Navigácia

O škole

 

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 je Mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

Slávnostné otvorenie základnej školy sa konalo dňa 1. septembra 1961. Škola pozostávala z 30 tried v dôsledku čoho sa vyučovalo v dvoch smenách. V každej triede bolo zhruba tridsať žiakov. V čase otvorenia školy sa sídlisko volalo Hostinského sídlisko. Od začiatku sa budoval školský areál, ktorý mal slúžiť nielen škole, ale aj občanom sídliska. Jeho súčasťou je aj veľká telocvičňa či ihrisko na plážový volejbal. 

Prvým riaditeľom školy sa stal Michal Lichvár, ktorý v tejto funkcii zotrval do roku 1965. V jeho započatom diele pokračovali ďalší riaditelia: Otomar Veselý, Božena Grgulová, Edita Ziegelhöfferová, Marta Pellerová, Michal Ulmann, Emília Pošvancová. Odo dňa 14. novembra 2016 riadi školu Ján Papuga.

Súčasťou školy je školská jedáleň, materské školy na Letnej a Teplickej ulici. V budove školy sídli aj známy športový klub mestskej časti Školak. 

Riazanská ulica je pomenovaná podľa Riazane, hlavného mesta Riazanskej oblasti v Rusku v Centrálnom federálnom okruhu.

                                         

                                                                   Budova základnej školy       

                                                                                                                                                                   

                                                                 Hostinského sídlisko

  

Fotoalbumy