• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka CWS - boco- čistiace prostriedky s DPH 08.05.2011
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične- Gendiar s DPH 05.12.2011
  Faktúra Slovakia energy- vyúčtovanie za rok 2011 s DPH 24.01.2012
  Faktúra Bratislavská teplárenská- vyúčtovanie novembra 2011 s DPH 24.01.2012
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične- Bukovčák s DPH 23.01.2012
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične- Vigaš s DPH 23.01.2012
  Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb- Výskumný ústav ekonomiky s DPH 29.12.2011
  Faktúra FO-SOSŠ HOST s DPH 29.12.2011
  Faktúra FO-SOSŠ HOST s DPH 29.12.2011
  Faktúra FO-Miestny úrad BA NM s DPH 29.12.2011
  Faktúra FO- Miestny úrad BA NM s DPH 29.12.2011
  Faktúra Škola pre MND-energie s DPH 29.12.2011
  Faktúra Škola pre MND- réžia s DPH 29.12.2011
  Faktúra Energetické centrum-vyúčtovanie elektriny s DPH 29.12.2011
  Faktúra Bratislavská teplárenská-vyúčtovanie tepla november s DPH 29.12.2011
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične - Branislav Pružninec s DPH 26.10.2011
  Zmluva 3/2012 Zmluva o využívaní telocvične- Hotár s DPH 01.02.2012 02.02.2012
  Zmluva Zmluva o využívaní telocvične- Miroslav Novák s DPH 21.10.2011
  Faktúra Energetické centrum- záloha elektriny za október s DPH 21.10.2011
  Faktúra Bratislavská teplárenská- záloha tepla za október s DPH 21.10.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/918