičov i učiteľov. Pestrý kultúrny program, hudba, zábavné súťaže s hrami a futbalový zápas detí a rodičov, chutné občerstvenie spríjemnili náladu pred veľkými prázdninami. Cítili sme sa veľmi dobre a veľmi dobre sme sa porozprávalmi s priateľmi školy. Na príprave jednotlivých stanovíšť odniesli kus práce naše úžasné ôsmačky, ktorým ďakujeme. Je pekné, keď deti pripravujú deťom program. Prajeme všetkým rodinám iba príjemné chvíle. Galéria fotografií. (E. Katonaová)

     • ZŠ: OZNAM - VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

     • VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA 2018/19

      I. A: 85 kg

      I. B: 254 kg - 3. MIESTO

      II. A: 134 kg

      II. B: 204 kg

      III. A: 168 kg

      IV. A: 290 kg - 2. MIESTO

      IV. B: 50 kg

      V. A: 630 kg - 1. MIESTO

      V. B: 68 kg

      VI. A: 55 kg

      VII. A: 5 kg

      VIII. A: 5 kg

      VIII. B: 150 kg

      IX. A: 18 kg

      Prvé tri miesta získavajú ocenenie.

      Celá škola vyzbierala 2116 kg papiera, ktorý sa bude recyklovať.

    • ZŠ: Letisko
     • ZŠ: Letisko

     • Dňa 12. 6. 2019  sa žiaci 2. A zúčastnili exkurzie na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Deti mali možnosť vidieť vládny špeciál, vrtuľníky, ukážky práce hasičov, prácu a výstroj pyrotechnikov so psovodmi. Exkurzia bola naozaj výborná, taktiež počasie nám prialo. Deti si odniesli z exkurzie veľa nových informácií a zážitkov. Galéria fotografií. (G. Emrichová)

    • MŠ - Teplická: Koncoročný výlet
     • MŠ - Teplická: Koncoročný výlet

     • V stredu 12.6. bola naša MŠ na koncoročnom výlete na Železnej studničke. V prekrásnej bratislavskej prírode si deti zašportovali, oddýchli. Nachádza sa tu veľa detských atrakcií, takže si deti prišli na svoje. Aj napriek horúcemu počasiu sa nám výlet veľmi páčil. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

       

       

    • MŠ - Letná: Škola v prírode
     • MŠ - Letná: Škola v prírode

     • Počas školy v prírode v Duchonke deti realizovali vychádzky do najbližšieho okolia, pozorovali živú a neživú prírodu, opekali pri ohníku a súťažili v športových disciplínach. Priniesli si veľa nezabudnuteľných zážitkov. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ - Letná: Rozlúčkový večierok
     • MŠ - Letná: Rozlúčkový večierok

     • Radi by som oznámili, že sa s nami rozlúčili na poslednej besiedke naši predškoláci. Odložia hračky a čaká ich zodpovednosť. V škole sa na nich tešia pani učiteľky a noví kamaráti. Bude sa nám za Vami cnieť. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • MŠ - Letná: Výroba bábok
     • MŠ - Letná: Výroba bábok

     • Naši škôlkari sa v rámci dramatickej výchovy vyrábali bábky, ktoré kombinujú z rôzneho materiálu. Spoločne sme si zahrali divadielko. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Deň Zeme, i keď nie v apríli
     • ZŠ: Deň Zeme, i keď nie v apríli

     • Aj pre zlé počasie sme 2. ročník brigády zrealizovali 13. 6. 2019. Opäť sme sa okrem školy pustili do čistenia okolitého sídliska a aj našich oboch materských škôl. Vyzbierali sme desiatky vriec odpadu. Veríme, že budúci rok bude toho menej. Aj napriek horúcemu počasiu boli deti výnimočné a každý pridal ruku do práce. V zadnej časti školy sme vybudovali chodník k našej školskej záhradke. V blízkejk budúcnosti tam vysadíme lúčne kvety. A možno zájdeme ďalej...

      Boli sme ocenení aj obyvateľmi sídliska: ,,Pekný deň bol, ľudia sa pri nás zastavovali, že z akej školy sme, že je to veľmi pekné, čo robíme... Dokonca asi 80-ročná pani sa zastavila a chvíľu pozerala... A potom povedala, že sme jej pripomenuli jej celý život v školstve..."

      Galéria fotografií. (Ján Papuga)