• OZNAM: ZBER PAPIERA ZŠ

     • Týmto dňom spúšťame celoročnú súťaž v zbere papiera. Ocenené budú prvé tri triedy. Prosím, nebaľte papiere do kartónov. A zväzujte ich do celku. Potom ich podľa tried umiesnite v zelenom regáli. Vždy ich označte na vrchu označením triedy. Nie označením mena, nehráme individuálne, ale kolektívne. Minulý rok sme vyzbierali 2116 kg!!!

    • ZŠ: LETNÉ REKONŠTRUKCIE
     • ZŠ: LETNÉ REKONŠTRUKCIE

     • Aj cez leto sme sa pustili do rekonštrukcií časti školy. Ide najmä o európsky projekt na zriadenie dvoch odborných učební - jazykovej a prírodovednej - v spolupráci s mestskou časťou. Ďalej sa budú maľovať 2 triedy, vymaľuje sa chodba do telocvične, zriadia sa nové miestnosti na archív, zrekonštruuje sa sklad učebníc, kde bude aj malá učebňa pre výučbu žiakov s poruchami učenia, upravia sa žiacke toalety. Postupne vám tu budeme zverejňovať fotografie priebehu. Veríme, že v septembri prídete do opäť kvalitnejšie vybavenej a vyzerajúcej školy. Fotogaléria. (J. Papuga)  

    • MŠ - Letná: Biofarma
     • MŠ - Letná: Biofarma

     • Všetky deti MŠ sa zúčastnili koncoročného výletu v areáli Biofarma, ktorý je stvorený pre malé deti a možno tu vidieť skoro všetky domáce zvieratká. Hospodársky dvor so salašom nám ponúkol náučný botanický chodník v spojení s príjemným oddychom. Viac v Galérii fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Výlet loďou
     • ZŠ: Výlet loďou

     • Naši deviataci a V. A trieda si na záver školského roka užili výlet loďou po Dunaji. Fotky vravia o tom, že im bolo fajn. Galéria fotografií. (K. Čuntalová)

    • ZŠ: Športový deň
     • ZŠ: Športový deň

     • Posledný týždeň pred prázdninami sme si spravili v rámci branného cvičenia športový deň. Deti súťažili ako kolektív v ôsmich zaujímavých disciplíínach. Vyhrala IX. A a mali sme dve druhé miesta. Žiaci oboli odmenení pitným režimom a sladkosťami. S nápadom spraviť športový deň prišiel Parlament žiakov školy. Tak sme sa nápadu ujali. I keď bol deň horúci, užili sme si ho. Aj pod rozprašovačom vodnej pary. Galéria fotografií. (J. Papuga)

       

    • MŠ: Oznam o prevádzke MŠ počas letných prázdnin
     • MŠ: Oznam o prevádzke MŠ počas letných prázdnin

     • PREVÁDZKA MŠ NA  LETNEJ 7 BUDE PRERUŠENÁ OD 15. 7. 2019 DO 23. 8. 2019. PREVÁDZKA  OBNOVENÁ 26. 8. 2019. 

      PREVÁDZKA MŠ NA TEPLICKEJ 5 BUDE PRERUŠENÁ OD 8. 7. 2019 DO 16. 8. 2019. PREVÁDZKA BUDE OBNOVENÁ 19. 8. 2019.

       

      ZA  POCHOPENIE ĎAKUJEME A PRAJEME KRÁSNU DOVOLENKU.

    • MŠ - Teplická: Blaváčik
     • MŠ - Teplická: Blaváčik

     • V pondelok 24. 6. bola naša MŠ na výlete vláčikom Blaváčikom. Vláčik nás povozil historickou časťou nášho hlavného mesta až na Bratislavský hrad. V záhrade hradu sa deti občerstvili a vláčik nás odviezol naspäť do škôlky. Aj napriek veľkej horúčave sme si výlet náramne užili. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)

    • MŠ - Letná: Rozlúčka so školským rokkom
     • MŠ - Letná: Rozlúčka so školským rokkom

     • Blížia sa prázdniny a ako každý rok aj tento sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi posedením. Žiaci si spravili ovocný šalát, rozdali spomienkové knižky ako pamiatku na škôlku. Všetko najlepšie vám prajeme, budúci školáci! Galéria fotografií. (M. Paľová)

    • MŠ - Letná: Citronáda
     • MŠ - Letná: Citronáda

     • V lete treba veľmi veľa piť a čo je také osviežujúce v týchto horúcich dňoch? Predsa citronáda. Tak sme si s deťmi spravili najskôr z papiera a potom sme sa osviežili ozajstnou výbornou a veľmi chutnou citronádou. Deťom to chutilo a ešte aj citróniky vycmúľali nič nevyšlo na zmar. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Rozlúčka so školským rokom 2019/2020
     • ZŠ: Rozlúčka so školským rokom 2019/2020

     • Dnes, 28. 6. 2019, sme sa ako záklasdná škola rozlúčili so školským rokom a s absolventmi našej školy, s deviatakmi. Zhrnuli sme si celý rok, ktorý bol plný zaujímavých aktivít a podujatí. Riaditeľ školy ocenil najúspešnejších žiakov, ktorí dostali riaditeľské pochvaly a drobnú sladkosť. Žiaľ, máme aj žiakov, ktorí dostali pokarhania a znížené známky zo správania. Tých je našťastie oveľa menej. Žiakov, ktorí získali riaditeľské pochvaly, bolo 93. Vyhodnotili sme prospech školy a výsledky z testovaní. Potom sme sa sústredili na našich deviatakov, ktorí sa dostali na svoje vytypované stredné školy. Poďakovali sme sa učiteľov, obzvlášť triednej učiteľke 9. ročníka a učiteľkám, 4. ročníkov, ktoré prechádzajú na II. stupeň. Po želaní krásnych prázdnin sa naša rozlúčka skončila a už teraz sa tešíme na nový školský rok. Avšak po zaslúženom odpočinku... Galéria fotografií. (J. Papuga)   

