• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka CWS - boco- čistiace prostriedky s DPH 08.05.2011
  Zmluva Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 11.06.2012 ACCOR Services Slovakia 19.09.2012
  Zmluva 27/2012 Zmluva o využívaní telocvične 561,00 s DPH 30.10.2012 Vladimír Kurajda 08.11.2012
  Zmluva 21/2012 Zmluva o využívaní telocvične 442,00 s DPH 07.09.2012 Martin Suja 20.09.2012
  Zmluva 28/2012 Zmluva o využívaní telocvične 395,25 s DPH 08.11.2012 Miroslav Novák 20.11.2012
  Zmluva 17/2012 Zmluva o využívaní telocvične 493,00 s DPH 03.09.2012 Odyseus s.r.o 20.09.2012
  Zmluva 25/2012 Zmluva o využívaní telocvične 408,00 s DPH 17.10.2012 Roman Gendiar 18.10.2012
  Zmluva 23/2012 Zmluva o využívaní telocvične 357,00 s DPH 12.09.2012 Anton Hamran 20.09.2012
  Zmluva 13/2012 Zmluva o využívaní telocvične 952,00 s DPH 03.09.2012 Rímsko-katolícky farský úrad Kráľovej rodiny 05.09.2012
  Zmluva 12/2012 Zmluva o využívaní telocvične 986,00 s DPH 28.08.2012 L.S.M s.r.o 31.08.2012
  Zmluva 22/2012 Zmluva o využívaní telocvične 994,50 s DPH 10.09.2012 Samuel Sýkora 11.09.2012
  Zmluva 18/2012 Zmluva o využívaní telovične 943,50 s DPH 07.09.2012 Oto Štefanička 10.09.2012
  Zmluva Dodatok 1/2012 O vykonávaní pravidelných činností požiarnej ochrany s DPH 01.10.2012 Milan Bojnanský 02.10.2012
  Zmluva 2012/289 Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov s DPH 24.09.2012 LETart production 24.09.2012
  Zmluva 20/2012 Zmluva o využívaní telocvične 1 530,00 s DPH 07.09.2012 VK Lokomotíva Bratislava 20.09.2012
  Zmluva 8/2012 Zmluva o využívaní telocvične 663,00 s DPH 14.08.2012 Energotel a.s 13.09.2012
  Zmluva 11/2012 Zmluva o využívaní telocvične 816,00 s DPH 04.09.2012 Jaroslav Malešic 13.09.2012
  Zmluva 1/2013 Zmluva o využívaní telocvične 586,50 s DPH 10.01.2013 Anton Hamran 23.01.2013
  Zmluva registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.COM 348,00 s DPH 14.06.2012 Register obchodný spoločností s.r.o Ing. Emília Pošvancová 21.06.2012
  Zmluva 3/2012 Zmluva o využívaní telocvične- Hotár s DPH 01.02.2012 02.02.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/918