• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 08/2017 Dobrovoľnícka činnosť zdravotníka s DPH 02052017 Peter Majerík MŠ Letná 7, Bratislava PhDr. Ján Papuga, PhD. riaditeľ 12.05.2017
  Zmluva 30/2017 Bufet s DPH 06092017 PhDr.Ján Papuga, PhD. Ing. Lukáš Molnár nájomca 12.09.2017
  Zmluva 14/2017 Zbieram baterky s DPH 22.09.2023 PhDr.Ján Papuga, PhD. Mach Trade a Insa Vzdelavacia inštitúcia 21.06.2017
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične- Roman Gendiar s DPH 13.01.2011
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične- Peter Lúčny s DPH 19.01.2011
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične - Tomáš Vigaš s DPH 20.01.2011
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične- JandL, marketing a reklama s DPH 24.01.2011
  Zmluva Zmluva na prenájom kopírky- Konico Minolta Slovakia s DPH 31.01.2011
  Zmluva Zmluva o využívaní šk.areálu- Comfing s.r.o s DPH 18.03.2011
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične- Peter Lúčny s DPH 30.03.2011
  Objednávka CWS-boco- čistiace prostriedky s DPH 08.05.2011
  Objednávka CWS - boco- čistiace prostriedky s DPH 08.05.2011
  Objednávka Gratex - toner s DPH 08.05.2011
  Objednávka Agentura ALK- pranie prádla s DPH 08.05.2011
  Objednávka Milan bojansky- služby BOZP s DPH 08.05.2011
  Objednávka Cws boco -čisitace prostriedky s DPH 08.05.2011
  Objednávka Chimney - čistenie dymovodov s DPH 08.05.2011
  Objednávka Evil clothing- nákup tričiek s DPH 08.05.2011
  Objednávka Hečko- plavecký výcvik s DPH 08.05.2011
  Objednávka Agentúra alk- pranie prádla s DPH 08.05.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/917