    • ZŠ: Mažoretky vystúpili na Šinter lige
     • ZŠ: Mažoretky vystúpili na Šinter lige

     • Mažoretkový krúžok pod vedením pani Banášovej opäť reprezentoval školu. Cez prestávku záverečného turnaja Šinter liga naše mažoretky kultúrne vstúpili svojou choreografiou. Galéria fotografií. (Ján Papuga) 

    • ZŠ: OZNAMY - posledné dni školského roka
     • ZŠ: OZNAMY - posledné dni školského roka

     • Klasifikačná porada bude v pondelok o 14.00 hod. Dovtedy musia byť známky uzavreté.

      Budúci týždeň od pondelka do štvrtka bude vyučovanie do 11.45. Prvý stupeň bude končiť 4. alebo 5. hodinou. ŠKD funguje v celej dĺžke, t. j. do 17.30. II. stupeň obeduje po 4. hodine.

      V piatok 28. 6. 2019 je slávnostné ukončenie školského roka. Začína sa slávnostným nástupom o 8.00 vo veľkej telocvični. Bude spojení s vyhlasovaním výsledkov z prospechu a vzdelávania a s odmeňovaním najúspešnejších žiakov. Po nástupe nasledujú triednické hodiny v trvaní 45 minút. Žiaci I. stupňa odchádzajú potom do ŠKD (alebo domov). V ŠKD budú do 11.30, v rámci toho času sa naobedujú. Pozvaní sú aj rodičia.

      Dňa 26. 6. 2019 bude cvičenie OOČ poňaté ako športový deň. Triedy budú súťažiť o ceny za 1. miesto. Deň sa končí o 12.00 nástupom pred školou. Žiaci I. stupňa odchádzajú do ŠKD.

      Dňa 25. 6. sa žiaci vybraných tried zúčastnia záverečného turnaju našej Šinter ligy - basketbal. Podujatie sa bude konať v športovej hale Pasienky. Pozvaní sú aj rodičia.

    • ZŠ: Zo života včiel
     • ZŠ: Zo života včiel

     • Aj v posledných dňoch sa naši žiaci svojimi prácami zapájajú do včelárskej súťaže. Takéto práce sme poslali Slovenskému včelárskemu zväzu. Máme skutočné talenty! Galéria fotografií. (J. Adamková)

    • ZŠ: 1. miesto v zbere papiera - 5. A - Pizza Party
     • ZŠ: 1. miesto v zbere papiera - 5. A - Pizza Party

     • Naši piataci si za 1. miesto v zbere papiera vybrali Pizza  Party. Tak sme im to splnili. Dobrú chuť a prírode a recyklácii zdar! Galéria fotografií. (J. Papuga

    • ŠKD: Junk Art
     • ŠKD: Junk Art

     • Junk Art alebo umenie z odpadkov je pravidelno náplňou práce ŠKD. Dávame veciam druhý život. Galéria fotografií. (M. Banášová)

    • ŠKD: Absolventské predstavenie
     • ŠKD: Absolventské predstavenie

     • Pani Banášová ukončila svoj divadelný krúžok absolventským predstavením pre deti zo školského klubu a pre rodičov. Krásne kostýmy svedčia o atmosfére divadelne spracovanej rozprávky. Malí herci dostali aj diplomy. Galéria fotografií. (M. Banášová) 

    • MŠ - Letná: Dajme spolu gól
     • MŠ - Letná: Dajme spolu gól

     • V rámci projektu Dajme spolu gól organizuje Slovenský futbalový zväz pre deti predškolského veku bezplatné tréningy. Dvaja tréneri sa venujú našim predškolákom, pričom výbava je zabezpečená. Radi budeme súčasťou projektu aj v nasledujúcom školskom roku. Galéria fotografií. (V. Macháčová)

    • ZŠ: Svet nevidiacich
     • ZŠ: Svet nevidiacich

     • Dňa 21. 6. 2019 sa trieda 4. B zúčastnila aktivity Svet nevidiacich. Deti si rozšírili svoj obzor, oboznámili sa so svetom nevidiacich, s kompenzačnými pomôckami, zoznámili sa so záchranárskym vodiacim psom Grétkou. Pani Veronika zaujímavo a pútavo rozprávala, deti si prezerali  počas jej prednášky knihy pre nevidiacich, ktoré boli písané Brailovým písmom, mnohé i reliéfne zobrazené. Naučili sme sa prirodzene prijímať aj hendikepovaných ľudí, rešpektovať ich, pomáhať im, byť citlivejšími na potreby nevidiacich. Galéria fotografií. (E. Paráková)

    • MŠ - Teplická: Poníky
     • MŠ - Teplická: Poníky

     • V piatok 14. 6. sa deti v záhrade MŠ povozili na poníkoch. Poníky boli krotké a deti im za odmenu priniesli rôzne dobroty mrkvičku, jabĺčko či suché pečivo. Deti sa vôbec nebáli a jazdu si užívali. Galéria fotografií. (A. Masarovičová)